Ви є тут

Головна
Мета вивчення – сформувати у студентів систему знань, вмінь та навичок щодо функціонування системи соціального захисту населення.
 
знати: 
- концептуальні засади державної політики в сфері соціального і гуманітарного розвитку;
- особливості сучасних типів соціальних держав та класифікації моделей соціальної політики;
- загальні тенденції соціальної політики європейських країн та їх корисність для України;
- соціальні стандарти та нормативи, як європейські, так і вітчизняні;
- сучасний стан соціального захисту та соціальної безпеки, соціальної і гуманітарної політики в Україні;
- основні напрями реалізації соціальної і гуманітарної політики в Україні, а також проблеми та шляхи їх вирішення.
вміти: 
- демонструвати розуміння сучасних проблем соціального і духовного розвитку суспільства та принципів формування управлінських рішень для розв’язання цих проблем в Україні; 
- визначати моніторингові критерії ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо управління соціально-гуманітарним розвитком території; 
- використовувати методи проектного аналізу для складання та реалізації програм соціального і гуманітарного розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях; 
- здійснювати прогноз можливих наслідків реалізації соціальних програм на місцевому та (або) регіональному рівні на підставі використання сучасних інструментів та механізмів державного управління; 
- розробляти проекти нормативних актів щодо соціально-економічних процесів на підставі економічних, політологічних, соціологічних теорій, а також результатів моніторингу, соціологічних досліджень, аналізу статистичних показників суспільного життя; 
- готувати аналітичні довідки, пропозиції, звіти щодо стану соціального і гуманітарного розвитку території, регіону, установ, організацій;
- здійснювати прогноз можливих соціальних наслідків економічних та управлінських реформ;
- застосовувати у власній професійній діяльності та громадському житті набуті вміння проведення порівняльного аналізу соціальної і гуманітарної політики в Україні та провідних країнах світу.