Ви є тут

Головна
 • Рижова І.С., Захарова С.О. Вплив "smart технологій" на розвиток "smart-міста" в інформаційному суспільстві //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]-Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018.-Вип.72.-С.81-91
 • Рижова І.С.Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2017, May 11-12 С. 249-257(Литва)
 • Рижова І.С.Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.
 • Рижова І.С.Аксіологічна складова змісту дизайну та продукування етнодизайнерських ідей в умовах сучасної практики//Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національній контекст Матеріали ІІміжнародного конгресу (16-18 жовтня 2016 р. м. Полтава) Зб. наукових праць Книга друга ,2017.С. 219-234.
 • Рижова І.С.Smart-технології як фактор розвитку сучасного дизайну //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]-Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.-Вип.69.-С.174-184
 • Рижова І.С. Методи, принципи, підходи аналізу дизайнерської культури у гармонізації відносин людини, природи і суспільства //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. – Вип.66. - С.192-206
 • Рижова І.С. Наукові основи дизайну //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. – Вип.62. - С. 112-127
 • Рижова І.С. Актуальні проблеми дизайну кінця ХХ століття: постмодернізм, деконструктивізм, нелінійний дизайн //Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національній контекст Матеріали ІІ міжнародного конгресу (16-18 жовтня 2013 р. м. Полтава) Зб. наукових праць Книга друга ,2015. - С.135-146
 • Rizhova I. DEVELOPMENT OF DESIGN EDUCATION IN UNIVERSITIES OF UKRAINE (State and prospects of design development in polytechnic higher learning institutions of Ukraine AFES 2014). ISSUE 7 – 2014 UNITED STATES P/ 97-100.
 • Рижова І.С. Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічний спосіб самореалізації особистості і вільного освоєння світу//Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. – Вип. С. 219-235
 • Рижова І.С., Сутність і зміст дизайну //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – Вип.51. – С. 205-217
 • Рижова І.С. Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2011. – Вип.46. – С. 126-135
 • Рижова І.С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації//Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – Вип. 43. – С. 196-209
 • Рижова І.С., Захарова С.О. Суперечливість соціальної природи дизайну //Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики /[редкол.: О.Л.Скідін (гол. ред.) та ін.] - Запоріжжя: КПУ. – 2010. – Вип. 44. - С. 222-236
 • Рижова І.С. Формування потреб та інтересів в дизайнерській діяльності //Збірник наукових праць Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Запоріжжя: ЗДІА, 2010.-Вип. 42.-С. 247-258