Видається
з 1960 року
01 січня
2007 року
№01
(2032)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
СПІЛЬНО З БІЛОРУСЬКОЮ КОМПАНІЄЮ
Студенти Запорізького національного технічного університету отримали можливість працювати з ліцензійними програмними продуктами компанії "ИНТЕРМЕХ". На кафедрі конструювання і технології виробництва радіоапаратури встановлено 25 ліцензованих робочих місць комплексу програм для автоматизації конструкторського і технологічного проектування (SEARCH, CADMECH, IMPROJECT, AVS, IMBASE). Програмне забезпечення надане ЗНТУ компанією "Стерлінг Груп Україна", що є офіційним дилером білоруської компанії "ИНТЕРМЕХ" в Україні. Між ректором ЗНТУ професором С.Б. Бєліковим і директором НПП "ІНТЕРМЕХ" В.Б. Железняковим підписана угода про співпрацю для розроблення навчальної версії програмних продуктів.
Співпраця ЗНТУ з компанією "ИНТЕРМЕХ", яка протягом 16 років займає визначні позиції на вітчизняних підприємствах, дозволить підвищити рівень підготовки випускників у галузі сучасних інформаційних технологій. У листопаді минулого року викладачі кафедри пройшли навчання й отримали сертифікати з систем конструкторсько-технологічного документообігу в навчальному центрі "ИНТЕРМЕХ" (Мінськ).
Для навчального центру комп'ютерних технологій проектування нашої кафедри впроваджена система електронного документообігу і керування даними складу виробів. Це вже другий етап автоматизації завдань професійно орієнтованих дисциплін. Навчальний центр заснований завідувачем кафедри професором В.М. Крищуком 2003 року. З того часу центр активно розвивається. Кафедра набула досвіду впровадження систем автоматизованого проектування і виробництва SolidEdge та Unigraphics. Студенти використовують інструментарій таких систем протягом усього навчання при виконанні розрахунково-графічних задач, курсових і дипломних проектів. Викладачі навчального центру розробили технологію навчання студентів спеціальності "Виробництво електронних засобів". Це дозволило автоматизувати та візуалізувати задачі професійно орієнтованих дисциплін. Навчання містить у собі напрямки: створення тривимірних моделей виробів та оформлення конструкторської документації, спеціалізовані пакети для створення тривимірних моделей друкованих плат та електромонтажу, підготовки виробництва (розроблення керуючих програм для верстатів з ЧПК та пакетів прес-форм), інженерний аналіз, промисловий дизайн. Під час навчання основна увага приділяється формуванню у студентів стилю моделювання і вивченню сучасних технологій проектування, які використовуються в різноманітних системах автоматизованого проектування і підготовки виробництва. Наприклад, параметричне моделювання, проектування з використанням керуючої структури на основі базових знань.
У сучасних умовах виробництва випускникам вищих навчальних закладів уже недостатньо знань у галузі автоматизації окремих процедур проектування. Нині підприємства впроваджують системи, які дозволяють інтегрувати інформацію про вироби на всіх етапах життєвого циклу, надавати її в структурованому вигляді. Інформація зберігається в єдиному інформаційному просторі, містить у собі електронні текстові документи, геометричні моделі. На запорізьких підприємствах машинобудівної і приладобудівної промисловості (ЗАТ "Запоріжкран", КП "Іскра", ВАТ "Мотор СІЧ", ВАТ "Запорізький завод високовольтної апаратури", ЗМКБ "Прогрес") для вирішення цих завдань упроваджено програмні продукти "ИНТЕРМЕХ".
Використання таких програмних продуктів у навчальному процесі дозволяє нашим студентам ознайомитися з концепцією інформаційної підтримки життєвого циклу виробів, технологією паралельного проектування, набути навичок у роботі з електронним архівом та конструкторсько-технологічним документообігом, надає можливість використовувати сучасну довідниково-інформаційну базу стандартних елементів і матеріалів.
Підприємства охоче пропонують нам теми дипломних проектів за такими напрямками. Студенти на практиці вирішують реальні завдання виробництва, що сприяє діловим стосункам між університетом і підприємствами.
Галина ШИЛО, Тетяна КУЛЯБА, Юрій РЄЗНИК, викладачі кафедри КТВР
На знімку: доцент кафедри Галина Шило з представниками білоруської організації "ИНТЕРМЕХ"

ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ФАКУЛЬТЕТУ
Кафедра нарисної геометрії і креслення - специфічна, загальноінженерна, входить до складу транспортного факультету. Навчальні дисципліни для всіх спеціальностей факультету викладаються за навчальними планами, які постійно поновлюються, відповідаючи сучасному розвитку науки.
1999 року кафедра відгукнулась на ініціативу створення класу комп'ютерної графіки факультету (тоді - автомобільного): виділила для класу один зі своїх креслярських класів. Співробітники кафедри самі переобладнали креслярські столи на імпровізовані меблі для комп'ютерів. Створили комплекс методичних вказівок для оволодіння комп'ютерною графікою на основі сучасних графічних систем "AutoCAD", "Компас".
Після Великої Вітчизняної війни першим завідувачем кафедри був доцент С.П. Українцев (1944-1954). Пізніше її очолювали: ст. викладач І.В. Мозговий (1954-1957), ст. викладач П.Ф. Булат(1957-1973), доцент Ю.О. Виноградов(1973-1996). З 1996 року кафедру очолює доцент Є.В. Гавров.
Нині на кафедрі працюють: доценти Є.В. Гавров, Г.О. Пугачов, В.І. Сумський, старші викладачі Г.І. Бебешко, В.І. Івахнін, Е.А. Бажміна, Б.Ш. Мамедов, В.І. Шурло, викладачі Н.О. Брикова, В.М. Скляревська, М.В. Скоробогата, О.В. Лютова, С.А. Бовкун, а також навчально-допоміжні працівники А.П. Шугай, О.М. Вергун, О.Б. Корнієнко, О.М. Важничий.
Колектив кафедри прагне встигати за новими вимогами навчального процесу, аби дати студентам необхідні знання і навички, без чого не буває інженера.
Євген ГАВРОВ, завідувач кафедри

УВАГА: КОНКУРС!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

завідувача кафедри "Економіка та організація виробництва" - 1
доцента кафедри "менеджмент та організація" - 1
викладача кафедри "Іноземні мови" - 1

Термін подання заяв - один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті
.
Документи подаються на ім'я ректора університету.
Заяву перед поданням необхідно зареєструвати в канцелярії університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64


ВІДЗНАКА КРАЩИХ
Ректорат ЗНТУ відзначив грамотами переможців університетського конкурсу на кращу студентську роботу.
Такі відзнаки отримали:

Студент групи Т-512 Даниленко Роман Володимирович за І місце (номінація "Технічна")
(Науковий керівник Грицай Сергій Васильович, старший викладач кафедри транспортних технологій)
Студент групи М-812 Міхєєв Олексій Олександрович за ІІ місце (номінація "Технічна")
(Науковий керівник Обдул Василь Дмитрович, доцент кафедри оброблення металів тиском)
Студентка групи ІФ-414 Веретенникова Марія Миколаївна за ІІІ місце (номінація "Технічна")
(Науковий керівник Попов Сергій Миколайович, доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва)
Студент групи М-812 Іванов Андрій Володимирович за ІV місце (номінація "Технічна")
(Науковий керівник Чумаков Борис Миколайович, професор кафедри оброблення металів тиском)
Студент групи ІОТ-422 Бойченко Кирило Юрійович за ІІ місце (номінація "Комп'ютерні науки, програмні засоби")
(Науковий керівник Субботін Сергій Олександрович, доцент кафедри програмних засобів)
Студент групи РП-312 Бабич Андрій Вікторович за І місце (номінація "Електроніка та радіотехніка")
(Науковий керівник Васютін Євген Васильович, асистент кафедри мікроелектроніки та напівпровідникових приладів)
Студенти групи РП-113 Попов Андрій Олександрович, Савелло Вікторія Олександрівна за ІІ місце (номінація "Електроніка та радіотехніка")
(Науковий керівник Полянський Геннадій Олексійович, доцент кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури)
Студент групи РП-212 Андреєв Денис Олегович за ІІІ місце (номінація "Електроніка та радіотехніка")
(Науковий керівник Піза Дмитро Макарович, професор кафедри радіотехніки та телекомунікацій)
Студент групи РП-313 Головачов Олексій Сергійович за ІV місце (номінація "Електроніка та радіотехніка")
(Науковий керівник Сніжной Геннадій Валентинович, доцент кафедри мікроелектроніки та напівпровідникових приладів)
Студент групи ГФ-234 Ліман Олексій Анатолійович за І місце (номінація "Гуманітарна")
(Науковий керівник Мозуленко Дмитро Іванович, асистент кафедри українознавства)
Студентка групи ГФ-234 Подставка Ірина Валеріївна за ІІ місце (номінація "Гуманітарна")
(Науковий керівник Кладова Галина Леонтіївна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин)
Студентка групи ГФ-312 Куліш Ірина Володимирівна за ІІІ місце (номінація "Гуманітарна")
(Науковий керівник Соболь Юлія Олександрівна, доцент, завідувач кафедрою іноземних мов)
Студентка групи ФЕУ-412 Мазана Катерина Сергіївна за І місце (номінація "Економіка та міжнародні економічні відносини")
(Науковий керівник Козицька Галина Валентинівна, старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу)
Студентка групи ФЕУ-514 Козлова Юлія Миколаївна за ІІ місце (номінація "Економіка та міжнародні економічні відносини")
(Науковий керівник Федорченко Ольга Костянтинівна, старший викладач кафедри політичної економії)
Студент групи ФЕУ-523 Каспер Станіслав Богданович за ІІІ місце (номінація "Економіка та міжнародні економічні відносини")
(Науковий керівник Слинько Віра Василівна, старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу)
Студентка групи ФЕУ-122 Шубіна Олена Віталіївна за ІV місце (номінація "Економіка та міжнародні економічні відносини")
(Науковий керівник Тимошик Валерія Юріївна, старший викладач кафедри фінансів і банківської справи)
Студентка групи ГФ-234 Дола Юлія Сергіївна за ІІ місце (номінація "Гуманітарна")
(Науковий керівник Кладова Галина Леонтіївна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин)
Студентка групи РП-913 Черняховська Катерина Сергіївна за ІV місце (номінація "Гуманітарна")
(Науковий керівник Жукова Наталія Михайлівна, викладач кафедри іноземних мов)
Студентка групи ГФ-214 Бухна Олена Костянтинівна
за активну участь у конкурсі (номінації "Економіка та міжнародні економічні відносини"
та "Гуманітарна")
Студент групи РП-722 Блюменталь Ігор Михайлович
за активну участь у конкурсі (номінації "Комп'ютерні науки, програмні засоби" та "Електроніка та радіотехніка")
Студент гр. ІОТ-412 Олійник Андрій Олександрович
за І місце (номінація "Комп'ютерні науки, програмні засоби")
(Науковий керівник Субботін Сергій Олександрович, доцент кафедри програмних засобів)
Студент групи ІОТ-413 Олійник Олексій Олександрович
за І місце (номінація "Комп'ютерні науки, програмні засоби")
(Науковий керівник Субботін Сергій Олександрович, доцент кафедри програмних засобів)
Сердечно вітаємо з відзнакою всіх переможців конкурсу. Бажаємо нових творчих успіхів у наукових пошуках і навчанні.
НАШ КОР.

Вітаємо ВАЖНИЧУ МАРІЮ СТЕПАНІВНУ З ЮВІЛЕЄМ!
Марія Степанівна працює в ЗНТУ 30 років завідувачкою-медсестрою студентського здоровпункту.
Після закінчення Мелітопольського медичного училища працювала медсестрою в лікарні селі Грушівка Токмацького району, затим у Молочанській дитячій лікарні.
Їй притаманні почуття високої відповідальності, працелюбність, простота у спілкуванні з людьми, душевна щедрість. Марія Степанівна користується авторитетом і повагою в колективі. Вона виховала чудового сина Олексія, який закінчив університет.
Вітаємо від щирого серця Вас, Маріє Степанівно, з ювілеєм і новосіллям! Зичимо міцного здоров'я, бадьорості, оптимізму, материнського щастя, добробуту!
Ректорат Профком

ПОРЯД З НАМИ
У КОЛЕКЦІЇ - ТИСЯЧІ ЕКСПОНАТІВ
Володимир Кущ, доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок, добре відомий у Запоріжжі як колекціонер. Нещодавно, під час святкування 45-річчя електротехнічного факультету, відвідувачі виставки, влаштованої на 3-му поверсі головного корпусу, з цікавістю оглядали незвичайне зібрання рідкісних мінералів, кристалів, стародавніх скіфських і сарматських наконечників-стріл, ножів, виготовлених із заліза і бронзи.
Володимир Вікторович цікаво пояснював відвідувачам - викладачам, працівникам, студентам, - що, де і коли знайшов, яке значення мають ці реліквії.
Пізніше я розмовляв з Володимиром Кущем, аби прояснити й уточнити історію його знахідок, коли саме він захопився колекціонуванням.
... Перші мінерали знайшов і привіз додому з Тянь-Шаню в 60-ті роки. Це були зразки мармуру, кристалів і кварців різного кольору і відтінку, різного розміру...
А потім Володимир Вікторович побував у експедиціях не лише в Тянь-Шані, а й на Кавказі, Сахаліні, Камчатці, в Єгипті. І звідусіль привозив знахідки до Запоріжжя. Вдома обробляв кожен експонат, доводив його до гарного вигляду. Розмістив усі знахідки на полицях, вітринах, зробив надписи. У його колекції - понад тисячу агатів чорного, брунатного, жовтого, яскраво-червоного кольорів. Їх розміри різні: від 100 до 300 міліметрів. Агат використовують ювеліри для жіночих прикрас.
Чимало в колекції кристалів: аметист, маріон, кварц. Кришталь чорний і безколірний розміром 150-300 міліметрів. У кристалічних щітках - дрібні вкраплення різного кольору (аметист і гірський кришталь).
- А оці черепашки знайшов у Єгипті, - пояснює Володимир Вікторович, показуючи сотні черепашок різного кольору. Це закам'янілі амоніти, тобто скам'янілі черепашки. Найбільша з них дорівнює 350 міліметрам у довжину...
У домашній колекції Володимира Куща зібрані свідки розвитку Землі, вік яких дорівнює тисячам років.
Микола КЛИМЕНКО
На знімках О. Пастушенка: біля експонатів В.В. Кущ (на виставці в ЗНТУ)

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок