Ви є тут

Головна
Метою викладання дисципліни є визначити потреби держави та суспільства у висококваліфікованих кадрах. За своєю аксіологічною і функціональною природою керівництво – багатоплановий вид професійної діяльності пов'язаний відносинами типу людина-людина.
У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен:
знати: теоретичні, методологічні, практичні особливості процесу планування діяльності соціальних закладів різного типу.
вміти: застосовувати на практиці як універсальні так і специфічні методи планування діяльності соціальних закладів.