Ви є тут

Головна

Прізвище: Бакурова

Ім'я: Анна

По батькові: Володимирівна

 

Посада: професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет, 1985, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – «математика та фізика», кваліфікація за дипломом – «вчитель математики та фізики середньої школи»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –05.13.16«Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях»:
  «Исследование устойчивости и сложности некоторых задач дискретной многокритериальной оптимизации», рік захисту – 1994, Запорізький державний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності –08.00.11«Mатематичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»:
  ««Моделювання процесів самоорганізації в соціально-економічних системах»», рік захисту – 2011, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • методи штучного інтелекту
 • моделювання соціально-економічних процесів
 • самоорганізація соціально-економічних систем
 • рефлексивне управління

Дисципліни, які викладає:

 • системний аналіз соціально-економічних процесів
 • методи штучного інтелекту
 • часові ряди
 • теорія алгоритмів і математична логіка, методологія наукових досліджень
 • методологія наукових досліджень

Основні наукові роботи (публікації):

 • Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі та методи: Монографія. - Запоріжжя : КПУ, 2010. – 328 с.
 • Когнітивне моделювання семантичних ризиків взаємодії економічних контрагентів // Моделі управління в ринковій економіці: Зб.наук.пр. – Донецьк: ТОВ „Цифрова типографія”. – 2012. – Вип.15. – С.208–215
 • Энтропийная оценка состояния торгового баланса // „Бізнес Інформ”. - ХНЕУ. - №4. – 2013. – С.138-141
 • Моделирование явления мимикрии в рекламной деятельности // Культура народов Причерноморья. – 2013. - №260. – С.117-121
 • Метод построения функции нормирования терм-множеств для отображения функции принадлежности оценки операционного риска /А.В.Бакурова, В.Н.Иванов// Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал – Донецьк, ДонНУ, 2013. – №4–6(82–84). – С. 40–43

Участь у конференціях:

 • 14-16 березня 2012 року, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2012)», Класичний приватний університет, м.Запоріжжя, тема доповіді «Моделювання оцінки емоційної лояльності покупців»
 • 25-27 вересня 2013 року, Международный научный конгресс «Научное наследие В.И. Вернадского – фундаментальная основа научно-технологической и образовательной революций XXI века и стратегии глобального устойчивого развития», Санкт-Петербургский государственный экономический университет, тема доповіді «Моделирование влияния самоорганизации агентов на принятие решений в авторитарной системе»
 • 14-17 жовтня 2013 року, ІV Міжнародна науково-практична конференція «Рефлексивные процессы и управление в экономике», НАН України, Ін-т економіки промисловості, тема доповіді «Рефлексивна модель процеса нормування праці»
 • 2-3 жовтня 2014 року, ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики», Полтавський університет економіки і торгівлі, тема доповіді «Моделювання процесів самоорганізації на муніципальному рівні»
 

Рік початку діяльності в університеті: 2015 рік.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса:69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 361
тел.: +380(61)7698247
e-mail:kafedra_saom@zntu.edu.ua