Ви є тут

Головна

2018 рік

 1. Прушківська, Е.В. Перспективи розвитку автомобільного ринку України в умовах посилення інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 33-35. - англ., укр., рос.;
 2. Прушківська, Е.В. Перспективи інклюзивного зростання у світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 43-45. - англ., укр., рос.;
 3. Прушківська, Е.В. Тенденції та особливості торговельно-економічного співробітництва між Україною та Італією [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 48-50. - англ., укр., рос.;
 4. Прушківська, Е.В. Причини міжнародної міграції робочої сили на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Е.В. Коваленко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 50-52. - англ., укр., рос.;
 5. Прушківська, Е.В. Динамічні процеси зовнішньої торгівлі металопродукції в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.В. Коломоєць // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 57-59. - англ., укр., рос.;
 6. Прушківська, Е.В. Взаємозв’язок між демографічною ситуацією та трудовою міграцією населення в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Є.В. Овсяк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 81-84. - англ., укр., рос.;
 7. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 105-106. - англ., укр., рос.;
 8. Прушківська, Е.В. Особливості експорту агропродовольчої продукції України на світовому ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, Н.І. Хромагіна // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. інт.-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, (27 квітня 2018 р., м. Запоріжжя). – З.: ЗНТУ, 2018. – С. 112-114. - англ., укр., рос.;
 9. Прушківська, Е.В. Сучасні трансформаційні процеси в автомобільній галузі України та світу [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : зб. наук. міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (21-22 березня 2018 р., м. Кропивницький). – К.: 2018. – С. 241-243 - англ., укр., рос.;
 10. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики Італії [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. ІІ міжн. наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь). – Ірпінь: УДФСУ, 2018. – С. 116-118 - англ., укр., рос.;
 11. Прушківська, Е.В. Інклюзивний розвиток: глобальні тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.177-179. - англ., польс., укр., рос.;

2017 рік

 1. Прушківська, Е. В. Формування «економіки знань» на основі розвитку третинного та четвертинного секторів економіки в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, В.Г. Прушківський // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 360-363 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 2. Прушківська, Е.В. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 20–28 лютого 2017 р. : матеріали конф. – Електрон. дані. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. (англ.,рос.,укр.);
 3. Прушківська, Е.В. Вплив глобалізації на формування сфери послуг в структурі економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський (ГФ-223) // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 березня 2017 р. : матеріали конф. – Дніпро: ПДАБА, 2017. - С. 16-19 (англ.,рос.,укр.);
 4. Прушківська, Е.В. Соціальний капітал як фактор соціально-економічного розвитку України [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.І. Пилипенко (НГУ), Г.М. Пилипенко (НГУ) // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : міжн. наук.-практ. конф., 2-3 листопада 2017 р. : матеріали конф. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 485-492 (англ.,рос.,укр.);
 5. Прушківська, Е.В. Неоіндустріальні процеси в національній та світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1241-1242. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;

2016 рік

 1. Прушківська Е. В. Перспективи розвитку аграрного сектора України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., (19 - 22 жовтня 2016 р., м. Харків) – Х.: 2016. – С. 241-243.

2015 рік

 1. Прушківська Е.В. Вплив державних та ринкових методів на формування секторальної структурної політики / Е. В. Прушківська // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (15 16 жовтня. 2015 р., м. Київ). – Том. ІІ. Електрон. дані. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 191–194. – Режим доступу :...

2014 рік

 1. Прушковская Э. В. Сельское хозяйство в контексте устойчивого развития экономики / Э. В. Прушковская, В. И. Куценко // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики : тез. докл ІV науч. – практ. конф., (2–3 октяб. 2014 г., г. Минск). – Минск : ГИУСТ БГУ, 2014. – С. 54–56.
 2. Прушковская Э.В. Социокультурные аспекты экономического сознания украинцев в контексте структурной модернизации экономики / Э. В. Прушковская, А. Н. Пилипенко, Н. И. Литвиненко // «Модернизация экономики и общества XV Апрельская международная научная конференция», (2-4 апреля 2014 г., г. Москва). – Москва: Высшая школа экономики, 2014 г. - С.93-95.

2013 рік

 1. Прушківська Е. В. Формування постіндустріального суспільства та теорії просторової організації в національній економіці / Е. В. Прушківська // Problems and prospects of territories' socio-economic development: сollections of Materials of the 2 td International Scientific Conference, (April 25-29, 2013, Opole, Poland). – B. : Publishing Tkachuk, 2013. – P. 165–166.
 2. Прушківська Е. В. Інтеграційні вектори та структура зайнятості в національній економіці / Е. В. Прушківська // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : зб. наук. статей V Всеукр. наук. – практ. конф., (16 трав. 2013 р., м. Полтава). – Полтава : ТОВ «АСМИ», 2013. – С. 126 130.
 3. Прушківська Е. В. Роль «зеленої економіки» в первинному, вторинному та третинному секторі національної економіки / Е. В. Прушківська, Ю. О. Шевченко // Практика впровадження зелених технологій : досвід Німеччини: матеріали міжнародного симпозіуму, (16-17 трав. 2013 р., м. Київ). – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2013. – С. 69–71.

2012 рік

 1. Прушківська Е. В. Постіндустріальний підхід до формування секторальної структури економіки України / Е. В. Прушківська // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (10 11 трав. 2012 р., м. Харків). – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. – С. 203–204.
 2. Прушковская Э. В. Глобализация как фактор формирования структуры национальной экономики / Э. В. Прушківська // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики : тез. докл. ІІІ науч. – практ. конф., (20–21 сент. 2012 г., г. Минск). – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – С. 196–197.
 3. Прушківська Е. В. Вплив глобалізації на формування структури національної економіки / Е. В. Прушківська // Модернізація стратегії економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук. – практ. конф. (22 23 лист. 2012 р., м. Київ). – К. : КНЕУ, 2012. – С. 112–114.
 4. Прушківська Е. В. Роль економічного мислення у формуванні постіндустріального суспільства / Е. В. Прушківська // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., (15 16 лист. 2012 р., м. Київ). – Електрон. дані. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 241–243. – Режим доступу :...