Видається
з 1960 року
3 березня
2010 року
№03
(20623)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А   П А Н О Р А М А 

СТУДЕНТИ ПІДТРИМАЛИ ПРОГРАМУ РЕКТОРА
  22 лютого відбулася конференція осіб, які навчаються в ЗНТУ, - студентів, аспірантів і докторантів. Делегатів конференції було 167.
   Зібрання ухвалило Положення про студентське самоврядування, Кандидат на посаду ректора ЗНТУ С. Б. Беліков презентував програму діяльності кандидата на посаду ректора.

  Обрано таємним голосуванням виконавчий орган самоврядування - профком студентів, аспірантів і докторантів
(голова Андрій Іванченко).   Конференція вирішила підтримати програму діяльності С. Б. Белікова. Вирішено також підтримати С. Б. Белікова на виборах ректора. Конференція обрала представників - осіб, які навчаються в ЗНТУ, до складу конференції трудового колективу університету (51 особа: 41 студент, 6 аспірантів і один докторант).
Андрій ІВАНЧЕНКО

ЗВІТУВАЛА ПРОФСПІЛКА
  16 лютого в актовій залі відбулася звітно-виборна профспілкова конференція ЗНТУ.
З доповіддю про підсумки роботи за 5 років виступив голова профкому М. С. Гамов.
  В обговоренні звіту взяли участь А. П. Заболотний – голова профбюро електротехнічного факультету, Ю. М. Ткаченко – доцент кафедри обладнання ітехнології зварювального виробництва, Т. П. Щербина, доцент, голова профбюро гуманітарного факультету, В.І. Писаревський, голова профбюро транспортного факультету, ректор ЗНТУ С. Б. Беліков.
  На конференції виступила також голова обкому профспілки працівників освіти і науки Н. І. Гринь.
  Конференція прийняла розгорнуту постанову з проблемних питань в роботі комітету профспілки 3НТУ й обрала новий склад профкому. Головою знову обрано доцента М. С. Гамова, його заступником – доцента Ю. П. Петрушу.
Власкор

НОВE У СТУДЕНТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ
Верховна Рада України прийняла 10 січня цього року Закон "Про внесення
змін до Закону "Про вищу освіту" щодо проблем студентського самоврядування. Внесено зміни до статуту ВНЗ.
15 лютого в актовій залі ЗНТУ відбулося засідання конференції трудового колективу університету. Тут прийнято зміни до статуту університету. Що нового в ньому? Збільшена кількість студентів у складі вчених рад університету, інституту, факультету. Їх має бути тепер не менше 10 відсотків складу вченої ради. У статуті змінені статті про функціонування і права органів студентського самоврядування. Тепер вони братимуть участь у вирішенні питань із зарахування на навчання і відрахування, поселення у гуртожиток і виселення з нього, призначення заступника декана і проректора, який відповідає за роботу зі студентами. Створюється фінансова основа студентського самоврядування за рахунок коштів зі спеціального фонду університету. Студентське самоврядування охоплює осіб, які навчаються в університеті:
студентів, аспірантів і докторантів.
Володимир ПЛЕСКАЧ, вчений секретар університету

Увага: конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад :
доцента кафедри "Правознавство " - 2
старшого викладача кафедри "Правознавство" - 1
доцента кафедри "Соціальна робота " - 1
викладача кафедри "Соціальна робота" - 1
доцента кафедри "Фінанси і банківська справа " - 1
Термін подання заяв - один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті. Документи подаються на ім'я ректора університету.
Заяву перед поданням зареєструвати у канцелярії університету. Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

Будні кафедри
Творці сучасних машин
Праця викладачів і співробітників кафедри "Технологія машинобудування" разом з колегами інших кафедр Запорізького національного технічного університету спрямована на те, щоб навчити студентів працювати в умовах конкуренції товарів і послуг. Від майбутніх спеціалістів залежить доля України, вихід її на передовий технологічний рівень.
Технологія машинобудування - це високопродуктивні методи обробки, застосування нових високоефективних матеріалів, нових комп'ютерних технологій. Технолог - це сучасний фахівець широкого профілю, здатний розібратися у проблемах виробництва будь-якої галузі. Він знає, як виготовити, відновити деталі або скласти виріб, вибрати найбільш економічний варіант виробництва продукції на підставі використання нових технологій, обладнання й комп'ютерної техніки. На сьогодні докорінно змінилася праця інженера-технолога на підприємстві. Впровадження багатоцільових верстатів, обробних центрів та автоматичних ліній, керованих комп'ютером, поширена на машинобудівних підприємствах із системами автоматизованого проектування й керування виробництвом. Це обумовило впровадження у навчальних програмах зі спеціальності "Технологія машинобудування", починаючи з другого курсу, комп'ютерних дисциплін конструкторсько-технологічного призначення. Програмні продукти, які при цьому використовуються, охоплюють роботи з розрахунків деталей на міцність, жорсткість, вібростійкість (Ansys, Unigraphics), проектування деталей або виробів (Компас, AutoCAD), розробку управляючих програм для виготовлення деталей на верстатах з ЧПУ (PowerMill, ADEM).
Навчання на кафедрі "Технологія машинобудування" передбачає багатоступеневу підготовку. Чотири роки студенти навчаються, щоб здобути освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. За п'ять років навчання вони здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", за п'ять з половиною років - "магістр". Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 осіб професорсько-викладацького складу і 5-навчально-допоміжного персоналу. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Юрій Миколайович Внуков. Дисципліна "Теоретичні основи машинобудування" є базовою для інженерів механіків з машинобудівного, транспортного, інженерно-фізичного факультетів. Її викладають досвідчені фахівці: доцент, кандидат технічних наук Віктор Іванович Ципак, який за плідну багаторічну підготовку спеціалістів для народного господарства України нагороджений знаком "Відмінник освіти"; доценти кандидати технічних наук Олександр Сергійович Смирнов, Віталій Владиславович Кононов, Гюльнара Вікторівна Пухальська, Павло Анатолійович Каморкін, старший викладач кандидат технічних наук Андрій Володимирович Патюпкін, старші викладачі Наталія Вікторівна Гончар, Ольга Валентинівна Алексеєнко, Євген Валерійович Вишнепольський. Лабораторні і практичні роботи ведуть асистенти Геннадій Якович Філін і Катерина Василівна Зінкевич. Для забезпечення навчального процесу викладачі кафедри розробили робочі програми дисциплін, видали методичні вказівки для виконання лабораторних, практичних робіт, виконання курсових проектів. Підготовку лабораторій та обладнання до проведення лабораторних робіт здійснюють завідувачі лабораторій Михайло Михайлович Новиков, Тетяна Володимирівна Волчанська, Олександр Олександрович Філоненко, а також лаборанти Олександр Віталійович Герасимов, Іван Олександрович Філоненко.
Під час навчання майбутні випускники кафедри оволодівають знаннями в галузі нових високоефективних і наукоємних технологій виготовлення й ремонту машин, систем автоматизованого комп'ютерного проектування технологічних процесів, навичками проектування прогресивних технологічних методів виготовлення деталей і складання виробів технологічного оснащення й спеціального устаткування, а також теорією і практикою організації виробництва й керування якістю продукції, менеджментом і маркетингом. Щорічно кафедра проводить перший тур олімпіади з "Технології машинобудування" серед студентів ЗНТУ. Її переможці беруть участь у всеукраїнській олімпіаді. Серед призерів були студенти кафедри Ярослав Гавриленко (гр.М-120), Галина Русецька (гр.М-112), Дмитро Сушко (гр.М-113), Олександр Дзюбаненко (гр. М-113). Крім навчального процесу, викладачі і співробітники кафедри ведуть наукові розробки в галузі з підвищення якості поверхонь особливо відповідальних деталей газотурбінних двигунів, нанесення на них покриттів. Проводять пошук, розробку й апробацію нових технологій оброблення тонкостінних складнопрофільних деталей. Основна мета досліджень - визначення шляхів підвищення продуктивності виготовлення деталей, зниження собівартості їх виготовлення, збільшення терміну служби. Практичне застосування розробок знаходить на підприємствах авіадвигунобудівної галузі, таких як "Мотор-Січ", " Івченко-Прогрес". У наукових роботах беруть активну участь студенти й магістри, які виступають із доповідями на молодіжних науково-технічних конференціях, публікують статті у наукових журналах. Наукові праці магістрів Тетяни Панченко (науковий керівник Г.В. Пухальська), Віри Безкаравайної, Павла Рибалкіна (науковий керівник В.І. Ципак) здобули третє місце і рекомендовані для участі у всеукраїнському турі. Викладачі кафедри Професор Ю.М.Внуков, доцент В.І.Ципак, старші викладачі Є.В.Вишнепольский, А.В.Патюпкін готують до видання навчальних посібників з генеративних технологій, технічного нормування, процесів механічної обробки, розрахунків розмірних ланцюгів. На кафедрі діє аспірантура, де зараз навчаються три аспіранти: Михайло Шамровський, Віктор Логоминов, Дмитро Степанов.
Сергій ДЯДЯ, доцент кафедри

Не старіють душею ветерани
  В День захисника Вітчизни, 21 лютого, в університеті зібралися ветерани Збройних Сил, більшість з них була у парадній форм, з орденами і медалями. В аудиторії для засідань вченої ради відбулася зустріч ветеранів з керівництвом університету. Ректор С. Б. Беліков і голова профкому М. С. Гамов щиро привітали присутніх зі святом, побажали їм доброго здоров'я, успіхів у праці.
  Багатьом вручили почесні грамоти облдержадміністрації, облради, міськвиконкому, декотрим ректор оголосив подяку.
  Ветерани сфотографувалися на пам'ять біля входу до головного корпусу. У кафе "машинки" відбувся святковий обід, де лунали тости за здоров'я присутніх, за краще життя в Україні.
     Самодіяльні артисти співали пісні, у тому числі й часів війни.
Валентин ЗАЙЦЕВ, голова ради ветеранів ЗНТУ, полковник у відставці

Переможці міжнародного конкурсу "Делкам"
Посол Великобританії в Україні Лі Тернер зустрівся у своїй резиденції з ректорами університетів і керівниками навчання центрів "Делкам" з приводу нагородження студентів-переможців міжнародного конкурсу компанії. Її директор Хью Хамфріс і посол вручили премії і призи студентам-переможцям.
На знімках: посол і директор компанії "Делкам" з переможцями конкурсу і керівниками університетів.

Вітаємо КАТРИЧА Віктора Петровича з 70-річчям!
  Доценту кафедри українознавства Віктору Петровичу Катричу, одному з найстарших наших колег, виповнилося 70 років. Життєвий шлях він пройшов нелегкий. Повоєнне дитинство, навчання у Ленінградському державному університеті. А з 1971 року Віктор Петрович працює у "машинці". Він з тієї когорти людей, про яких кажуть: "він зробив сам себе".
  В.П. Катрич одним з перших на кафедрі історії розпочав роботу з іноземними студентами в ЗНТУ. Він займається науковою, методичною і виховною роботою. Виваженість, житейська обізнаність, працелюбність дозволяють йому завжди знати головне у житті. У бесідах зі студентами ювіляр завжди виявляє раціоналізм, витримку, життєвий досвід.   Як відомо, вчений живий доти, доки живе його цікавість до предмету. Віктор Петрович завжди у курсі останніх видань і досліджень, політичних подій. Життя Віктора Петровича - добрий приклад для молодих колег і студентів.
  Відомо, що людина добра не лише тим, що здатна творити добро, а й тим, що ніколи не робить лихого іншим.
  Доцент В.П. Катрич - гарний сім`янин, батько і дід, працелюбний господар, привітний колега, спортивний уболівальник з богаторічним стажем, Віктор Петрович здобув неабиякий авторитет у колективі. Його чоло вже посивіло, та він молодий душею.
    Тож будьте завжди саме таким, Вікторе Петровичу, на радість сім'ї і колегам!
КОЛЕКТИВ ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

BEST ПРАЦЮЄ ЗІ СТУДЕНТАМИ
   BEST (Board of European Students of Technologi) – неприбуткова, неполітична і нерелігійна організація студен- тів, що створена 1989 року, діє в 83 університетах 30 країн Європі, а також України. В ЗНТУ BEST працює 3 роки. А взагалі ця організація охоплює понад мільйон студентів. Вона надає студентам технічних університетів можливості отримати додаткову освіту, набути досвіду розробки різних технологічних проектів, розвинути про- фесійні якості, попрацювати в інтернаціональній команді. Для досягнення цієї мети протягом року BEST організовує різноманітні заходи: академічні курси, інженерні змагання, ярмарки кар’єри, симпозіуми.
  BEST – Україна представлена трьома локальними групами організації: BEST Запоріжжя, BEST Львів, BEST Київ, об’єднуючи студентів трьох університетів України: Запорізького національного технічного університету, національных університетив “Львівська політехніка” та “Київський полі- технічний інститут”. Організація надає можливість студентам набути додаткових знань, пізнати нові країни та їх культуру. Кожного сезону з цією метою проводяться академічні курси у європейських країнах.   Академічні курси поділяються на такі види:
   • курс з технологічною тематикою, де студенти зможуть підвищити і розширити професійні знання у певних технологічних сферах, які стосуються новітніх технологічних розробок та досліджень;
   • курс з економічною тематикою, де студенти мають змогу розвинути персональні навички у сферах, пов’язаних з комунікаційною технікою, маркетингом, організаційним і проектним менеджментом.
  Проходження теоретичних і практичних курсів у вищих навчальних закладах Європейського союзу безкоштовне для студентів,(сплачують лише за проїзд до місця призначення).
  Щоб дізнатися докладніше про програму BEST, треба потрапити на презентацію наших сезонів (шукай оголошення з нашою символікою), і одержати необхідну інформацію
Алла КЛЮШНИК, студентка ЗНТУ, представниця організації BEST

Знай наших !
ПЕРЕМОГИ ДИЗАЙНЕРІВ
  Нещодавно у Дніпропетровську в художньому музеї і торговельному розважальному центрі “Вавилон” відбувся міжнародний фестиваль дизайнy, під час якого відвідувачі дивувалися виробами із сучасного матеріалу – гофрокартону.
  У фестивалі взяли участь студенти і викладачі кафедри “Дизайн” ЗНТУ. Їх вироби з цього сучасного матеріалу здобули у фахівців і глядачів високі оцінки. А журі фестивалю відзначило кращі вироби дипломами. Їх отримали студенти кафедри “Дизайн” Ганна Савкіна, Юлія Пахомова, Наталя Семенова і Вадим Дуб’яга. Вони представили на форум свої дизайнерські вироби з гофрокартону. Меблі з цього матеріалу міцні, легкі, красиві. Вони витримують вагу людини, практичні, дешеві: мінімум витрат і максимум виявлення якостей.
  Четвертокурсник Вадим Дуб’яга здобув першість на конкурсі дизайну. Він розробив автомобіль для людей з обмеженими можливостями. У чому його оригінальність? Вхід через задні дверцята, які відчиняються за допомогою пульта. На місці водія коляска фіксується, і людині не треба пересідати.
  Дипломом конкурсу відзначений проект стільця з підніжкою, розроблений Юлією Пахомовою. Ганна Савкіна представила проект катамарана для прогулянок, а Наталя Семенова отримала диплом за розробку стільця, який відзначається оригінальністю.   Перемога наших студентів на міжнародному форумі свідчить про те, що запорізька школа дизайну набуває досвіду. А це сприятиме поліпшенню навчання молодих дизайнерів на кафедрі.
Володимир ГАВРОНСЬКИЙ, Майя ДУДНИК, старші викладачі кафедри “Дизайн”
На знімках: студенти, чиї роботи оцінені дипломами, викладачі кафедри

ВІТАЄМО ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ОНУФРІЄНКА із 60-річчям!
  Володимир Михайлович 1972 року закінчив з відзнакою фізичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Радіофізика та електроніка”. Навчався в аспірантурі фізичного факультету Дніпропетровського державного університету і 1977 року захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності “Радіофізика і квантова радіофізика”.
  З 1975 року науково-педагогічна діяльність Володимира Михайловича пов’язана із Запорізьким національним технічним університетом. За цей час на освітянській ниві пройдено шлях асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри вищої математики, декана факультету, завідувача кафедри загальної математики.
  Доктор фізико-математичних наук (з 2005 р.), професор(з 2006 р.) В.М. Онуфрієнко за 35 років плідної педагогічної і наукової діяльності підготував багато кваліфікованих спеціалістів, магістрів, аспірантів, кандидатів наук. Його наукове ім‘я внесено до бібліографічних довідників «Who’s Who in the World” (2007,США) та «Славетні запоріжці» (2009, Україна). Багаторічне членство Володимира Михайловича в Міжнародній асоціації радіоінженерів є знаним в Україні та за кордоном, він має розгалужені наукові зв’язки з вітчизняними (Дніпропетровський національний університет; КБ “Південне”, Харківський національний університет; Інститут радіофізики та електроніки АН України, Фізико-технічний інститут низьких температур, Харківський національний університет радіоелектроніки, Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, Київська політехніка, Львівський національний університет, Львівська політехніка) і з провідними фахівцями університетів Росії, Польщі, США, Франції, Туреччини, Японії, які свідчать про визнання наукового авторитету, сприяють творчості та новим науковим відкриттям.
  Володимир Михайлович очолює розробку пріоритетного для української держави
фундаментального напрямку фізико-математичної науки “Електродинаміка фрактального середовища”. Опублікував понад 200 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних
журналах. Брав активну участь в організації й роботі 50 Міжнародних наукових конфе-
ренцій. Тривалий час очолював державні науково-дослідні програми на замовлення Мі-
ністерства освіти і науки України за напрямком “Перспективні інформаційні технології,
прилади комплексної автоматизації, системи зв‘язку”.
  Володимир Михайлович сумлінно працює у складі двох спеціалізованих рад із за-
хисту докторських дисертацій в Дніпропетровському та Київському національних університетах, як експерт рецензує наукові рукописи у складі редколегій кількох вітчизняних та зарубіжних фахових журналів.
  Студенти, аспіранти, колеги відзначають високий рівень наукової і педагогічної майстерності Володимира Михайловича. Він успішно впроваджує у навчальний про-
цес нові педагогічні технології, має авторські розробки з методики викладання нових
математичних дисциплін студентам та магістрантам.
  З 1985 року Володимир Михайлович керує секціями «Математика», «Математичне
моделювання» Запорізького обласного відділення Малої академії наук України.
  За плідну науково-педагогічну діяльність, багаторічну сумлінну працю та особистий
внесок в підготовку спеціалістів професора Володимира Михайловича Онуфрієнка від-
значено подяками і нагородами Запорізького національного технічного університету,
Міністерства освіти та науки України (почесний знак “Відмінник освіти України” (2000
р.), почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.), почесна грамота За-
порізької обласної адміністрації (2006 р.), лауреата премії Програми підтримки вчених
та обдарованої молоді виконавчого комітету Запорізької міської ради (2006 р.)).
  Для колег Володимир Михайлович є взірцем педагогічної майстерності, цілеспря-
мованості, працелюбства, доброзичливості, відповідальності за доручену справу.
  Вітаємо Вас, вельмишанований Володимире Михайловичу, з визначним ювілеєм! Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів у педагогічній та науковій діяльності, родинного щастя !
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ КАФЕДРИ ВИЩОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок