Ви є тут

Головна
Мета полягає у формуванні в студентів розуміння сутності, змісту, функцій та завдань соціальної політики, уявлень про основні напрямки та механізми реалізації соціальної політики в Україні, а також у спонуканні студентів до осмислення своєї майбутньої професійної діяльності. Курс повинен сформувати чіткі уявлення про існуючі проблеми соціальної політики в Україні та професійні можливості соціолога і соціального працівника створювати й реалізовувати проекти, спрямовані на вирішення конкретних проблем соціальної політики.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: концептуальні засади державної політики в сфері соціального і гуманітарного розвитку;  
сучасний стан соціального захисту і соціальної безпеки, соціальної і гуманітарної політики в Україні; 
основні напрями реалізації соціальної і гуманітарної політики в Україні, а також проблеми та шляхи їх вирішення; 
вміти: демонструвати розуміння сучасних проблем соціального і духовного розвитку суспільства та принципів формування управлінських рішень для розв’язання цих проблем в Україні; 
визначати моніторингові критерії ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо управління соціально-гуманітарним розвитком території; 
використовувати методи проектного аналізу для складання та реалізації програм соціального і гуманітарного розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях; 
готувати аналітичні довідки, пропозиції, звіти щодо стану соціального і гуманітарного розвитку території, регіону, установ, організацій; 
застосовувати у власній професійній діяльності та громадському житті набуті вміння проведення порівняльного аналізу соціальної і гуманітарної політики в Україні та провідних країнах світу.