Видається
з 1960 року
25 березня
2009 року
№4
(2064)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАПРОШУЄ
     Шановні абітурієнти!
  Запрошуємо вас до навчання на машинобудівному факультеті, який є одним з найстаріших у ЗНТУ. Факультет готує фахівців вищої кваліфікації, які після навчання реалізують свій потенціал, працюючи у машинобудівній, автомобілебудівній, авіаційній та інших галузях промисловості.
   Щорічно підприємства України та Запорізького регіону надсилають до ЗНТУ замовлення на працевлаштування молодих спеціалістів, причому попит перевищує пропозиції (3:1).
   Незалежно від політичних та економічних негараздів машинобудування залишається рушійною силою науково-технічного прогресу, підґрунтям розвитку і стабільності країни.
  Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі.
  На факультеті працюють 3 лауреати Державної премії України, 6 академіків галузевих
  Академій наук України, 10 докторів наук, професорів. Навчальні аудиторії оснащені сучасним технічним устаткуванням, комп'ютерною технікою. Усі випускові кафедри акредитовані і мають вищий рівень акредитації.
   Машинобудівний факультет чекає на вас у наступному навчальному році.
Василь Глушко, декан факультету, доцент
Факультет складається з 5 профілюючих кафедр:
  технологія машинобудування,
  технологія будування авіаційних двигунів,
  металорізальні верстати та інструмент,
  деталі машин і підйомно-транспортні механізми,
  обробка металів тиском,
та дві забезпечуючі кафедри:
  вищої математики,
  фізичної культури та спорту.
     Факультет готує:
бакалаврів (4 роки) - денна форма навчання, за напрямками:
6.050502 інженерна механіка,
6.051102 двигуни та енергетичні установки літальних апаратів,
6.050503 машинобудування,
спеціалістів, магістрів ( 5 років) - денна форма навчання, і 6 років - заочна форма, за спеціальностями:
технологія машинобудування,
технологія будування авіаційних двигунів,
металорізальні верстати та системи (спеціалізація - комп'ютерне проектування та дизайн металорізального обладнання),
підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання,
обладнання для обробки металів тиском ( спеціалізація - комп'ютерне проектування систем обробки металів тиском),
спеціалістів (5 років) - денна і 6 років - заочна форма навчання за спеціальністю:
двигуни та енергетичні установки літальних апаратів.

Спеціальність"Технологія машинобудування"
Кафедра технології машинобудування - одна з найстаріших кафедр університету. Вона заснована 1932 року під час реорганізації Запорізького індустріального технікуму в інститут сільськогосподарського машинобудування. Першим завідувачем кафедри був доцент Всеволод Петрович Ільяшенко. Потім у різні роки кафедру очолювали відомі в науковому світі педагоги: доцент Г.О.Яковенко, к.т.н. доц. М.П. Бондар, д.т.н., професор Л.В.Морозов, д.т.н., професор В.К. Яценко. З 2006 року кафедру очолює д.т.н. професор Ю.М. Внуков. 2008 року Юрій Миколайович став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки - за участь у розробленні інтегрованих технологій в авіабудуванні. Завідувач кафедри і викладачі докладають значних зусиль з підготовки студентів. За останні 10 років видано понад 10 монографій, опубліковано понад 500 статей. Викладачі отримали понад 30 авторських свідоцтв на винаходи у галузі обробки металів, впровадження яких у виробництво підвищує якість і точність оброблюваних деталей. Написано і видано два навчальні посібники для студентів машинобудівних спеціальностей. Усі дисципліни, що вивчаються на кафедрі, забезпечені методичними розробками..
Кафедра "Технологія машинобудування" готує бакалаврів (4 роки навчання) за напрямом підготовки "Інженерна механіка", спеціалістів (5 років навчання) та магістрів (5,5 років навчання) за спеціальністю "Технологія машинобудування". Кафедра підтримує ділові зв'язки з передовими підприємствами міста Запоріжжя: ВАТ "Мотор Січ", ДП ЗМКБ "Івченко Прогрес", КП "Іскра", ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", тут студенти проходять практику, закріплюють набуті знання та уміння. А після закінчення навчання більшість із них працює на цих підприємствах. Студенти опановують роботу на комп'ютері, використовуючи комп'ютерні програми "Компас", "Компас-Автопроект", "Solid Works", "ADEM", "AutoCAD", "ANSYS", "Unigraphics", що дозволяє значно підвищити якість та прискорити оформлення конструкторської і технологічної документації. З 1976 року кафедра здійснювала підготовку фахівців для закордонних країн. Більш ніж за 20 років було підготовлено понад 110 спеціалістів для 33 країн. Багато хто з них після закінчення університету і повернення на батьківщину у своїх листах з великою теплотою дякують викладачам кафедри за ті знання, які вони отримали. Зі студентських років майбутні фахівці залучаються до наукового пошуку. Більшість студентів кафедри беруть участь у наукових дослідженнях, результати яких обговорюються на конференціях під час проведення традиційного щорічного загальноуніверситетського "Тижня науки". За результатами конференцій видається збірка наукових праць, найкращі роботи рекомендуються до участі в конференціях національного рівня. При наявності наукового інтересу та бажання випускники можуть продовжити своє навчання в аспірантурі, яка існує на кафедрі з 1965 року. Серед тих, хто її закінчив і захистив дисертації, - д.т.н. професор В.К. Яценко, к.т.н. доцент О.С.?Смирнов, к.т.н. доцент В.І.?Ципак, к.т.н. доцент О.Г.?Сахно, к.т.н. доцент Г.В.?Пухальська В.П.?Бень, О.Л.?Лук'яненко та інші. Серед випускників кафедри багато заслужених машинобудівників і відомих учених: колишній ген. директор ВО "Моторобудівник", д.т.н. В.І.?Омельченко, президент ВАТ "Мотор Січ", Герой України, д.т.н., професор В.О.?Богуслаєв, заступник керівника підприємства, головний інженер ДП ЗМКБ "Івченко Прогрес"Г.І.?Пейчев, та інші.

Лауреати державної премії України в галузі науки і технки
Рівень сучасної технічної освіти визначається співробітництвом вищих технічних навчальних закладів з провідними промисловими підприємствами в галузі високих технологій, сучасних матеріалів і виробів, їх упровадженням у навчально-наукову діяльність. Прикладом успішної розробки і новітніх технологій у навчальний процес є навчально-науково-виробничий комплекс ВАТ "Мотор Січ", ДП ЗМКБ "Івченко Прогрес" і ЗНТУ. Завдяки філіям кафедр факультету на підприємствах забезпечується підготовка сучасних спеціалістів, насамперед технологічного напрямку. Переважна більшість спеціалістів підприємств є випускниками машинобудівного факультету ЗНТУ. Серед них - перший заступник керівника підприємства, головний інженер ДП ЗМКБ "Івченко Прогрес" Г. Пейчев, головний технолог ВАТ "Мотор Січ" В. Мозговий, головний технолог ДП ЗМКБ "Івченко Прогрес" Є. Кондратюк та інші. Новим імпульсом плідної співпраці університету, факультету та виробництва стало кафедра технології авіадвигунобудування у ЗНТУ. Всі роботи виконані коштом ВАТ " Мотор Січ". Кафедра оснащена найсучаснішим технічним і комп'ютерним устаткуванням. Будівництво авіаційних двигунів - стратегічно важливий напрям промисловості, який залежить від високого рівня технологічного потенціалу. Науковці університету і факультету, розробники ДП ЗМКБ "Івченко Прогрес" і виробничники ВАТ "Мотор Січ" у співдружності з колегами з інших міст України прагнуть, щоб вітчизняні літаки і гелікоптери відповідали вимогам Європейської агенції з авіаційної безпеки. Характеристики будь-якого літака залежать від авіаційних газотурбінних двигунів і апаратів. Їх створення повсякчас потребує нових наукових і конструкторсько - технологічних рішень. Вирішенню цієї проблеми в Україні присвячена робота колективу авторів у рамках проекту "Розробка і впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління). Серед розробників проекту і науковці ЗНТУ - Сергій Борисович Беліков , д.т.н., професор, ректор; Юрій Миколайович Внуков, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, зав. кафедри технології машинобудування; Олексій Якович Качан, д.т.н., професор, зав. кафедри технології авіаційних двигунів. У 2008 року колектив авторів відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки. hh
С.Б. Бєліков
Ю.М. Внуков
О.Я. Качан

Спеціальність"Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" п
Кафедра "Деталі машин і під-йомно-транспортні машини" (ДМ і ПТМ) готує фахівців за кваліфікацією інженера-механіка і магістра з проектування, виготовлення, ремонту, монтажу та експлуатації вантажопідйомних кранів, конвейєрів, ліфтів та підйомників, будівельних, дорожних, землерийних та меліоративних машин, роботів тощо. По закінченні навчання випускники університету працевлаштовуються на підприємствах м. Запоріжжя і Запорізької області: ЗАТ "Запоріжкран", ВАТ "Мотор Січ", ВАТ "Запоріжсталь" та інших підприємствах металургійного і машинобудівного профілю. Сучасний рівень підготовки випускників забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: два доктори технічних наук, один із них - професор; 11 доцентів, які є кандидатами технічних наук, 2 старші викладачі і 2 асистенти.
