Видається
з 1960 року
25 березня
2005 року
№5-6
(2101-102)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРІ "ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО" - 60 РОКІВ!
О П Т И М І З М   І   С П О Д І В А Н Н Я

   У березні 1945 - го створена кафедра матеріалознавства і технології металів (згодом - "Металознавства і термічного оброблення", "Фізичного матеріалознавства"). Засновником і першим завідувачем її був професор, доктор технічних наук, заслужений діяч вищої школи України Борис Соломонович Натапов - людина неординарна, ініціативна, динамічна, емоційна. Одними з перших співробітників, які в нелегкі повоєнні роки створювали металографічну, термічну лабораторії, матеріальну базу кафедри, були М.Д. Волощук, Н.С. Носик, С.Ф. Шантир, П.П. Булат, М.М. Лепіхова.
До 1964 року кафедра була загальноінженерною, де викладалися дисципліни "Технологія металів" і "Металознавство". У зв'язку з розвитком підприємств машинобудівного комплексу, таких, наприклад, як "АвтоЗАЗ", Запорізький моторобудівний завод, енергомеханічний, Мелітопольський моторний завод, Токмацький дизелебудівний завод, виникла необхідність у підготовці спеціалістів з металознавства. Тому 1964 року вперше прийняли студентів на спеціальність "Металознавство і термічне оброблення" (вечірня форма навчання). Починаючи з 1989 року, кафедра готує фахівців з "Матеріалознавства у машинобудуванні", а згодом - "Прикладного матеріалознавства" за денною та заочною формами навчання. З 1970 до 2004 року кафедра підготувала 892 спеціалісти і магістри.

Сьогодні фахівців готують висококваліфіковані, досвідчені викладачі: А.Д. Коваль, С.Б. Бєліков, В.С. Вінниченко, В.Я, Грабовський, Г.І. Дудник, О.В. Климов, І.М. Лазечний, В.Ю. Ольшанецький, Л.П. Степанова, а також молоді вихованці кафедри О.А. Глотка, В.Л. Грешта, Д.Л. Денисов, Ю.І, Кононенко, О.В. Сазонова. Досвід, знання викладачів старшого покоління, завзяття, енергія молоді - це той сплав, що приносить успіх. Навчальний процес забезпечують досвідчені завідувачі лабораторій О.В. Дергачов, В.Г. Іваненко, Г.Г. Трикоз, старший лаборант О.В. Іваненко. Суттєву допомогу їм надають наукові співробітники Т.П. Семенюк і В.Ф. Череп.До 1976 року кафедру очолював Б.С. Натапов, а затим у різні роки - В.В. Гайдук, І.П. Банас, Б.С. Натапов, а з 1983 року і до сьогодні - професор А.Д. Коваль.

Навчальна робота - одна із складових діяльності кафедри. З перших років існування на кафедрі проводяться науково - дослідницькі роботи, в яких беруть участь практично всі співробітники. Роботи ведуться за такими темами: розробка нових сталей, стопів і матеріалів, а також розроблення нових технологій термічного оброблення, вдосконалення існуючих технологій і розроблення технологій отримання матеріалів.

Заміна дорогих хромонікелевих нержавіючих сталей на порівняно дешеві хромисті - найактуальніше завдання. Наукове співробітництво колективу кафедри зі Всесоюзним інститутом авіаційних матеріалів, а також заводами авіаційного двигунобудування дозволило розробити і впровадити жароміцну сталь (Б.С. Натапов, С.І. Рябцев, Г.І. Василенко), цементовані сталі підвищеної та високої теплостійкості і технології їх оброблення (Б.С. Натапов, Г.І. Василенко, І.П. Банас, І.І. Шопов, І.О. Урицька, І.М. Лазечний, М.М. Новиков, В.Г. Міщенко, І.О. Кузьменко, О.Ф. Яструбова, Л.П. Степанова, І.І. Янковський, Г.О. Краснова), технологію, яка поліпшила структурний стан виробів зі стопу ЖСЗ - ЛС (В.Ю. Ольшанецький, В.В. Гайдук, А.Д. Коваль).

Основними завданнями проблемної лабораторії в 1970 - 1978 роках були дослідження і розроблення металевих композиційних матеріалів, що отримують зваренням або литтям. Над першим варіантом працювала більшість співробітників. За результатами проведених робіт та випробовувань рекомендовані до впровадження деталі газотурбінних двигунів і ракет. Для армування композиційних матеріалів розроблюються склад і технологія виробництва стопів на основі молібдену (А.Д. Коваль, В.А. Хомоза, Є.Б. Натапов, О.Г. Сотников, І.І. Янковський), вдосконалюється технологія от-римання дроту із вольфрамових стопів (В.Ю. Ольшанецький, А.Я. Нецик, С.Т. Тюпа, В.С. Він-ниченко, О.Ф. Ястребова).Пріоритетним науковим напрямком із середини 80-х років стало розроблення жароміцних нікелевих стопів, стійких до високотемпературної газової корозії та їх термічного оброблення. Як результат - розроблення теоретичних основ легування стопів цієї групи і хімічного складу стопів, їх впровадження для виготовлення деталей стаціонарних газотурбінних установок.

Завдяки виконанню зазначених робіт, впровадженню їх результатів у виробництво на кафедрі сформувалася школа метало- та матеріалознавців. Для постійного підвищення наукового рівня співробітників з 1961 року при кафедрі діє аспірантура. При активній участі Б.С. Натапова з 1980 в ЗНТУ почала діяти спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності "Матеріалознавство у машинобудуванні". 1995 року повноваження ради розширилися. Зараз до захисту приймаються кандидатські та докторські дисертації зі спеціальності "Металознавство" та "Матеріалознавство". На кафедрі діє теоретичний семінар, де апробуються наукові розробки. Співробітники кафедри входять до складу міжкафедрального семінару попереднього захисту дисертаційних робіт.

За період існування аспірантури і докторантури на кафедрі захищені 4 докторські дисертації (Б.С. Натапов, А.Д. Коваль, В.Ю. Ольшанецький, С.Б. Бєліков) і 40 кандидатських дисертацій. Логічним підтвердженням високого рівня наукових розробок стало проведення на базі кафедри міжнародних науково - технічних конференцій "Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності і довговічності виробів". Цього року восени відбудеться 10-а конференція, присвячена 60-річчю кафедри.Кафедра в науковій сфері плідно співпрацює із такими кафедрами університету: "Машини і технологія ливарного виробництва", "Технологія металів", "Обладнання і технологія зварювального виробництва", "Технологія машинобудування", а також матеріалознавчими кафедрами інших вищих навчальних закладів України; з науково-дослідницькими інститутами; провідними підприємствами міста: "АвтоЗАЗ", ЗМКБ "Прогрес", ВАТ "Мотор Січ" та іншими.

Суттєві зміни в економіці України призвели до зменшення обсягу науково - дослідницьких робіт, проте колектив кафедри продовжує дослідження за ключовими напрямками. Здійснюється пошук нових компонентів металевих композитів для високих температур експлуатації, розробляються основи легування стійких нікелевих стопів для спрямованої та монокристалічної кристалізації, розширюються знання щодо впливу параметрів термодеформаційного оброблення на структуроутворення та властивості феритних неіржавіючих сталей, розробляються теоретичні основи легування сталей і стопів для штампів гарячого деформування.На кафедрі створено розвинену навчально - дослідницьку матеріальну базу, яка включає лабораторії електронної мікроскопії, рентгенівську, металографічні, фізичних методів досліджень, механічних випробувань, термічні, електротехнічних матеріалів, високотемпературних досліджень, а також виробничу дільницю, комп'ютерний клас, предметну аудиторію, що носить ім'я засновника кафедри Б.С. Натапова.Відзначаючи 60-річчя кафедри, колектив викладачів і співробітників з оптимізмом дивиться в день майбутній, покладаючи надії на залучення до викладацької і наукової діяльності молодого покоління - своїх найкращих вихованців.

Іван ЛАЗЕЧНИЙ,доцент кафедри
На знімку: перший завідувач кафедри Б.С. Натапов

АКТУАЛЬНО!
НОВА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ - СТУДЕНТСЬКА
У лютому створена профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів. Це молода і досить вразлива організація, яка на початку свого розвитку вимушена долати труднощі своєї самоорганізації, становлення як сильної, авторитетної і надійної організації нашого університету.Профспілка студентів може зробити, мабуть, більше, ніж будь - який підрозділ університету, хоч організовують її роботу ті, хто не отримує заробітної платні з коштів університету.Студентська профспілка "машинки" має власну історію і традиції. Це об'єднання молодих, енергійних і амбітних у доброму розумінні цього слова людей, які спрямовують всі зусилля на вираження, представлення і забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових, духовних прав та інтересів студентів, аспірантів і докторантів. Лише єдина команда спроможна ефективно працювати і забезпечувати здійснення поставлених завдань - це профком студентів, аспірантів і докторантів. Його основні напрямки роботи: розвиток міжвузівського партнерства і налагодження зв'язків з навчальними закладами інших міст та країн, міжнародний міжвузівський обмін студентськими групами, працевлаштування студентів у вільний від навчання час, організація санаторно - курортного лікування та оздоровлення студентів, контроль за проведенням медичних оглядів студентів, організація роботи і контролю за діяльностю санаторію - профілакторію університету і спортивно - оздоровчих таборів, поселення студентів у гуртожитки та забезпечення належних умов проживання, організація роботи студентських рад гуртожитків, облік та опіка соціально незахищених верств студентства, надання матеріальної допомоги та премій, співпраця з адміністрацією університету з організації навчального процесу, організація та допомога у проведенні культурно - масових і спортивних заходів, сприяння роботі спортивних клубів, центру культури і дозвілля студентів, керівництво і сприяння роботі турклубу "Романтик", спеціалізованій дружині "Щит"...Кожен, хто є членом профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів, має право на отримання разової матеріальної допомоги через важке матеріальне становище сім'ї, пільгових путівок на санаторно - курортне лікування у випадку погіршення стану здоров'я протягом навчального року, пільгових путівок на період літніх та зимових канікул, путівок до санаторію - профілакторію, міжнародного студентського квитка (ISIC), безкоштовних квитків на культурно - масові заходи, що проводяться профспілковою організацією студентів, безкоштовної консультації із соціального забезпечення, дитячих подарунків на Новий рік (для студентських сімей), тимчасове працевлаштування в позанавчальний час та на період канікул, усіх інших видів допомоги згідно зі статутними напрямками діяльності організації.Наші студенти тепер мають свою організацію, яка з кожним роком поліпшуватиме роботу за вказаними напрямками, розвиватиме нові, збільшуватиме перелік благ, що може отримати член профспілки.Працювати є над чим. За довгі роки несамостійності ми із заздрістю споглядали успіхи інших профспілок, дивуючись з їх успішної трансформації в умовах ринкових відносин та нового законодавства, їх надбаннями та досягненнями. Гідно відстоювати і захищати законні права членів профспілки може лише багата профспілка, а ми довгі роки те й робили, що "ходили з простягнутою рукою", використовували для реалізації статутних завдань лише єдиний пункт із багатьох можливих згідно з нашим статутом щодо наповнення профспілкового бюджету - збір внесків членів профспілки. У той же час профспілкові комітети студентів інших вищих навчальних закладів України розвивали інші форми наповнення профспілкового бюджету. Для них членські внески - це незначний відсоток у доходній частині кошторису. А в основному це кошти, які надходять в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій. Коли була економічна криза в державі, ми об'єднали профспілки викладачів і студентів.В інших навчальних закладах засновниками підприємств виступає профспілка студентів, на таких підприємствах працюють студенти, прибуток від чого зараховується на рахунок профспілки. А це - нові заходи виховного спрямування, матеріальна допомога, дотація до путівки тощо. Наш університет лише один раз підтримав і створив умови для існування таких підприємств, тим самим зменшив відсоток щорічних витрат на соціальну сферу.Якщо ти прагнеш отримати досвід у сфері громадської та організаційної роботи, усвідомити свої права, уникнути прикрих помилок, ефективно реалізувати свій потенціал і вже завтра представляти Україну як високоосвічену і багату націю, тоді на тебе чекає цікава і справжня робота в студентському профспілковому комітеті ЗНТУ.
Андрій ІВАНЧЕНКО,голова профкому студентів, аспірантів і докторантів

З ТРИВОГОЮ І НАДІЄЮ
ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю
Нещодавно Віру ШМИГУ, бібліотекаря ЗНТУ, прийняли у члени Національної спілки письменників України, про що повідомляла наша газета. Сьогодні Віра Шмига розмірковує в бесіді з редактором газети "Інженер - машинобудівник" про стан української культури, літератури, мови.- Відомо, що наша письменницька організація останнім часом постійно зростає.- Так, майже щороку організації нашої спілки збільшується на кілька чоловік, в основному молодих літераторів. Цьому сприяє пожвавлення літературного життя в області. У Запоріжжі, крім обласного літоб'єднання, яке очолює відома поетеса Лариса Коваль, діють також студії і гуртки "Пошук"(керівник Володимир Солодовников), "Кільце" (керівник Світлана Скорик), "Клуб - 99" при Національному університеті, дитяча літстудія "Пролісок" при обласному літоб'єднанні. Крім журналу "Хортиця", виходять альманахи "Зачарований Дніпро", "Провінція". Регулярно у видавництвах друкуються книги молодих літераторів. Я видала дві поетичні збірки: "На краю блакиті" і "Час дикої черешні". Дуже вдячна за матеріальну підтримку ректорату ЗНТУ і керівникам обласної організації "Просвіта", які знайшли мецената і видали у своїй друкарні книгу "Час дикої черешні". А друга книга вийшла в друкарні технічного університету його коштом. Велике спасибі за сприяння у виданні та оформленні книг Ларисі Коваль, художницям Тетяні Єншуєвій і Вікторії Єлсуковій. До речі, нещодавно побачили світ п'ять поетичних збірок відомих запорізьких авторів.- Віро, як, на Вашу думку, розвиваються національні культура і мова?- Про це можна говорити з тривогою і надією. Чому з тривогою? Тому що дуже повільно змінюється на краще стан культури. Хоча слід відзначити і позитивні зрушення в цьому. Виходять кіносеріали, такі, як "Роксолана", документальні кінофільми, з'являються нові пісні і музичні твори українських композиторів, відбуваються фестивалі. Приємно, що запоріжці започаткували всеукраїнський фестиваль народного мистецтва національних меншин "Ми - українські", який щороку відбувається у Приморську. І все ж викликає стурбованість байдуже ставлення деяких керівників, які не виявляють інтересу до розвитку художньої творчості на селі. Зараз рідко де працюють клуби, а в них - гуртки, бібліотеки, навіть кінофільми не демонструють. І все це тому, що, як і раніше, культура фінансується державою за остаточним принципом, низька зарплата у працівників культури. А іще ж якихось десять - п'ятнадцать років тому майже у кожному сільському клубі творче життя вирувало. Сподіваюся, що нове керівництво обласного управління культури зуміє поліпшити культурне життя в області.- У нас багато розмов про впровадження української мови у життя, побут, навчання, але справи майже не поліпшуються. Ваше ставлення до цього?- Негативне. Впровадження рідної мови залежить не лише від владних структур, а й від кожного з нас. Необхідно починати з сім'ї, дитячого садка, зі школи. Рідко в якій школі, ліцеї, вищому навчальному закладі дисципліни викладають українською мовою. Майже не почуєш її в установах, на вулиці, у транспорті. Виняткова рідкість, коли водій оголошує зупинки рідною мовою. А погляньте на рекламу! Вона виготовляється будь-якою іноземною мовою, тільки не рідною. Таке ж становище і в газетах. У Запоріжжі видається понад десяток газет, і лише одна з них - "Запорізька правда" - українською. Пам'ятаю з дитинства: у кожній хаті в селі і місті на Вінниччині був "Кобзар", який ставили поряд з іконами. А тепер рідко в сім'ї побачиш книги Тараса Шевченка. Це засмучує...- Спасибі, Віро, за відверту розмову. Творчої наснаги Вам!
Інтерв'ю взявМикола КЛИМЕНКО

ПОРТРЕТ ВИКЛАДАЧА
ЧИТАЄ ЛЕКЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ
Доцент Наталія Іванівна Біла працює на кафедрі "Обчислювальнаої математикиа" понад 25 років. Вона один з найдосвідченіших фахівців на кафедрі, принциповий, талановитий викладач. Заздалегідь обмірковує кожне заняття, аби воно викликало інтерес у студентів. Завдяки знанням, енергії, досвіду та наполегливості Наталія Іванівна підготувала й надрукувала за останні роки три навчальніих посібникаи, багато методичних вказівок українською й англійською мовами. Останні п'ять років веде навчальний курс "Обчислювальна техніка і програмування" англійською мовою у спеціалізованій групі кафедри "Електричні апарати". Наталія Іванівна охоче читає нові курси "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" для спеціальності "Менеджмент". Вона добре проявила себе і як науковець. Протягом 35 років роботи надруковано її 26 цікавих, важливих наукових статей.Н.І. Біла з дитинства була старанною ученицею. Закінчила середню школу із золотою медаллю, один з перших у Запоріжжі математичних класів. Закінчила 1969 року Одеський університет, механіко - математичний факультет. Вступила до аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова. Кандидатську дисертацію на тему "Оптимізація алгоритмів чисельного диференціювання" захистила 1985 року. Її науковим керівником був талановитий вчений, професор В.В. Іванов, який створив відому у всьому світі школу "Оптимізація обчислень". Інститут кібернетики розробив пакет програм з чисельних методів, до якого увійшли і праці Наталії Іванівни. Вона завжди працює плідно, системно, віддаючи свої знання і досвід молоді, розвитку науки.Наталія Іванівна виховала чемного, розумного, не менш працьовитого сина, яким пишається. Її хобі - це читання. Дуже полюбляє твори А.П. Чехова. Але коли хочеться просто відпочити, вона із задоволенням знайомиться з детективами Д. Донцової, О. Марініної, Р. Екка.
Валерія КОРНІЧ,студентка (ІОТ - 513)

Вітаємо АСАТУРЯНА Асатура Шаміровичаз 85-річчям!
Немає, мабуть, жодного випуск-ника нашого університету, який би не слухав лекції з вищої математики професора Асатура Шаміровича Асатуряна. Адже він майже 45 років працює на кафедрі обчислювальної, а затим - прикладної математики - науковим співробітником, доцентом, завідувачем кафедри, професором кафедри. У ці весняні дні шановному професору виповнюється 85 років. Йому кажуть "Спасибі Вам за науку!" колеги - викладачі ЗНТУ та інших вищих навчальних закладів України, інших країн СНГ. Його вихованці вже стали професорами, докторами наук, керівниками кафедр, факультетів, інститутів, університетів, вже самі виховують майбутніх інженерів. Серед них - доктор технічних наук, професор Чингіз Гусейнов, проректор нашого університету, доцент Сергій Тимофійович Яримбаш, завідувач кафедри прикладної математики, доцент Юрій Вікторович Мастиновський, Зоя Іванівна Дударенко… Асатур Шамірович підготував майже двадцять кандидатів наук, чим дуже пишається.Під час минулої війни молодий сержант, а затим - лейтенант Асатур Асатурян протягом двох років був на передовій, командуючи обслугою артилерійської гармати, а затим вогневим взводом. Був двічі поранений. Шляхами війни пройшов з боями Україну, Білорусію, Польщу, Німеччину.По війні колишній артилерист Асатур Асатурян доклав чимало зусиль, аби закінчити Саратовський університет, захистити кандидатську і докторську дисертації, стати висококваліфікованим викладачем, науковцем. Усе своє свідоме життя професор А.Ш. Асатурян присвятив підготовці інженерів і викладачів вищих навчальних закладів, вихованню молоді, науковій роботі. Його ім'я, як вченого, добре відоме не лише в Україні, а й у інших країнах СНД. Асатур Шамірович - автор понад 160 наукових праць, монографії "Устойчивость бурильних труб при геолого - разведочных бурениях".У свої 85 років Асатур Шамірович продовжує працювати на кафедрі: читає лекції студентам, консультує колег, займається науковою роботою. Він, як і раніше, сповнений енергії життя, творчого пошуку, душевної доброти.За ратні подвиги А.Ш. Асатурян відзначений чотирма бойовими орденами і кількома медалями, а за трудовий подвиг - високим званням "Заслужений діяч науки і техніки", знаком "Відмінник освіти України", багатьма почесними грамотами.Асатур Шамірович готовий допомогти будь-кому з викладачів і студентів. І радіє з того, що його знання і досвід приносять користь людям.
Вітаючи Вас, вельмишановний професоре, з визначним ювілеєм, щиросердно бажаємо Вам козацького здоров'я, творчої наснаги, великого родинного щастя! Живіть ще довго,
Асатуре Шаміровичу,
на радість людям, які Вас шанують і люблять!
РЕКТОРАТ ПРОФКОМ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

РАДИЛИСЯ АВТОМОБІЛІСТИ
На базі кафедри "Автомобілі" відбувся дводенний семінар з проблем сучасних технологій технічної підготовки виробництва в галузі автомобіле- і тракторобудування. Він був організований кафедрою спільно із ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" та СП "Бі Пітрон" (Київ).У семінарі, який відкрив ректор ЗНТУ, завідувач кафедри "Автомобілі" С.Б. Бєліков, взяли участь представники підприємств і фірм, науково - дослідних і проектно - конструкторських установ вищих навчальних закладів України.Присутні на семінарі прослухали цікаві доповіді про передовий досвід підготовки інженерів, удосконалення конструкцій вітчизняних автомобілів.Учасники форуму відвідали ЗАТ "АвтоЗАЗ", ознайомилися з сучасними технологіями виробництва автомобілів.
Олександр АРТЮХ,старший викладач кафедри "Автомобілі".
На знімку О. ПАСТУШЕНКА: група учасників семінару на "АвтоЗАЗі"

"За бадьорість і здоров'я"
16-17 березня у спортивному комплексі відбулася традиційна спартакіада викладачів і співробітників. На урочистому відкритті були ректор ЗНТУ С.Б. Бєліков, голова профкому М.С. Гамов, декани факультетів. Ректор щиро привітав учасників змагань, побажав їм спортивної завзятості, перемог. Ректор вручив посвідчення "Майстер спорту зі спортивної аеробіки" студентам О. Солдатенко, К. Івановій, С. Круглову (тренер - ст. викладач С. Атаманюк). Показові виступи команди зі спортивної аеробіки і циркової студії підняли настрій гостям та учасникам змагань. Уболівальники гаряче підтримували спортсменів. У програмі змагань були настільний теніс, волейбол, шахи, кульова стрільба.Переможцями у загальнокомандному заліку стали спортсмени машинобудівного факультету, на 2 місці - факультету інформатики та обчислювальної техніки, на 3 місці - електротехнічного факультету. У змаганнях з волейболу перемогла команда ЕТ ф-ту, кращими з настільного тенісу і кульової стрільби були команди М ф-ту, з шахів - РП ф-ту.Ректор і декани подякували колективу кафедри фізичної культури і спорту, відмітили добру організацію і проведення спартакіади, а також вдалі виступи викладачів кафедри зі стрільби, шахів, настільного тенісу, волейболу.
В Жук, головний суддяН. Чухланцева, головний секретар

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок