Видається
з 1960 року
10 лютого
2009 року
№2
(2062)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А   П А Н О Р А М А  

ПОЗИВНІ ЗИМВОІ СЕСІЇ
Попередні підсумки
Звершилася зимова екзаменаційна сесія у нашому університеті. Завідувачі кафедр і декани факультетів наверстують упущене, підбивають підсумки. Друкуємо попередні результати з деяких факультетів.
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Підсумковий модульний контроль пройшов на усіх курсах організовано. На 5 курсі такі показники: АУ (абсолютна успішність) - 85 відсотка. ПЯ (показник якості) - 52 відсотка. Краща група Е-214 (староста Ганна Бережна, куратор А.А.Соляник): АУ-І00. А от група з того ж 5 курсу має гірші показники - АУ-60, П.Я - 50. На 5-му курсі 51 відмінник. На 1-му і 2-му курсах значно гірші показники: у групі Е-218 АУ-45, ПЯ-4. У групі Е-117 АУ-50, ПЯ-30. Група Е-516 має такі показники: АУ-74, ПЯ-37.
На 1-му курсі 98 відмінників.
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
Іспити складали студенти 37 груп - 830. Атестовано лише 529 студентів. Загальні показники факультету такі: АУ-64, ПЯ-54. Кращих результатів досягли групи ФЕУ25І7: АУ-І00, група ФЕУ-АУ-96, 7, група ФЕУ 5І7: АУ-95, 65.
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
От яка думка про зимову сесію декана Гуманітарного факультету доцента Миколи Дєдкова:
- Ця сесія мала кілька особливостей. Вже чотири курси денної форми навчання працюють за кредитно-модульною системою. Отже складають сесію у два заходи. Студенти не всі використовують це для того, аби у кінцевому результаті отримати максимально високі результати. Чимало студентів, отримавши перший модульний контроль від 30 до 50 балів заспокоються. Замість того, щоб скористатися своїм правом на перескладання такої оцінки, очікують другого контролю, сподіваючись "перекрити" другою оцінкою першу.
Часто-густо ці сподівання зазнають краху, в результаті - академзаборгованість.
Значний розмір стипендії спонукає багатьох студентів відповідальніше і сумлінніше ставитись до навчання. Хоча далеко не усих.
Більшість студентів успішно впорались зі складанням зимової сесії. Понад половини студентів склали сесію тільки на "добре" та "відмінно". З них 102 лише на "відмінно". Кращими групами факультету визнано такі: ГФ-318 (староста Н.Плюсніна), ГФ-215 (староста Є.Петраков), ГФ-914 ( староста Н.Кащєєва).
Власкор

Виставка "Абітурієнт-2009"
Так називалась виставка, що була влаштована Запорізькій торгово-промисловій палаті. Протягом чотирьох днів майбутні абітурієнти знайомлися з правилами прийому до вищих навчальних закладів, спеціальностями, умовами навчання у ВНЗ.
На відкритті виставки були і виступили О.Вєрозубов - начальник обласного управління освіти і науки, Д.Секиринський - начальник управління Запорізького міськвиконкому.
Сумлінно працювали над оформленням стендів і проведенні виставки нашого університету В.Грешта - відповідальний секретар приймальної комісії, А.Пархоменко - заступник секретаря, О.Бичевий-доцент, Т.Ситникова - методист, О.Ткачова - методист, О.Качан - асистент.
Власкор

Увага : конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад :
доцента кафедри "Теорія та практика перекладу" -1
доцента кафедри "Фізична реабілітація та рекреація" - 2
викладача кафедри "Управління фізичною культурою та спортом" - 2
викладача кафедри "Приватна охоронна діяльність" -1
Термін подання заяв - один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті.
Документи подаються на ім'я ректора університету.
Заяву перед поданням зареєструвати у канцелярії університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

ВІТАЄМО Петрикіна Володимира Васильовича з 70-річчям!
Все свідоме життя Володимира Васильовича пов'язане із Запорізьким машинобудівним інститутом, зокрема кафедрою "Металорізальні верстати та інструмент". Закінчивши 1961 року Запорізький машинобудівний інститут зі спеціальності "Машинобудування, верстати та інструмент", він працював 3 роки на автозаводі "Комунар" - спочатку майстром, а потім - механіком механоскладального цеху.
З 1963 року Володимир Васильович працює в ЗМІ-ЗНТУ асистентом, старшим викладачем, а з 1973 року - доцентом кафедри "Металорізальні верстати та інструмент"
Майже за піввіку педагогічної діяльності Володимир Васильович підготував багато кваліфікованих спеціалістів, зробив значний внесок у впровадження навчального курсу "Взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри" на кафедрах з підготовки "Інженерна механіка".
П'ять років Володимир Васильович працював на посаді декана по роботі з іноземними студентами, за що має винагороди урядів Німеччини, Польщі, В?єтнаму. При участі Володимира Васильовича виконані наукові роботи, що мають важливе практичне значення. Серед них - дослідження з розробки термостійких покрить для ракет. За результатами наукових праць опублікував понад 30 матеріалів, серед яких - монографія "Информационные инструментальные системы автоматизированного производства".
Творча праця доцента Володимира Васильовича Петрикіна відмічена подякою Міністерства освіти і науки України.
Володимир Васильович - цікава різнопланова людина. Він - майстер спорту з плавання, багато подорожує, чудово грає на гітарі.
Для колег він є взірцем педагогічної майстерності, цілеспрямованості, працелюбства, чесності, порядності, доброзичливості. Ці риси викликають повагу у співробітників і студентів.
Вітаючи Вас, шановний Володимире Васильовичу, з визначним ювілеєм, щиро зичимо Вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, успіхів у педагогічній та науковій діяльності.
Ректорат Профком Колектив кафедри "Металорізальні верстати та інструмент"

Запитували - відповідаємо
ПРО СТУДЕНТСЬКІ СТИПЕНДІЇ
На адресу профспілкової організації студентів надходить велика кількість звернень щодо можливих нововведень щодо порядку отримання академічних стипендій студентам, які навчаються коштом державного бюджету.
Повідомляємо: на сьогоднішній день чинні Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. "Питання стипендіального забезпечення із внесеними в неї змінами", наказ МОНУ від 20 березня 2008 р. №209 "Про постанову КМУ від 05.03.2008 р. №165 "Деякі питання стипендіального забезпечення", Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", згідно з якими розміри академічної стипендії становлять: 530 грн. - середній бал успішності навчання - 4 та 590 грн. - середній бал успішності навчання - 5. Для студентів пільгових категорій виплачується соціальна стипендія. Так, для студентів-сиріт соціальна стипендія становить 1160 грн.
Представники профкому студентів ЗНТУ є членами вченої ради університету, стипендіальних комісій факультетів, університету, інших комісій з питань виплат стипендіального забезпечення, що надає їм право контролювати порядок, розміри і терміни стипендіальних виплат.
Стипендія студентам ЗНТУ в січні 2009 року виплачена в повному обсязі згідно з чинним законодавством, але у два етапи відповідно до надходження коштів загального бюджету.
Андрій ІВАНЧЕНКО, голова профкому студентів

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
Запорізький національний технічний університет інформує про організацію роботи з надання освітніх послуг з військової підготовки студентам вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу з таких військово-облікових спеціальностей:
Бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії;
Бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії ;
Застосування підрозділів і частин із засобами радіозв'язку;
Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння та обладнання;
Зберігання і ремонт боєприпасів, детонаторів, освітлювальних та сигнальних засобів, вибухових речовин;
Експлуатація і ремонт інженерних електротехнічних засобів;
Експлуатація і ремонт автомобільної техніки і гусеничних тягачів.

У НАС НА ЗАПОРІЖЖІ
На Запоріжжі було 30 районів
1939 року, коли була утворена Запорізька область, вона мала 30 сільських районів.
Їх виділили тоді з Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Того ж року в Україні з'явилось три нових області - Запорізька, Кіровоградська і Сумська. Нині на Запоріжжі - 20 сільських районів. Перший в обласному центрі.
В обласній спілці журналістів України відбулася презентація подарункового альбому "Орджонікідзевський район: 70 років". У нарисах, репортажах, інтерв'ю відображені головні події у промисловості, будівництві та культурі району, який був створений першим в обласному центрі.
Альбом вийшов друком у видавництві "Дике поле" завдяки сприянню меценатів і районної держадміністрації.
Дитячий ансамбль "Чайка" успішно виступив у Европі
Народний хореографічний ансамбль "Чайка" міського Палацу дітей та юнацтва відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Недавно він успішно виступав на сценах міст Чехії, Словаччини та Німеччини. Із трьох тисяч учасників цього фестивалю юні запоріжці відзначені дипломом за третє місце, яке вони посіли.
Власкор

КНИГИ НАШИХ ВИКЛАДАЧІВ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКА
Українська мова - одна з прадавніх слов'янських мов, вона є рідною для десятків мільйонів людей. В Україні 72,7 відсотка становлять українці - корінні її мешканці. Кожний народ - творець своєї рідної мови. Для українців рідна мова - мова нашої нації, мова предків, яка зв'язує нас між собою і з попередніми поколіннями, їхнім духовним надбанням. Згадаймо слова В.Сосюри: "Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема".
Рівень розвитку мови є джерелом духовного розвитку народу. А на думку Є.М.Верещагіна і В.Г.Костомарова, "національна мова входить у поняття національної культури, бо природні умови, географічне положення, рівень і спеціалізація народного господарства, тенденція суспільної думки, науки, мистецтва - всі великі й малі особливості життя народу знаходять відбиття у мові цього народу". Тож берегти і плекати рідну мову - це обов'язок кожної людини.
Знати свою літературну мову без доброго відповідного навчання ніхто не може, а тому на допомогу студентам, абітурієнтам і тим, хто бажає підтримувати рівень своїх знань рідної мови, приходить цей посібник:
Бондарчук К.С. Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до ВНЗ. - Тернопіль: Підручники посібники, 2009. - 384 с.
У посібнику в доступній формі викладено основний матеріал курсу української мови. Найбільш докладно подано теоретичний матеріал щодо фонетичних процесів, які відбуваються у слові, правил орфографії, пунктуації у простому і складному реченні. У розділі "Морфологія" висвітлюються особливості словозміни різних частин мови, відмінкових закінчень іменників та прикметників, відмінювання кількісних числівників та їх поєднання з іменниками, які є найскладнішими для опанування. Особливу увагу приділено складним випадкам правопису.
Теоретичний матеріал ілюструється прикладами, підкріплюється різноманітними вправами. Посібник розрахований і на самостійне повторення курсу української мови, чому сприятимуть вміщені контрольні завдання, комплексні тестові завдання, до яких вміщено відповіді.
Ганна ЄРЕНБУРГ, бібліограф

Студенти пригадують…
Спасибі вам, дорогі наші вчителі і наставники за науку життя!
Дуже вірно, філософськи сказав поет Сергій Єсенін: "Далеке бачиться на відстані... "Мені і моїм ровесникам, колишнім студентам Запорізького машинобудівного Інституту, часта пригадуються 80-ті роки минулого століття, наші наставники-професори і доценти, які хотіли прищепити нам кращі якості фахівця і простої людини. Без них ми б ніколи не стали інженерами, не досягли б висот сучасної техніки і науки.
Я І955 року минулого століття тримала диплом, а через два роки захистила кандидатську дисертацію і перейшла працювати з кафедри матеріалознавства на кафедру економіки та організації виробництва. Старший викладач, а затим -доцент. Я й досі працюю тут і пишаюсь тим, що мене навчали й виховували порядні люди, справні вчені, досвідчені викладачі. Я пригадую академіка Ю.А.Шульте, відомого професора-дослідника, він був відомий далеко за межами України. Ми, студенти дуже шанобливо ставилися до нього, прагнули обговорити з ним наукові проблеми. Та не завжди це вдавалося: він був дуже перевантажений.
Я пам'ятаю тих, кого вже немає з нами, чия справа живе і буде жити: професорів Р.С.Белякова, І.О. Гаренського, Шитікова, доцента А.О.Шаломеева. Деякі з наших вчителів-наставників очолюють великі заводи, об'єднання, інститути.
Особливо дякую від щирого серця своєму науковому керівнику професору А.Д.Ковалю, нині перший проректор ЗНТУ, професору-досліднику В.Ю.Ольшанецькому. В той час, коли ми були студентами, наші професори, доценти, як могли, сприяли нам не лише опанувати навчальну програму, а й радили, як краще провести дозвілля, і ми займалися аеробікою, фіззарядкою, аби зміцнити здоров'я, як мовиться, на передньому краю навчання.
Влітку оздоровлювалися на базах відпочинку "Алтагір" і "Сосновий бір". Я переконана у тому, що правильний режими навчання й дозвілля, який ми дотримувались й дотримуються зараз, сприяли і сприяють тому, що я, як і мої; ровесники, стали фахівцями, потрібними людям. Я й зараз працюю на кафедрі "Економіка та організація виробництва" доцентом.
Спасибі вам, дорогі наші вчителі і наставники за науку життя!
Людмила Варинська
Практикум з української
Їхати в Київ чи до Києва?
Мови відрізняються одна від одної не тільки словами, а й словозміною, підпорядкуванням слів у реченні, побудовою речень.
Особливого значення для побудови речень набуває правильний вибір прийменників. Розглянемо це на вживанні прийменників -у(-в) - до та в - на.
Інколи виникає питання, який прийменник треба ставити -у(в) чи до: "Я поїхав у Київ" чи "Я поїхав до Києва", "Вихід у місто" чи "Вихід до міста"?
Узагалі, коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, тоді треба ставити прийменник до: "Через кілька днів Ковпак вилетів до Москви"
(П. Верширора).
Якщо мета руху в певному напрямі супроводжується ще додатковими поясненнями, тоді після них може стояти замість прийменника до - у(в): "Ми їздили на ярмарок у Косів" (М. Рильський). У реченнях, де рух або дію скеровано до предметів, середовищ або мовиться про абстрактні поняття, ставиться прийменник у(в): "Він ступив у сад" (Є. Гуцало); "Кидається у свою стихію" (О. Гончар); "Закрадається в серце острах" (М. Рильський). Рух до приміщення позначається дієсловами з тим і другим прийменником: "Зайшов у хату", "Зайшла до хати".
Як сказано вище, прийменником у(в) з іменником у знахідному відмінку послуговуємось, визначаючи час за днями тижня: "у вівторок", "у п'ятницю", - або з іменником у місцевому відмінку, коли мовиться про місяці року: "у січні", "у липні". Проте коли визначається час за роком, треба користуватися родовим відмінком іменника, а не прийменником у(в) з іменником у місцевому відмінку: року, а не в цьому році, 2009 року, а не в 2009 році. Так само слід казати торік, а не в минулому році, позаторік, а не в позаминулому році; аналогічні будуть і прикметники - торішній, а не минулорічній; позаторішній, а не позаминулорічний.
Російському вислову дом в три окна відповідає український - будинок на три вікна, а вислову дом в п'ять этажей - будинок на п'ять поверхів.
Прийменник у(в) можна уживати українською мовою в таких висловах: вірити в себе, вдаватися в тугу, в розпач, - а також на позначення переходу з одного стану в інший (рідина переходить у пару).
Російські прийменники у та в мають між собою велику значеннєву різницю, а між українськими прийменниками у та в такої різниці немає. Ми ставимо їх незалежно від змісту речення, а тільки дотримуючись правил чергування голосних, а саме: якщо попереднє слово закінчується на голосний, треба ставити прийменник в ("Вона взяла в нього книжку"), якщо на приголосний - тоді у ("Він узяв у неї книжку").
Завжди вживається у перед словами, що починаються на в, ф, або ці літери є другими у слові: заїхати у ворота, бути у формі, постукати у хвіртку, купатися у хвилях.
Катерина Бондарчук, завідувач кафедри загальної мовної підготовки

Наша історія
ВІДРОДЖУЄТЬСЯ БАТУРИН - ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ
Нинішній Батурин - звичайне село, розташоване на березі річки Сейм, притоки Десни. Тут живе кілька сотень мешканців, а 300 років тому в місті мешкало понад 20 тисяч. Стільки ж було і в Києві, столиці України. Батурин - це історія нашої держави. На початку XVII століття він був столицею гетьманів України Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, центром політичного і культурного життя держави. А 1708 року він був знищений російськими військами під командуванням князя Олександра Меншикова за розпорядженням Петра І. Кілька тисяч захисників міста було вбито, місто спалено.
У І750-І764 роках Батурин всупереч царським намаганням піднявся з попелу, став знову столицею гетьмана України Кирила Розумовського.
Останнім часом, за роки незалежності України, Батурин швидкими темпами відновлюється, будується, набуває знову величі і краси. Тут, на березі Сейму, оновлюються старі будівлі, зводяться нові. Батурин знову стає містом на Чернігівщині: набуває сучасного вигляду, хоча в основі його відродження зберігається стиль суворого класицизму. Перед очима туристів, яких тут щодня буває чимало, постає будинок генерального судді В.Кочубея. На диво, він непогано зберігся з давніх часів. Розташований він у великому парку. Тепер у цьому будинку - краєзнавчий музей, експонати якого дихають старовиною часів Василя Кочубея та Івана Мазепи. Тут їх портрети, козацькі люльки, ключі, підкови... Поряд з цим будинком - парк, який називають Кочубеївським. У центрі парку - храм Воскресіння Христового, побудований 1979 року за наказом Кирила Розумовського. Тут його усипальниця (похований 1803 року). Привертає увагу величний пам'ятник п'ятьом гетьманам.
У наші дні Батурин швидкими темпами відбудовується, набирає рис міста-музєю, яким не можна не дивуватися, не можна не гордитися.
Володимир ГОРДІЙЧЕНКО, викладач кафедри філософії

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок