Видається
з 1960 року
2 березня
2006 року
№4
(2119)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДНІ КАФЕДРИ
ЗАХИСТИТИСЯ ВІД ЛИХА
Цьому навчають студентів на кафедрі "Охорона праці і навколишнього середовища". Про це розповідають на лекціях викладачі, лаборанти, які керують лабораторними роботами. Для цього використовують нове обладнання і прилади, діючі стенди і макети. З другого до п'ятого курсу кожен студент опановує цю просту, на перший погляд, і водночас складну науку, без якої не можна захиститися від небезпечних випадків ні на роботі, ні на відпочинку, а відтак - взагалі у житті. Тому студенти вивчають такі дисципліни, як "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузях", "Цивільна оборона".
- Це вже не та цивільна оборона, яку вивчали колись, - роз'яснює завідувач кафедри доцент Георгій Іванович Дудник. - Тоді в основному турбувалися про ядерні відведення війн та захист від зброї масової поразки. Тепер цивільна оборона - це насамперед захист населення від техногенних і стихійних лих: затоплення, отруєння, пожеж тощо. Прагнемо донести до свідомості студентів важливість і необхідність опановувати ці дисципліни серйозно, доходити до всього, аби вміти захистити від будь-якого лиха себе й інших...
З кожної дисципліни, які вивчають студенти, вони складають заліки й іспити, пишуть контрольні й курсові роботи. Кожен студент - дипломник обов'язково передбачає у дипломному проекті спеціальний розділ "Охорона праці та захист працівників у надзвичайних ситуаціях".
Кафедра діє вже десять років. За цей час вона не раз оновлювалася і людьми, і устаткуванням, і методичним забезпеченням. Тут працює 14 співробітників, з них 10 - викладачі: доценти Г.І. Дудник та В.І. Мирко, старші викладачі М.О. Журавель та О.Б. Курков, завідувач лабораторії В.І. Хамаза, старший лаборант В.О. Сердюк та інші. Останнім часом штат викладачів кафедри істотно оновився за рахунок молодих. Скажімо, Вірі Мирко, Андрієві Писаревському та Юрію Якимцю ще немає й тридцяти років. Кожен з них намагається працювати якнайкраще, беручи добрий приклад з ветеранів кафедри у всьому - у навчальному процесі й наукових дослідженнях. Гуртом облаштовували й оформляли нову лабораторію, аби досліджувати виробничі вібрації з урахуванням резонансних коливань. Група науковців успішно виконала держбюджетну роботу на замовлення виробничників "Прогнозування безпеки праці робітників масових професій". Зараз на кафедрі досліджують автоматизовану систему обліку та аналізу нещасних випадків на металургійних підприємствах Запоріжжя.
На кафедрі створені необхідні умови для навчального процесу і науково-дослідницької діяльності. Тут чотири навчальні аудиторії, стільки ж лабораторій, обладнаних новітнім устаткуванням, у тому числі комп'ютерним, діючими стендами, плакатами, виготовленими з неабияким художнім смаком.
Співробітники кафедри підтримують ділові зв'язки з виробничими колективами Запоріжжя та області. Доводиться часто робити судово-технічні експертизи важких або групових нещасних випадків за постановами прокуратур. Викладачі приділяють постійну увагу вдосконаленню знань і навичок студентів, які беруть участь в університетській та всеукраїнських олімпіадах з безпеки життєдіяльності. Як правило, виступають вони добре. Торік стали переможцями таких олімпіад Ганна Гудошник, Ганна Нікітченко, Юлія Кузьменко.
Філіал кафедри діє при кафедрі військової підготовки, де майбутні воїни вивчають програму з цивільної оборони.
Микола КЛИМЕНКО

         С  Е  С  І  Я         С  Е  С  І  Я

ЯК СТАРАЛИСЬ, ТАК І НАВЧАЛИСЬ
Відмінністю цієї сесії було те, що першокурсники звітували за навчання за кредитно-модульною системою, яка складалася з двох модульних заліків та підсумкового іспиту.
Найкращі показники у студентів гуманітарного факультету: абсолютна успішність - 83,1 відсотка, показник якості - 61,6 відсотка, відмінників (на 2-5 курсах) - 144 (27,4 відсотка). Електротехнічний факультет: АУ-78,2 відсотка, ПЯ-48,9, відмінників - 130 (22,1 відсотка). На радіоприладобудівному факультеті такі показники: АУ-78,5 відсотка, ПЯ-49,4 відсотка, відмінників - 74(15,7 відсотка).
Значно гірші результати сесії у студентів транспортного факультету та факультету інформатики та обчислювальної техніки.
Середні показники по університету такі: АУ-74,5 відсотка, ПЯ-47,6, відмінників - 925 (19,7 відсотка).
Результати сесії слід глибоко й детально проаналізувати, відзначивши позитивні й незадовільні приклади. З цією метою необхідно в інститутах, деканатах і на кафедрах обговорити результати кожної групи, кожного студента, аби в подальшому не припускатися подібних недоліків, упущень.
Навчально-методичний відділ ЗНТУ
ПІДТРИМКА ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ
В університеті відбулася урочиста подія. Міський голова Запоріжжя Є.Г. Карташов і представники АКБ "Індустріалбанк" вручили премії. П'ятнадцять нових докторів наук одержали по 3700 гривень, чотирнадцять кандидатів наук - по 1700, десятеро перспективних студентів - по 1 200 гривень.

НА ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ
відбулася традиційна зустріч ветеранів військової служби з керівництвом. У 253 аудиторії зібралися в парадних мундирах з орденами і медалями офіцери в запасі і відставці. Вони прослужили в армії, авіації і на флоті по багато років, охороняючи Батьківщину.
Зі святом офіцерів привітали, побажавши міцного здоров'я й успіхів у праці, проректор університету професор Ю.М. Внуков, голова профкому доцент М.С. Гамов і голова ради ветеранів полковник у відставці В.К. Зайцев. Затим усі фотографувалися на пам'ять біля входу в головний корпус, поклали квіти до пам'ятника загиблим на війні викладачам, студентам і співробітникам "машинки".
Після офіційної частини зустрічі офіцери розійшлися по академічних групах, бесідували з молоддю про військову службу, про героїв війни, завдання майбутніх захисників Вітчизни.
Назавтра, 24 лютого, в їдальні було влаштовано святковий обід, де офіцерів вітали ректор С.Б. Бєліков, проректори А.Д. Коваль і С.Т. Яримбаш, голова профспілки М.С. Гамов, голова ради ветеранів університету В.К. Зайцев.
ВЛАСН. ІНФ

НАГОРОДА ВИСТАВКИ - СРІБНА МЕДАЛЬ
У київському Палаці спорту відбулася 9 Міжнародна виставка "Сучасна освіта в Україні - 2006". У ній взяли участь майже сто навчальних закладів і фірм, які працюють у галузі освіти, а також ВНЗ Москви і Литви.
Наш університет, до речі, єдиний із Запоріжжя, представив на виставку 7 стендів. До складу делегації, очолюваної ректором ЗНТУ С.Б. Бєліковим, входили співробітники І.В. Ткаченко, Н.М. Кобзар, В.В. Демешко, Ю.П. Петруша, О.І. Качан і Т.М. Ситникова.
Організатори виставки та її відвідувачі високо оцінили стенди ЗНТУ. Наш університет відзначений срібною медаллю в номінації "Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу", а також дипломом про надання ЗНТУ почесного звання "Лідер сучасної освіти" - за багатогранну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти.
Диплом і подяка С.Б. Бєлікову підписали міністр освіти і науки України С. Ніколаєнко і президент академії педагогічних наук України В. Кремень. У подяці С.Б. Бєлікову сказано "За плідну організаційну роботу з інноваційного розвитку освіти України".
Наш університет вшосте поспіль узяв участь у цій виставці, щоразу відзначався медалями, дипломами і грамотами.
Багато зробили для підготовки стендів на виставку проректори С.Т. Яримбаш та О.М. Андрієнко, професор В.В. Луньов, доцент О.Ф, Бичевий, працівники друкарні М.Л. М'ясников та О.М. Набережний, а також О. Козлова і В. Пилипенко.
Ігор ТКАЧЕНКО, начальник навчально-методичного відділу
Знімки Олександра Качана

ПАРКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ
ПОРІВНЯЙМО СЛОВА І ВИРАЗИ
Зіставлення українського і російського слововжитку в багатьох випадках виразно виявляє відмінність у мовному мисленні й мовній практиці. Навіть окремі прояви суржику в мовленні високоосвічених носіїв української мови виникають під впливом двомовності. Наприклад: привести в негодность - зробити непридатним, довести (призвести) до непридатності. Здебільшого ж приводить к улучшению - покращувати (поліпшувати), приводити до покращення (поліпешння), приводить к ухудшению - погіршувати, призводити до погіршення. Відмінність між російським і українським варіантами істотна. В українській: до добра - "приводити", до лиха - "призводити". У російській такого розрізнення немає, обидва поняття передаються словом "приводить".
Зіставмо російське "бессмысленно" і його українські еквіваленти: "марно", "даремно", "не варто". Якщо "бессмысленно" явно походить зі слововжитку бюрократа, то наведені українські відповідники всі звернені до практичного життя й орієнтуються не на хід думки, а на можливий наслідок відповідної дії. І "марно", і "даремно", і "не варто" вказують на те, що результат дії (навіть суто розумової) не досягне мети й жодного прибутку не дасть.
Цікаві також переклади російською "бесспорно" - "безперечно", "безсумнівно", "зрозуміло", "певна річ", "справді", "звичайно", "очевидно". Загальний образ, що в російській мові пов'язаний з коренем "спор" - суперечка, в українській мові яскравіший, бо більш активно визначений момент протистояння.
Простежимо, як у різних випадках передається російське "верный". Наприклад "верный способ" - "надійний", "певний", "безпомилковий". Перший відповідник акцентує те, що цей спосіб не підведе, другий дає впевненість, що задумане в цей спосіб буде здійснене, третій гарантує від хибних дій. Інші аспекти виявляються в перекладах словосполучення "верная мысль" - "правильна, справедлива, слушна думка". Так, слово "правильний", пов'язане з типово шкільним уявленням про відповідність чогось певному правилу, яке викладалося і повинно здійснюватись певним способом. Поняття "справедливий" уже в іншому - соціальному, міжлюдському плані оцінює те, як потрібно чинити, зокрема впливаючи на інших. "Слушний" - це такий, до якого варто прислухатися. Цілком протилежний зміст російського слова "верный" і українського "безпомилковий". Перше - за задумом - свідчить про відповідність чомусь, а друге - навпаки, про відсутність помилок.
Порівняймо структуру російського терміна "вероятность" і українського "ймовірність". Досить поширений переклад "вірогідність", по суті, є калькою російського "вероятный" і позначає великий ступінь довіри. Отже, він передає лише сумнівний образ істинності, який є в російському слові "вероятный". Навпаки, "ймовірний", де увага зосереджена не лише на істинності, а й на тому, що можна сприймати певне твердження як істину, можна і не сприймати, є точнішим відповідником і особливо чітко вказує на роль суб'єкта у процесі визначення ймовірності. У розмовному стилі відповідником російського "вероятно" виступає слово "можливо".
Прикметні паралелі вживання українських еквівалентів російського слова "величина" - "величина", "розмір", "завбільшки". Поняття "величина" в українській мові вживається переважно в термінологічних сполученнях, відображаючи наукову сферу застосування цього, очевидно, запозиченого слова. Так від російських "абсолютная величина", "безконечно малая величина", "величина ошибки", "постоянная величина" маємо "абсолютна величина", "нескінченно мала величина", "величина похибки" (звернімо увагу, що зміст слова "ошибка" в даному разі надзвичайно точно переданий словом "помилка", яке вказує на явище, точніше вимірюване, а "похибка" - те, що може бути довільніше визначенене); "стала величина" (знов дуже точно, бо вказує на незмінність).
Там, де ми не маємо справи з термінологією, вживаються розмовне "завбільшки" або науково-канцелярське і запозичене "розмір": "величиной с кого, что?" - завбільшки (розміром) з кого, з чого?; "одной величины" - "однакові завбільшки"; "по своей величине" - "за своїм розміром, завбільшки"; "постоянная величина" - "стала величина". З наведених тут прикладів видно, що російське мовлення - абстрактно-науково-бюрократичне, тоді як в українському діє життєвіше, прагматичніше ставлення.
Тетяна КАТИШ, старший викладач кафедри загальної мовної підготовки

ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ - 8 БЕРЕЗНЯ - ВАС, МИЛІ ЖІНКИ
МОЛОДА КАФЕДРА - МОЛОДІ Й ВИКЛАДАЧІ
    Наша кафедра "Програмні засоби" діє три роки. Вона характерна тим, що й викладачі її молоді. Доцент Галина Табунщик 1998 року з відзнакою закінчила наш університет і одразу ж вступила на навчання до аспірантури. 2004 року Галина успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Системи і процеси керування". Сподівання свого наукового керівника В.І. Дубровіна вона виправдовує сумлінною, творчою працею. Галина охоче, з цікавістю викладає студентам дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови програмування", "Інформаційні технології проектування напрямку комп'ютерних наук".
Галина Володимирівна намагається внести свою частку у творчий доробок колег. Вона - автор 20 наукових і 12 навчально-методичних робіт. Очолює навчально-методичну раду з нової спеціальності "Інформаційні технології проектування". Як член президії ради молодих вчених і фахівців університету, Галина Табунщик консультує аспірантів і магістрів кафедри, чимало уваги приділяє студентам, яких готує до участі в олімпіадах з програмування.
Праця доцента і громадська робота не заважає Галині виховувати разом з чоловіком доньку, добре господарювати вдома.
Анатолій ПРИТУЛА, завідувач кафедри

"Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОБОТУ... "
Так сказала в бесіді зі мною Тетяна Єрмоленко, оператор техніки друкарні нашого університету. У цих словах я відчув неприховану робітничу гордість, характер жінки, її ставлення до свого діла, до життя.
Тетяна Іванівна працює в друкарні десять років, а взагалі стаж за цією спеціальністю -двадцять сім років. Після закінчення школи дівчина прийшла працювати на авіабудівний завод (тепер ВАТ "Мотор Січ"), п'ять років була контролером ВТК. А затим дізналася, що на заводі "Атомприладсервіс" є робота за спеціальністю оператор розмножувальної техніки, й перейшла туди. Швидко засвоїла роботу, оволоділа технікою, намагалася працювати так, щоб не було зауважень від начальства. З того часу Тетяна не розлучається зі своєю роботою, яку любить і цінує.
У невеликій кімнаті друкарні, обставленій комп'ютерною технікою: ксероксами, ризографом, іншими приладами - Тетяна працює з молодшою Тетяною Дубик, яку навчала, допомагала оволодіти спеціальністю. Тепер у них цілковита взаємозамінність, взаєморозуміння. Робота вимагає від них уважності, акуратності, сумління. Будь які недоробки виключаються, адже замовники друкарні бажають отримувати тільки високоякісну продукцію. Що саме друкують Тетяни? Журнали, які видає наш університет, книги, монографії, методики, дисертації, різні бланки, документи. Брукують і газету "Інженер-машинобудівник".
- Тетяна Іванівна працює швидко і вправно, з відмінною якістю, - говорить завідувач друкарні Микола Леонідович М'ясников. - Завжди витримує робітничу марку, аби замовники були задоволені якістю друкованої продукції. Це для неї головне
Володимир КОЛІНЬКО

ДУШЕВНА КРАСА
Є люди, здатні випромінювати незвичайні енергію, доброзичливість, душевну красу. Саме така наша Світлана Кружнова, асистент нашої кафедри.
Закінчивши нашу славетну "машинку", вона тривалий час працювала інженером науково-дослідного сектору кафедри, проводила наукові дослідження. Протягом трьох років заочно навчалася в аспірантурі, яку успішно закінчила. Зараз готується до захисту кандидатської дисертації з теми "Згинні коливання пластин, стержнів і оболонок з ушкодженнями". У співавторстві з колегами за результатами наукових досліджень вона опублікувала кілька статей, які стосуються теми дисертації та оцінки залишкового ресурсу підйомних кранів, металоконструкцій, продовження строку їх роботи.
Світлана Юріївна - продовжувач славних сімейних традицій. Дідусь Петро Матвійович Кичаєв тривалий час завідував кафедрою ДМ і ТММ, батько Юрій Петрович Кичаєв, працював тут доцентом. Його дочка проявила себе досвідченим фахівцем. Опанувавши курс "Теорія механізмів і машин", вона викладає його студентам машинобудівного, інженерно-фізичного, транспортного факультетів. Проводить лабораторні роботи, практичні заняття, використовуючи досвід колег доцентів Г.П. Громового, О.Ф. Коляди, старшого викладача Б.М. Кутепова.
Світлана сумлінно, відповідально ставиться до обов'язків куратора групи М-313.
У колективі кафедри Світлану шанують за її інтелігентність, порядність, відданість справі і жіночу вроду. У вільний час вона любить працювати на дачі, відвідувати театр, займається кінним спортом. А вільний час у неї дуже обмежений. Тому й прагне використовувати його якнайкраще, аби отримувати задоволення.
Олександр АЛЕКСЄЄВ, завідувач лабораторії кафедри ДМ і ТММ

МОЯ ПОДРУГА
    Юля Бєлік відзначається гарною зовнішністю і неабияким розумом. Вона - доброзичлива, скромна, допитлива. Старається завжди дізнатися якомога більше нового, дізнатися про новинки літератури, музики.
Я навчалася разом з Юлією в Запорізькій гімназії №11, яку вона закінчила зі срібною медаллю. Дівчина вільно володіє двома іноземними мовами - англійською і німецькою.
Мені подобається, те що Юля серйозно і постійно оволодіває спеціальністю технічного перекладача: сумлінно виконує завдання викладача, ретельно конспектує лекції і практичні заняття. І це сприяло тому, що Юля склала першу у своєму житті сесію лише на 4 і 5.
Вона встигає не лише успішно навчатися, а й читати художні й історичні книжки, займатися шейпінгом. Юля полюбляє подорожувати по Криму, Запоріжжю, відпочивати на Хортиці, на Дніпрі. І мріє коли-небудь побувати у Венеції. І побуває, адже дівчина лише на першому курсі університету, а попереду ще, крім навчання - канікули, подорожі не лише Україною.
Як же це добре, коли є заповітна мрія - Венеція!...
Юлія ТКАЧЕНКО, першокурсниця (ГФ-315)

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Вже стало традицією: студенти нашого університету щороку беруть участь у конкурсній програмі обміну (UGRAD). Це програма Бюро у справах освіти та культури Держдепартаменту США й опікується Радою Міжнародних Наукових Досліджень та Обмінів (IREX), центральний офіс якої знаходиться у Вашингтоні.
Минулого року студентка 3 курсу гуманітарного факультету ЗНТУ (спеціальність "Переклад") Вікторія Гажа стала переможцем Програми обміну для студентів 1-3 курсів (Eurasian Undergraduate Exchange program) та отримала стипендію Уряду США на навчання в університеті США з 15 серпня 2005 р. до 30 червня 2006 року. Витрати з перебування студентки, включаючи транспортні, бере на себе американська сторона.
Зараз Вікторія Гажа навчається у North Dakota State University, місто Фарго. Крім навчання за своєю спеціальністю і університеті, Вікторія проходить практику: навчає емігрантів з різних країн англійської мови. У листах до відділу міжнародних зв'язків Вікторія пише, що навчатись за кордоном іноді буває дуже важко, але цікаво. Вона знайомиться з новими людьми, щодня пізнає щось нове. Незважаючи на великий обсяг роботи, Вікторія знаходить час і на подорожі. Вже відвідала деякі міста США.
Лариса ДУЙКО, начальник відділу забезпечення міжнародної діяльності
На фото: Вікторія Гажа в Чикаго

НЕ ЗАВАДИЛИ Й МОРОЗИ
Група першокурсників під час канікул перебувала у Львові. Незважаючи на великі морози, ми добре й весело відпочивали. Мешкали в санаторії-профілакторії Львівської політехніки, де непогано харчувалися. Вільний час проводили за програмою, яку самі розробляли. Ознайомилися з містом неповторної архітектури й історії. Побували протягом п'яти днів у соборах, музеях, центрі творчої молоді, кафе, у нічних клубах. Навіть встигли з'їздити до селища Славське, на лижний курорт. Каталися на санках, лижах, сноуборді.
Перебування у Львові сподобалось не лише мені, а й моїм подругам, яких бачите на моєму знімку.
Наталя КАСПИРОВИЧ, першокурсниця (РП-115)

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок