Ви є тут

Головна

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:
     6.040303 – «Системний аналіз» (Д,З), термін навчання – 4 роки.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:
     7.04030301 – «Системний аналіз і управління» (Д,З), термін навчання – 1 рік.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:
     8.04030301 – «Системний аналіз і управління» (Д,З), термін навчання – 1 рік.

На сучасному рівні розвитку суспільства об`єкти соціально-економічної діяльності є складними системами з багаторівневою ієрархією і множиною функціональних зв`язків між їх підсистемами, які, до того ж, діють за умов обмеженої інформації і в реальному часі. Аналіз таких систем і ухвалення своєчасних обґрунтованих управлінських рішень проводиться за допомогою методів СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ, математичного моделювання із залученням математичних засобів обробки, перетворення і збереження інформації на основі сучасних інформаційних технологій.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ застосовується в усіх сферах діяльності, потребуючих знання фундаментальних математичних, комп`ютерних, природничих, гуманітарних та соціально-економічних наук, а, також, вміння використовувати сучасні математичні методи та обчислювальну техніку для моделювання та прогнозування розвитку складних природничих, технічних та соціально-економічних систем.

Випускники кафедри можуть працювати системними аналітиками, науковими співробітниками з системного аналізу в галузі обчислень та обробки даних, адміністраторами та аналітиками баз даних, фахівцями в інших галузях обчислень та комп`ютерного моделювання, керівниками підрозділів комп`ютерних послуг, проектів, програм та структурних підрозділів державних установ, підприємств, банків і фірм відповідного профілю.