Ви є тут

Головна

 • Спеціальність 122 Комп'ютерні науки
  • Вища математика (перший семестр)
   • Рекомендована література
     1. 1. Антоненко В. Ф. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 1. Лінійна алгебра / В. Ф. Антоненко, Т. І. Олешко, Ю. А. Паламарчук ; За заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 140 с.
     2. 2. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч. 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне числення / П. П. Овчинников [та ін.] – К. : Техніка, 2003. – 600 с.
     3. 3. Герасимчук В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах: навчальний посібник для студ. технічних і технологічних спец. вищих навч. закладів : затв. МОНУ / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 577 с.
     4. 4. Герасимчук В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. Невизначений, визначений та невласні інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Прикладні задачі: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2010. – 470 с.
     5. 5. Ковтонюк І. Ю. Вища математика: навч. посібник: рек. МОНУ. Модуль 6. Інтегральне числення функцій однієї змінної / І. Ю. Ковтонюк, Є. Ю. Корнілович, Т. І. Олешко ; за заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 112 с.
     6. 6. Коновалюк В. С. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 3. Вступ до математичного аналізу / В. С. Коновалюк, Т. І. Олешко, В. П. Петрусенко ; За заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 140 с.
     7. 7. Кравченко В. В. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 2. Векторна алгебра та аналітична геометрія / В. В. Кравченко, Т. В. Лубенська, Т. І. Олешко ; За заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 144с.
     8. 8. Ластівка І. О. Вища математика: навчальний посібник. Модуль 4. Диференціальне числення функцій однієї змінної / І. О. Ластівка, Т. А. Левковська, Т. І. Олешко ; за заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005.– 120 с.
   • Індивідуальне домашнє завдання
    • До першого модульного контролю виконуються частини РГР "Лінійна алгебра" та "Аналітична геометрія". До другого - "Диференційне числення функції однієї змінної" та "Інтеграли". Завдання дивитись у переліку файлів. Номер варіанту - номер студента за списком в журналі групи.
   • Контрольні заходи
    • Зразки варіантів контрольних робіт наведено в переліку файлів.
   • Результати атестації
    • КНТ-219

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1 Брюховець Єгор   0      
     2 Горідько Володимир 26 53 17   60
     3 Горохов Антон 42 85 31   75
     4 Доценко Степан 29 61 15   62
     5 Жир Єгор 25 68 20   65
     6 Зінченко Сергій 15 23 12   60
     7 Іванюк Андрій 28 59 11   60
     8 Кобяковський Олексій 23 55 21   62
     9 Котляров Кирило 18 53 16   63
     10 Куриленко Дмитро 19 25 11    
     11 Мєдвєдєв Кирило 43 87 44   95
     12 Пархоменко Арсеній 32 75 35   80
     13 Потурай Едуард 31 71 23   70
     14 Примаков Владислав 43 90 40   93
     15 Слінченко Геннадій 33 71 13   60
     16 Сотер Богдан 43 83 18   70
     17 Тур Володимир 17 24      
     18 Худолєй Ігор 22 42 9    
     19 Черваньов Антон 45 81 22   65
     20 Черваньова Юлія 43 77 15   60
     21 Штепа Іван 29 64 12   62
    • КНТ-229

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1 Ващенко Михайло 24 70 28 80 75
     2 Долгоног Артур   0      
     3 Ерьомін Ігор 12 27 4 4 16
     4 Жихарєв Данило 18 34 18 38 36
     5 Зайцев Захар 31 69 21 61 65
     6 Кабаненко Євгеній 44 81 24 45 63
     7 Клименко Владислав 10 10     5
     8 Колбаса Дмитро 43 85 37 85 85
     9 Лобурець Ілля 23 25 7 9 17
     10 Момот Владислав 40 84 31 70 77
     11 Перерва Дмитро 17 32 15 36 34
     12 Полтавський Владислав 32 65 7 35 50
     13 Світлак Артем 22 52 16 36 44
     14 Сепетий Олег 47 93 27 57 75
     15 Статєв Микита 38 81 37 79 80
     16 Ступаков Кирило 34 79 21 50 68
     17 Талах Павло 20 42 9 9 26
     18 Ушаков Давид 41 80 21 70 75
     19 Фесюк Микола 35 68 23 23 57
     20 Шепотько Андрій 30 75 33 83 80
     21 Щербань Володимир   0      
  • Вища математика (другий семестр)
   • Рекомендована література
     1. 1. Андрощук Л. В. Вища математика: Навч. посібник. Модуль 7. Ряди. Диференціальні рівняння / Л. В. Андрощук, О. І. Ковтун, Т. І. Олешко ; За заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 104 с.
     2. 2. Герасимчук В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах: навчальний посібник для студ. технічних і технологічних спец. вищих навч. закладів : затв. МОНУ / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 577 с.
     3. 3. Герасимчук В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. Невизначений, визначений та невласні інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Прикладні задачі: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2010. – 470 с.
     4. 4. Мазур К. І. Вища математика: навчальний посібник. Модуль 5. Диференціальне числення функцій багатьох змінних / К. І. Мазур, Т. І. Олешко, В. І. Трофименко ; за заг. ред. Т. І. Олешко. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 104 с.
   • Індивідуальне домашнє завдання
     1. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Частина 2) / Укл. О. В. Коротунова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 54 с. EIR ZNTU
   • Контрольні заходи
    • Зразки варіантів контрольних робіт наведено в переліку файлів
   • Результати атестації
    • КНТ-219

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1 Брюховець Єгор          
     2 Горідько Володимир          
     3 Горохов Антон          
     4 Доценко Степан          
     5 Жир Єгор          
     6 Зінченко Сергій          
     7 Іванюк Андрій          
     8 Кобяковський Олексій          
     9 Котляров Кирило          
     10 Куриленко Дмитро          
     11 Мєдвєдєв Кирило          
     12 Пархоменко Арсеній          
     13 Потурай Едуард          
     14 Примаков Владислав          
     15 Слінченко Геннадій          
     16 Сотер Богдан          
     17 Тур Володимир          
     18 Худолєй Ігор          
     19 Черваньов Антон          
     20 Черваньова Юлія          
     21 Штепа Іван          
    • КНТ-229

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1 Ващенко Михайло          
     2 Долгоног Артур          
     3 Ерьомін Ігор          
     4 Жихарєв Данило          
     5 Зайцев Захар          
     6 Кабаненко Євгеній          
     7 Клименко Владислав          
     8 Колбаса Дмитро          
     9 Лобурець Ілля          
     10 Момот Владислав          
     11 Перерва Дмитро          
     12 Полтавський Владислав          
     13 Світлак Артем          
     14 Сепетий Олег          
     15 Статєв Микита          
     16 Ступаков Кирило          
     17 Талах Павло          
     18 Ушаков Давид          
     19 Фесюк Микола          
     20 Шепотько Андрій          
     21 Щербань Володимир          
  • Вища математика (третій семестр)
   • Рекомендована література
     1. 1. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч. 2: Диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівняння математичної фізики. Оптимізація і керування. Теорія ймовірностей. Числові методи / П. П. Овчинников [та ін.] – К. : Техніка, 2000. – 792 с.
     2. 2. Герасимчук В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах: навчальний посібник для студ. технічних і технологічних спец. вищих навч. закладів : затв. МОНУ / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 577 с.
     3. 3. Герасимчук В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Ряди. Прикладні задачі: навчальний посібник для студ. вищ.навч. закл.: затв. МОНУ / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України ЛТД, 2009. – 400 с.
   • Індивідуальне домашнє завдання
    • До першого модульного контролю виконуються частини РГР "Кратні інтеграли", "Криволінійні інтеграли" (із частини першої завдання № 1 а,б; № 2 а,б; № 3 а,б; із другої не робити нічого) та завдання № 1-6 із методичних вказівок (ТФКЗ). До другого - завдання № 7-13. Завдання дивитись у переліку файлів.
   • Контрольні заходи
    • Зразки варіантів контрольних робіт наведено в переліку файлів.
   • Результати атестації
    • КНТ-218

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1 Авраменко І.Ю.          
     2 Вергелес Є.С.          
     3 Гадун Е.В.          
     4 Гулак О.О.          
     5 Денисенко В.В.          
     6 Зінченко К.Д.          
     7 Кіріченко Д.Є.          
     8 Коткін В.М.          
     9 Лінець В.А.         95
     10 Маслова А.М.          
     11 Омельченко Є.В.          
     12 Павленко В.С.          
     13 Палкін Д.О.          
     14 Петрекей Д.В.          
     15 Породько М.Ю.         93
     16 Риндін П.Ю.         65
     17 Сарана О.О.          
     18 Тищенко В.В.          
     19 Третяк М.С.          
     20 Циммерман О.Г.          
     21 Чепурненко Г.В.          
     22 Шовак К.Г.          
     23 Юдін Н.Л.          
     24 Кассу Мохамед          
    • КНТ-228

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1 Букша Артем   0      
     2 Гальченко Валерія 18 56 42   92
     3 Гарбуз Олександр 10 10      
     4 Зикін Антон 10 10 12    
     5 Клачук Олександр   0      
     6 Колосов Артем   0      
     7 Лазутін Данило 23 23 8    
     8 Лактіонов Валерий 26 43 33    
     9 Науменко Артем 0 0      
     10 Омельченко Богдан   0      
     11 Павелко Олександр 12 33 17    
     12 Павлович Олег 23 23 25    
     13 Пасека Віталій   0      
     14 Перетятка Валерія 23 65 43    
     15 Радченко Іван 29 72 30    
     16 Савенко Христина 25 53 22   70
     17 Сидорський Владислав 34 37 17    
     18 Скрипнік Глеб 8 8 2    
     19 Сташук Денис 8 10 33   85
     20 Струк Микита   0 17    
     21 Третяков Дмитро 20 30 20    
     22 Харитонов Максим   0      
     23 Шиманович Ганна 18 10 26    
     24 Юхимець Ігор   0      
     25 Яковенко Роман 5 5      
     26 Яценко Олександр 40 74 43   98
  • Теорія ймовірностей та математична статистика
   • Рекомендована література
     1. 1. Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 424 с.
     2. 2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - М. : Юрайт, 2013. – 479 c.
     3. 3. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навч.-метод. посібник. У 2 ч. – Ч.1. Теорія ймовірностей. / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 304 с.
     4. 4. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навч.-метод. Посібник. У 2 ч. – Ч.2. Математична статистика. / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 336 с.
     5. 5. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для студентов вузов / Н. Ш. Кремер. –  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 551 c.
     6. 6. Вентцель Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей : Учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М. : Академия, 2003. – 448 с.
     7. 7. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 404 с.
     8. 8. Дорош А. К. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навч. посібник / А. К. Дорош, О. П. Коханівський. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 268 с.
     9. 9. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з розв’язування задач: Навч. посібник / Г. І. Кармелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 576 с.
   • Індивідуальне домашнє завдання
    • Завдання до першого модулю брати з методички:

     Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” (частина I) для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / уклад.: Н. О. Нечипоренко, О. А. Щербина – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 58 с.EIR ZNTU

     Виконувати завдання № 1-8, 10, 11 згідно варіантів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Завдання до другого модулю брати з методички:

     Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з математичної статистики для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 54 с. EIR ZNTU

   • Контрольні заходи
    • Зразки варіантів контрольних робіт наведено в переліку файлів
   • Результати атестації
    • КНТ-218

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1 Авраменко І.Ю.   0      
     2 Вергелес Є.С. 25 25 23    
     3 Гадун Е.В.   0      
     4 Гулак О.О. 23 23      
     5 Денисенко В.В.   0      
     6 Зінченко К.Д.   0 10    
     7 Кіріченко Д.Є.   0      
     8 Коткін В.М.   0      
     9 Лінець В.А. 26 68 43   90
     10 Маслова А.М.   0      
     11 Омельченко Є.В.   0      
     12 Павленко В.С.   0      
     13 Палкін Д.О.   0      
     14 Петрекей Д.В.   0      
     15 Породько М.Ю. 25 75 32   90
     16 Риндін П.Ю. 6 36 20    
     17 Сарана О.О. 20 30 12   70
     18 Тищенко В.В.   0 10    
     19 Третяк М.С.   0 10    
     20 Циммерман О.Г. 28 58 28    
     21 Чепурненко Г.В. 5 5 8    
     22 Шовак К.Г.   0      
     23 Юдін Н.Л.   0      
     24 Кассу Мохамед   0      
    • КНТ-228

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1 Букша Артем   0      
     2 Гальченко Валерія 30 76 35   85
     3 Гарбуз Олександр   0      
     4 Зикін Антон   0 10    
     5 Клачук Олександр   0      
     6 Колосов Артем   0      
     7 Лазутін Данило 10 10 12    
     8 Лактіонов Валерий 12 46 30   75
     9 Науменко Артем 11 11 2    
     10 Омельченко Богдан   0      
     11 Павелко Олександр 19 37 20    
     12 Павлович Олег 27 27 24    
     13 Пасека Віталій   0      
     14 Перетятка Валерія 34 84 30   85
     15 Радченко Іван 42 88 40   85
     16 Савенко Христина 10 30 37   65
     17 Сидорський Владислав 22 57 20    
     18 Скрипнік Глеб 17 17 8    
     19 Сташук Денис 13 46 15   70
     20 Струк Микита 20 20 25    
     21 Третяков Дмитро 20 25 10    
     22 Харитонов Максим   0      
     23 Шиманович Ганна 29 62 25    
     24 Юхимець Ігор   0      
     25 Яковенко Роман   0      
     26 Яценко Олександр 40 85 35   90
 • Спеціальності 073 Менеджмент; 281 Публічне управління та адміністрування (заочна форма навчання)
  • Вища та прикладна математика (перший семестр)
   • Рекомендована література
     1. 1. Красс М.С. Математика для экономических спеціальностей / М.С. Красс. – М.: Дело-М, 2002.
     2. 2. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко. – Ч. 1. – К.: КНТЕУ, 2005.
     3. 3. Ковальчук Т.В. Вища математика для економістів / Т.В. Ковальчук, В.С. Мартиненко., В.І. Денисенко. – Ч. 2. – К.: КНТЕУ, 2007.
     4. 4. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ, 2001.
     5. 5. Мартиненко В.С. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Ч. 1. – К.: КНТЕУ, 2000.
     6. 6. Мартиненко В.С. Збірник задач з вищої математики / В.С. Мартиненко та ін. – Ч. 2. – К.: КНТЕУ, 2002.
   • Контрольна робота
    • Завдання для контрольної роботи брати з методички:

     Індивідуальні завдання для самостійної роботи з вищої математики для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / уклад. Н. О. Нечипоренко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 50 с. EIR ZNTU

     Виконувати завдання № 1, 2, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 згідно варіантів:

     ФЕУз-318

     ПІБ № варіанта
     Булиш Віра Віталіївна 1
     Гаврюченко Катерина Вікторівна 2
     Донецьких Ольга Миколаївна 3
     Кравченко Марія Дмитрівна 4
     Рябухіна Юлія Олександрівна 5
     Сусол Ангеліна Олегівна 6
     Фадіна Вікторія Павлівна 7
     Фадіна Карина Павлівна 8
     Фісюренко Катерина Олександрівна 9

     ФЕУз-518

     ПІБ № варіанта
     Білик Надія Олександрівна 11
     Білоконь Олена Олександрівна 12
     Верещака Єлизавета Генадіївна 13
     Вишнякова Катерина Юріївна 14
     Гурін Данило Андрійович 15
     Когаліченко Карина Андріївна 16
     Овсянікова Олена Миколаївна 17
     Притчин Артем Костянтинович 18
     Спас Гліб Вікторович 19

     ФЕУз-518 сп

     ПІБ № варіанта
     Грицаєнко Юрій Сергійович 21
     Жмурко Артем Русланович 22
     Лютий Роман Олексійович 23
   • Іспит
    • До іспиту допускаються студенти, які виконали контрольну роботу без помилок. Зразок екзаменаційного білету дивитись у переліку файлів. 
  • Вища та прикладна математика (другий семестр)
   • Рекомендована література
     1. 1.    Бех О. В. Математичне програмування: Навчальний посібник / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 200 с.

      2.    Бех О. В. Збірник задач з математичного програмування : Навчальний посібник / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 200 с.

      3.    Вітлінський В. В. Моделювання економіки : Навч. посібник / В. В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

      4.    Кучма М. І. Математичне програмування : приклади і задачі : Навчальний посібник / М. І. Кучма. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. – 344 c.

      5.    Наконечний С. І. Математичне програмування: Навчальний посібник / С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.

      6.    Таха, Хемди А. Введение в исследование операций / Таха, А. Хемди, 7-е изд.; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.

      7.    Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.

      8.    Исследование операций в экономике : учеб. пособие для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; под ред. проф. Н. Ш Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 407 с.

