Видається
з 1960 року
15 лютого
2005 року
№3
(2099)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДИНУ
ТЕЗИ ДОПОВІДІ ГОЛОВИ ПРОФКОМУ М.С. ГАМОВА ДО ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Основні зусилля профспілки спрямовувалися у 2002-2004 роках на посилення захисту трудових, соціально-економічних прав та гарантій працівників і студентської молоді. Робота профспілкової організації університету проводилася в тісному зв'язку з адміністрацією та ректоратом університету.
Захист трудових, соціально - економічних, професійних інтересів наших працівників і студентської молоді у 2000-2005 роках проводився як на регіональному, так і на державному рівнях. Використовувалися різні форми та методи: від укладання колективних угод до мітингів, пікетування владних структур та проведення конференції і з'їздів.
Результатом проведеної роботи стали позитивні зрушення, що відбулися у фінансуванні галузі. Видатки на вищу освіту зросли на 10,9 відсотків. Вдалося досягти кількаразового підвищення заробітної плати, з 2001 року запроваджено частково, а в 2002 році - у повному обсязі виплату надбавок науково-педагогічним працівникам за вислугу років, в 2003 році - допомоги на оздоровлення в повному обсязі. Впродовж 2000-2004 років студентська стипендія підвищена і становить 30 відсотків прожиткового мінімуму, тобто 134 гривні. Профспілка турбувалась про забезпечення гарантій студентам щодо проїзду у міському транспорті. Позитивно вплинуло на оплату праці окремих категорій викладачів збільшення розміру мінімальної заробітної плати, а одним з реальних соціальних досягнень останнього часу стало те, що працівники освіти своєчасно отримують заробітну плату.
Сьогодні профспілка зосереджує увагу на тих положеннях відповідних законопроектів, які суттєво впливають на стан соціально-економічного захисту наших працівників і студентів. Це, в першу чергу - безпосередня участь у підготовці Національної доктрини розвитку освіти України для включення до неї положень, спрямованих на підвищення статусу працівників вищої школи, посилення їх соціального захисту. У доктрині має бути відображена теза щодо диференціації оплати праці відповідно до професіоналізму, наукового ступеню та вченого звання, а також впровадження фінансових доплат для придбання навчальної і науково-методичної літератури, встановлення пенсійного забезпечення на рівні 80-90 відсотків заробітної плати.


Нині профспілкова організація університету складається з 1510 викладачів, співробітників та 5749 студентів денного відділення, 26 пенсіонерів, які стоять на обліку. Згідно з положенням у профкомі працювало два сектори: 23 викладачі і 23 студенти. Сектор викладачів і співробітників - відповідальний Ю.П. Петруша, а студсектор - Андрій Іванченко.
Обраний у лютому 2000 року, профком основною метою діяльності ставив питання створення робочого клімату в університеті, забезпечення захисту трудових, соціально - економічних, правових, духовних інтересів членів профспілки.
Більшість питань з колдоговору сприяє створенню доброго клімату в усіх структурних підрозділах. Крім того, через колективні договори за рахунок власних коштів можуть встановлюватися надбавки, доплати, преміювання, надавати матеріальну допомогу, додаткові відпустки, створюватися фонди соціальної допомоги, надання студентам матеріальної допомоги. У колдоговорі 2005 року необхідно передбачити відрахування коштів профспілці на культурно - масову і фізкультурну роботу в розмірі не менше 3 відсотків оплати праці.
Важливим напрямком роботи профкому є питання оздоровлення працівників і студентів. Змінена система одержання санаторно-курортних путівок та роботи санаторію - профілакторію.
За рахунок соцстраху за ці роки виділено 92 путівки, за рахунок профкому - 27 на курорти, оздоровчих - 147, туристичних - 173, матеріальна допомога становить у 2004 році 21 465 гривень. Це більше, ніж вдвічі порівняно з 2000 роком.
Крім того, щорічно із коштів профкому витрачається понад 11 000 гривень на проведення різних культурно - спортивних заходів.
На жаль, змінюються форми та можливості планового оздоровлення за рахунок фондів соцстраху, тому в університеті необхідно терміново розробляти перспективний план оздоровлення.
Необхідно передбачити кошти ЗНТУ, профспілки, фондів соцстраху, а також можливість використання спортивно-оздоровчих таборів, санаторію - профілакторію, оздоровчих пунктів викладачів і співробітників та студентів.
Проводилась робота з оздоровлення викладачів, співробітників і студентів в санаторії - профілакторії. Протягом звітного періоду тут оздоровилося 4 385 осіб.
Профком, разом з адміністрацією університету доклав багато зусиль, щоб забезпечити роботу оздоровчого пункту викладачів і співробітників.
Діяльність комбінату харчування потребує ще більшої уваги і розробки плану перебудови, як у заміні обладнання, так і в організації його праці. Робота сторонніх продавців в університеті - це ознака слабкої конкурентоспроможності продуктів харчування, які виготовляються в нашій їдальні. Разом з тим, треба віддати належне старанній праці колективу їдальні в обслуговуванні заходів, присвячених ветеранам праці, війни, днів народження.
Про забезпечення житлом. Протягом 5 років університет отримав 2 квартири: одну 3- кімнатну та 2- кімнатну. Профком разом з адміністрацією провели значну роботу щодо перепрофілювання одного з гуртожитків (вул.. Залізнична, 6-а) на житловий будинок. Це робили власними силами і за рахунок наших працівників, які отримують в кінці 2005 року квартири. І будинку 75 квартир. Таким чином, покращиться ситуація з житлом, вивільняться гуртожитки №5 та №6.
Профком предметно займався проведенням спартакіад викладачів і співробітників, зустрічами ветеранів війни і праці, турбувався про їх матеріальне заохочення.
Профком займався також питанням охорони й безпеки праці. Проведено конкурс структурних підрозділів з охорони праці. Відзначений колектив кафедри механіки, теплотехніки і гідравліки. Комісія Міносвіти та науки, а також УК галузевої профспілки, яка перевіряла університет, відзначила добрий стан із створення безпечних умов праці, хоча вказала на те, що не проведена атестація робочих місць.


Щоб студенти були задоволені
Студсектор профкому - це об'єднання молодих енергійних людей. Він об'єднує понад п'ять з половиною тисяч студентів, аспірантів та докторантів. Життя молоді завжди супроводжується проблемами, які неможливо розв'язати самотужки. Для цього і працює студсектор профкому. У ньому діє десять постійних комісій за різними напрямками роботи.
Динамічні зміни в сучасному суспільстві надзвичайно загострюють проблеми соціально-незахищених верств студентства: дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів, чорнобильців, студентських сімей, студенток-матерів, напівсиріт. В ЗНТУ понад 125 таких студентів. Ними займається комісія захисту соціальних прав студентів (голова комісії - Віктор Кузьмін). Діяльність комісії повністю відповідає вимогам часу.
Що конкретно робить комісія? Оформляє матеріальну допомогу та премії, турбується про організацію новорічних свят, подарунків, дозвілля, сприяє в отриманні різноманітних пільг згаданими категоріями студентства, здійснює патронаж хворих студентів пільгових категорій вдома або в лікувальних закладах, допомагає у вирішенні питань працевлаштування, реабілітаційної роботи з інвалідами.
Комісія проводить благодійні акції і поза межами "машинки", а саме: для безпритульних дітей-пацієнтів обласної клінічної лікарні, вихованців інтернату №2 м. Запоріжжя, шефствує над будинком дитини "Сонечко".
Значні зусилля студсектора профспілкового комітету спрямовуються на лобіювання інтересів згаданих студентів в органах державної влади (районні та міське управління праці та соц. захисту, відділення пенсійного фонду, тощо) допомогу в оформленні необхідних документів. Ми турбуємось також про надання молоді необхідної інформаційної, психологічної, соціально - педагогічної, соціально - правової, медичної допомоги, першочергове надання кімнат у сімейному гуртожитку, та надання матеріальної допомоги на облаштування помешкань.
Навчально-виховна комісія (голова Катерина Примакова) та студентські деканати діють за двома основними напрямками: робота з невстигаючими студентами, організація і проведення конкурсів для обдарованої молоді. Двічі на місяць проводяться засідання студентських деканатів, де обговорюється якость навчання студентів. Для своєчасного виявлення і ліквідації випадків заборгованості проводяться індивідуальні бесіди з відстаючими студентами, надсилають листи батькам. Особлива увага приділяється роботі зі студентами на сесії, протягом якої організовується "Штаб сесії", проводяться акції "Чисті руки" та соціологічне опитування серед студентів для запобігання хабарництву.
Двічі на рік (в березні і в жовтні) студентськими деканатами разом з навчально-виховною комісією проводяться "Зльоти відмінників", на яких нагороджуються кращі за останню сесію. Вони отримують подарунки, можливість безкоштовного користування мережею Internet, позачергового обслуговування в бібліотеці, участі в наукових конференціях, отримують соціальні пільги профкому та компенсацію оплати за гуртожиток.
Починаючи з лютого місяця, в університеті проводяться вузівські олімпіади та Всеукраїнські студентські олімпіади з усіх предметів та спеціальностей. Комісія, разом з кафедрою філософії проводяться засідання філософсько-естетичного клубу, а також тематичні семінарські заняття з курсу "Філософія".
Багато уваги комісія приділяє науковим роботам студентів. У квітні разом із сектором по роботі з обдарованою молоддю проводить Тиждень науки, а в травні - конкурс студентських наукових робіт до Дня науки. Переможці представляють свої роботи на конкурс Облдержадміністрації на кращу наукову студентську роботу. У жовтні навчально-виховна комісія проводить університетський тур обласного конкурсу "Студент року", переможці якого визначаються спеціально створеною комісією за сьома номінаціями.
Завдяки культурно-масовій комісії та її голови Кристини Пуденкової досягнуто значних успіхів у культурному і духовному розвитку студентів. Проведено чимало розважальних та розвиваючих кмітливість та інтелект заходів. Щоп'ятниці в університеті проходили концерти або розважальні ігри, в яких кожен бажаючий студент мав можливість взяти участь. Щороку проводиться гра КВК між командами інститутів ЗНТУ. Переможці відзначаються пільговими путівками.
З метою виявлення молодих талантів, надання їм можливості реалізувати свій творчий потенціал проводяться огляди-конкурси "Студентська весна", міжнародний фестиваль СТЕМів.
Чимало зусиль доклала комісія оздоровлення студсектора профкому (голова Світлана Шахова). Торік в санаторії-профілакторії поправили здоров'я майже 800 студентів, за безкоштовними путівками - 54. У санаторії-профілакторії "Київська політехніка" оздоровилося 162 студента, у "Львівській політехніці" - 66, а в "Алтагірі" - 240 студентів. Крім того 38 наших студентів оздоровлювалися на базах відпочинку "Чароїт" (Херсонська область) і "Чайка" (Одеська область). У Дні донора взяло участь понад 100 юнаків і дівчат.
Якщо ви прагнете здобути досвід громадської роботи, ефективно реалізувати свій потенціал, тоді на вас чекає студсектор профкому.
Андрій Іванченко, голова студентського сектора профкому ЗНТУ

ВІТАЄМО ВІКТОРА ТРОХИМОВИЧА ВАРЯНИКА З 60-річчям!
Інтелігент, досвідчений педагог - політолог - саме такі риси притаманні шановному ювілярові .
Аналітичний розум, бажання і вміння аналізувати суспільно - політичне життя зумовили вибір Віктором Трохимовичем майбутньої професії. Тому закономірно, що після закінчення школи він вступив на філософський факультет Ленінградського державного університету, який успішно закінчив.
З 1974 року Віктор Трохимович працює у нашому університеті. Пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри. В.Т. Варяник завжди творчо, відповідально ставиться до навчального процесу. Педагогічний хист, комунікабельність, змістовні фахові знання сприяли тому, що студенти охоче відвідують його заняття, цікавляться соціально - політичним життям України, готують з цих питань наукові роботи.
З 1987 до грудня 1995 ріку В.Т. Варяник очолював кафедру політології, соціології та права. На кафедрі створена творча атмосфера, яка позитивно впливає на навчальний і науковий процеси. Віктор Трохимович багато зробив для удосконалення роботи на кафедрі, розробив нові курси із суспільних наук, підготував методичні посібники з політології та соціології. В.Т. Варяник творчо, відповідально ставиться до своїх обов'язків. Він їх кваліфіковано виконує, постійно працює над підвищенням свого професійного рівня.
Вітаючи, з ювілеєм, бажаємо Вам, шановний Вікторе Трохимовичу, міцного здоров'я, творчості, добробуту і родинного щастя!
Гуманітарний факультет. Колектив кафедри

БУДНІ ФАКУЛЬТЕТУ
ТВОРЧИЙ ПОШУК ЩОДНЯ
Викладачі і студенти кафедри "Комп'ютерні системи та мережі", як розповів завідувач кафедри доцент Р.К. Кудерметов, беруть активну участь у наукових конференціях. Важливою подією, до якої причетна кафедра, є запуск першого українського мікросупутника "КС5МФ2" у грудні 2004 року. У його розробці брали участь наші випускники і викладачі, а також кафедри "Програмних засобів". Зараз дипломники зайняті в Міжнародному космічному проекті розробки супутника під назвою "Egyptsat". Минулого року захистила кандидатську дисертацію Н.Д. Піза, а в цьому році планує захистити докторську дисертацію Л.М. Карпуков. За ці роки створена лабораторія спеціалізованих комп'ютерних систем, в якій встановлено унікальне комп'ютерне обладнання. Визначною подією було і відкриття спеціалізації "Високопродуктивні обчислювальні системи та паралельні обчислення" за спеціальністю "Комп'ютерні системи й мережі". Нарешті завершено ремонт третього корпусу. На кафедрі "Обчислювальна математика" відкрито нову спеціальність "Системний аналіз та управління". Набрана перша група студентів, які з моменту вступу до університету за підсумками минулих атестацій та зимової сесії демонструють високі показники у навчанні.
- 13 лютого 2002 року було організовані факультет Інформатики та обчислювальної техніки, - розповідає декан факультету доцент М.М. Касьян. - Він об'єднав три кафедри : "Програмні засоби", "Комп'ютерні системи та мережі", "Обчислювальна математика".
За цей час кафедри чимало зробили для розвитку університетської науки, забезпечення студентів навчально - методичними розробками. Викладачі і студенти брали активну участь у різноманітних наукових конференціях, щорічних тижнях науки в університеті. Наші студенти відзначилися в олімпіадах з програмування міжнародного рівня, у Румунії і Росії.
- На кафедрі "Програмні засоби", - сказав завідувач кафедри, доцент А.В. Притула, - оновлено й надруковано повний цикл методичного забезпечення для проведення навчальних занять. Вийшли з друку монографія і два навчальних посібники. Важлива подія - відкриття нової спеціальності "Інформаційні технології проектування" - відбулася 2003 року. Викладач С.О. Субботін отримав премію Президента України для молодих вчених за значний внесок у науку. Наукові розробки викладачів кафедри захищені 9 патентами України на винаходи та 2 авторськими свідоцтвами на програмне забезпечення. 2004 року захистила кандидатську дисертацію Г.В. Табунщик, цього року планують захистити кандидатську дисертацію - С.О. Субботін і докторську - В.І. Дубровін.
Кафедра забезпечує викладання загальноосвітніх комп'ютерних дисциплін в університеті, забезпечує викладання інформатики і курсу інформаційних технологій англійською мовою у спеціалізованій групі ЕТФ (спеціальність "Технічний переклад").
Викладачі кафедри беруть активну участь у забезпеченні і проведенні регіонального туру загальноукраїнської міжвузівської олімпіади з програмування, а також у наукових конференціях. Остання з них відбулася 2004 року в м. Гельсінкі з комп'ютерного моделювання радіаційних дефектів. На кафедрі плідно працюють 4 аспіранти.
Так працює і розвивається факультет Інформатики та обчислювальної техніки. Протягом 3 років тут обладнано 4 комп'ютерних класи.
Валерія КОРНІЧ студентка (ІОТ-513)

УВАГА: КОНКУРС!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад професорсько - викладацького складу:

доцента кафедри "Фізика" - 1;
завідувача кафедри "Нарисна геометрія і креслення" - 1;
старшого викладача кафедри "Загальна мовна підготовка" - 1;
старшого викладача кафедри "Фізична культура і спорт" - 2;

Термін подачі заяв - один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті.
Документи подаються на ім'я ректора університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
Відділ кадрів

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок