Ви є тут

Головна
 • Коваль, Л. М. Каталог робіт 2011-2016 [Текст] / Л. М. Коваль. – Запоріжжя: Просвіта, 2016. – 44 с., іл.
 • Koval L.M. Sushi packaging concept / KovalLidiia // Creative packaging structures: practical reference book for packaging and branding designers. – SendPoints, 2015. – p. 226–227.
 • Koval L.M. LED-technologies as a Means of Post-Industrial Illumination Design of Object Spatial Environment / L. M. Koval // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2015. (Мистецтвознавство: № 5). – С. 17–22.
 • Коваль Л. М. Композиційні домінанти у формуванні смислових груп проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища засобами LED-технологій / Л. М. Коваль // Теорія та практика дизайну [Текст]: зб. наук. пр. – К.: «Дія», вип. 7, 2015. – С. 83–91.
 • Коваль Л. М. Вплив різних видів LED-динаміки на формування проектно-образних рішень освітлення предметно-просторового середовища / Л. М. Коваль // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Текст] – Харків: ХДАДМ, №3/2015. – С. 77–81.
 • Коваль Л. М. Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметно-просторового середовища засобами LED-технологій / Л. М. Коваль // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2015. (Мистецтвознавство: № 3). – С. 9–14.
 • Коваль Л.М. Дизайн & LED-технології [Текст] : монографія / Л. М. Коваль. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 132 с., іл.
 • Патент 92473 Україна. МПК F21V 17/00, F21S 10/00. Декоративний світильник на світлодіодах [Електронний ресурс] / Л. М. Коваль, заявл. 04.04.2014, опубл. 26.08.2014
 • Коваль Л.М. Естетика світло-кольорового середовища інтер’єру [Текст] / Л. М. Коваль // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 22. – К.: Міленіум, 2012. – С. 199–204.
 • Коваль Л.М. Принципи формування дизайну предметно-просторового середовища засобами LED-технологій  [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Коваль Лідія Михайлівна ; ХДАДМ. – Х., 2012. – 20 с.
 • Коваль Л.М. Психофізіологічний вплив світло-кольорового середовища інтер’єру на життєдіяльність людини / Л. М. Коваль // Вісник Харківської державної академії  дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 1. –  C. 35–38.
 • Коваль Л.М. Основні прийоми динамічного LED освітлення [Текст] / Л. М. Коваль // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ, 2012. – № 3. –  C. 168–170.
 • Коваль Л.М. Світло-кольорова композиція в інтер’єрі / Л. М. Коваль // Вісник Харківської державної академії  дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 5. – C. 4–7.
 • Коваль Л.М. Експериментальне дослідження взаємодії світло-пропускаючих поверхонь з світлодіодним RGB-світлом [Текст] / Л. М. Коваль, Н. Є. Трегуб // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ, 2012. – № 4. –  C. 51–57.
 • Коваль Л.М. Композиційні прийоми світлоформоутворення огороджувальних архітектурних конструкцій і предметного наповнення інтер’єру засобами LED-джерел / Л. М. Коваль // Вісник Харківської державної академії  дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 7. –  C. 24 – 29.
 • Коваль Л.М. Взаємозв’язок естетичних особливостей LED освітлення і різних технологічних прийомів його застосування / Л. М. Коваль // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2010. – № 3. – C. 66–74.