Ви є тут

Головна

Матеріали для виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт:

1. Методичні вказівки до навчальної дисціпліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"

   Для деннної форми навчання:      http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2773

   Для заочної форми навчання:       http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1800

2. Методичні вказівки до навчальної дисціпліни "Економетрика"

    Для деннної форми навчання:     http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1839

    Для заочної форми навчання:     http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1840