Ви є тут

Головна
Технології соціальної роботи
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами соціальних технологій і технологій соціальної роботи; з загальними технологіями та міждисциплінарними технологіями і методиками, що використовуються в соціальної роботі, їх основними принципами, типологією, теоретичними основами розробки; а також розглянути конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями соціальних клієнтів, практичний досвідом застосування технологізації у соціальній роботі на прикладах конкретних соціальних груп в різних сферах життя.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати:
? сутність технологічного підходу у пізнанні сучасної соціальної дійсності та діяльності; причини технологізації соціальної діяльності теоретичну модель соціальної технології та етапи технологізації соціальних процесів;
? зміст поняття «технологізація соціальної роботи», функції технологій соціальної роботи та моделі практики соціальної роботи;теоретичні основи діагностики й аналізу соціальної напруженості;
? специфіку і теоретичні основи розробки загальних технологій соціальної роботи, міждисциплінарних технології та методик, які використовуються в соціальній роботі;
? основні технології та методики соціальної роботи, практичний досвід застосування соціальних технологій в роботі з конкретними соціальними групами та в різних сферах життя.
вміти:
- реалізувати на практиці набуті теоретичні знання з «технологізації соціальної роботи» (самостійно або з залученням необхідних фахівців);
- аналізувати ситуацію та обґрунтовувати необхідність застосування тієї або іншої соціальної технології в практиці соціальної роботи;
- застосовувати на практиці загальні технології соціальної роботи;
- застосовувати на практиці міждисциплінарні технології і методики в соціальній роботі;
- визначати комплексне застосування загальних і міждисциплінарних технологій соціальної роботи в конкретних ситуаціях соціальної роботи з різними категоріями клієнтів;
- розробляти рекомендації щодо вдосконалення змісту технологій та поліпшення використання технологій в практиці соціальної роботи з конкретними групами клієнтів.