Список телефонів структурних підрозділів ЗНТУ

(станом на 19.10.2012 р.)
Абонент № приміщення Телефони
міські місцеві
1 2 3 4 5
РЕКТОРАТ
Ректор Бєліков Сергій Борисович 254 764–25–06 3–09
Перший проректор Прушківський Володимир Геннадійович 254 764–42–07 3–70
Приймальня ректорату Суліма Ольга Миколаївна 254 764–25–06
Факс:
764-21-41
3–09
Проректор з НР Внуков Юрій Миколайович 267 764–41–12 4–52
Приймальня Рябикіна Віра Михайлівна 267   4–52
Проректор з НПР та ВС Яримбаш Сергій Тимофійович 260 764–15–19 2–18
Приймальня Махачашвілі Ірина Іванівна 260   2–18
Проректор з НПР та ППР Піза Дмитро Макарович 360–а 764–46–62 3–71
Приймальня Сидоренко Галина Михайлівна 360–а   3–71
Помічник ректора з питань міжнародного співробітництва Андрієнко Олександр Миколайович 329 224–42–37 4–33
Приймальня Дуйко Лариса Миколаївна 329 224–42–37 4–33
Проректор з АГР Чечель Микола Володимирович 19/20 764–28–64 3–02
Приймальня Доля Ірина Генадіївна 19/20 Факс
764–13–11
3–02
Помічник ректора з режиму Шанін Сергій Іванович 13 адм.   4–82
Рада ректорів (провідний фахівець) Кобзар Наталія Миколаївна 155   3–79
Вчена рада університету
Вчений секретар Наумик Валерій Владиленович 263 764-22-07 4-75
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ
Директор Івщенко Леонід Йосипович 229-а 764-74-83 3-41
Транспортний факультет
Декан Козирєв Володимир Хомич 238 764-46-56 3-29
Заст. декана Каплуновська Алла Миколаївна 245   3-17
Методист в/к Бабіна Наталія Петрівна 245   3-17
Кафедра автомобілів (АМ)
Завідувач Бєліков Сергій Борисович 60 764-26-47 5-36
  Козирєв Володимир Хомич
Черговий   вул. Гоголя, 64–а   3–51
Викладацька   61 764-26-47  
Автошкола   55 764–26–66  
Кафедра транспортних технологій (ТТ)
Завідувач Бабушкін Геннадій Федорович 104-а 764-40-25 5-93
Викладацька   109   5-60
Викладацька   301   4-40
Кафедра механіки (М)
Завідувач Шевченко Володимир Григорович 172 764-44-55 4-85
Викладацька   168/170   2-57
Зав. лабораторії Мазіна Ольга Василівна 179–а   2-58
Навчально-методична лабораторія Вінецький Вадим Володимирович 1–а (адм.)   3-62
Комп’ютерний клас Кот Галина Андріївна 179   3-24
Кафедра теплотехніки і гідравліки (Т і Г)
Завідувач Слинько Георгій Іванович 131   5-12
Викладацька   135   4-12
Зав. лабораторії Алмаєв Віктор Іванович 133   2-41
Викладацька   137   4-12
Лабораторія гідравліки   2 корп   4–80
Кафедра нарисної геометрії та креслення (НГ і К)
Завідувач Сумський Віталій Іванович 333   3-42
Викладацька   341   2-60
Зав. лабораторії Шугай Алла Петрівна 335   2-60
Машинобудівний факультет (МФ)
Декан Глушко Василь Іванович 378 764-44-23 5-50
Заст. декана Клименко Ганна Вікторівна 380   3–50
Кафедра технології машинобудування (ТМБ)
Завідувач Внуков Юрій Миколайович 345-а 764-24-29 3-87
Викладацька   349   3-16
Зав. лабораторії Філоненко Олександр Олександрович 14   2-70
Аспірантська   506-а   5-95
Комп’ютерний клас Філоненко Іван Олександрович 327   4-25
Зав. лабораторії   4 (підвал)   3–26
Лабораторія   3 (підвал)   5–26
Кафедра технології авіаційних двигунів (ТАД)
Завідувач Качан Олексій Якович 356   3-90
Викладацька   16   2-69
Зав. лабораторії Алексєєнко Людмила Володимирівна 15–в   5–30
Аспірантська   391   2–22
Кафедра металорізальних верстатів і інструментів (МВ і І)
Завідувач Івщенко Леонід Йосипович 229-а   3-41
Викладацька   151   2-37
Зав. лабораторії Чорний Валентин Іванович 9/13 (підвал)   4-53
Зав. лабораторії метрології Тесленок Тетяна Василівна 390–а   4-30
Комп’ютерний клас Масловський Андрій Олександрович 229   2-88
Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних машин (ДМ і ПТМ)
Завідувач Глушко Василь Іванович 545-б 764-31-82 5-59
Викладацька   547   2-73
Методичний кабінет Алексєєв Олександр Анатолійович 545-а   2-02
Комп’ютерний клас Редько Ольга Борисівна 544   4-20
Кафедра обробки металів тиском (ОМТ)
Завідувач Чигиринський Валерій Вікторович 29   5-18
Викладацька   29   3-18
Зав. лабораторії Орлов Геннадій Абрамович 191   3–89
2–50
5–76
Комп’ютерний клас Іванченко Тетяна Володимирівна 392   4-81
Кафедра вищої математики (ВМ)
Завідувач Чумаченко Віталій Павлович 203-а 764-67-13 4-87
Викладацька   216   4-46
Зав. лабораторії Бондаренко Вікторія Миколаївна 213   2-43
Комп’ютерний клас Засовенко Андрій Володимирович 209   2–43
Кафедра фізкультури і спорту (ФіС)
Завідувач Соловйова Міля Григорівна Спорт корпус 764–14–66  
Черговий   вул. Гоголя 70–б   2–09
Тир   06–2 764-29-78  
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ФТІ)
Директор Луньов Валентин Васильович 236 764-44-13 4-17
Інженерно-фізичний факультет (ІФФ)
Декан Климов Олександр Володимирович 338 764-46-74 5-55
Заст. декана   345 764-46-74 4-14
Комп’ютерний клас Васильєв Валентин Володимирович 134   5-03
Кафедра машин і технологій ливарного виробництва (М і ТЛВ)
Завідувач Луньов Валентин Васильович 236 764-44-13 4-17
Викладацька, секретар кафедри   226   2-93
Викладацька   225   3-21
Викладацька   138   5-94
Лабораторія сплавів   214-а   4-29
Лабораторія автоматизації   223   5–78
Лабораторія художньої обробки   389   5–81
Науково-дослідна лабораторія   500   5–42
Ливарний зал №1   Д–2   2–89
Ливарний зал №2   189   3–80
Радіаційна служба   227   2–87
Комп’ютерний клас   216   4–29
Кафедра обладнання і технології зварювального виробництва (ОТЗВ)
Завідувач Бриков Михайло Миколайович 257а-1 764–41–13 2–61
Викладацька   257а-9   2–62
Лабораторія   Р–27   2–95
Лабораторія автоматизації зварювання   257а-8   2–62
Науково-дослідна лабораторія   163–в   2–63
Лабораторія технології плавлення   185   4–94
Лабораторія змащування вузлів тертя   488/
490/
485
  3–88
Кафедра фізичного матеріалознавства (ФМ)
Завідувач Коваль Анатолій Данилович 165 764–44–25 4–56
Викладацька   158   5–84
Методичний кабінет   177   2–82
Науково-дослідна лабораторія   190   4–42
Лабораторія електроматеріалів   166   4–92
Фізична лабораторія   164–а   2–84
Рентгенівська лабораторія   169   4–35
Лабораторія металографії   531   5–44
Лабораторія механічних випробувань   04–8   5–33
Виробнича ділянка   Д–4   4–43
Науковий сектор   194 764–27–16  
Проблемна лабораторія   290–б 764–27–16 2–51
Комп’ютерний клас   173   5–45
Кафедра охорони праці і навколишнього середовища (ОП І НС)
Завідувач Нестеров Олександр Васильович 23   3–59
Викладацька   23   3–59
Кафедра технології металів (ТМ)
Завідувач Волчок Іван Петрович 17–а 764–13–51 3–91
Викладацька   15   2–71
Лабораторія підвищення стійкості   25   5–77
Лабораторія обробки металів   Д–3   4–50
Лабораторія наукових досліджень   505–б   3–25
Комп’ютерний клас   507–а   5–32
Кафедра хімії та екології (ХЕ)
Завідувач Капітан Олександр Віталійович 374   3–92
Викладацька   380–а   2–72
Лаборантська   375–а   5–90
Викладацька   377   5–31
Лаборантська   370   2–74
Електротехнічний факультет (ЕТФ)
Декан Метельський Володимир Петрович 266 764–46–25 3–99
Заст. декана Антонов Микола Леонідович 266 764–46–25 4–26
Комп’ютерний клас   264   5–43
Кафедра електричних машин (ЕМ)
Завідувач Яримбаш Сергій Тимофійович 230   4–11
Викладацька   230   4–11
Лабораторія спецмашин   234   5–64
Комп’ютерний клас   268   2–77
Лабораторія електричних машин   8/5   2–42
Аспірантська   57 адм.   4–28
Лаборантська   9–а   4–84
Кафедра електричних апаратів (ЕА)
Завідувач Андрієнко Петро Дмитрович 222   5–49
Викладацька   221   2–59
Кафедра   218   3–95
Лабораторія техніки низької напруги   520–а   2–75
Комп’ютерний клас   542   5–20
Кафедра електропостачання промислових підприємств (ЕПП)
Завідувач Метельський Володимир Петрович 292 764–36–01 3–64
Викладацька   296   2–80
Викладацька   290–а   2–81
Лабораторія електромереж і систем   387–а   4–51
Лабораторія електропостачання підприємств   283   3–11
Комп’ютерний клас   288   4–98
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕТ)
Завідувач Власенко Едуард Володимирович 233   3-94
Викладацька   239а
237
  2-76
3-94
Кафедра фізики (Фіз)
Завідувач Лоскутов Степан Васильович 324   3–55
Викладацька   326   5–91
Кафедра   328   4–90
Викладацька   325   2–91
Кафедра іноземних мов (ІМ)
Завідувач Соболь Юлія Олександрівна 330–а   5–22
Викладацька   348   2–48
Кафедра електропривода і автоматизації промислових установок (Е і АПУ)
Завідувач Бондаренко Валерій Іванович 526   4–32
Викладацька   528   3–13
Лабораторія електропривода   198   5–85
Викладацька, аспірантська   526–а   2–79
Лабораторія   524   5–57
Лаборантська   529–а   4–34
ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (РПФ)
Директор Піза Дмитро Макарович 360–а 764–46–62 3–71
Факультет радіоелектроніки та телекомунікації (ФРЕ та Т)
Декан Кабак Владислав Семенович 369 764–46–15 4–27
Заст. декана Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна 367   3–06
Кафедра радіотехніки та телекомунікації (РТТ)
Завідувач Піза Дмитро Макарович 35 764–32–81 4–31
Комп’ютерний клас Шуміліна Людмила Василівна 30   3–03
Викладацька   31   5–96
Викладацька   32–б   5–98
Кафедра інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕЗ)
Завідувач Крищук Володимир Миколайович 41 764–36–28 3–97
Викладацька   41–а   2–52
Лабораторія конструювання радіоелектронних засобів Щурова Лариса Семенівна 40   5–34
Навчальний центр комп’ютерних технологій Кашпеєва Оксана Володимирівна 47   4–24
