Ви є тут

Головна

Прізвище: Корніч

Ім'я: Григорій

По батькові: Володимирович

 

Посада: Завідувач кафедри системного аналізу та обчислювальної математики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

 

Освіта: вища

 • Харківський державний університет ім. О.М.Горького, фізико-технічний факультет, 1983, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – « теоретична ядерна фізика», кваліфікація за дипломом – «інженер-фізик»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 «Фізика твердого тіла»:
  «Моделирование в диффузионном приближении преимущественного распыления бинарных сплавов и эволюции примесных профилей при послойном анализе ионами средних энергий», рік захисту – 1990, Донецький державний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 «Фізика твердого тіла»:
  «Молекулярно-динамическое моделирование процессов массопереноса в твердых телах под действием низкоэнергетической ионной бомбардировки», рік захисту – 2002, Донецький державний університет

Наукові інтереси:

 • Фізика твердого тіла
 • взаємодія енергетичних іонів з твердими поверхнями
 • іонне розпилення та перемішування
 • радіаційно-прискорена дифузія
 • континуальні та атомарні методи моделювання складних природничих систем
 • молекулярно-динамічне моделювання атомних наносистем

Дисципліни, які викладає:

 • програмування (C/C++, FORTRAN, Pascal, Basic)
 • методи обчислювальної математики
 • основи системного аналізу
 • методи теоретичної фізики
 • моделювання складних природничих систем

Основні наукові роботи (публікації):

 • - Shyrokorad D.V., Kornich G.V. Evolution of isolated copper clusters under low-energy argon ion bombardment // Physics of the Solid State. V.56 (12) – 2014.- 2568-2572 (Изд. Springer). (Original Russian text: Широкорад Д.В., Корнич Г.В. Физика Твердого Тела. 56(12) – 2014. – 2475-2479 (ФТИ им. А.Ф.Иоффе, РАН)).
 • - Yermolenko O.A., Kornich G.V. Molecular dynamics simulation of the interaction of low-energy copper, silver and gold clusters with a Cu(100) surface // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 6(2) – 2012.- 222-224 (Изд. Springer) .(Original Russian Text: Ермоленко А.А., Корнич Г.В. Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования, No. 3 – 2012. - 34–37 (Изд. “Наука”, РАН)).
 • - Yermolenko O.A., Kornich G.V., Buga S.G. Molecular dynamics simulation of the low-energy interaction between Cu n @C60 endofullerenes and the surface of a copper crystal // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 6(2) – 2012. – 217-221. (Изд. Springer) (Original Russian Text: Ермоленко А.А., Корнич Г.В., Буга С.Г. Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования, No. 3 – 2012. - 29–33.(Изд. “Наука”, РАН)).
 • - Yermolenko O.A., Kornich G.V. Molecular dynamics simulation of the ion bombardment of interlayer Cu13 cluster in graphite // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 76(5) - 2012 – 523-526 (Изд. Springer) (Original Russian Text: Ермоленко А.А., Корнич Г.В., Известия Российской Академии Наук. Серия Физическая. 76(5) – 2012. - 589–592. (Изд. “Наука”, РАН)).
 • - Yermolenko O.A., Kornich G.V., Betz G. Molecular dynamics simulations of low-energy argon ion sputtering of copper clusters on polyethylene surfaces // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. B 269 (14) - 2011.- 1604-1608 (Изд. Elsevier).

Наукових статей: 85,  монографій – 1, навчальних посібників – 2.

Участь у конференціях:

 • {Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, Молекулярно-динамическое моделирование кластеров меди под действием бомбардировки ионами аргона // Тезисы докладов XLIV Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – М.: Университетская книга, 2014. – С. 85.
 • 1) O.A. Yermolenko, G.V. Kornich, Molecular Dynamics study of low-energy noble gas ions interaction with metal clusters on polyethylene// Труды XXI Международной конференции «Взаимодействие ионов с поверхностью (ВИП-2013)», 22-26 августа 2013 г., г.Ярославль, Россия. – 2013. – Т. 1. – С. 139.
 • ) В.И. Киприч, Г.В. Корнич, А.И. Бажин, С.В.Чертопалов, Математическое моделирование осаждения пленок из композитного пучка атомов и кластеров // Труды XXI Международной конференции «Взаимодействие ионов с поверхностью (ВИП-2013)», 22-26 августа 2013 г., г.Ярославль, Россия, 2013. – Т. 1. – С. 147
 • Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, Нейросетевой метод восстановления начального профиля концентрации примеси при ионном послойном анализе // Труды XXI Международной конференции «Взаимодействие ионов с поверхностью (ВИП-2013)», 22-26 августа 2013 г., г.Ярославль, Россия, 2013. – Т. 1. – С. 223.
 • А.А.Ермоленко, Г.В. Корнич, С.Б.Буга, Молекулярно-динамическое моделирование низкоэнергетического взаимодействия фуллеренов и атомов меди с поверхностями графита и фуллерита // Тезисы докладов XLIII международной Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – М.: Университетская книга, 2013. – С. 76.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота міністерства Освіти України, 2001 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2003 р.
 • Почесний Знак МОНУ “Відмінник Освіти України”, 2005 р.
 • Почесна відзнака Української федерації вчених, 2005 р.
 • Почесний Знак МОНУ “За наукові досягнення”, 2009 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1985.

Мови спілкування: українська, російська,англійська (вільно)

Контакти:

адреса:69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 361, 231a
тел.: +380(61)7698247
e-mail:gkornich@zntu.edu.ua