Ви є тут

Головна
Метою викладання дисципліни є опанування знання про основи теорії та практики соціального управління; про закономірності, принципи, методи, форми та механізми управління різноманітними явищами та процесами сучасного суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:
- предмет, завдання, теоретичні та методологічні засади соціального управління як наукової галузі;
- сучасні та історичні погляди на соціальне управління;
- теоретико-методичні засади соціального управління;
- особливості перебігу соціальних процесів та управління соціальними механізмами;
вміти:
- застосовувати наукові методи до розгляду соціальних процесів та механізмів;
- розмежовувати соціальне управління та інші типи управлінської діяльності.