Ви є тут

Головна
 • Дудник, М.Г. К вопросу об использовании искусственного интеллекта в дизайне объектов[Текст] / М.Г. Дудник // Міжнародну науково-практична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття»: Науково-методичний збірник . – Харків, 13 жовтня 2016 р.). – Відп. ред. Л.В. Даниленко. – Харків: вид-во ХДАДМ, 2016
 • Дуднік, М.Г. Гра у просторі дизайну [Текст] / М.Г. Дуднік // Тиждень науки-2016 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016:тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2016. –  Т.3. – С. 104-106
 • Дуднік, М.Г.Ергодизайн сучасної навчальної аудиторії [Текст] / М.Г. Дуднік // Тиждень науки-2015 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015:тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2015. –  Т.3. – С. 104-107
 • Дуднік, М.Г. Мотивація творчості на передпроектному етапі [Текст] / М.Г. Дуднік // Тиждень науки-2014 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014:тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014. –  Т.4. – С. 84-85
 • Дудник М.Г. Смысловаясоставляющая проектного образа  дизайн-формы [Текст] / М.Г. Дудник // Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: Науково-методичний збірник (із матеріалів міжнародної науково-методичної конференції «Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку». – Харків, 16-18 жовт. 2013 р.). – Відп. ред. Л.В. Даниленко. – Харків: вид-во ХДАДМ, 2013. – С. 45 – 48
 • Дудник, М.Г.Психологическиеаспектывосприятияформы в эргономике [Текст] / М.Г. Дудник // Тиждень науки-2013 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013:тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013. –  Т.2. – С. 192-194
 • Дудник, М.Г.Аспект восприятия формы в эргономике жилой среды [Текст] / М.Г. Дудник // Тиждень науки-2012 : щоріч. наук-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених  і аспірантів, 15-19 квітня 2012:тези доповідей, в 4-х Т. – ЗНТУ, 2012. – Т.2. – С. 192-194
 • Дудник, М.Г.Некоторыеаспектыперехода вербального моделирования к формальному [Текст] / М.Г. Дудник // Тиждень науки-2012 : щоріч. наук-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених  і аспірантів, 9-13 квітня 2012:тези доповідей, в 4-х Т. – ЗНТУ, 2012. –Т.2. – С. 260-263
 • Дудник, М.Г. Семантика в дизайн-проектировании[Текст] / М.Г. Дудник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дизайнерська освіта України у світовому контексті», 12-13 квітня 2011р. Харків, ХДАДМ, 2011.-204 с. – С. 60-62
 • Дудник, М.Г.Язык семантики в проектировании[Текст] / М.Г. Дудник // Тиждень науки-2011 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2011:тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2011.
 • Дудник, М.Г.Семантическийподход к проектированию [Текст] / М.Г. Дудник // Тиждень науки-2010 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2010:тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2010. –  Т.2. – С. 192-194