Ви є тут

Головна
Мета: отримання слухачами знань та навичок щодо сучасних методів, механізмів, інструментів соціального маркетингу.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:
маркетингову цінову політику;
методи маркетингового ціноутворення в соціальній сфері;
методи і нормативну основу реклами соціального продукту;
тактичні рішення щодо реклами;
нерекламні методи просування;
стимулювання продажу і пропаганди соціального продукту;
просування соціального продукту;
просування та рекламу в соціальній сфері;
організацію як функцію управління;
стимулювання збуту;
особистий продаж в комплексі маркетингових комунікацій;
управління каналами розподілу.
 
вміти: коригувати обсяги, асортимент і ціни за одиницю послуг, які надають, досліджуючи і прогнозуючи сезонні коливання, використовуючи методики визначення сезонних коливань, методи прогнозування та структуру витрат на одиницю послуг;
організовувати підготовку, презентацію і поширення спеціалізованої соціальної інформації, використовуючи рекламні та PR технології;
формувати попит і просувати туристські послуги на ринку за результатами маркетингових досліджень і рекламної діяльності;
приймати рішення щодо каналів реалізації соціального продукту на основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів на засадах дотримання основ соціального права, документоведення і методики ведення ділових переговорів;
стимулювати збут соціального продукту, використовуючи методи і прийоми, стимулювання попиту і принципи мотивації збутової діяльності, нерекламні методи просування;
здійснювати пошук перспективних партнерів зі збуту соціального продукту, використовуючи основні форми продажу соціального продукту.