Ви є тут

Головна
Мета і завдання: формування професійного уявлення про сутність, види та специфіку психологічного тренінгу як виду професійної діяльності соціального працівника; опанування знань про психологічний тренінг в різних психологічних школах; формування вмінь організовувати і проводити тематичні психологічні тренінгу; становлення професійної позиції психолога – ведучого тренінгових груп.
 
Предмет: теоретичні та практичні аспекти психологічного тренінгу.
 
Змістові модулі: Психологічний тренінг як метод практичної психології. Специфічні особливості та парадигми психологічного тренінгу. Психологічні особливості тренінгової групи. Групові норми. Рольові позиції в групі. Поняття про групову згуртованість. Якісний і кількісний склад тренінгових груп. Методи психологічного тренінгу. Класифікація і основні види тренінгових груп. Гешталът-подхід. Груп-аналітичний підхід. Трансактний аналіз в групі. Психодраматичний підхід. Тілесно-орієнтований підхід. Основні етапи розвитку групи в тренінгу. Ведучий тренінгової групи.