      9.    Карманов В. Г. Математическое программирование / В. Г. Карманов. – М.: Изд-во физ.-мат. литературы, 2004. – 283 с.

      10. Лугінін О. Є. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник для ВНЗ / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішена. – К.: Знання, 2011. – 342 с.

      11. Малярець Л. М. Економіко-математичні методи і моделі : навчально-практичний посібник / Л. М. Малярець, Е. Ю. Железнякова, Є. Ю. Місюра. – X.: Вид. ХНЄУ, 2014. – 412 с.

      12. Ходыкин В. Ф. Практикум по решению задач курса «Оптимизационные методы и модели» / В. Ф. Ходыкин. – Донецк, 2012. – 104 с.

   • Контрольна робота
    • Завдання для контрольної роботи брати з методички:

     Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с. EIR ZNTU

     Виконувати завдання № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 згідно варіантів:

     ФЕУз-318

     ПІБ № варіанта
     Булиш Віра Віталіївна 1
     Гаврюченко Катерина Вікторівна 2
     Донецьких Ольга Миколаївна 3
     Кравченко Марія Дмитрівна 4
     Рябухіна Юлія Олександрівна 5
     Сусол Ангеліна Олегівна 6
     Фадіна Вікторія Павлівна 7
     Фадіна Карина Павлівна 8
     Фісюренко Катерина Олександрівна 9

     ФЕУз-518

     ПІБ № варіанта
     Білик Надія Олександрівна 11
     Білоконь Олена Олександрівна 12
     Верещака Єлизавета Генадіївна 13
     Вишнякова Катерина Юріївна 14
     Гурін Данило Андрійович 15
     Когаліченко Карина Андріївна 16
     Овсянікова Олена Миколаївна 17
     Притчин Артем Костянтинович 18
     Спас Гліб Вікторович 19

     ФЕУз-518 сп

     ПІБ № варіанта
     Грицаєнко Юрій Сергійович 21
     Жмурко Артем Русланович 22
     Лютий Роман Олексійович 23
   • Іспит
    • До іспиту допускаються студенти, які виконали контрольну роботу без помилок.  
 • Спеціальності 075 Маркетинг; 076 Організація торгівлі та комерційна логістика
  • Оптимізаційні методи та моделі
   • Рекомендована література
    • 1.    Бех О. В. Математичне програмування: Навчальний посібник / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 200 с.

     2.    Бех О. В. Збірник задач з математичного програмування : Навчальний посібник / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 200 с.

     3.    Вітлінський В. В. Моделювання економіки : Навч. посібник / В. В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

     4.    Кучма М. І. Математичне програмування : приклади і задачі : Навчальний посібник / М. І. Кучма. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. – 344 c.

     5.    Наконечний С. І. Математичне програмування: Навчальний посібник / С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.

     6.    Таха, Хемди А. Введение в исследование операций / Таха, А. Хемди, 7-е изд.; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.

     7.    Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.

     8.    Исследование операций в экономике : учеб. пособие для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; под ред. проф. Н. Ш Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 407 с.

     9.    Карманов В. Г. Математическое программирование / В. Г. Карманов. – М.: Изд-во физ.-мат. литературы, 2004. – 283 с.

     10. Лугінін О. Є. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник для ВНЗ / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішена. – К.: Знання, 2011. – 342 с.

     11. Малярець Л. М. Економіко-математичні методи і моделі : навчально-практичний посібник / Л. М. Малярець, Е. Ю. Железнякова, Є. Ю. Місюра. – X.: Вид. ХНЄУ, 2014. – 412 с.

     12. Ходыкин В. Ф. Практикум по решению задач курса «Оптимизационные методы и модели» / В. Ф. Ходыкин. – Донецк, 2012. – 104 с.

   • Індивідуальне домашнє завдання
     1. Індивідуальні завдання для розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) / Укл. Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с. EIR ZNTU
   • Контрольні заходи
    •  
   • Результати атестації
    • ФЕУ-

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1            
     2            
     3            
     4            
     5            
     6            
     7            
     8            
     9            
     10            
     11            
     12            
     13            
     14            
    • ФЕУ-

     № п/п ПІБ КР1 М1 КР2 М2 Семестр
     1            
     2            
     3            
     4            
     5            
     6            
     7