Видається
з 1960 року
Середа
3 квітня
2003 року
№6
(2054)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУТ НАБУВАЮТЬ НАВИЧОК ЛИВАРНИКИ
Відомо, що теорія без практики мертва. Тому кожен студент, який навчається на кафедрі "Машини і технологія ливарного виробництва", закріплює знання на практиці в лабораторії ливарного виробництва. Розташована вона в окремому корпусі поряд з головним, займає перший поверх і підвал. Тут діє обладнання для виготовлення земляних форм, а також спеціальне обладнання для литва, формувальні машини, машини для приготування суміші, плавильні індукційні печі, установки для механічних випробувань металевих зразків.
А в підвальному приміщенні встановлене обладнання для контролю за якістю формувальної суміші, аналізу хімічного складу сталей і сплавів.
Студенти 3, 4 і 5-го курсів інженерно-фізичного факультету проводять тут наукові дослідження, лабораторні роботи. У лабораторії здобувають практичні навички і магістранти та аспіранти кафедри. Умови наближені до виробничих, тому, приходячи на завод, у ливарний цех, студенти чи випускники університету швидко адаптуються до виробництва.
У травні кафедра "Машини і технологія ливарного виробництва" відзначатиме своє 70-річчя. Стільки ж діє і лабораторія, яка з року в рік поповнюються сучасним обладнанням, установками. За цей час кафедра підготувала десятки тисяч фахівців за трьома спеціальностями: автоматизація ливарного виробництва, машини і технологія ливарного виробництва, ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів. Серед наших випускників відомі вчені і педагоги вищої школи: О.Ю.Шульте, В.В.Лейбензон, В.В.Луньов, І.В.Кудря, Е.І.Цивірко та інші. З 1946 року завідувачем кафедри був професор Ю.А.Шульте, а нині упродовж багатьох років нею керує професор В.В.Луньов.
Колектив кафедри підтримує ділові і творчі зв'язки з колегами багатьох науково-дослідних інститутів, провідних підприємств України. На кафедрі діє аспірантура, яка готує фахівців вищої кваліфікації. Відкрита спеціалізація нових дисциплін завдяки активній участі доцентів О.Ф.Кузовова, В.М.Юзвака, В.А.Федькова, В.І.Мінакової, Є.І.Івахненка та інших.
Особлива гордість колективу кафедри - ливарні зали, де проводяться наукові дослідження і лабораторні роботи студентів, магістрів, аспірантів.
Володимир ГОНТАРЕНКО, професор кафедри
На знімку: в лабораторії викладачі і студенти проводять плавлення сталі в індукційній печі.

ВІТАЄМО НАЗАРЕНКА ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА з 75-річчям!

Інтелігент, вчений, педагог - саме таким є ювіляр. З ранніх років мріяв Юрій Васильович присвятити своє життя педагогічній роботі, навчати молодь. Він отримав дві вищі освіти, став істориком. Працював учителем історії, директором школи, а затим став викладачем інституту. Юрій Васильович працює в "машинці" понад 36 років. Тут він пройшов шлях від асистента до доцента кафедри політології і права.
Як педагог, він творчо ставиться до навчального процесу, дохідливо подає матеріал. Як вчений-політолог має багато друкованих статей, бере участь у наукових дослідженнях, конференціях.
Щиросердно бажаємо Вам, шановний Юрію Васильовичу, міцного здоров'я, нових успіхів у праці, сімейного щастя і добробуту!
Колектив кафедри політології і права

Засідання ради ректорів
У Запорізькій державній інженерній академії відбулося чергове засідання ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації Запорізької області, на якому були розглянуті питання з проблем вищої освіти.
У роботі засідання взяли участь голова обласної державної адміністрації Є.Г.Карташов, його заступники О.С.Касьян і М.М.Байрак, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації О.С.Ульянова, начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації М А. Лепський.
Було обговорено також звернення Президента України Л.Д.Кучми з нагоди підписання Указу про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України"; про утвердження інноваційної моделі розвитку економіки Запорізької області; основні завдання у виховній і науковій роботі зі студентами; про підготовку фахівців для сільської місцевості; про стан роботи із запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва в системі освіти.
Голова ради ректорів С.Б.Бєліков проінформував присутніх про попередні підсумки роботи ВНЗ Запорізького вузівського центру (за підсумками роботи колегії Міністерства освіти і науки України).
Наталя КОБЗАР

ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАДИ
На базі Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни „Німецька мова". Для участі в Олімпіаді були рекомендовані переможці 1 етапу ЗНТУ Олена Діденко (ГФ-220) і Катерина Нікітіна (ФЕУ-512). За період навчання в ЗНТУ ці студентки завдяки високій працездатності і цілеспрямованості домоглися успіхів у навчанні.
Добра базова підготовка з іноземної мови допомогла їм зайняти третє (Олена Віденко) і четверте (Катерина Нікітіна) місця серед студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.
Сердечно вітаємо дівчат з перемогою, бажаємо подальших успіхів у навчанні.
Колектив кафедри іноземних мов

Будні однієї кафедри
Життя не стоїть на місці
Чи може бути технічний спеціаліст вищої кваліфікації машинобудівного профілю без знань процесів теплотехніки й гідравліки? 3вісно, не може. Адже кожне природне явище супроводжується перетвореннями енергії, пов'язаними з виділенням чи поглинанням тепла. Це стосується і технологічних процесів, і машин. Отже, кожен технічний спеціаліст вищої кваліфікації має чітко уявляти, що таке теплота, способи її отримання й використання, проблеми, пов'язані з тепловим забрудненням навколишнього середовища. Так само спеціаліст вищої кваліфікації не відповідатиме повністю своєму фаху, не знаючи гідравліки, без чого не обходяться гідравлічні системи багатьох машин. Гідропрес, гідроакумулятор, гідротрансформатор, гідропідсилювач... Практично всі машини й пристосування різних галузей мають гідросистеми. Інженер має добре знати ці системи, розбиратися в їх функціональних можливостях. Без знання законів гідравліки не можна застосовувати такі системи у конкретних умовах і конструкціях.
Саме цьому навчаються студенти, майбутні спеціалісти вищої технічної кваліфікації, на кафедрі теплотехніки і гідравліки. Для цього тут є лабораторії теплотехніки, двигунів внутрішнього згоряння, експлуатаційних матеріалів, гідравліки і гідропривода. Навчальний процес, наукові дослідження ведуться із застосуванням електронно-обчислювальної техніки. На 2-му і 3-му курсах студенти працюють у комп'ютерному класі: виконують лабораторні роботи, розрахунково-графічні завдання, курсові роботи і проекти. В цей період студенти залучаються до наукових досліджень, за результатами яких готують доповіді і виступають з ними під час "Тижня науки".
Кращі з доповідей публікуються у збірниках або журналах, а їх автори беруть участь у конкурсах студентських робіт. Високо оцінені фахівцями праці викладачів кафедри, виконані за участю студентів транспортного факультету А.Фокіна, А.Баштового, Б.Баштового. Науковці кафедри працюють над проблемами вдосконалення процесів у машинах і пристроях, пов'язаних з використанням теплоти або оснащених гідросистемами. Ось кілька важливих проблем, які розробляють науковці кафедри. "Дослідження і вдосконалення термогазодинамічних процесів у двигунах внутрішнього згоряння" (Я.О.Єгоров, В.А.Мазін), "Розробка теоретичних основ теплофізичних процесів при виробництві високоякісної металопродукції" (О.М.Улітенко, О.В.Єгоров, Н.Є.Рябошапка), "Розробка методології побудови гідроприводів дослідних машин і підвищення їх динамічних властивостей" (О.М.Скляревський), "Розробка методологічних основ оцінки технічного стану матеріалу деталей енергетичних установок" (О.І.Беженов, С.О.Беженов).
Результати цих досліджень впроваджені у виробництво на ВО "Південдизельмаш", ВАТ "Мотор Січ", ВАТ "Комбінат "Запоріжсталь" на інших великих підприємствах. Колектив кафедри підтримує ділові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами і навчальними університетами та академіями.
Колектив кафедри опікується підготовкою науково-педагогічних кадрів. Останнім часом тут захистили докторські дисертації Я.О.Єгоров, Л.В.Морозов, П.Г.Краснокутський, захищено також сім кандидатських дисертацій з різних наукових напрямків. Торік старший викладач В.О.Мазін захистив кандидатську дисертацію.
Наша кафедра працює вже понад 50 років. Тривалий час нею керував (50-ті - 70-ті роки) доцент В.Д.Ольяк. За його безпосередньої участї створені й обладнані лабораторії, сформувався основний кадровий потенціал. Суттєвий внесок у вдосконалення методики викладання і підготовку навчально-методичних кадрів зробили доценти Р.М.Кидіна, Б.П.Борисов, М.П.Бурчак, В.І.Дечев, А.В.Брильов, А.Г.Носарев, ст. викладач Ю.А.Мочалов. Навчальний процес і науково-дослідницькі роботи забезпечують лаборанти (завідувач лабораторій Н.А.Євсєєва).
Щороку на кафедрі з'являються сучасні установки і прилади, застосовуються нові методи навчання, науково-дослідні роботи. І це закономірно, адже життя не стоїть на місці, а отже, і колектив кафедри прагне не відставати від його вимог.
Ярослав ЄГОРОВ, завідувач кафедри "Теплотехніка і гідравліка", професор
На знімках: колектив кафедри; доцент О.М.Скляревський працює над докторською дисертацією.

У березні відбулася традиційна спартакіада викладачів і співр-
бітників ЗНТУ “За бадьорість і здоров’я”. Команда волейболістів
транспортного факультету стала чемпіоном. У складі команди виступали також ректор С.Б. Бєліков, декан факультету В.Х. Козирев і зав. кафедри “Механіка” В.Г. Шевченко.

На початок