Ви є тут

Головна
 • Коваль Л.М. Експериментальні дослідження формоутворюючих властивостей кольору [Текст] / Л. М. Коваль // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – C. 81–82.
 • Коваль Л.М. Світлова проекція як засіб формування предметно-просторового середовища [Текст] / Л. М. Коваль // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – C. 197–200.
 • Коваль Л.М. Естетика світло-кольорового середовища [Текст] / Л. М. Коваль // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – C. 268–270.
 • Коваль Л.М. Монохромне та поліхромне LED освітлення, його композиційні та технологічні особливості [Текст] / Л.М. Коваль // Дизайн, архітектура, образотворче мистецтво: Міжвідомчий науково-технічний збірник (із матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Економічні, правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика». – Полтава, 22–23 березня 2012 року). – Випуск 9; Відп. ред. В.М. Губарь. – Полтава: вид-во ПІЕП, 2012.– С. 45–48.
 • Коваль Л.М. Психофизиологическое воздействие светоцветовой среды интерьера на жизнедеятельность человека [Текст] / Л. М. Коваль // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 5–6 апр. 2012 г.). В 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы ;редкол.: Т. Г. Барановская (гл. ред.) [и др.]. – Гродно :ГрГУ, 2012. – С. 104–109.
 • Коваль Л.М. Світлозвукова стимуляція і її використання при проектуванні світло-кольорового середовища інтер’єру [Текст] / Л. М. Коваль // Дизайнерська освіта України у світовому контексті // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2011 р., м. Харків / за загал. ред. Даниленка В. Я. – Харків: ХДАДМ, 2011. – С. 88–90.
 • Коваль Л.М. Формування світло-кольорового клімату в просторі інтер’єру засобами LED технологій [Текст] / Л. М. Коваль // Тижденьнауки – 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 3 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – C. 76–78.
 • Коваль Л.М. Особенности формирования светоцветовой среды в интерьере с помощью светодиодных технологий [Текст] / Л. М. Коваль // Дизайн-освіта 2009: сучасна концепція дизайн-освіти України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках V Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2009», 27-29 квітня 2009 р., м. Харків / за загал. ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2009. – Частина 2. – C. 21–24.

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках

 • 29 декабря 2016 – 3 февраля 2017 – Выставка запорожских художников «Різдво мистецьке», выставочный зал Запорожской организации национального союза художников Украины, г. Запорожье, Украина;
 • 12 октября – 4 ноября 2016 – Персональная выставка «Дотик світла» в малом зале выставочного зала Запорожской организации национального союза художников Украины, г. Запорожье, Украина;
 • 5–26 травня 2013  –  4-а виставка сучасного мистецтва «Ідентичність та міжнародна культура», Міський Музей, Стріано, Італія;
 • 27–30 вересня 2012 – Виставка сучасного мистецтва «Sporting Dial- РіzzАrt…Е'», Сарно, Італія;
 • 18.12.2011 р. –15.01.2012 –3-я виставка сучасного мистецтва «Ідентичність та міжнародна культура», Міський Музей, Стріано, Італія;
 • 23–25 вересня 2011 –2-а виставка «Богиня Ламія»,Монастир Карминелло ад Арко,Пагані, Італія;
 • 29.04 – 8.05.2011 –Виставка сучасного мистецтва «Стріано: мистецтво для об’єднання Італії»,Міський Музей, Стріано,Італія
 • 12–19 грудня 2010 –2-а виставка сучасного мистецтва «Ідентичність та міжнародна культура», Міський Музей, Стріано, Італія;
 • 23–29 вересня 2010 – 1-а виставка «Богиня Ламія»,Монастир Карминелло ад Арко, Пагані, Італія;
 • 23–30 травня 2010 –Виставка сучасного мистецтва «Видимі-невидимі», Формуючийся Міський Музей, Стріано, Італія;
 • 27.01 – 18.02. 2010 – Виставка сучасного мистецтва «Ніколи більше...щоб не забути»,Стріано, Італія;
 • 8.11.2009 р. – 6.01.2010–Міжнародна виставка сучасного мистецтва «Ідентичність та міжнародна культура»,Стріано, Італія;
 • 21–28 червня 2009 –Виставка сучасного мистецтва «Vite in giogo»,Сарно, Італія;
 • 23–29 квітня 2009– V Міжнародний форум «Дизайн- освіта 2009», Харківська державна академія дизайну і мистецтв,Харків, Україна;