Ви є тут

Головна
Мета : ознайомити студентів із сутністю, змістом державного управління на сучасному етапі розбудові державності, перспективами багатофункціонального характеру, а також набути навичок застосування теоретичних знань і сучасних методів державного управління у практичній діяльності. Вористовувати дані науки державного будівництва і місцевого самоврядування для вирішення професійних завдань; орієнтуватись в міжнародному праві, законодавстві України про організацію та діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, правильно його тлумачити та застосовувати; орієнтуватись в практиці державного будівництва і самоврядування в вирішенні питань захисту прав і свобод людини і громадянина, державного, економічного та соціально-культурного будівництва та законності їх правових актів;
 
Предмет: діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, організація та діяльність органів законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх взаємодія з правоохоронними органами.
 
Змістовні модулі: Теорія управління: поняття, сутність та систем а Держава як суб'єкт управління суспільними процесами Державне правління та виконавча влада: їх співвідношення в умовах розподілу влади. Принципи державного управління, механізми їх прояву та застосування. Апарат державного управління: структура, функції та діяльність Управлінський цикл: функції державного управління та їх взаємозв'язок. Методи державного управління в умовах становлення Української держави. Місцеве самоврядування в Україні. Теоретичні питання самоврядування в Україні. Проблеми реформування державного управління і місцевого самоврядування. Поняття державного управління Державна влада та державне управління в Україні. Централізація і децентралізація в державному управлінні. Організаційно-правове регулювання виконавчої влади в Україні Проблеми реформування державного управління.