Ви є тут

Головна

Прізвище: Фарафонов

Ім'я: Олексій

По батькові: Юрійович

 

Посада: доцент кафедри ІТЕЗ факультету Радіоелектроніки та телекоммунікацій інституту Інформатики та радіоелектроніки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5963-5033

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, Радіоприладобудівний факультет, 2000, спеціальність за дипломом – 8.091001 «Виробництво електронних засобів», кваліфікація за дипломом – «інженер з електроніки та телекомунікацій»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.12«Системи автоматизації проектувальних робіт»:
  «Математичне забезпечення автоматизованого проектування мікросмужкових НВЧ фільтрів з допусковими обмеженнями», рік захисту – 2006, Національний університет "Львівська політехніка"

Наукові інтереси:

 • проектування НВЧ пристроїв;
 • технології виготовлення деталей та вузлів РЕА.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 26, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

    

 •  Карпуков Л.М., Пулов Р.Д, Фарафонов О.Ю. Назначение допусков при проектировании микрополосковых фильтров на связанных линиях с отверстиями в экранирующем слое. // Науковий журнал "Радіоелектроніка. Інформатика. Управління.", №1, Запоріжжя, ЗНТУ. – 2005.

 • А.Ю. Фарафонов, А.Ю. Воропай, Л.М. Карпуков, С.Н. Романенко. Синтез микрополосковых полосовых фильтров на связанных линиях с отверстиями в экране // Науковий журнал "Радіоелектроніка. Інформатика. Управління." Запоріжжя, ЗНТУ. – 2008. – № 2. – с. 35–42.

 • В.Н. Крищук, Л.М. Карпуков, Г.Н. Шило, А.Ю. Фарафонов, Б.А. Артюшенко. Применение генетического алгоритма в задачах допускового синтеза микрополосковых устройств // "Технология и конструирование в электронной аппаратуре". – 2007. – № 5. – с. 29-32.

 • Фарафонов, А. Ю. Исследование влияния параметров перемычек на характеристики микрополоскового ответвителя Ланге / А. Ю Фарафонов, Н. И. Фурманова // Радіотехніка - 2010. - №170 

 • Малий О. Ю. Метод опису інженерних задач за допомогою універсальної мови програмування мікроконтролерів / О. Ю. Малий, О. Ю. Фарафонов, О. А. Дем’яненко // Радіотехніка. – 2012. –№2(169). – С. 116-124.

 • Міщенко, М. В. Исследование влияния отверстия в экранирующем слое на значение емкостей неоднородностей топологии в устройствах на связанных микрополосковых линиях / Мищенко М. В., Фарафонов А. Ю., Романенко С. Н., Фурманова Н. И. // Радиотехника - 2013. - Вып.173 - С. 53-56. 

 • Моделювання багатопровідних зв'язаних мікросмужкових ліній у квазідинамічному наближенні з урахуванням неоднорідностей топології [Текст] / М. В. Міщенко, О. Ю. Фарафонов, Ю. О. Сіциліцин [та ін.] // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2013. - № 1. - С. 46-50. 

 • Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств [Текст] / М. В. Мищенко, А. Ю. Фарафонов, Д. А. Коваленко, Ю. А. Сицилицин // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2013. - № 2. - С. 21-27.

 • Крищук, В.М. Методика проектування мікросмужкових фільтрів НВЧ на основі фракталів [Текст] / В.М. Крищук, О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова // Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2015. - №2. - с. 40-42

 • Фурманова, Н.І. Удосконалення методу пошуку рішень для оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації  [Текст] / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, Ю.О. Сіциліцин // Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2017. - №2. - с.6-9    

 •   

 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Krischuk V., Farafonov A., Shilo G., Gaponenko M., Optimization of microstrip filters tolerances, VII International Conference CADSM 2003, 18-22 February 2003, Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 2
 • Krischuk V., Romanenko S., Farafonov A., Analysis of projection methods of microstrip coupled lines filters, International Conference TCSET 2004. "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science"., 24-28 February 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 4
 • Krischuk V., Farafonov A., Romanenko S., Onischenco V., Shilo G., Tolerances Optimization of Coupled-line Microstrip Bandpass Filters., VIII International Conference CADSM 2005. "The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics.", 23-26 February 2005, Lviv-Polyana, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 4
 • Karpukov L., Pulov R., Farafonov A., Comparison of tolerances in constructions of microstrip filters on coupled lines., International Conference TCSET 2006. "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science"., February 28 – March 4, 2006, Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 4
 • Krischuk V., Karpukov L., Farafonov A., Mishchenko M., Researching of the tolerances limiting in the microstrip filters designs, considering a view of approximation amplitude-frequency characteristics, IX International Conference CADSM 2007. "The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics.", 20-24 February 2007, Lviv-Polyana, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 4
 • Krischuk V., Farafonov A., Fyrmanova N., Shynkarenko E., Research of dependence PCMF’s with the slots in the ground plane impedances on the microstrip line thickness, International Conference TCSET 2010. "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science"., February 23-27, 2010, Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., p. 277
 • А.Ю. Фарафонов, Н.И. Фурманова, С. Н. Романенко, Анализ микрополосковых фильтров с отверстиями в экране с помощью различных САПР, Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2010, Запоріжжя, Украина., Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет., 3 с
 • Yu. Sitsilitsin, M Mishchenko, N. Furmanova, O. Farafonov //  "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science", Int. Conf. TCSET'2014. Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university. - P.65
 • О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова. Проектування фільтрів на основі фракталів // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій, 17-19 вересня 2014, Запоріжжя, Украина., Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет., с. 313-314
 • Сицилицин, Ю.А. Параллельные вычисиления при квазистатическом анализе устройств на микрополосковых линиях [Текст] / Ю.А. Сицилицин, М.В. Мищенко, Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов // Materials of the IV International Scientific Conference "Information-Management Systems and Technologies", Odessa. - 2015. - Р. 124-126
 • Furmanova, N.I. The mobile system for environmental monitoring / N.I. Furmanova, O.Yu. Farafonov, A.R. Kalynychenko // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 161-162
 • Фарафонов, О.Ю. Використання лазерних систем в задачах оцінки розмірів об’єктів на конвеєрі / О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 84-85
 • Фарафонов, А.Ю. Позиционирование робота на складе / А.Ю. Фарафонов, А.Р. Калиниченко // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - с.79-81
 • 36. Фурманова, Н. Розробка системи аналізу транспортного потоку / Н. Фурманова, О. Малий, О. Фарафонов // Виробництво Мехатронні Системи 2019: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Харків, 24-25 жовтня 2019 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2019. – с. 11-16

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 • International Conference CADSM  "The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics", Lviv-Slavsko, Ukraine 2003, 2005, 2007
 • International Conference TCSET "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science", 2004, 2006, 2010, 2014
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". Запоріжжя : ЗНТУ, 2010, 2014, 2018
 • International Scientific Conference "Information-Management Systems and Technologies", Odessa. 2015
 • Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року
 • Тиждень науки: 2010-2019.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2005

Мови спілкування: українська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 41 а
тел.: +380(61)7698-252
e-mail: farafon@zntu.edu.ua