Ви є тут

Головна
Метою викладання дисципліни є формування системи методологічних та теоретичних понять щодо впровадження інновацій в систему управління соціальним закладом.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- основні підходи та інструменти інноваційного менеджменту;
- джерела інноваційних можливостей організації;
- сучасні методи управління інноваційною діяльністю та методики її ефективної оцінки.
вміти: 
- охарактеризувати основні підходи та інструменти інноваційного менеджменту;
- розкрити джерела інноваційних можливостей організації.