Лабораторія комп’ютерних технологій проектування Гончар Віталій Васильович 48   4–78
Кафедра мікро- та наноелектроніки (МНЕ)
Завідувач Погосов Валентин Вальтерович 113 764–67–33 4–77
Викладацька   113   3–67
Кафедра прикладної математики (ПМ)
Завідувач Мастиновський Юрій Вікторович 363   5–16
Викладацька   354   2–66
Аспірантська   376   4–39
Факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)
Декан Касьян Микола Миколайович 373 764–33–61 3–86
Заст. декана Рибін Вадим Олегович 362 764–33–61 3–32
Кафедра програмних засобів (ПЗ)
Завідувач Дубровін Валерій Іванович 53–г 764–74–19 3–30
Викладацька   43   2–67
Комп’ютерний клас Калініна Марина Володимирівна 56   4–09
Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ)
Завідувач Кудерметов Равіль Камілович 53 764–29–59 4–89
Викладацька   53–б   2–49
Комп’ютерний клас Тіменко Артур Валентинович 51/50   3–69
Комп’ютерний клас Ільїна Ірина Владиславівна 52   4–49
Комп’ютерний клас Колісниченко Ольга Сергіївна 146   3–73
Комп’ютерний клас Польська Ольга Володимирівна 353   5–73
Кафедра захисту інформації (ЗІ)
Завідувач Карпуков Леонід Матвійович 33–а   2–68
Викладацька   31–а   4–91
Викладацька   36   4–21
Викладацька   32–а   5-97
Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики (САОМ)
Завідувач Корніч Григорій Володимирович 231–а   5–14
Викладацька   361   2–47
Зав. лабораторії Голубничий Віктор Вікторович 355–а   4–04
Обчислювальна лабораторія Кузьменко Алла Олександрівна 355–б   4–74
ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (ЕГІ)
Директор Ґудзь Петро Васильович 274 224–43–33 3–56
Факультет економіки та управління (ФЕУ)
Декан Корольков Владислав Васильович 278 764–34–16 4–07
Заст. декана Войтенко Світлана Володимирівна 278   2–33
Зав. лаб ФЕУ Панчайкіна Вікторія Олександрівна 277–б 764–23–29 3–28
Комп’ютерний клас   275   5–74
Кафедра маркетингу (Маркет.)
Зав. кафедри Білецька Ірина Іванівна 281   5–79
Викладацька   281   5–79
Кафедра менеджменту (Менедж.)
Зав. кафедри Ґудзь Петро Васильович 274 224–43–33 3–56
Викладацька   272   2–54
Кафедра фінансів та кредиту (ФК)
Завідувач Нестеренко Жанна Кирилівна 275–а   3–85
Викладацька   347–а   4–99
Кафедра обліку та аудиту (ОА)
Завідувач Левченко Наталія Михайлівна      
Викладацька   277   2–86
Кафедра економіки та організації виробництва (ЕОВ)
Завідувач Бобровнікова Раїса Григорівна 368   3–93
Викладацька   368   3–93
Кафедра економічної теорії та підприємництва (ЕТ та П)
Завідувач Прушківський Володимир Геннадійович 532   5–11
Викладацька   539   2–65
Кафедра ігрових та олімпійських видів спорту (ІОВС)
Завідувач Атаманюк Світлана Іванівна Спорт-корпус   5–65
Гуманітарний факультет (ГФ)
Декан Дєдков Микола Васильович 269 764–23–14 3–36
Заст. декана Бондаренко Олена Миколаївна 273   3–07
Кафедра міжнародних економічних відносин (МЕВ)
Завідувач Гамов Микола Семенович 277–а 764–20–76 3–84
Викладацька   277–а   2–53
Кафедра українознавства (У)
Завідувач Дєдков Микола Васильович 269   3–36
Викладацька   270   3–75
Кафедра філософії (Філ.)
Завідувач Бондаренко Ольга Валеріївна 549   4–08
Викладацька   547-а   2–85
Кафедра політології та права (ПП)
Завідувач Кіріченко Віктор Миколайович 535   3–53
Викладацька   535   3–53
Кафедра теорії та практики перекладу (ТПП)
Завідувач Волошук Вікторія Іванівна 236–а   5–89
Викладацька   236–а   5–89
Комп’ютерний клас Савеленко Сергій Миколайович 248   3–76
Кафедра дизайну (Д)
Завідувач Демиденко Олександр Іванович 500   5–10
Викладацька   500   5–09
Викладацька   285   3–60
ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА (ІУП)
Директор Зайцева Валентина Миколаївна 388 764–10–90  
Комп’ютерний клас   394 (IV)   4–83
Комп’ютерний клас   1.1 (VII)   5–92
Факультет управління фізичною культурою та спортом (УФКС)
Декан Пущина Ірина Вікторівна 392–а   3–08
Заступник декана Чередниченко Інна Анатоліївна 392–а   3–08
Кафедра управління фізичною культурою та спортом (УФКС)
Завідувач Шамардіна Галина Миколаївна 392   5–75
Кафедра фізичної реабілітації та рекреації (ФРР)
Завідувач Клапчук Василь Васильович 398–в   5–72
Кафедра охоронної діяльності (ПОД)
Завідувач Крамаренко Юрій Миколайович 398–а   5–71
Факультет міжнародного туризму та управління (МТУ)
Декан Васильєва Олена Олексіївна 385   5–68
Заступник декана Гіль Людмила Анатоліївна 385   5–68
Кафедра міжнародного туризму (МТ)
Завідувач Зайцева Валентина Миколаївна 385–а   4–03
Кафедра управління персоналом та економіки праці (УПЕП)
Завідувач Толок В’ячеслав Олександрович 152   5–00
Викладацька   493/
494
  4–54
Кафедра інформаційних технологій в туризмі (ІТТ)
Завідувач Морозов Денис Миколайович 396   5–04
Кафедра іноземної мови професійного спілкування (ІМПС)
Завідувач Брутман Ганна Богданівна 12 764–44–33  
Викладацька   398–б   5–66
Гуманітарно-правовий факультет (ГПФ)
Декан Гайворонська Таїсія Олексіївна 491   5–67
Заступник декана Семенцова Оксана Миколаївна 491   5–67
Кафедра правознавства (Прав.)
Завідувач Філей Юрій Володимирович 487   5–37
Кафедра психології (Псих.)
Завідувач Походенко Світлана Володимирівна 485–а   5–69
Кафедра соціальної роботи (СР)
Завідувач Агарков Олег Анатолійович 489   5–70
Кафедра журналістики (Ж)
Завідувач Погребна Вікторія Леонідівна 483–а   4–63
Кафедра військової підготовки КВП
Начальник Альохін Костянтин Васильович вул. Цимлянська, 23 769–00–01  
Заст. начальника   769–00–02  
Чергова частина КВП   769–00–00  
Мережа університетів Чорноморського регіону
Бюро мережі університетів Чорноморського регіону 127–а   5–02
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ІПП)
Директор Яримбаш Сергій Тимофійович 260 764–15–19 2–18
Загальнотехнічний факультет (ЗТФ)
Декан Соколов Євген Петрович 313 764–24–46 5–19
Методист   310 764–24–46  
Кафедра загальної математики (ЗМ)
Завідувач Онуфрієнко Володимир Михайлович 201 764–65–75  
Викладацька   306   3–98
Кафедра загальної фізики (ЗФ)
Завідувач Соколов Євген Петрович 313   5–19
Методист   306   3–98
Кафедра загальної мовної підготовки (ЗМП)
Завідувач Бондарчук Катерина Сергіївна 208   3–63
Викладацька   208   3–63
Лабораторія   338–а   4–95
Запорізький регіональний центр політехнічної освіти
Дирекція     764–24–46  
Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів (ЦПК)
Директор Ситников Микола Миколайович 161–1 764–67–44 5–48
Методисти   161 764–67–44 4–48
Навчальне відділення «Освіта для бізнесу»
Завідувач   2.0   2–08
ПРОФКОМ СПІВРОБІТНИКІВ
Голова профкому Гамов Микола Семенович 277–а 764–20–76 3–84
Сектор викладачів і співробітників Петруша Юрій Петрович 257–а 764–46–54 3–83
Бухгалтерія профкому Конькова Тетяна Вікторівна 257–б 764–46–54 4–73
ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ
Голова профкому Іванченко Андрій Володимирович 368–а 224–42–35 5–07
Заступник голови Кузьмін Віктор Володимирович 405   3–40
Головний бухгалтер Смольникова Маргарита Павлівна 368–а 224–42–35 5–07
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Директор Кучерук Раїса Іванівна 517   4–72
Абонемент денного відділення   17   3–47
Читальний зал комп’ютерної літератури   25–а   4–65
Зал електронної інформації   250   4–10
Довідково-бібліографічний відділ   518   3–72
Відділ комплектації і обробки   149   2–12
Абонемент наукової літератури   251/5   3–82
Книгосховище   251/3   3–82
Відділ періодики   248–а   2–28
Відділ періодики   501  
Відділ бібліотеки (методички)   515   4–68
Відділ художньої літератури   514   4–66
Читальний зал економ. навчально-технічної літератури   512/
513
  4–69
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (НДЧ)
Начальник Сажнев Володимир Миколайович 40 224–42–36 4–01
Науково-організаційний відділ
Начальник Денисенко Людмила Михайлівна 34   2–34
Співробітники   35   4–41
Відділ інноваційних технологій та захисту інтелектуальної власності
Начальник Висоцька Наталія Іванівна 38   2–35
Співробітники   36   3–43
Відділ стандартизації і наукового обладнання
Начальник Іванов Валерій Григорович 39   2–78
Співробітники   37   2–78
Відділ аспірантури
Завідувач Третяк Валентина Іванівна 32 764–27–17 4–13
Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій
Вчений секретар Мітяєв Олександр Анатолійович 31   2–36
Сектор роботи з обдарованою молоддю
Завідувач Назарова Олена Сергіївна 41   4–93
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ та ІТЗ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЦІ та ІТЗНП)
Начальник Савчук Андрій Євгенович 2.18 (VII) 764–14–53 5–17
Сектор комп’ютерних мереж та WEB-технологій   148   2–14
Майстерня ЦІ та МТЗНП   1 (підвал гол.кор.)   2–38
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Грешта Віктор Леонідович 259 764–22–13 2–83
Заступник начальника Пархоменко Андрій Валентинович 259 764–22–13 2–83
Заступник начальника з блоку інженерно-технічних та комп’ютерних спеціальностей Коваленко Олександр Васильович 235   2–97
Заступник начальника з блоку економіко-гуманітарних спеціальностей Соколов Андрій Васильович 396   5–04
Лабораторія з розподілу навантаження викладачів та обліку контингенту студентів Лапкіна Олена Валентинівна 259   2–83
Лабораторія забезпечення графіку навчального процесу Писарський Андрій Олексійович 261   3–35
Інформаційно–аналітичний сектор Гвоздєва Олена Миколаївна 140   3–48
Лабораторія ліцензування та акредитації Сидоренко Галина Михайлівна 360–а   3–71
Лабораторія активних методів і засобів навчання Симонова Алевтина Григорівна 150 764–26–37 3–65
Лабораторія якості та моніторингу навчального процесу Тирса Сергій Васильович 138   5–94
ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Начальник   329 Тел./факс.
224–42–37
4–33
Приймальня Дуйко Лариса Миколаївна 329–а 224–42–37 5–47
Відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами   340   2–23
Центр «Delcam»   166–а   5–88
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Відповідальний секретар Грешта Віктор Леонідович 2.2 (VII) 764–24–63 2–26
Технічна служба   2.6 (VII)   2–29
Комп’ютерна обробка документів   2.1 (VII)   2–26
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Начальник Рибіна Юлія Анатоліївна 136   2–96
Друкарня М’ясников Микола Леонідович 132   3–77
Редакція газети «Інженер-машинобудівник»
Редактор Мировська Ганна Михайлівна 515   4–68
ВІДДІЛ КАДРІВ
Начальник   21 адм 764–45–82 3–78
Заст. начальника   22 адм   4–38
Сектор студентів, видача дипломів спеціаліста, магістра, дублікатів Цибуля Олена Олександрівна 22 адм   4–38
Сектор співробітників та викладачів Петрова Галина Олексіївна 23 адм 2–21
Білостоцька Валентина Дмитрівна
Ляшенко Раїса Миколаївна
Заступник начальника, сектор сумісників, співробітників НДЧ Медвідь Галина Вікторівна 24 адм   4–71
Сектор студентів:
  • бакалаврів
  • інститут управління і права
Шестернін Юрій Анатолійович 6 адм 2–56
Рамазанова Нейля Раїловна
ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА
Начальник Прийменко Олег Борисович 5 адм   2–27
Розмножувальне бюро   9 адм   5–52
Канцелярія   7 адм   2–40
Архів Харитонова Людмила Олександрівна 51 адм   3–74
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Петрова Тетяна Миколаївна 2.17 (VII) 764–17–26 5–58
Співробітники   2.16 (VII)   3–23
ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
Начальник Тяглий Максим Сергійович 33 764–45–99 5–61
Заст. начальника ПФВ Бессага Надія Анатоліївна 42   5–80
Островська Олександра Володимирівна 42–а   4–61
Федотова Олена Василівна 56 764–17–15 4–00
Співробітники Кашина Тетяна Георгіївна 42–а   4–61
Планово-економічний сектор Кузіна Тетяна Леонідівна 56 адм. 764–17–15 4–00
Фінансовий сектор Русєва Юлія Олександрівна 45 2–98
5–46
Шморгуненко Євгенія Олександрівна
Трушкова Юлія Леонідівна
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Головний бухгалтер Силенко Ольга Михайлівна 17 764–45–45 3–45
Приймальня Русєва Юлія Олександрівна 18   3–68
Заст. головного бухгалтера зі звітності Капітан Тетяна Сергіївна 33–а 764–67–22 4–45
Заст. головного бухгалтера з платних послуг Леженко Любов Миколаївна 1 764–22–90 4–55
Заст. головного бухгалтера з контролю Говорова Лариса Григорівна 29 764–67–22
764–22–90
3–46
Заст. головного бухгалтера за розрахунками Рябоконь Альбіна Миколаївна 28   2–16
Розрахунки з дебіторами й кредиторами Концеляріст Тамара Петрівна 3   2–24
5–24
Бухгалтерія їдальні Сидорська Ірина Олександрівна 4   3–54
Група обліку за гуртожитки Барановська Вікторія Ярославівна 2   2–15
Розрахунковий відділ Кравчук Марина Василівна 16   2–17
Матеріальний відділ Кузницова Марина Іванівна 47   5–08
Стипендіальний відділ Коренькова Наталя Вікторівна 26   4–18
Бухгалтерія оренди Дурнєва Катерина Михайлівна 14   3–20
Бухгалтерія навчання за контрактом Смолянська Юлія Олександрівна 14   4–70
Каса Захарова Олександра Петрівна 175   2–45
Начальник ВОПЗ Стрельченко Валерій Михайлович 55   3–39
Співробітники ВОПЗ Борисов Андрій Віталійович 44   2–46
Співробітники ВОПЗ Погорєлов Юрій Михайлович 44   5–38
СПЕЦВІДДІЛ
Начальник Зайцев Валентин Костянтинович 8 адм 764–29–62 4–76
ВІДДІЛ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Начальник Казимірський Сергій Володимирович 3 агб 764–46–64 4–60
Співробітники   1 агб 764–46–64 3–33
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Начальник відділу   4 агб 764–54–60 2–20
Співробітники   1 агб 769–83–33 3–33
Центральний склад Живило Ольга Іванівна Р–12   4–23
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Начальник Башмаков Олександр Вікторович 54 адм 764–15–91 3–58
Співробітники   52 адм   2–25
ШТАБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Начальник Мещан Віктор Олексійович 43 адм 764–44–42 5–05
Сховище штабу ЦЗ   04–15 764-44-42 5–06
Сховище-склад штабу ЦЗ   01–52   3–24
СЛУЖБА РЕЖИМУ ТА ЗВ’ЯЗКУ
Начальник Шанін Сергій Іванович 13 адм   4–82
Відділ охорони
Начальник Пругло Андрій Іванович 508   2–05
Чергова частина   163–а 764–19–21 3–10
Пост № 1   Корп. № 1   2–06
Пост № 2   Корп. № 2   2–07
Пост № 3   Корп. № 3   4–16
Пост № 4   Корп. № 4   2–55
Пост № 5   авто-корпус   3–51
Пост № 6   спорт-корпус   2–09
Пост № 7   Корп. № 7   4–96
Пост № 8   Г–1   4–19
Оперативна група з режиму Пілішенко Володимир Анатолійович 401   2–39
Відділ зв’язку
Начальник Партеса Олексій Анатолійович 347 764–47–83  
Довідкове бюро   347   3–00
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА
Головний інженер Карвіліс Олександр Іванович 9 агб 764–17–62 4–37
Енергомеханічна служба
Головний енергетик Патюпкін Володимир Васильович 6 агб 764–47–44 3–57
Головний механік Холодков Іван Радіонович 2 агб 764–47–44 3–37
Бойлерна, черговий сантехнік   04–3   2–94
Черговий електрик   Г–18   2–04
Майстерні   Д–9   4–64
Побутівки слюсарів-сантехніків   Г–17   4–59
Експлуатаційно-технічний відділ
Начальник Синюкова Людмила Миколаївна 5 агб   2–19
Співробітники Коноваленко Світлана Яківна 5 агб   2–03
Ремонтно-будівельна дільниця
Начальник Проштика Євген Борисович 8 агб 764–45–08 3–66
Майстер Тропешко Павло Вікторович Д–6 769–84–58 4–58
Господарський відділ
Начальник Манюта Тетяна Пилипівна 7 агб 769–82–10 2–10
Комендант 5 і адм. корпусу Рибалко Тамара Геннадіївна 7 агб 769–82–10 2–10
Комендант 2 корп Гирич Олена Олександрівна 103   3–96
Комендант 3 і 4 корп. Пойденко Марина Тимофіївна 186–а   3–38
Тесля   16   4–67
Автогосподарство
Завідувач Подчасов Віталій Миколайович 11 агб 769–84–44 4–44
Диспетчер Долгополова Лілія Вікторівна Г–2 769–83–34 3–34
Майстерня   Р–12,13   4–15
Автобокс   Г–14   5–56
ПІДРОЗДІЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Студмістечко
Директор Дубина Вадим Миколайович Гурт. №5   2–11
Гуртожиток № 2 Васін Петро Єгорович     2–30
Гуртожиток № 3 Плахтій-Ткаченко Раїса Іванівна   787–45–58  
Гуртожиток № 4 Ігнашов Валерій Валерійович     5–83
2–31
Гуртожиток № 5 Яковлєва Віра Євгенівна     2–32
Оздоровчий центр
Завідувач Орда Михайло Іванович Гурт. № 6   3–61
Медичний пункт
Завідувач Важнича Марія Степанівна 157   5–56
Профілакторій Лимаренко Валентина Миколаївна Гурт. № 3 787–45–57  
Спортивно-оздоровчі табори
«Алтагір» Петенко Валентина Олексіївна   0231-93-555  
«Сосновий бір» Соловйова Людмила Григорівна   764–14–66  
Цацура Олександр Йосипович   787–45–56  
Центр культури і дозвілля студентів
Директор Комінова Вікторія Володимирівна 402   3–49
СД «ЩИТ» Пілішенко Володимир Анатолійович 403   2–39
Комбінат громадського харчування
Директор Цвелих Леонід Євгенійович 126 764–54–45 4–06
Бухгалтерія Ситорська Ірина Олександрівна 4 адм   3–54
Буфет   145   5–54
Кафе «Молодіжне»   15   4–88
Б А Н К И
«Приватбанк», каса   4–й корп. 224–44–69  
Банк «Металург», каса   Гол. корп. 213–87–97  
«Ощадбанк», каса   4–й корп. 764–16–70  
СЛУЖБОВІ ТЕЛЕФОНИ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ
Бюро ремонту ПАТ «Укртелеком»     15–08  
Бюро ремонту «Алтагір»     0231-91-012  
Довідкова послуга з надання номерів     109  
Начальник центру сприяння працевлаштування студентів Лінгур Віктор Григорович 365 764–45–92 5–99