Ви є тут

Головна
Мета: сприяти формуванню у студентів логіки прийняття рішень, формування управлінського стилю мислення, підготовка фахівців для вирішення прикладних завдань.
 
Предмет: процес прийняття управлінських рішень
 
Змістовні модулі: Основні категорії теорії прийняття рішень Аксіоматичні теорії раціональної поведінки Багатокритеральні рішення при об’єктивних моделях Методи оцінки та порівняння багатокритеріальних альтернатив Людська система переробки інформації та її зв’язок з прийняттям рішень Рішення, які повторюються . Побудова баз експертних знань Колективні рішення Багатокритеріальне завдання про значення Вербальний аналіз рішень Консультанти з проблем прийняття рішень та методи їх роботи