Ви є тут

Головна
Метою викладання дисципліни є формування навичок наукової роботи на основі оволодіння сучасними методами та методиками наукових досліджень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- теоретико-методологічні та методичні основи наукових досліджень;
- загальнонаукові та спеціальні методи досліджень;
- методичні схеми та методики досліджень. 
вміти:
- користуватися методичними схемами досліджень основних компонентів територіальної організації життєдіяльності суспільства: природного середовища, населення, соціальної та виробничої інфраструктури, основних видів господарської діяльності;
- використовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень на практиці;
- створювати програми досліджень.