Ви є тут

Головна » Наш університет

Ліцензування та акредитація

10 травня 2018 року КМУ постановою №347 було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

 

ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

У 2016-2017 роках університетом було пройдено ліцензування спеціальностей за новим Переліком-2015.

Перелік ліцензованих спеціальностей та рівнів вищої освіти (PDF, 340 КБ)

У 2016/2017 навчальному році проведена первинна акредитація:

  • спеціальності 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація,
  • спеціальності 8.18010001 Управління соціальним закладом,
  • спеціальності 8.18010013 Управління проектами,
  • напряму підготовки 6.060101 Будівництво;

 та повторна акредитація спеціальності 8.03040101 Правознавство (напряму 6.030401 Правознавство).

Відомості про право здійснення освітньої діяльності ЗНТУ. (PDF, 1,01 МБ)

Перелік спеціальностей, яким необхідно пройти акредитацію у 2017/2018 н.р. (PDF, 454 КБ)

Постанова №1341 від 23 листопада 2011 року "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" ( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF ).

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (PDF, 240 КБ)

Сертифікат РД-IV 0849098 (PDF, 300 КБ)

Перелік сертифікатів ЗНТУ (PDF,580,98 КБ)

 

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальністі 8.03040101 «Правознавство» (081 «Право») у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» напряму 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05070201 «Електричні машини і апарати» напряму 6.050702 «Електромеханіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.050110203 «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» напряму 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.05010203 «Спеціалізовані комп'ютерні системи» напряму 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» напряму 6.050503 «Машинобудування» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» напряму 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050801 «Мікро-та наноелектроніка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.018010013 «Управління проектами» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010001 «Управління соціальним закладом» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2017/2018 навчальний рік

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242«Туризм» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053«Психологія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Облік і аудит » спеціальності 071« Облік і оподаткування » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання» спеціальності 017«Фізична культура і спорт» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація» спеціальності 227« Фізична реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія)» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061«Журналістика» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота» спеціальності 231«Соціальна робота» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051«Економіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016«Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 « Філологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242«Туризм» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030309 « Облік і аудит » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030301 « Журналістика » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030102 « Психологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 « Туризм » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.010201 « Фізичне виховання » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030505 « Управління персоналом та економіка праці » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.020207 « Дизайн » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.130102 « Соціальна робота » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.010203 « Здоров’я людини » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2018/2019 навчальний рік

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) » спеціальності 035«Філологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Енергетичний менеджмент » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електротехнічні системи електроспоживання » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті