Ви є тут

Головна
 • Пантус, Н. М. Роль візуальних комунікацій у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2016», Запоріжжя, 18-23 квіт. 2016 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– Т3. – С. 110–111.
 • Пантус, Н. М. Актуальні проблеми екології в методиці проектування комплексних об’єктів [Текст] / Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф.,14-16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.]. – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 85-86.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання дисципліни «Основи формоутворення» у вищих навчальних закладах [Текст] /Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 14-16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 86-88.
 • Пантус, Н. М. Візуальні комунікації в методиці проектування комплесних об’єктів графічного дизайну графічного дизайну [Текст] /Н. М. Пантус //Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 13 жовт. 2016 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 68-67.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка. Сучасні підходи до проблеми розвитку проектно-творчих здібностей [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2015», Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– Т3. – С. 112–113.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання проектної графіки у сучасному проектно-творчому процесі [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2014», Запоріжжя,14-18 квіт. 2014 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– Т4. – С. 92–93.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка. Сучасні підходи до формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2013», Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.: зб. тез доп. / , 2016.– Т3. – С. 110–111 М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т2. – С. 208–209.
 • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання проектної графіки у сучасному проектно-творчому процесі діяльності дизайнера [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 270-271.
 • Овсянік, Г. К. Екокомплекс баків для сміття «Floberg» [Текст] / Г. К. Овсянік, К. О. Пахомова, Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 277-279.
 • Пахомова, Ю. О. Екологічний гігієнічний комплекс для приміщень з обмеженою площею [Текст] / Ю. О. Пахомова, Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т2. – С. 279-281.
 • Пантус, Н. М. Інноваційні принципи і засоби проектної графіки у сучасному дизайн-проектуванні [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2011», Запоріжжя, 12-15 квіт. 2011 р.: зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.
 • Пантус, Н. М. Проектна графіка як частина сучаcного проектно-творчого процесу[Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2009», Запоріжжя, 13-17 квіт. 2009 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.
 • Пантус, Н. М. Макетування як складова частина сучасного проектно-творчого процесу[Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2009», Запоріжжя,13-17 квіт. 2009 р. : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.  
 • Пантус, Н. М. Емоційний дизайн та його основна функція [Текст] / Н. М. Пантус // Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2008», Запоріжжя, 21-25 квіт. 2008 р. : зб. тез доп. /
  М-во освіти і науки України, Запорізький нац. техн. ун-т, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.