Кафедра має предметні навчальні аудиторії для проведення лекційних занять, лабораторії для практичних занять: вантажопідйомних кранів, машин безперервного транспорту, робототехніки, деталей машин, динамічних випробувань. Лабораторії оснащені сучасними засобами автоматизації вантажно-транспортних робіт, машинами і пристроями за профілем спеціальності. На кафедрі ком-п'ютерізовано викладання дисциплін, підсилено економічну програму, спрямовані на індивідуальну підготовку фахівця найвищої кваліфікації відповідно до комплексних замовлень виробництва. З метою підвищення рівня знань, набуття практичних навичок випускниками на ЗАТ "Запоріжкран", яке входить до складу "Konecranes Lifting Business" (Фінляндія), створено філію кафедри ДМ і ПТМ, яка постійно розвивається, плідно працює. До викладацької роботи на філії залучаються і провідні спеціалісти підприємства. Підвищенню рівня фахової підготовки студентів сприяє також наукова діяльність кафедри. Тут створене відділення підйомно-транспортної Академії наук України, яке очолює завідувач кафедри, академік ПТАНУ Л.М. Мартовицький. Членами Академії є також два викладачі. Викладачі кафедри мають наукові відзнаки: академік Нью-Йоркської Академії наук, член-кореспондент Української академії триботехніки, лауреат Державної премії УРСР. Наукова діяльність колективу кафедри плідно розвивається завдяки лабораторії технічної діагностики кранів. Результати цих досліджень використовуються при підготовці і захисті кандидатських дисертацій.

Співробітництво з англійською компанією DELCAM v
2001 року у Запорізькому національному технічному університеті на базі кафедри "Металорізальні верстати та інструмент" відкритий перший на Україні навчальний центр DELCAM - провідний світовий розробник програмного забезпечення для металообробки. Університет одержав програмне забезпечення на суму 1,5 млн. долларів. Програмне забезпечення впроваджено у навчальний процес на спеціальностях "Металорізальні верстати та системи", "Технічний дизайн". Для комплексного практичного використання у сучасних технологіях університет отримав подарунок від ГПКБ "Прогрес" - сучасне обладнання - вимірювальну руку MicroScribe та настільний фрезерувальний верстат МДХ-20. Це розширило можливості у викладанні сучасних технологій. 2004 року DELCAM передав програмне забезпечення кафедрі технології авіадвигунів. З ініціативи ЗНТУ запропоновано проект "Передові комп'ютерні технології університетам України", котрий отримав розвиток серед університетів України. У рамках цього проекту відкриті навчальні центри. На базі навчального центру DELCAM-ЗНТУ регулярно триває навчання викладачів університетів України. Викладачі ЗНТУ проходили стажування у головному офісі DELCAM у Бірмінгемі. Широке розповсюдження серед школярів має програма ArtCAM. 2007 року DELCAM встановив ArtCAM Запорізькій гімназії №6. Навчання вчителів та школярів проводилось на базі ЗНТУ. Це не тільки підвищення якості освіти у підготовці школярів на базі новітніх інформаційних систем, але й можливість співробітництва з школами, проведення профорієнтаційної роботи. DELCAM приділяє велику увагу співпраці з університетами та школами. Керуючий директор DELCAM пан Х.Хамфріс з 2008 року є почесним професором ЗНТУ. jj

Спеціальність "Металорізальні верстати та системи" Спеціалізація "Комп'ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання" bb
   Є таке прислів'я: "Все нове - це давно забуте старе". Одна з найстаріших кафедр (започаткована 1933 року) "Металорізальні верстати та інструмент" готує спеціалістів з конструювання, експлуатації металорізальних верстатів, розробки спецметодів оброблювання металів, проектування інструменту, комп'ютерного проектування і дизайну верстатного обладнання.
   Якою є матеріальна база кафедри, такими її випускники. Кафедра має лабораторії металорізальних верстатів, інструменту, метрології, комп'ютерний клас із найсучаснішим обладнанням і програмним забезпеченням, лабораторію для підготовки магістрів. На кафедрі, починаючи з другого курсу, ведеться комп'ютерна підготовка спеціалістів. Використовуються пакети програм Solid Works, Компас ЗD, Auto Cad. 2001 року на кафедрі відкрито перший в Україні навчальний Центр DELCAM, завдяки якому можна готувати спеціалістів, використовуючи програмне забезпечення Power Solution (розробка компанії Delcam). Це дозволяє виконувати поверхневе і твердотільне моделювання складних виробів, розроблення керуючих програм багатокоординатної обробки на фрезерувальних верстатах з ЧПК, будувати тривимірні рельєфи за плоскими малюнками (працює з растровими і векторними зображеннями); контролювати складні деталі на контрольно-вимірювальних машинах, виконувати автоматичне порівняння з комп'ютерними моделями, здійснювати зворотне проектування від зразка до моделі (має широкі можливості для роботи з триангуляційними моделями для швидкого прототипування).
  Для комплексного практичного використання новітніх технологій кафедра має сучасне обладнання, на якому студенти розробляють керуючі програми, обробляють деталі на верстаті в автоматичному режимі, за допомогою вимірювальної руки MicroScribe, контролюють поверхні, а також виконують зворотний інженіринг і на базі отриманих даних проектують складні вироби.
  На базі навчального центру Delcam регулярно проводиться навчання викладачів університетів України. Викладачі кафедри І.М.Павлюченко та В.Ю.Клименко пройшли підготовку в головному офісі DELCAM у Бірмінгемі.
   У рамках співпраці з Європейським союзом кафедра виконує міжнародний проект з навчання українських магістрів комп'ютерному проектуванню. Викладачі і студенти стажуються у кращих ВНЗ Європи. Зокрема, у минулому і нинішньому роках пройшли стажування викладачі В.Ю.Клименко, П.В.Глушко, студент Ігор Бойко (Дрезденський технічний університет, Німеччина), В.В.Солоха і Д.В.Чечельницький (технічний університет, м. Ліберец, Чехія).
   Студенти, які навчаються на кафедрі, беруть участь в олімпіадах і стають переможцями та лауреатами всеукраїнських олімпіад з металорізальних верстатів, інструменту, взаємозамінності технічних вимірювань, а також дипломантами міжнародних конкурсів з комп'ютерного проектування. Краще підготовлені студенти мають можливість навчатись за індивідуальним графіком (на останніх курсах), працювати на підприємстві, щоб після закінчення університету отримати направлення на те саме підприємство. Це сприяє підготовці спеціалістів, які легше адаптуються до самостійної роботи на підприємстві.
   Кафедра здійснює науково-дослідну роботу за напрямками: підвищення точності металорізальних верстатів, зносостійкості деталей трибоз'єднань за екстремальних умов, розроблення і сертифікації змащувально-охолоджувальних рідин. При кафедрі діє аспірантура і докторантура. Кафедра має творчі зв'язки з підприємствами України, такими як Інститут металофізики АН України, ДП ЗМКБ "Івченко Прогрес", ВАТ "Мотор Січ", ЗЗВА, ЗАТ "Запрізький автомобілебудівний завод", з інструментальними підприємствами.
   Підготовка викладачів здійснюється за схемою: студент (обов'язково бере участь у науково-дослідній роботі) - магістр - аспірант - викладач - доцент (після захисту кандидатської дисертації) - докторант - д.т.н., професор. На кафедра працює 14 викладачів, серед яких - один професор, доктор технічних наук, шість доцентів, кандидатів технічних наук. Завдяки високій професійній підготовці викладачів та співробітників, матеріально - технічній базі випусники кафедри знаходять роботу на машинобудівних підприємствах. Протягом останніх п'яти років нам надсилають до 4 замовлень на кожного випускника.

Спеціальність "Обладнання для обробки металів тиском" Спеціалізація - "Комп'ютерне проектування систем обробки металів тиском"kk
   Кафедра "Обробка металів тиском" (ОМТ) заснована в Запорізькому машинобудівному інституті 1959 року. Вона є однією з провідних кафедр університету.    Навчальний процес і наукову роботу забезпечують кваліфіковані спеціалісти: два професори, 5 доцентів-кандидатів наук, 2 старші викладачі - кандидати наук. Діє аспірантура і докторантура. Кращі студенти залучаються до науково-дослідних робіт під керівництвом провідних вчених кафедри: за роки навчання в університеті вони мають публікації у відомих науково - технічних журналах. Студенти виконують курсові і практичні роботи в комп'ютерному класі, а лабораторні - в машинному залі кафедри, де вивчають сучасне обладнання з обробки металів тиском. Крім теоретичної підготовки, майбутні фахівці набувають навичок під час виробничих практик, які проходять на машинобудівних, металургійних підприємствах міста Запоріжжя: ЗАТ "Запрізький автомобілебудівний завод", ВАТ "Мотор Січ", КП "Іскра", ВАТ "ЗЕРЗ", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Запоріжтрансформатор" та інших, де вивчають новітнє обладнання, сучасні системи автоматизованого проектування технологічних процесів ковальсько-пресового виробництва, методи керування сучасним виробництвом. Випускники кафедри на виробництві вміють застосовувати знання при вирішенні актуальних завдань з виготовлення деталей машинобудування, раціонально використовують метал, енергоресурси, зменшують трудомісткість, поліпшують якість продукції. Тому потреба в спеціалістах-механіках велика. Кількість заявок підприємств на випускників кафедри перевищує можливість їх підготовки майже вдвічі. Випускники кафедри можуть працювати технологом, механіком, конструктором, майстром виробничих ділянок у ковальських, ковальсько-штампувальних і пресових цехах, а також у відділах головних технологів, конструкторів, металургів, у дослідницьких лабораторіях, а також викладачами технікумів, коледжів та вищих навчальних закладів.
   Науково - практична робота кафедри впроваджується на провідних промислових підприємствах за такими напрямками: дослідження динаміки ковальсько-штампувальних машин, дослідження та удосконалення технологічних процесів холодного штампування, дослідження та удосконалення технологічних процесів порошкової металургії, дослідження та удосконалення технологічних процесів та обладнання прокатного виробництва.
   Під час викладання фахових дисциплін використовуються прикладні програми, розроблені на кафедрі, а також пакети прикладних програм загального використання AutoCAD, MathCAD, SolidWorks, Компас 3D та інші.

Спеціальності "Технологія будування авіаційних двигунів. Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів" kk
Колектив кафедри "Технологія будування авіаційних двигунів" свою роботу, нові розробки, кожен вагомий крок звіряє з виробниками ВАТ "Мотор Січ" і ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес". Завдяки творчій співдружності підвищується якість підготовки фахівців, скорочується термін оволодіння виробництвом молодими спеціалістами. А відтак виробничники постійно поліпшують якість авіаційних двигунів, добре відомих у багатьох країнах світу. Кафедра готує бакалаврів, фахівців і магістрів за спеціальностями "Технологія будування авіаційних двигунів", "Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів". Студенти отримують фундаментальні знання в галузі технології виробництва, складання, випробування, ремонту та експлуатації авіаційних двигунів. Вони вивчають основи проектування і розрахунку на міцність вузлів і деталей авіаційної техніки, а також системи комплексної автоматизації авіаційного виробництва і сучасних комплексно-графічних систем. Щорічно кафедра випускає 60 фахівців і 5 магістрів за фахом "Технологія будування авіаційних двигунів". Випускники кафедри працюють технологами, конструкторами і майстрами в цехах ВАТ "Мотор Січ", підприємства "Міг-Ремонт" та ДП ЗМКБ "Івченк Прогрес". Чимало з них успішно навчається в аспірантурі ЗНТУ, інших вищих навчальних закладах України авіаційного профілю.
Навчальний процес, наукову роботу ведуть 12 викладачів, з яких - 2 професори, доктори технічних наук, 6 доцентів, кандидатів технічних наук. До викладання низки спеціалізованих дисциплін залучаємо провідних фахівців із підприємств авіаційного профілю, спеціалізованих інститутів Академії наук України. Безпосередню участь у навчальній і науковій роботі бере президент ВАТ "Мотор Січ", Герой України, доктор технічних наук, професор В.О.Богуслаєв. Для навчання студентів використовуємо спеціалізовані лабораторії з конструкції авіаційних двигунів, які оснащено авіаційними двигунами в розрізі, а також лабораторії прогресивних технологічних процесів, автоматизації та оброблення металів різанням. Високому рівню підготовки фахівців сприяє творча співдружність кафедри з ВАТ "Мотор Січ" і ДП ЗМКБ "Івченко Прогрес". Заняття студентів з базових дисциплін проводяться безпосередньо в механічних і складальних цехах, а також на випробувальній станції і в лабораторіях одного з провідних підприємств з виробництва авіаційних двигунів - ВАТ "Мотор Січ". Тут вони знайомляться з новітніми досягненнями в галузі авіадвигунобудування. Для організації навчального процесу у виробничих умовах на ВАТ "Мотор Січ" діє філія нашої кафедри. Вона обладнана комп'ютерним класом, що забезпечує відповідність навчання сучасним інформаційним технологіям в авіадвигунобудуванні. Для виконання основних лабораторних і практичних робіт використовуємо ліцензійні комерційні пакети програм ANSIS UNSGRAPHІCS і спеціалізовані продукти, розроблені викладачами. Кафедра творчо взаємодіє з навчальним центром фірми "DELСAM" (Великобританія). Особливу увагу приділяємо нау-ково-дослідній діяльності викладачів і співробітників кафедри. Основна мета - підвищення надійності і довговічності деталей авіаційних двигунів. За останні п'ять років викладачі кафедри опублікували понад 100 статей у науково-технічних журналах, видали 5 монографій, 4 підручники і 4 навчальні посібники з грифом МОН України. З метою обміну досвідом між провідними фахівцями в галузі технології виробництва і ремонту авіаційної техніки у вересні минулого року кафедра провела міжнародну науково-технічну конференцію. Участь у ній взяли фахівці України, Росії, Великобританії, Німеччини, Польщі та інших країн. Співдружність кафедри з виробничниками сприяє підвищенню кваліфікації молодих спеціалістів, які щороку поповнять трудові колективи ВАТ "Мотор Січ" і ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес". Тут у деяких цехах і службах наші випускники становлять половину кількості інженерно-технічних працівників. Серед них є сімейні династії інженерів, якими пишаються трудові колективи авіабудівників. Ділове співробітництво нашої кафедри і всього колективу ЗНТУ виявляється також у створенні матеріально-технічної бази. 2004 року за активної участі колективу ВАТ "Мотор Січ" створена матеріально-технічна база кафедри "Технологія авіаційних двигунів". У реставрованому, добудованому корпусі №3 обладнано навчальні аудиторії і лабораторії, оснащені зразками новітніх авіадвигунів та їх основних складових вузлів. Відкрився і новий навчальний клас, який обладнано сучасними комп'ютерами з необхідним програмним забезпеченням. Він створений колективом ВАТ "Мотор Січ". Його фахівці беруть участь і в підготовці магістрів та спеціалістів кафедри: проводять лекційні, лабораторні і практичні заняття зі студентами. Наші випускники готують дипломні проекти за конкретними завданнями підприємств ВАТ "Мотор Січ" і ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес". Щороку кафедра готує для них 40-50 спеціалістів. Лише протягом 17 років ми випустили і направили на підприємства майже 700 фахівців авіаційного профілю. Випускники вдячні своїм учителям-наставникам - професорові Є.Я. Кореневському, доцентам О.Г. Сахну, Д.В. Павленку, Н.В. Сахнюк та іншим.
     За довідками звертатися: mm
  69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Приймальна комісія: аудиторія 494 ( IV корпус, 4 поверх); тел.: 769-82-26, 769-82-29, 228-16-01. Підготовчі курси: аудиторія 310 ( IІ корпус, 3 поверх); тел.: 764-24-46
   Наш сайт в інтернеті: де ви знайдете правила прийому до ЗНТУ, відомості про конкурс, кафедри, спеціальності тощо: www.zntu.edu.ua. Сайт УЦОЯО: www.testportal.gov.ua, сайт Симферопольського РЦОЯО: www.crimeatest.org.ua Наша адреса: вул. Жуковського, 64, ЗНТУ. Телефон (061) 764-25-06
   Деканат машинобудівного факультету: ауд.380 (головний корпус, 3-й поверх); тел. 8(061)769-83-50, 764-44-23.

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок