Ви є тут

Головна » Наш університет

Загальна інформація про вищий навчальний заклад на 1 жовтня 2019 р

1 Кількість ліцензованих спеціальностей  
  за 1 (бакалаврським) рівнем 42
  за 2 (магістерським) рівнем 41
  За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 16
2 Кількість акредитованих освітніх програм  
  за 1 (бакалаврським) рівнем 4
  за 2 (магістерським) рівнем 39
  За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем -
3 Контингент студентів на всіх курсах навчання 10163
  на денній формі навчання 7866
  на інших формах навчання (заочна, дистанційна) 2297

 

 

Відомості про право здійснення освітньої діяльності НУ «Запорізька політехніка. (PDF, 981 КБ)

Перелік сертифікатів НУ «Запорізька політехніка» станом на 01.11.2019р. (PDF,407 КБ)

Перелік ліцензованих спеціальностей та рівнів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 353 КБ)

 

Увага! Згідно Постанови КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» кадрові вимоги щодо кількості членів групи забезпечення, яка є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності, набирають чинності з 1 вересня 2019 р.

Увага! З 9 вересня 2019 р. розпочинається додатковий конкурс з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Приймання документів для участі у конкурсі триватиме до 27 вересня 2019 р. включно (https://naqa.gov.ua/2019/09/09/%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b...).

 

11 липня 2019 року МОН України було затверджено Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої . Комплект документів з акредитації освітніх програм представлен на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (https://naqa.gov.ua) в розділі акредитація: Положення про акредитацію освітніх програм; Критерії оцінювання якості освітньої програми; Глосарій; Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми; Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми; Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО); Силабус проти РТП; Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG); Схема процесу акредитації.

 

10 травня 2018 року КМУ постановою №347 було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

 

ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

 

У 2016/2017 навчальному році проведена первинна акредитація:

  • спеціальності 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація,
  • спеціальності 8.18010001 Управління соціальним закладом,
  • спеціальності 8.18010013 Управління проектами,
  • напряму підготовки 6.060101 Будівництво;

 та повторна акредитація спеціальності 8.03040101 Правознавство (напряму 6.030401 Правознавство).

Перелік спеціальностей, яким необхідно пройти акредитацію у 2017/2018 н.р. (PDF, 454 КБ)

Постанова №1341 від 23 листопада 2011 року "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" ( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF ).

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (PDF, 240 КБ)

Сертифікат РД-IV 0849098 (PDF, 300 КБ)

Перелік сертифікатів ЗНТУ (PDF,580,98 КБ)

 

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальністі 8.03040101 «Правознавство» (081 «Право») у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» напряму 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05070201 «Електричні машини і апарати» напряму 6.050702 «Електромеханіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.050110203 «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» напряму 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.05010203 «Спеціалізовані комп'ютерні системи» напряму 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» напряму 6.050503 «Машинобудування» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» напряму 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050801 «Мікро-та наноелектроніка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.018010013 «Управління проектами» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010001 «Управління соціальним закладом» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2017/2018 навчальний рік

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242«Туризм» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053«Психологія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Облік і аудит » спеціальності 071« Облік і оподаткування » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізичне виховання» спеціальності 017«Фізична культура і спорт» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація» спеціальності 227« Фізична реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія)» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061«Журналістика» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності» спеціальності 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота» спеціальності 231«Соціальна робота» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051«Економіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016«Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 « Філологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242«Туризм» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030309 « Облік і аудит » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030301 « Журналістика » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030102 « Психологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 « Туризм » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.010201 « Фізичне виховання » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030505 « Управління персоналом та економіка праці » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.020207 « Дизайн » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.130102 « Соціальна робота » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.010203 « Здоров’я людини » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2018/2019 навчальний рік

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) » спеціальності 035«Філологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Енергетичний менеджмент » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електротехнічні системи електроспоживання » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Правоохоронна діяльність » спеціальності 262 « Правоохоронна діяльність » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» напряму 29  «Міжнародні відносини» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електричні машини і апарати » спеціальності 141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Системи штучного інтелекту » спеціальності 122 « Комп’ютерні науки » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Економіка підприємства » спеціальності 076« Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Соціологія » спеціальності 054« Соціологія » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Інформаційні мережі зв’язку » спеціальності 172« Телекомунікації та радіотехніка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електричні та електронні апарати » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв » спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275« Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Дизайн» спеціальності 022«Дизайн» у Запорізькому національному

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси та кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванняг » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Прикладне матеріалознавства» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» напряму «Якість, стандартизація та сертифікація» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Регіональне управління» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13«Механічна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Обладнання та технології ливарного виробництва» спеціальності 131«Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою « Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів » спеціальності 136 «Металургія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування » спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.170101 « Безпека інформаційних і комунікаційних систем » у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030104 « Політологія» у Запорізькому національному технічному університеті