Ви є тут

Головна
Мета: виявити специфіку соціологічного підходу до освіти.Ознайомити з теоретичними підходами та практичними методами аналізу інституту освіти, сприяти формуванню комплексного бачення відносно специфіки Болонського процесу.
 
Предмет: освіта як соціальний інститут
 
Змістові модулі: Соціологічний підхід до освіти. Становлення і розвиток зарубіжної соціології освіти. Основні етапи розвитку соціології освіти в Україні. Основні соціологічні підходи у вітчизняній соціології освіти. Виникнення і розвиток інституту освіти в Західній Європі і США. Розвиток вітчизняної системи освіти. Порівняльний аналіз систем утворення різних країн. Тенденції розвитку систем освіти в світі. Освіта як соціальний інститут. Освіта і соціальна структура суспільства. Освіта як соціальна система. Освіта як соціокультурний феномен. Освіта як соціальна організація. Освіта як об'єкт і засіб соціального контролю. Управління у сфері освіти. Мікросоціологічний підхід до освіти. Освіта і проблеми соціальної нерівності. Міжетнічні відносини і освіта. Проблеми модернізації української освіти. Роль соціології в рішенні соціальних проблем в освіті.