Ви є тут

Головна
Мета: полягає в підготовці фахівців до науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності, для роботи у галузі наукоємних технологій. У результаті засвоєння змісту навчального матеріалу магістр формує здатність комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і виробничу діяльність, орієнтовану на стимуляцію розвитку різних сфер соціальної діяльності. Формування системних компетенцій в поєднанні з загальною фундаментальною науковою підготовкою зі спеціальності соціальна робота та теми наукових досліджень, наукова практика, а також проведення наукових досліджень і підготовка магістерської роботи у формі магістерської дисертації забезпечується серед інших навчальною дисципліною «методологія організації наукової діяльності», що входить до наукової складової магістерської програми.
 
Предмет: процес організації наукової діяльності
 
Змістовні модулі: Творчість і процес вирішення проблем. Основні якості творчої особистості. Творчий стиль мислення Поняття та зміст, структура і функції науки Наукове дослідження: сутність і види. Наукові дослідження в практиці управління. Структурні одиниці: мета і завдання, предмет і об'єкти дослідження. Наукові підходи в методології наукового дослідження. Загальнонаукові методи дослідження: емпіріко–теоретичні методи, логіко–теоретичні методи, думково–теоретичні методи. Діалектика як філософський метод наукового пізнання. Структурні складові програми. Планування програми досліджень Типова структура наукового дослідження. Основні форми організації наукового дослідження.