Ви є тут

Головна

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Рисунок" для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" денної та заочної форм навчання. 2 курс./ Укл.: К.В.Поддубко.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-38с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи проектної графіки" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.020207 "Дизайн" спеціалізації "Дизайн промислових виробів і обєктів" денної та заочної форм навчання/ Укл.: Г.М.Потапенко.-Запоріжжя: ЗНТУ,2016.-18с.