Ви є тут

Головна

Прізвище:   Коваль

Ім'я:  Вікторія

По батькові:   Миколаївна

 

Посада:  старший  викладач  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  не має

Вчене звання:  не має

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-1393-8351

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, 1992 р., спеціальністm «Історія», кваліфікація за дипломом «історик-викладач історії та суспільствознавства». Запорізька державна інженерна академія, 1999 р., повна вища освіта за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом «економіст».

Дисертації:

 • Пошуковець кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету. Тема дисертаційного дослідження: «Формування управлінської компетентності майбутнього інженера-металурга» (за спец. 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти»).

Наукові інтереси:

 • дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, методів та форм викладання у в.н.з., а також практична робота в етико-естетичному плані.

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія», «Релігієзнавство», «Психологія» (студентам-бакалаврам).

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  6, з них патентів – немає, монографій – немає, навчальних посібників – немає.

 • Коваль, В.М. Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера металурга [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені  М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYII (117). – С. 99-61.
 • Коваль, В.М. Професіограма майбутнього інженера металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом[Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYIII (118). – С. 99-110.
 • Коваль, В.М. Проблеми підготовки майбутнього інженера до реалізації управлінських функцій на виробництві [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Луганського національного університету ім. Т.Шевченка) : Зб. Наукових праць / Гол. ред. В.С. Курилов. – 2012. – Вип. 22 (275). – С. 80-86.
 • Коваль, В.М. Психолого-педагогічний аналіз змісту понять «компетентність» та «управлінська компетентність» [Текст] / В.М. Коваль // Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  Зб. Наукових праць / Гол. ред. І.В. Маноха. – 2011. – Додаток 1 до Вип. 2, т. 5 . – С. 248-254.

Участь у конференціях:

 • Коваль, В.М. Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців-інженерів [Текст] / В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 276-277.
 • Коваль, В.М. Структурно-функціональна модель формування управлінської компетентності майбутнього інженера [Текст] / В.М. Коваль // II Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» 29-30 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ, НМетАУ. – С.160.
 • Коваль, В.М. Формування термі логічного поля «управлінської компетентності» [Текст] / В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 234-236.
 • Коваль, В.М. Стимулювання до управлінської діяльності майбутніх інженерів-металургів [Текст] / В.М. Коваль // VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології» 6-7 грудня 2012 р., м. Київ, КНУ ім. Т.Шевченка. – С. 57.
 • Коваль, В.М, А.В. Управлінська діяльність в системі освіти технічних спеціальностей [Текст] / В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 71-73.
 • Коваль, В.М. Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх інженерів до управлінської діяльності [Текст] / В.М. Коваль // Всеукраїнська науково-практична конференція  «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» 10-11 листопада 2011 р., м. Запоріжжя, ЗНУ. – С.22-23.
 • Коваль, В.М. Управлінська компетенція майбутніх фахівців-інженерів [Текст] / В.М. Коваль // III Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука XXI » 17-18 лютого 2011 р., м. Київ, на базі КНУ ім. Т.Шевченка. – С.17.

Відзнаки та нагороди:

 •  

Рік початку діяльності в університеті:  2007 р.

Мови спілкування:   українська, російська, англійська (зі словником).

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 547а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:     viktoria.mosckovka@yandex.ua

URL: