Видається
з 1960 року
28 лютого
2007 року
№03
(2034)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДЗНАКИ ВИСТАВКИ - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ І ДИПЛОМ
    Журі міжнародної виставки "Сучасна освіта - 2007" високо відзначило інформаційні стенди, плакати, навчальні посібники, представлені нашим університетом, який уже восьмий раз був учасником цієї виставки. Вона організована Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України, виставковою фірмою "Карше". На виставці були представлені матеріали з понад 300 навчальних закладів, а також 17 підприємств, які виготовляють навчальні засоби.
    Журі виставки відзначило експонати нашого університету золотою медаллю в номінації "Інтеграція науки та освіти у вищому навчальному закладі", а також дипломом "За високі творчі досягнення у вдосконаленні змісту навчального процесу".
   Такий же диплом одержав і ректор ЗНТУ С.Б. Бєліков, якому вручив нагороду міністр освіти і науки України С.М. Ніколаєнко.
У підготовці і проведенні виставки взяли участь В. Демешко, О.Качан, Н. Кобзар, О. Набережний, Д.Павленко, Ю. Петруша, Т. Ситникова, І. Ткаченко.
Олексій БИЧЕВИЙ, доцент

На знімках: В.Г. Кремень вітає ректора ЗНТУ С.Б. Бєлікова з відзнакою; учасники міжнародної виставки.

Фото Олександра Качана

БУДНІ КАФЕДРИ
У СПІВДРУЖНОСТІ З НАУКОЮ І ВИРОБНИЦТВОМ
Кафедра "Теплотехніка і гідравліка" була створена 1948 року. У свій час нею керували к.т.н., доц. М.Г. Круглов, к.т.н., доц. В.Д. Ольяк, д.т.н., проф. Я.О. Єгоров, д.т.н., проф. П.Г. Краснокутський, д.т.н., проф. О.М. Скляревський. Зараз її очолює д.т.н., проф. Г.І. Слинько.
Кафедра входить до складу загальнотехнічних і здійснює підготовку майбутніх фахівців на чотирьох факультетах: транспортному, машинобудівному, інженерно-фізичному та електротехнічному. Крім того, вона забезпечує викладання спеціальних дисциплін, написання курсових і дипломних проектів, технологічну і переддипломну практики для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за двома спеціальностями "Двигуни внутрішнього згоряння" та "Енергетичний менеджмент".
Кафедра забезпечує навчальний процес за 25 навчальними дисциплінами, з них 17 - спеціальних. Тут працюють досвідчені кваліфіковані фахівці: кандидати технічних наук, доценти О.І. Беженов, С.О. Беженов, О.М. Улітенко, О.В. Єгоров, В.О. Мазін, ст. викладач Н.Є. Рябошапка, асистенти Д.В. Страхов та Н.О. Євсєєва. Вони забезпечують значний обсяг навчальної, методичної і наукової роботи. Підготували 12 підручників і навчальних посібників, понад 200 методичних розробок за теплотехнічними, гідравлічними і спеціальними дисциплінами, опублікували понад 500 наукових статей.
За час існування кафедри її співробітники захистили чотири докторські дисертації: Я.О. Єгоров, Л.В. Мороз, П.Г. Краснокутський, О.М. Скляревський, сім кандидатських (А.В. Брильов, О.І. Беженов, В.В. Омельченко, В.Г. Казанський, В.І. Жариков, В.О. Мазін, О.В. Шперний). Зараз готують докторські дисертації доценти С.О. Беженов та О.М. Улітенко.
Значний внесок у становлення і розвиток кафедри зробили професори Я.О. Єгоров та О.М. Скляревський, доцент Б.П. Борисов, який очолював протягом багатьох років автомобільний(транспортний) факультет; доцент В.Д. Ольяк, який керував кафедрою протягом 26 років, доценти Г.М, Кідіна, В.І. Дечев, Л.Г. Носарев, Н.П. Бурчак, А.В. Брильов, ст. викладач Ю.А. Мочалов.
Колектив підтримував і підтримує наукові й ділові зв'язки з багатьма підприємствами і науковими установами колишнього СРСР, України та СНД, серед яких ВАТ "Мотор-Січ", Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів, ВАТ "Дніпроспецсталь", ВО "Південдизельмаш", спеціальні конструкторські бюро дослідних машин (Армавір, Росія), Національний технічний університет України "КПІ"(м. Київ), Національний технічний університет "ХПІ"(м. Харків), Національний авіаційний університет (м. Київ), Таврійська державна аграрно-технічна академія, Харківський транспортний університет, Вінницький національний технічний університет та ін.
Кафедра "Теплотехніка і гідравліка" проводить інтенсивну роботу з удосконалення навчального процесу за всіма дисциплінами, у тому числі з нової спеціальності - "Енергоменеджмент".
Георгій СЛИНЬКО, завідувач кафедри, д.т.н., проф.

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
Кафедра програмних засобів створена 2002 року: відокремлена від кафедри конструювання і технологія виробництва радіоапаратури. Кафедра входить до складу факультету інформатики та обчислювальної техніки Інституту інформатики та радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ).
З початку діяльності кафедру очолює А.В. Притула. Він має великий досвід науково-педагогічної діяльності в університеті і практичної роботи на промислових підприємствах регіону.
На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці - науковці і педагоги: В.І. Дубровін, С.К. Корнієнко, В.Ф. Онищенко, А.В. Пархоменко, А.В. Притула, В.П. Рисіков, С.М. Сердюк, С.О. Субботін, Г.В. Табунщик, Г.М. Шило, А.П. Василенко, І.В. Левада, Л.Ю. Дейнега, О.І. Качан, С.Г. Мілінчук, Г.В. Неласа, Л.П. Скачко, О.О. Степаненко, Є.М. Федорченко. На кафедрі - два добре обладнані комп'ютерні класи. Студенти і співробітники кафедри використовують також локальну мережу ЗНТУ, мають вихід до глобальної комп'ютерної мережі Internet і мережі Міністерства освіти і науки України "Уран".
Інформаційні потреби у навчальній і науково-дослідній роботі кафедри забезпечує бібліотека ЗНТУ з книжковим фондом понад один мільйон примірників. У бібліотеці відкрито три зали електронної інформації. Користувачі працюють тут з електронними копіями журналів і видань, мають доступ до електронних дисертацій Російської державної бібліотеки, повнотекстових журналів інформаційного центру ЕВSCО та видавництва Springer.
Кафедра програмних засобів готує фахівців в галузі проектування, експлуатації і супроводження різних класів інформаційних систем за двома спеціальностями напряму "Комп'ютерні науки". Спеціальність "Програмне забезпечення автоматизованих систем" відкрито 1991 року. 1999 року ця спеціальність акредитована за вищим, четвертим рівнем акредитації. 2000 року введено спеціалізацію "Програмне забезпечення в бізнесі, менеджменті та підприємництві". Випускники спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем" працюють на керівних посадах підприємств і фірм, фахівцями в сфері комп'ютерних технологій, інженерами-програмістами, системними адміністраторами, викладачами вищих навчальних закладів у Запоріжжі та області, а також у Києві, Москві, країнах далекого зарубіжжя.
Спеціальність "Інформаційні технології проектування" відкрита 2004 року. Її майбутні випускники матимуть змогу працювати аналітиками у сфері створення, впровадження і супроводження програмного забезпечення.
Студенти кафедри проходять виробничу і переддипломну практику, а її випускники працевлаштовуються на провідних промислових підприємствах регіону (ВАТ "Мотор Січ", ЗМКБ "Прогрес", ВАТ "ЗАЗ", ВАТ "Запоріжсталь", КП "НВК Іскра", ДП "Радіоприлад", НВП "Хартрон", ТОВ "МПА Групп").
Велику увагу колектив кафедри приділяє переходу на навчання згідно з вимогами Болонського процесу. Постійно оновлюється існуюче і створюється нове навчально-методичне забезпечення. 2006 року за підтримки відділу міжнародних зв'язків ЗНТУ кафедрі надано грант Європейської Спільноти за програмою TEMPUS для організації спільної з європейськими університетами (Вроцлавською політехнікою, м. Вроцлав, Польща, університетом м. Герліц, Німеччина, та університетом м. Люберец, Чехія) підготовки магістрів з програмного забезпечення. Це дозволить впровадити на кафедрі сучасні технології навчання і поліпшити матеріально-технічне забезпечення кафедри, обмінюватися методичними розробками з іноземними колегами, розширювати наукові зв'язки кафедри. А студентам магістратури ЗНТУ дозволить, окрім українського диплому, отримати після короткотермінового навчання у Польщі і європейській міждержавний диплом Польщі, Чехії і Німеччини.
Основними напрямами наукової роботи кафедри є інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень і математичне моделювання. Це дозволило колишнім випускникам спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем" захистити чотири кандидатські дисертації (Н.Д. Піза, С.О. Субботін, Г.В. Табунщик, Г.М. Шило). За наукову роботу "Методи та алгоритми синтезу нейромережевих діагностичних і прогнозуючих моделей" С.О. Субботіну присуджено премію Президента України. С.О. Субботіну (у 2001р.) та Г.В. Табунщик (у 2006р.) призначені стипендії Кабінету Міністрів України. Раніше такі стипендії Кабінету Міністрів України отримали А.В. Пархоменко та Г.М Шило.
На кафедрі у 2003 - 2006 роках виконували дослідження за держбюджетною темою "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень" (керівник - к.т.н., доцент В.І. Дубровін). 2006 року розпочато дослідження за темами "Інтелектуальний аналіз даних та прийняття рішень" (керівник - к.т.н., доцент В.І. Дубровін), "Науково-методичнi основи та математичне забезпечення для автоматизацiї й моделювання процесiв керування і пiдтримки прийняття рiшень на основi процедур розпiзнавання й еволюцiйної оптимiзацiї в нейромережевому та нечiткологiчному базисах" (керівник - к.т.н., доцент С.О. Субботін) та "Розробка математичного та інформаційного забезпечення інтелектуальної системи візуального контролю транспортних засобів" (керівник - к.т.н., доцент С.О. Субботін).
Викладачі кафедри програмних засобів ведуть спільну наукову робота із кафедрами технології авіадвигунів, технології машинобудування ЗНТУ в галузі інтелектуальних систем діагностики та керування якістю. Кафедра підтримує наукові зв'язки з провідними науковцями і ВНЗ України (Києва, Харкова, Львова, Донецька, Одеси, Дніпропетровська) та країн СНД (Москви, Санкт-Петербурга, Красноярська), фахівцями і підрозділами промислових підприємств регіону. На базі ВАТ "Мотор Січ" створена філія кафедри програмних засобів, ведеться спільна наукова робота, проводяться заняття із студентами. За договором творчої співдружності студенти кафедри під керівництвом к.т.н., доцента С.О. Субботіна беруть участь у виконанні науково-дослідних проектів ТОВ "МПА Групп" за грантами італійської компанії Multinetworks s.r.l.
На кафедрі ведеться активна наукова робота зі студентами, які беруть участь у вузівських та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах. Студенти А.О. Олійник, Є.В. Кузнєцов , О.О. Олійник і Д.Ю. Нежевенко - переможці обласних конкурсів різних років Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді, відзначені преміями і дипломами. Студенти кафедри А.О. Олійник, О.О. Олійник , К.Ю. Бойченко - переможці конкурсу ЗНТУ на кращу студентську наукову роботу різних років у номінації "Комп'ютерні науки, програмні засоби". Студенти А.О. Олійник та О.О. Олійник отримують стипендію міського голови м. Запоріжжя, студенти О.О. Олійник і І.В. Дарков нагороджені премією "Індустріалбанку".
Викладачі кафедри готують студентів до участі в олімпіадах з програмування. Це співробітники кафедри: к.т.н., доцент Г.В. Табунщик, к.т.н., доцент С.О. Субботін, асистент Г.В. Неласа. Протягом останніх років С.О. Субботін очолює конкурсну комісію і журі регіонального та вузівського турів Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування під егідою ACM. Доцент Г.В. Табунщик та аспірант О.Ю. Риман працюють у складі журі, а асистент О.І. Качан - у групі технічного забезпечення регіонального та вузівського турів олімпіади.
2007 року виповнюється п'ять років від створення кафедри програмних засобів і 15 років відкриття спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем".
Дмитро ПІЗА, проректор, директор Інституту інформатики та радіоелектроніки

ВІТАЄМО ДУБИНУ Валентина Іларіоновича з 70-річчям!
Складний життєвий шлях пройшов ювіляр. Після закінчення ПТУ працював слюсарем на Запорізькому заводі "Радіоприлад". Навчався в ЗМІ, затим був інженером - конструктором у відділі головного конструктора підприємства. Закінчивши аспірантуру при кафедрі "Обробка металів тиском" у "машинці", Валентин Іларіонович 1966 року захистив кандидатську дисертацію у Харківському авіаційному інституті. Пройшов річне стажування у вищих навчальних закладах Канади, Франції, Англії, Японії, знайомлячись із системою підготовки інженерів з організації наукових досліджень у ковальсько-штампувальному виробництві.
Як педагог і вчений, В.І. Дубина багато зробив у ЗНТУ для поліпшення підготовки інженерів, зміцнення матеріально-технічної бази кафедри "Оброблення металів тиском". Він плідно працює тут над вирішенням проблем, пов'язаних з технологією холодного видавлювання чорних і кольорових металів і сплавів, з динамікою ковальсько-штампувального обладнання.
У 1976-1998 роках В.І. Дубина - завідувач кафедри "Оброблення металів тиском". 1991 року отримав учене звання "професор". Він написав і надрукував понад 140 наукових статей, має 25 авторських свідоцтв на винаходи, 5 патентів, підготував два навчальні посібники. Керує аспірантурою.
Творча і педагогічна праця ювіляра відзначена знаком "Відмінник освіти України", медаллю "За доблесну працю", багатьма грамотами і дипломами. В.І. Дубина бере активну участь у житті колективу кафедри, факультету, університету.
Щиро вітаючи Вас, шановний Валентине Іларіоновичу, з визначним ювілеєм, бажаємо Вам нових творчих здобутків у праці й науці, міцного здоров'я і щастя в особистому житті!
КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ "ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ"

ПОРТРЕТ ВИКЛАДАЧА
33 РОКИ - НА ОДНІЙ КАФЕДРІ
А Владиславу Івановичу Івахніну здається, нібито він пов'язаний з "машинкою" з юнацьких років. Школярем у 40-і роки він приходив сюди до батька - завідувача кафедри "Теорія механіки і теорія механізмів і машин", бачив напівзруйнований у війну головний корпус, бачив, як студенти навчалися в тимчасових бараках, розташованих на території інституту. І мріяв прийти до "машинки" навчатися. Так воно і сталося.
Із срібною медаллю, отриманою в Запорізькій школі №32, вступив до "машинки". Закінчив її з відзнакою 1965 року. Довелося працювати інженером на заводі "Прогрес", рік служити в армії. Повернувся до інституту на кафедру "Опір матеріалів" інженером, аспірантом.
Після закінчення аспірантури Владислав Іванович перейшов на іншу кафедру - "Нарисна геометрія і креслення". З того часу працює тут викладачем, старшим викладачем. І задоволений працею, хоча вона складна, вимагає неабияких знань, практики, уміння дохідливо розповісти студентам про те, що не можна наочно показати, адже деякі деталі завдання можна лише уявити в просторі.
- Доводиться задачу спростити до максимуму, аби студенти уявили її деталі, - розповідає Владислав Іванович. - Використовую найпростіші деталі для ілюстрації задачі. Проводжу індивідуальні заняття і консультації...
Кремезний, неквапний у рухах, доброзичливий до колег і студентів, В.І. Івахнін наче випромінює спокій і впевненість. За це поважають і цінують Владислава Івановича всі, хто з ним спілкується.
Дві-три пари лекцій і практичних занять - щодня. Погодьтеся, це важко викладачеві витримати. А ще у Владислава Івановича багато клопотів і обов'язків як у заступника декана транспортного факультету. Ці обов'язки він сумлінно виконує вже протягом десяти років. Планування навчальних занять і практики, перевірка відвідування занять студентами, вирішення безлічі невідкладних питань щоденно...
Декан факультету доцент В.Х. Козирев задоволений своїм заступником:
- Якби всі так ставилися до своїх обов'язків, так сумлінно і безвідмовно працювали, як Владислав Іванович, - говорить Володимир Хомич, - то й не було б багатьох проблем, непорозумінь, які часто трапляються...
Микола КЛИМЕНКО

ЗВЕРНЕННЯ
ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ І СТУДЕНТИ!
До нас надійшов лист від міжнародної громадської організації "Врятуймо дітей Європи - чорнобильців!". Сьогодні в учнів і студентів навчальних закладів України є унікальна можливість долучитися до громадського процесу єднання суспільства заради захисту свого здоров'я і здоров'я всіх інших дітей від впливу на їх організм радіаційних наслідків Чорнобильської катастрофи, постійних викидів у навколишнє середовище отруйних речовин.
9 мільйонів студентів та учнів України разом з батьками мають можливість взяти участь в організації програми з виробництва вітчизняних препаратів, які підвищують захисні властивості організму, зменшують шкідливий вплив на дітей. Будуть також поліпшені умови щомісячного лікування і проживання 150-ти тяжкохворих дітей - чорнобильців з усіх регіонів України.
Закликаємо всіх викладачів і студентів ЗНТУ взяти участь в акції милосердя - надання посильної допомоги тяжкохворим дітям-чорнобильцям.
Андрій ІВАНЧЕНКО, голова профкому студентів

ПОРТРЕТ СТУДЕНТКИ
І В НАВЧАННІ, І В СПОРТІ - ПЕРША
Саме такою знають у колективі кафедри "Транспортні технології" і студенти групи Т-313 четвертокурсницю Олену Мігунову. Протягом усього навчання в її заліковій книжці не було жодної "четвірки", лише одні "п'ятірки". І жодного тренування збірної команди університету зі спортивної гімнастики не пропустила - тому й стала майстром спорту.
Невеликого зросту, жвава, симпатична білява дівчина вступила до ЗНТУ без іспитів, адже мала золоту медаль 38-ї запорізької середньої школи і високі оцінки, отримані на підготовчих курсах університету. Чому обрала наш ЗНТУ і спеціальність "Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті"? Тому, що батько Анатолій Львович - інженер, закінчив у 70-ті роки кафедру "Автомобілі" у "машинці". Він добре відгукується про викладачів і спеціальність автомобіліста. Підтримав намір сестри стати інженером і старший брат Дмитро, хоча й закінчив кафедру "Конструювання і технологія радіоапаратури". Він теж схвально відгукується про університет, його колектив, технічне оснащення.
Олена радіє, що стала студенткою ЗНТУ, що опановує перспективну спеціальність, зокрема такі предмети, як "Логістика"(наука про переміщення матеріальних, фінансових та інформаційних потоків). Лекціями викладача Алли Миколаївни Каплуновської задоволені всі студенти групи. Так само, як і лекціями з предмету "Транспортно-експедиційна робота" викладача Лариси Олексіївни Васильєвої.
Олена планує на 5-му курсі навчатися за програмою магістра, доповнюючи її темами з науково-дослідницьких проблем. Тому цікавилася під час практики на "Запоріжсталі" і ЗАТ "ЗАЗ" конкретними питаннями, консультувалася з досвідченими інженерами.
- Чи не заважає навчанню спорт? - перепитує Олена і, не задумуючись, відповідає. - Звісно, важко буває, але тренування у спорткомплексі не пропускаю. А вони бувають три-чотири рази на тиждень, а напередодні змагань або чемпіонатів - майже щодня. Наш тренер Світлана Іванівна Атаманюк нагадує: мовляв, суперники у нас сильні, помилок не можна припускатися...
Олена Мігунова прагне у всьому бути лідером, і їй, як бачимо, це вдається.
Микола МИКОЛЕНКО

УВАГА: КОНКУРС!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
старшого викладача кафедри "Загальна мовна підготовка" - 1
Термін подання заяв - один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті.
Документи подаються на ім'я ректора університету.
Заяву перед поданням необхідно зареєструвати в канцелярії університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок