Ви є тут

Головна
  • Пантус, Н. М. Проекна графiка. Сучаснi пiдходи до формування художньо-графiчних умiнь майбутнiх дизайнерiв [Текст] / Н. М. Пантус // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2012.– (Мистецтвознавство: № 15).– С. 19-21.
  • Пантус, Н. М.Поєднання спортивного та пізнавального аспектів при розробці ігрового середовища для дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. М. Пантус, Т. І. Козелець // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: № 14). – С. 42-44.
  • Пантус, Н. М.Проекна графiка як складова частина сучасного проектно-творчого процесу [Текст] / Н. М. Пантус // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2011. – (Мистецтвознавство: № 6). – С. 43-44.