Видається
з 1960 року
Четвер
7 березня
2002 року
№ 4
(2031)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

     

 

      

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зі святом Весни 8 Березня

Університетський соловейко
 
Родинна професія
Так називають викладачі і студенти ЗНТУ Оксану Радченко, яка добре виступає як солістка на багатьох концертах, у тому числі й міських.
Дівчина з відзнакою закінчила торік кафедру обробки металів тиском і зараз навчається на факультеті післядипломної освіти, щоб отримати й другу спеціальність - фінанситса. Вона керує у нас вокальною студією.
Щастя тобі, Оксано, у навчанні, коханні і творчості!
Фото О. Пастушенка.
 
Світлана Кружнова, молода, привітна жінка, працює на кафедрі старшим лаборантом, постійно вдосконалює свою майстерність. Закінчивши "машинку, вона тривалий час була інженером науково-дослідного сектору кафедри. Торік Світлана закінчила заочно аспірантуру, готується до захисту кандидатської дисертації. Тема її - оцінки залишкового ресурсу підйомних кранів, металоконструкцій, подовження строку їх роботи.Цікаво, що Світлана Кружнова продовжує сімейну традицію. Її дідусь, Петро Матвійович Кичаєв, у 50-ті роки очолював кафедру деталей машин і підйомно-транспортних механізмів, а батько, Юрій Петрович, тривалий час працював доцентом цієї ж кафедри. І от тепер Світлана замінила своїх дідуся і батька.
ГОРДІСТЬ КАФЕДРИ
Доцента Розу Яківну Петрикіну добре знають в університеті і викладачі, і студенти. Вона завжди рухлива, усміхнена, доброзичлива. І весь час у клопотах: викладає, займається наукового роботою, охоче виконує громадські доручення. Чимало часу Роза Яківна приділяє вихованню студентів, організовує для них екскурсії, культпоходи, концерти.
Улюблений курс Р.Я. Петрикіної - технологія гарячого штампування. Вона написала чимало посібників, створила моделі штампів, плакатів, що допомагає вести курс на високому рівні. Роза Яківна читає також курси лекцій з порошкової металургії, технології машинобудування та обробки різанням штампового очищення.
На кафедрі сумлінно працюють на різних посадах Віра Госкоєва, Наталя Куташенко, Юлія Крекер, Ніна Щербань, Тетяна Кудівська.
Щастя і здоров'я вам, шановні трудівниці!
Борис Чумаков, доцент кафедри обробки металів тиском
 
Поряд з нею творчо, сумлінно працює старший лаборант Аліна Андреєва. Вона виконує обов'язки адміністратора локальної мережі комп'ютерного класу кафедри. Разом з цим Аліна виконує чимало інших обов'язків: друкує всі документи, необхідні для навчального процесу. При цьому Аліна Андреєва встигає навчатися на 5-му курсі заочного відділення за спеціальністю "Маркетинг у промисловій сфері".
Чоловіки кафедри сердечно вітають Аліну і Світлану з жіночим святом 8-го Березня, від усієї душі бажають їм радості у праці, щасливого кохання.
Олександр АЛЄКСЄЄВ,
завідувач лабораторії кафедри ДМ і ПТМ
На знімку: разом із завідувачем кафедри Л.М. Мартовицьким - Аліна Андреєва і Світлана Кружнова

Сьогодні у планах - завтра в житті
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В УНІВЕРСИТЕТІ
Виконуючи наказ Міністерства освіти та науки України "Про реорганізацію структурних підрозділів ЗНТУ", ректор університету професор С.Б. Беліков видав два накази з метою приведення структури університету у відповідність до статуту ЗНТУ. У них визначено створення нових кафедр, факультетів та інститутів.
Створюються такі кафедри: комп'ютерних мереж і систем; програмних засобів; педагогіки, психології та соціології; прикладної математики.
Створюються нові факультети:
Інформатики та обчислювальної техніки (КІОТ)
у складі кафедр: комп'ютерних систем і мереж, програмних засобів, обчислювальної математики.
Гуманітарний факультет (Г.)
у складі таких кафедр: міжнародних економічних відносин, іноземних мов, українознавства, філософії, політології і права, педагогіки, психології та соціології.
Факультет довузівської підготовки (ЛДП)
у складі кафедр: загальної математики, загальної фізики, загальної мовної підготовки, а також підготовчого відділення, підготовчих курсів.
Створюються інститути:
Машинобудівний інститут, у складі якого машинобудівний факультет (кафедри: технології авіадвигунів і машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів, деталей машин і підйомно-транспортних механізмів, обробки металів тиском, вищої математики, фізичного виховання); транспортний факультет (кафедри: автомобілів, транспортних технологій, механіки, теплотехніки і гідравліки, нарисної геометрії і креслення).
Фізико-технічний інститут (ФТІ), у складі якого інженерно-фізичний факультет (кафедри: фізичного матеріалознавства, машин і технології ливарного виробництва, обладнання і технології зварювального виробництва, технології металів, охорони праці і навколишнього середовища, хімії та екології); електротехнічний факультет (кафедри: електропостачання промислових підприємств, електричних машин, електричних апаратів, електроприводу та автоматизації промислових установок, теоретичної і загальної електротехніки, фізики).
Інститут інформатики та радіоелектроніки (ІРЕ), у складі якого радіоприладобудівний факультет (кафедри: радіотехніки, мікроелектроніки і напівпровідникових приладів, конструювання і технології виробництва радіоапаратури, прикладної математики); факультет інформатики та обчислювальної математики (ФІОМ) (кафедри: комп'ютерних систем і мереж, програмних засобів обчислювальної математики).
Економіко-гуманітарний інститут (ЕГІ), у складі якого факультет економіки та управління (кафедри: фінансів та банківської справи, менеджменту і маркетингу, політичної економії, економіки та організації виробництва); гуманітарний факультет (ГФ) (кафедри: міжнародних економічних відносин, іноземних мов, українознавства, філософії, політології та права, педагогіки, психології та соціології).
Інститут безперервної освіти (ІБО), у складі якого факультет довузівської підготовки (ФДП) (кафедри: загальної математики, загальної фізики, загальної мовної підготовки), а також підготовче відділення, підготовчі курси; факультет післядипломної освіти (ФПО); факультету дистанційної освіти (ФДО), а також навчально-виробничий комплекс "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти", навчальне відділення "Освіта для бізнесу", Токмацький науково-консультаційний центр.
Директорами інститутів тимчасово призначені:
машинобудівного - професор Л.Й. Івщенко, фізико-технічного - професор В.В. Луньов, економіко-гуманітарного - доцент В.Г. Прушківський.
Обов'язки директорів інститутів покладено на професора Д.М. Пізу - інститут інформатики та електроніки; на доцента С.Т. Яримбаша - інститут безперервної освіти.
Завідувачами кафедр тимчасово призначені: доцент В.П. П'янков - загальної математики, Є.П.Соколов - загальної фізики, ст. викладач К.С. Бондарчук - загальної мовної підготовки, доцент Р.К. Кудерметова - комп'ютерні системи та мережі, доцент А.В. Притула - програмні засоби.
Деканами факультетів та їх заступниками призначені: М.М. Касьян - декан, заступник - В.О. Рибін: факультет інформатики та обчислювальної техніки; В.С. Кабак - декан, заступник - Т. І. Куляба-Харитонова - радіоприладобудівний факультет.
Коментар Д.М. Пізи, проректора з перспективного розвитку ЗНТУ:
- За цими структурними змінами - децентралізація управління університетом. Зробити це зобов'язує нас статус національного. Успіх децентралізації залежить насамперед від бажання і наполегливості працювати по-новому керівників новостворених структур усіх рангів.
Що нас чекає ближчим часом? Ліцензування дев'яти військово-облікових спеціальностей кафедри військової підготовки. Працюємо також над відкриттям двох нових спеціальностей "Дизайн" і "Переклад". Цього навчального року це питання має вирішитися.
В ЗНТУ вперше в Україні відкрита і введена в "Тимчасовий перелік спеціалізацій..."спеціалізація "Високопродуктивні обчислювальні системи і паралельні обчислення" на базі спеціальності "Комп'ютерні системи і мережі".

СПАРТАКІАДА В ОНОВЛЕНОМУ КОМПЛЕКСІ

Усі, хто прийшов на відкриття після капремонту спортивного комплексу, побачили його новим. Не впізнати стіни зовні, які виблискують світло-жовтими фарбами, і приміщення всередині: деревом обличковані стіни, огорожа балкону, настелена і полакована підлога, зроблена підвісна стеля на першому поверсі. Приємним змінам спортивного комплексу дивувалися і викладачі, і співробітники, що прийшли на відкриття традиційної спартакіади "Бадьорість і здоров'я", і гості, серед яких - заступник голови облдержадміністрації Ольга Касьян, перший заступник голови облради Євген Кабанов, заступник запорізького міського голови Людмила Островська, голова обкому галузевої профспілки Володимир Альохін, начальник управління фізкультури і спорту облдержадміністрації Володмир Лобанов та інші. На відкритті оновленого спорткомплексу і спартакіади був присутній архієпископ запорізький і мелітопольський владика Василій.
У великій залі для спортивних ігор вишикувалися в колони учасники спартакіади: викладачі, співробітники, чекаючи на її відкриття. Лунає гімн України, піднімається державний прапор. Викладач кафедри Віктор Жук, який командує парадом спортсменів, доповідає ректорові про готовність учасників до змагань. С. Б. Бєліков відкриває спартакіаду.
- Сьогодні у нас подвійне свято - відкриття оновленого спорткомплексу і традиційної спартакіади викладачів і співробітників, - говорить ректор університету професор С.Б. Бєліков. - Сердечне спасибі всім, хто доклав до оновлення руку і вміння, спасибі нашим поважним гостям, які прибули до нас на урочистості !...
З вітаннями і побажаннями успіхів у спорті виступили О. Касьян, Є. Кабанов, Л. Островська, В. Альохін, від спортсменів ВАТ "Мотор Січ" - О.Сичов, колектив якого допоміг оновити комплекс. Завідувач кафедри фізвиховання Людмила Терьохіна дякує ректоратові за чудовий подарунок - капітально відремонтований спорткомплекс, за турботу про розвиток спорту і спортивної бази. Вона обіцяє: пожвавиться фізкультурно-спортивна робота в університеті.
Після урочистостей і показових виступів з аеробіки та дзю-до розпочалися змагання з волейболу, кульової стрільби, шахів, настільного тенісу.
Спартакіада тривала два дні. Першість у командному заліку здобули фізкультурники машинобудівного факультету, 2-е місце - ЕТФ і 3-тє - транспортного.

Власн. інф.

На знімках О. Пастушенка: О.С. Касьян і С.Б.Бєліков перерізають червону стрічку перед входом до спорткомплексу; показовий виступ команди з аеробіки.

На початок