Видається
з 1960 року
15 лютого
2010 року
№02
(2062)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П Е Ц І А Л Ь Н И Й   В И П У С К
НА ПЕРШОМУ ПЛАНІ – ЛЮДИНА
До звіту голови профкому М.С. Гамова на звітно-виборчій профспілковій конференції ЗНТУ (16 лютого 2010 р.)
  Досить швидко пройшли 5 років з 17 лютого 2005 року коли на попередній звітно-виборчий конференції було обрано профспілковий комітет.
  Профспілка сьогодні перебуває на складному етапі переосмислення своєї ролі і місця в системі нових соціально-економічних, політичних відносин. Тому основні зусилля профспілки спрямовуються на посилення захисту трудових, соціально-економічних прав та гарантій працівників. Вся робота профспілкової організації університету проводилася в тісному зв'язку з адміністрацією та ректоратом університету, опиралися ми на основні керуючи документи починаючи з Закону про профспілки, Положень та рішень Центрального комітету профспілки України, рішень Запорізької федерації та Обкому профспілок робітників освіти та науки та постійному робочому зв'язку з- керівниками Обкому та і з його робочим складом.
  Захист трудових, соціально-економічних, професійних інтересів наших працівників в 2005-2010 роках проводився, як на регіональному так і на державному рівні, використовувались різні форми та методи, від укладання колективних угод до мітингів, пікетування владних структур та проведення конференції і з'їздів. Профспілка кожного року готувала і заздалегідь направляла до Кабміну, Верховної Ради пропозиції до основних напрямків бюджетної політики на відповідні роки. Пропозиції ґрунтувалися на необхідності врахування в зазначених законах норм щодо фінансування освіти, дотримання законодавчо визначених розмірів державних соціальних гарантій та неприпустимості призупинення цих норм при затверджені Державних бюджетів кожного року. Ці вимоги були одними із головних під час проведення пікетувань членами профспілки Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.
  Позитивно вплинуло на оплату праці окремих категорій викладачів збільшення розміру мінімальної заробітної плати, а одним із реальних соціальних досягнень останнього часу стало те, що працівники освіти своєчасно отримують заробітну плату. В поданих профспілкою пропозиціях передбачено розширення договірного регулювання умов оплати праці, додаткових соціальних гарантій на підставі угод, положень та колективних договорів.
  Запровадження доплат до посадових окладів за вчені звання та наукові ступені науково-педагогічним та педагогічним працівникам не відповідає вимогам ст. 57 Закону "Про освіту", якою гарантовано встановлення саме підвищених посадових окладів за ці звання та ступені. Внаслідок того, що доплати не впливають на формування розміру посадового окладу, доцент щомісяця втрачає лише на надбавках за вислугу років від 50 до 220 гривень, а професор - понад 340 гривень. Доплатний механізм впливає також на зменшення сум матеріальної допомоги на оздоровлення, преміювання, інших надбавок, розміри яких визначаються від посадового окладу.
  На жаль, антисоціальні дії різних державних гілок влади призвели до фактичного замороження у цьому році заробітної плати. Крім того, останні роки посадовий оклад науково-педагогічного працівника університету складає всього близько 40 % від законодавчо встановленого ст. 57 Закону України "Про освіту" рівня. Звітний період черговий раз підкреслив те, що не зважаючи на подальше і поглиблене нехтування з боку держави інтересів освіти, наш університет був і залишається флагманом вищої освіти Запорізької області і України. При цьому певна частка в успіхах університету належить його профспілковій організації і кожному з нас.
  Наша первинна профспілкова організація - одна з більш ніж 1027 первинних профспілкових організацій Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. На обліку в профспілковій організації працівників перебуває 1789 членів профспілки, що складає 99,98 % від числа працюючих. Первинна профспілкова організація працівників Запорізького національного технічного університету структурно складається з 12 профспілкових організацій. Профспілкові організації факультетів і відділів представлені 72 профспілковими групами. До складу профспілкового комітету входить 17 чоловік. Члени профспілкового комітету достатньо задовільно виправдовують ту довіру, яку надали їм делегати попередньої звітно-виборчої конференції. У профспілковому комітеті працювали 10 комісій. За цей час згідно календарних річних планів проведено 2 профспілкових конференцій, 64 засідань профспілкового комітету, на яких розглянуто більше 180 питань діяльності у відповідності до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та Статуту Профспілки працівників освіти і науки України. Отримано за 5 років близько 1,66 млн грн. внесків, з яких третина була перерахована до Запорізького обкому. Профспілковий комітет керується у своїй роботі та постійно тримає на контролі заходи з виконання постанов керівних профспілкових органів, критичних зауважень і пропозицій, які запропоновані членами профспілки під час звітно-виборчої конференції нашої організації, рішень наступних профспілкових конференцій.
  У 2005-2010 рр. значна увага приділялась подальшому вдосконаленню колективного договору, розширенню соціальних пільг працівникам університету.
  Нормативним актом локального рівня, що конкретизує умови виробничих та соціально-економічних відносин в університеті, розв'язування колективних трудових конфліктів і суперечностей у відповідності з чинним законодавством України, є колективний договір між роботодавцем та працівниками. Завдяки роботі узгоджувальної комісії від профкому та, адміністрації, питанню укладання колективних договорів в 2005-2010 роках було надано більшої уваги і за цей період склали договора та переглянули їх структуру і форму, кожний раз покращуючи його суть та якісний зміст. Більшість питань поставлених в колдоговорі допомагає створювати добрий робочий клімат в усіх структурних підрозділах університету.
  Важливим напрямом роботи профкому є питання оздоровлення робітників університету. За цей період змінена система одержання санаторно-курортних путівок та формування роботи санаторію-профілакторію. Для вирішення цього питання необхідно використовувати, як кошти ВУЗУ, профспілки, фондів соцстраху, так і можливість використання спортивно-оздоровчих таборів, санаторію - профілакторію, здоровпункта викладачів.
  Особливу увагу треба звернути на стан спортивно-оздоровчих таборів, як відомо СОТ "Сосновий бір" не працює з 1999 року і тому рішення про його використання дуже плачевне. Не менше питань викликає і стан СОТ "Алтагир", який на протязі двох років не працює. Там теж необхідно вкладати великі кошти, щоб використовувати його в повному обсязі і на повну оздоровчу силу. Тому зараз повинна бути вирішена стратегія та тактика оздоровлення працівників на наступні 3 - 5 років. З 2008 року в університеті розроблена програма оздоровлення, але програма є коштів для вирішення не планується і не виділяється. Стан оздоровлення за рахунок різних джерел фінансування представлено в табл. 1.

Таблиця 1 - Кількість оздоровлених за рахунок різних джерел фінансування

 

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

1. За кошти соц. страхування

34

20

27

18

2. За кошти проф. комітету

348

447

546

303

У тому числі:

 - оздоровчі табори (діти)

 - санаторно-курортні путівки

 - туристичні

 - бази відпочинку за рахунок профспілки

 

28

 

25

 

27

 

24

9

5

-

-

55

160

219

74

256

257

300

205

 Всього

382

467

573

321

2006р. - Алтагир 69 путівок с 0,3%; 2007р. - Алтагир 84 путівки с 0,3%

Також кожного року профком виділяв кошти на оздоровлення, матеріальну допомогу, культурно-виховні заходи в табл. 2.

Таблиця 2 – Профспілкові кошти виділені на соціо-культурні заходи. 

Видатки

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

1. Культурно-виховні заходи

14800,83

18343,18

24937,60

38214,23

23385,07

2. Дотація путівок дітей

4792,00

5964,00

6325,00

9214,00

11868,00

3. Учбово-спортивна робота масові фізкультурні заходи

785,02

1264,90

251,05

451,71

846,80

4. Матеріальна допомога членам профспілки

13356,16

16035,05

18708,94

19255,12

30482,39

5. Оздоровлення членів профспілки

60092,00

106413,40

121078,50

137262,00

128132,00

 Всього

93826,01

148020,53

171301,09

204397,06

194714,26

  Разом з оздоровленням іде робота пов'язана з охороною праці. Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності включені в колдоговора і плани робіт, де оговорені режим та умови праці, пільги, графіки проведення робіт та занятій. На засіданнях профкомів не менше двох разів на рік слухали питання охорони праці, де звітували громадські інспектори та університетська служба охорони праці. В університеті постійно проводилась робота з підвищення рівня профспілки щодо запобігання травматизму, контролю за безпекою праці, належного виробничого побуту, забезпечення соціальних гарантій і охорони праці.
  Постійно діюча комісія по охороні праці виявляє недоліки, сприяє до прийняття рішень по їх ліквідації, вносить зміни в інструкції, чи адаптують для конкретного робочого місця нову. Водночас ситуація з охорони праці в університеті вимагає поліпшення і особливо за безпекою праці на робочих місцях. В 2005 році нас перевіряла, перед колегією, комісія Міністерству та ЦК Профспілки, яка відмітила добрий стан по створенню безпечних умов роботи і вказано тільки на один недолік, який присутній і сьогодні - не проведена атестація робочих місць.
  Профком разом з адміністрацією університету приклав багато зусиль щоб забезпечити подальшу роботу здоров пункту викладачів і співробітників, який згідно наказу місцевого управління з охорони здоров'я було закрито з вересня 2005 року. Сьогодні здоров пункт працює і вносить свій вклад в покращення здоров'я співробітників. В 2009 році було заключено договір з лікарнею водників де за кошти робітників обслуговувалися робітники університету. Ця система буде продовжена і в 2010 році.
  Таким чином, підводячи підсумки соціального і матеріального стану в університеті, можна сказати що це питання потребує більшої уваги і не тільки з боку профспілки, а найбільше з боку адміністрації. На нашу думку, необхідно розробляти перспективні плани, рахувати всі можливості, використовувати всі свої об'єкти, здійснювати господарське їх утримання, не доводити до повного розвалу, особливо це відноситься до спортивно-оздоровчих таборів та санаторію-профілакторію.
Важливим аспектом характеризуючим оцінку діяльності в університеті є встановлення нагороди Вченої Ради і профспілки "За бездоганну працю" І, ІІ та ІІІ - ступенів. За цей період нагороджено 169 співробітників: ІІІ - 60; ІІ - 76; І - 33.
  Насущним питанням в університеті є забезпечення професорсько-викладацького складу і співробітників житлом. За 5 років університет отримав 2 квартири: за рахунок міської ради. Профком разом з адміністрацією провели велику роботу відносно перепрофілювання одного із гуртожитків (вул. Залізнична 6-а) на житловий будинок силами та грошима наших працівників, які отримали в кінці 2006 року свої довгоочікувані квартири. В цьому домі 75 квартир, які розподілися спершу для робітників черги на отримання житла, а потім для всіх бажаючих працівників університету. Сьогодні необхідно закінчити процес приватизації та створення колективного органу життєдіяльності цього дому.
  11 листопада 2009 р. Кабінет міністрів затвердив Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки де в бюджеті передбачається виділяти кошти, та створити регіональні програми в обласних адміністраціях, а також рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати замовникам земельні ділянки для будівництва доступного житла. Необхідно нам підготувати матеріали для включення наших робітників в ці програми.
В роботі профкому присутні і традиційні питання такі, як проведення спартакіади викладачів та співробітників "За бадьорість та здоров'я", які проводяться в лютому кожного року кафедрою фізичного виховання і профкому. Викладачі та співробітники приймають участь в 5-6 видах спорта показуючи не тільки бадьорість. але ж і силу духа до перемог. Крім того, в спорткомплексі університету працюють ряд спортивних секцій і груп для викладачів і співробітників.
  Ми висловлюємо слова вдячності працівникам кафедри фізичної культури і спорту, спортивного клубу університету, які забезпечили якісне проведення вказаних заходів.
Такі ж традиційні питання, вирішує і комісія по співпраці з нашими ветеранами разом з Радою ветеранів університету. Щорічно 9-го травня День перемоги та в жовтні 14 на день визволення Запоріжжя ми запрошуємо їх до університету, проводимо зустріч з групами студентів, зустріч з ректором з обов'язковою видачею фінансової та матеріальної, продуктової допомоги. Треба бачить наших ветеранів - як потрібні їм такі зустрічі, на нашу думку ці зустрічі треба проводить якомога більше, це дає їм наснагу, а нам великий досвід роботи-ветеранів. Нажаль, робота з ветеранами не має системного характеру, обмежена тільки офіційними загально університетськими заходами і майже не проводиться в багатьох профспілкових організаціях факультетів і відділів. Профком також надає значну допомогу інвалідам-працівникам університету і працівникам похилого віку.
Профспілковому комітету у проведенні різноманітних вищевказаних заходів надавали допомогу дуже багато працівників університету, за що ми висловлюємо їм щиру подяку. Ми також виказуємо надію, що коло наших друзів буде тільки розширюватися з кожним роком.
  Протягом звітного періоду ми зверталися до різних гілок влади з різноманітних питань захисту соціальних прав працівників і галузі в цілому. Позитивними моментами цієї сумісної з Запорізьким обкомом профспілки роботи є дострокове введення етапів Єдиної Тарифної Сітки, недопущення призупинення Законом про бюджет України дії різних статей Законів України та обмеження заробітної плати працюючим пенсіонерам та їн.
На жаль, так і залишилися невирішеними питання, які ми неодноразово підіймали на різних рівнях разом з Донецьким національним університетом в частині нарахування наукових пенсій згідно останньої редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", підвищення комунальних тарифів, ліквідації додаткових виплат 15 % до зарплати викладачів за IV рівень акредитації.
Слід відзначити пасивну позицію з багатьох актуальних проблем галузі ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.
  Кожен рік нас турбує стан виконання цих заходів, значна частина яких не виконується внаслідок досить халатного відношення виконавців рівня профспілкових бюро факультетів і відділів. Також викликає занепокоєння організація та проведення громадського контролю за станом охорони праці та техніки безпеки на рівні факультетів і відділів. Продуктивна робота відділу охорони праці, який очолює Спектров Я.Г. та адміністрації університету повинна бути підкріплена на нижньому рівні.
Значною проблемою в профспілковій діяльності є низький рівень первинної ініціативи з боку профспілкових організацій факультетів і відділів, а також рядових членів профспілки.

  Профспілковий комітет висловлює вдячність тим, хто приймав активну участь в профспілкових акціях протесту. За нашою думкою, обкому і вищим ланкам профспілок вже давно настав час більш активно використовувати дієві протестні засоби боротьби за покращення соціального стану та прав працівників, які привертають суспільну увагу. При цьому вони повинні мати системний характер і не бути заполітизованими.
Сподіваюсь на те, що за вашою допомогою, за допомогою кожного члена профспілки новий склад профспілкового комітету зробить наступні позитивні кроки на славу і користь нашого рідного дому - університету, первинної профспілкової організації і кожного з нас.
  Особливістю цього року є вибори ректора університету, проведення 65-річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні та 110-річниця нашого дому - університету. Перше питання посади ректора було вирішено ще під час звіту професора Бєлікова С.Б. у грудні коли трудовий колектив ВУЗу одноголосно підтримав пропозицію профкому - що кращого ректора нам не потрібно. Це ми повинні підтримати і в час голосування після оголошення конкурсу. Два інших заходи необхідно провести також із залученням усього колективу університету. Це і конкурс статей в нашій багатотиражці, спогади співробітників університету до цієї дати, конкурс дитячих малюнків. А до 110 річниці необхідно підготувати та зібрати матеріали, які складуть основу для підготовки 3-го видання історії ЗНТУ і експозиції музею університету.
  Розглядаючи всі наші робочі питання, як профкому так і всієї профспілкової організації можна констатувати, що позитивного досвіду у нас набагато більше, чим негативного і тому, на думку профкому, наші викладачі та співробітники, як члени профспілки, докладуть всіх зусиль для подальшого розвитку особистості, формування підготовки висококваліфікованих кадрів з вищою освітою, здатних ефективно працювати, оберігати та приумножувати цінності та традиції нашої славної "машинки" тим самим розвивати і зміцнювати суверенну незалежну українську державу.

Культурно-масова робота
Важливою ланкою роботи нашої профспілкової організації була культурно-масова робота. За звітний період для членів профспілкової організації були організовані цікаві екскурсії в Крим, Полтаву, Умань, Карпати, Святогорськ тощо. Традиційними стали екскурсії вихідного дня. Залишилась у пам'яті поїздка до Дніпропетровська, де ми ознайомилися з історією міста, відвідали стереокінотеатр і побували на святковому концерті в театрі опери і балету. За один вихідний іншого разу наші працівники побували в жіночому монастирі, ознайомилися з замком Попова і "Кам'яною могилою", відвідали страусину ферму. Гарні спогади залишила остання екскурсія вихідного дня - до Петриківки, центр українського живопису, і Галушківку, центр козацької історії. Декілька разів профком організовував поїздки на теплоході навколо о. Хортиці. Для членів нашої профспілкової організації проводилися культпоходи в музично-драматичний театр, театр молоді, театр Vie, у філармонію. Стало вже традицією святкувати день народження нашого рідного університету разом з артистами в приміщенні музично-драматичного театру або філармонії. Через голів профбюро і профгрупоргів члени профспілкової організації отримували інформацію про екскурсії, культпоходи та всі культурно-масові заходи. Але, на жаль, не всі проявляли інтерес до запропонованих екскурсій і культпоходів. Трапляються парадокси. Співробітники університету запитають про безкоштовні заходи, білети, а коли безплатно в актовій залі проходить чудовий концерт академічного симфонічного оркестру на чолі з народним артистом В. Редею, то наші інтелігенти тікали наввипередки. За ініціативи кафедри українознавства декілька років триває акція під гаслом "Подаруй радість дітям". Це наші виїзди з подарунками і відкритими серцями до вихованців дитбудинків у Новомиколаївці. Хочу подякувати голові профспілкової організації М.С. Гамову і особливо головному бухгалтерові Тетяні Вікторівні Коньковій за цікаві культурно-масові заходи, які проводив і організовував наш профком
Тетяна Щербина, доцент кафедри українознавства, член профкому ЗНТУ, голова профбюро ГФ

Час іде, проблеми залишаються
  Майбутнє будь-якого підприємства або організації багато в чому залежить від тих, хто прийде на зміну нинішнім працівникам, тобто від підготовки молодих кадрів.
Основна причина, що відштовхує молодих людей, здатних працювати в університеті, - недостатня престижність цієї роботи, яка пов'язана чималою мірою з оплатою праці. Матеріальні труднощі призводять до пошуку додаткового заробітку, що найчастіше не кращим чином відбивається на викладацькій і науковій діяльності. Але це більше стосується ставлення держави до освіти.
  На електротехнічному факультеті частка молодих викладачів становить 24 % (35 із 146). Однак по кафедрах цей показник коливається від 10 до 32 %.
  За віком молоді співробітники ЕТФ розподілилися так:- до 25 років - 11,4 % (4); - 26-30 років - 42,8 % (15); - 31-35 років - 45,7 % (16). З позиції посад розподіл такий: - асистент - 48,6 %(17); - старший викладач - 8,6 % (3); - доцент - 8,6 % (3); - лаборант - 34,3 % (13).
  Показник кількості молодих працівників серед навчально-допоміжного персоналу, на мій погляд, є дуже низьким, що, знову ж, обґрунтовується дуже малою зарплатнею та відсутністю перспектив кар'єрного зростання. Усі молоді співробітники ЕТФ, що захистили кандидатські дисертації, працюють на посаді доцента. На справедливість розподілу навчального навантаження серед молодих викладачів особливих дорікань немає Дуже гострим є питання оплати відряджень і публікацій матеріалів на науково-технічних конференціях. Відсутність відряджень змушує "варитися у власному соку", не дозволяє одержати думку про дослідження, що виконуються, від більшої кількості фахівців. Це, звичайно, не сприяє науковій діяльності й різко знижує якість робіт.
  На якість як наукової, так і викладацької роботи так само впливають слабкі зв'язки із профільними підприємствами. Найчастіше молоді викладачі знайомі з матеріалом, що викладають на заняттях, тільки з літератури і майже відсутній практичний досвід. У наукових працях в основному наявні результати математичного моделювання. Проведення натурних експериментів на реальних промислових об'єктах дуже проблематичне. А це відбивається на реальності робіт, що виконуються. І звичайно, дуже гострою для молодих співробітників університету є житлова проблема. Але зрозуміло, що вирішити цю проблему в рамках університету практично неможливо. Профспілковий комітет працівників ЗНТУ в останні роки приділяє значну увагу молодим. Необхідно провести профспілкову конференцію "Про роботу з молодими працівниками в університеті". Вважаю, що вирішення проблем молодих працівників різко підвищило б престиж роботи в університеті, дозволило б залучити більше талановитих людей і підвищити якість роботи молодих викладачів.
Анатолій Заболотний, доцент кафедри ЕПП, член профкому ЗНТУ

Здорова людина - відмінна праця
    Головна цінність нашого життя - здоров'я.
Визначити перші симптоми хвороби, дати рекомендації, призначити вчасно необхідне лікування - перше завдання профілактичних оглядів. У 2009 р. нами було оглянуто 998 співробітників ЗНТУ, що склало 60,1%. Більш поглиблене обстеження одержали особи, які відповідно до договору мали право на обслуговування на базі "Університетської клініки" Запорізького медичного університету (колишня басейнова лікарня). У цей час - це потужний лікувально-діагностичний центр, у якому консультують 22 професори, проводяться сучасні лабораторно-інструментальні дослідження, функціонують стаціонарні центри: метаболічних розладів, геронтології, респіраторної патології, неврологічний, стоматологічний.
   Протягом 2009 року на базі клініки одержали стаціонарне лікування 35 осіб. Вузькими фахівцями оглянуто 175 осіб, лабораторне обстеження проведене 860 пацієнтам. При оплаті за рік у 65 гривень тільки хворий із серцево-судинною патологією при первинному огляді здає аналізів на суму 110 гривень. Це без урахування огляду вузьких фахівців й інших методів діагностики. Для цієї категорії хворих таких оглядів може бути в рік 2-3.
   Здоровпункт є сполучною ланкою між пацієнтами університету й клінікою. Часто він виступає в ролі амбулаторії. Число відвідувань до лікаря в минулому році склало 1610, долікарських - 1560. За призначеннями лікаря-терапевта здоровпункту й вузьких фахівців медперсоналом проведено 1612 ін'єкцій, зроблено 805 електрокардіограм, 70 процедур магнітно-резонансної терапії, 1200 флюорографічних обстежень.
   Рівень обслуговування співробітників університету можна підвищити за рахунок придбання сучасного медичного устаткування. Бажано в програму оздоровлення співробітників університету включити пункт, що передбачає придбання цього устаткування. Наближеність медичного працівника до пацієнта, можливість своєчасного надання невідкладної медичної допомоги - одне із завдань здоровпункту. Тільки за 2009 рік надана медична допомога 18 співробітникам університету на робочому місці. Своєчасне виявлення гострих станів і надання необхідної допомоги при цьому, а також подальша госпіталізація в спеціалізовані стаціонари міста дозволило зберегти здоров'я, а часом і життя таким пацієнтам.
  Наша медицина була й залишається профілактичною. Цим займається здоровпункт. Профспілковий комітет ЗНТУ продовжив договір на обслуговування співробітників університету "Університетською клінікою" Запорізького медичного університету на 2010 рік. Це дозволить поліпшити надання медичної допомоги співробітникам університету. Договірна ціна на поточний рік на обслуговування наших пацієнтів університетською клінікою становить 135 гривень.
Галина Просвєтова, довірений лікар

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок