Видається
з 1960 року
14 квітня
2005 року
№7
(2103)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДЗНАКА ВИСТАВКИ - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ
Так високо оцінили участь нашого університету організатори 8-ї Міжнародної виставки "Сучасна освіта в Україні - 2005", яка протягом чотирьох днів проходила у Київському експоцентрі (23 - 26 березня). У ній взяли участь понад 200 навчальних закладів, а від Запорізької області - ЗНТУ, ЗНУ, електротехнічний коледж ЗНТУ ,коледж радіоелектроніки ЗНТУ, Бердянський державний педагогічний університет.
На відкритті виставки були присутні міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко, а від ЗНТУ - ректор Сергій Бєліков. Міністр оглянув стенди виставки, у тому числі і нашого університету, схвально оцінивши доробок ЗНТУ.
Наш університет взяв участь у конкурсі у двох номінаціях з п'яти - "Створення системи підготовки випускників навчальних закладів до конкурсних умов ринку праці" (перше місце) та "Кращий дизайн стенда і реклами навчальних закладів". З доповідями на наукових семінарах виступили доцент Борис Солдатов та асистент кафедри "Металорізальні верстати та інструмент" Віталій Клименко. А студенти Дмитро Громов і В'ячеслав Єфімов успішно виконали завдання конкурсу малюнка ("Дизайн").
Слід відзначити сумлінну підготовку та активну участь у проведенні виставки проректора Олександра Андрієнка, начальника навчально - методичного відділу Ігоря Ткаченка, помічників ректора Вікторії Демешко і Наталі Кобзар, доцентів Бориса Солдатова та Юрія Петруші.
Олексій БИЧЕВИЙ, доцент, учасник виставки
На знімках Б. Солдатова: біля стенда університету - міністр освіти та науки України С.М.Ніколаєнко (ліворуч) і ректор ЗНТУ С.Б.Бєліков, проректор О.М.Андрієнко; організатори та учасники виставки.

Вітаємо з відзнакою виставки

ПОРТРЕТ ВИКЛАДАЧА
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ
Вона є однією з основних рис характеру Геннадія Олексійовича Полянського, доцента кафедри "Конструювання і технології виробництва радіоапаратури". За що б не брався він, обов'язково доводить справу до позитивного результату. Розробка курсу нових лекцій, підготовка методичок, наукові дослідження, госпдоговірна робота - все Геннадій Олексійович виконує в запланований строк і з високою якістю. Інакше працювати і жити не може.
Протягом багатьох років поспіль Г.О. Полянський разом з колегами досліджував управління процесами плавлення чавуну в доменному цеху "Запоріжсталі". Поставив собі завдання: вдосконалити автоматизацію управління тепловим режимом і процесом доменної печі, аби зменшити витрати коксу, поліпшити якість чавуну. І домігся свого. Нова розробка вченого та його колег впроваджена у виробництво. В результаті досягнуто економії 2 відсотків коксу, підвищення якості чавуну. Робітники задоволені допомогою вчених.
Це лише один приклад творчого ставлення Геннадія Олексійовича до наукових досліджень, якими він займається постійно і висококваліфіковано. Лише за останні кілька років вчений отримав два патенти на винаходи, опублікував у збірках і журналах 30 наукових статей, а взагалі понад 150. Його праці схвально зустрінуті колегами ЗНТУ, інших навчальних і науково - дослідних закладів.
Геннадій Олексійович охоче залучає студентів до наукових досліджень, передаючи їм свої знання і досвід. Студентські роботи, якими керував Г.О. Полянський, неодноразово відзначалися дипломами на всеукраїнських науково - технічних конференціях. Розробки студентів з актуальних проблем "Зниження порядку динамічних систем", "Дослідження статистики і динаміки об'єктів управління з неповною інформацією доменної плавки", "Волоконна оптика в системах зв'язку, промисловій автоматиці і медицині" здобули високу оцінку журі всеукраїнських студентських науково - технічних конференцій, відзначені дипломами 1-го, 2-го і 3-го ступенів.
Геннадій Олексійович пишається студентами, які виявляють якості науковця - дослідника, а відтак стануть справжніми фахівцями з радіоелектроніки, конструювання радіоапаратури. Ким саме? Миколою Пономарьовим, Іваном Куликом, Олександром Малим, Олександром Сиротюком, Олексієм Чечоткіним, Віталієм Пічкуром. Їхні наукові роботи здобули призові місця на науково - технічних конференціях. За вагомий внесок у розвиток наукової творчості студентів Г.О. Полянський нещодавно відзначений знаком "Відмінник освіти України".
Закінчивши 1960 року Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Автоматизація металургійних процесів", молодий спеціаліст працював інженером у Запорізькому філіалі конструкторського бюро електроприладобудування, філіал Київського інституту автоматики. Був одним з організаторів науково - технічних конференцій з автоматизації і проектування радіоелектронної апаратури, які проходили в Україні та СРСР. Тоді ж захистив кандидатську дисертацію.
Понад 35 років Геннадій Олексійович працює на кафедрі КВР нашого університету. Він дуже шанована людина серед колег і студентів як викладач і науковець. Розробив понад 30 методичних вказівок зі спеціальностей " Технологія радіоапаратобудування", "Радіоавтоматика", "Основи радіоелектроніки". Ними охоче користуються студенти при виконанні лабораторних робіт і на практичних заняттях.
Геннадій Олексійович Полянський - щодня, щороку у творчих пошуках, аби вдосконалювати свій фах, допомагати студентам оволодівати складною спеціальністю, виробити вміння і навички дослідника. Він завжди радіє, дізнавшись, що його учні досягли успіху на кафедрі, на конференціях. Це нормальний процес навчання і життя сучасного інженера.
Микола КЛИМЕНКО

"АБІТУРІЄНТ - 2005"
Таку назву мала обласна виставка, яка протягом трьох днів проходила у Запорізькій торговельно - промисловій палаті. У ній взяли участь колективи майже 40 навчальних закладів регіону, а також з інших областей. На відкритті виставки виступили заступник голови облдержадміністрації О. Зайковська, мер міста Запоріжжя Є. Карта шов, ректор ЗНТУ С. Бєліков, ректори інших ВНЗ області.
Наш університет представив найкращі в оформленні і за змістом експонати: стенди, альбоми. Рекламні матеріали. Вперше були представлені інформаційно - рекламні матеріали про нову спеціальність "Дизайн" (промисловий).
Стенди ЗНТУ оглянули понад 2 тисячі абітурієнтів та їх батьків. Вони отримали необхідні інформаційно - рекламні листки, буклети.
У підготовці й проведенні виставки взяли активну участь члени приймальної комісії О. Климов, В. Грешта, А. Пархоменко, а також працівники з інших підрозділів: О. Бичевий, О. Ткачова, О. Ткаченко, О. Крупицька, О. Пастушенко.
НАШ. КОР.
На знімку О.Пастушенка: стенд ЗНТУ оглядають заст. губернатора О. Зайковська і ректор С. Бєліков.

ЗАВЕРШИЛАСЯ ВУЗІВСЬКА ОЛІМПІАДА
Серед форм роботи, спрямованих на підготовку творчої генерації, важливе місце займають всеукраїнські студентські олімпіади з предметів та спеціальностей.
За наказом Міністерства освіти і науки України всеукраїнська студентська олімпіада проводиться із 132 навчальних дисциплін та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України.
Головна мета олімпіади полягає в тому, щоб умови її проведення не просто виявили кращі знання з того чи іншого предмету чи спеціальності, а й стимулювали творчий процес, надавали можливість студентам проявити оригінальність рішення тієї чи іншої інженерної задачі. Зрозуміло, що під час лекцій та практичних занять, де розрахунок, як правило, йде на пересічного студента, вирішувати такі задачі неможливо. Саме олімпіади є однією з важливих форм роботи, яка сприяє виявленню талановитої молоді. Вона - один з важливих інструментів в управлінні якістю підготовки фахівців.
У поточному навчальному році олімпіади проведені з 34 предметів та 13 спеціальностей. Найбільш активно пройшли олімпіади на кафедрах "Нарисної геометрії та креслення", "Обладнання і технології зварювального виробництва", іноземних мов, фізики, механіки, електричних машин, обчислювальної математики, програмних засобів, конструювання і технологія виробництва радіоапаратури, теоретичної та загальної електротехніки, менеджменту і маркетингу, міжнародних економічних відносин, фінансів та банківської справи.
За підсумками I-го етапу олімпіади переможці братимуть участь у 2-му етапі в різних ВНЗ.
Торік результати ЗНТУ були вдалими - 24 дипломи переможця всеукраїнської студентської олімпіади.

Неоніла Ушакова, завідувач сектору по роботі з обдарованою молоддю

НОВІ КНИГИ
ФІЗИКА ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ
Сьогодні теза про європейський вектор розвитку України набирає реальних форм втілення. Євроінтеграційні процеси охоплюють практично всі сфери економіки нашої держави. Не є винятком і сфера вищої освіти. Найближчим часом Україна має підписати Болонську декларацію, стати учасницею Болонського процесу, який передбачає структурне реформування національної системи вищої освіти з метою входження в єдиний загальноєвропейський науковий та освітній простір. Передбачено впровадження у вітчизняну навчальну практику кредитно - модульної системи планування та організації навчального процесу, в основу якого покладено спеціальну кредитно - модульну схему.
Один з перших вітчизняних навчально - методичних комплексів створено спеціально для роботи за кредитно - модульною системою організації навчального процесу. Це навчальний посібник "Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно - модульна система". У 2ч. - Ч.1./В.В. Куліш, А.М. Соловйов, О.Я. Кузнецова, В.М. Кулішенко. - К.: НАУ, 2004. - 456с.
Головна особливість посбника в тому, що основну увагу тут приділено створенню відповідного універсального навчально - методичного комплексу робочих матеріалів. Наголос зроблено на розробках і впровадженні нових форм організації і технологій ведення навчального процесу (на рівні кафедри) в умовах рейтингової системи.
Розділи посібника сформовані за принципом "один розділ - один модуль", охоплюють весь курс фізики і містять повний набір матеріалів, потрібних для організації повноцінної аудиторної та самостійної роботи студентів: лекційний матеріал, задачники з прикладами розв'язання задач, поради до виконання експериментальних і віртуальних лабораторних робіт, добірки тестових запитань для поточного і модульного контролю.
Нагадуємо, що в 510 аудиторії працює постійно діючий перегляд нових надходжень літератури.
Ганна МИРОВСЬКА, бібліограф

Будні університету
Всеукраїнська сиудентська олімпіада з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання". Нагороди переможцям вручає проректор О.М. Андрієнко. Фото А. Пастушенка.

ТОЧКА ЗОРУ
РЕЙТИНГ НАВЧАННЯ
Минула вже майже половина семестру, настав час підбивати підсумки у навчанні, тобто виставляти рейтинг. Мабуть, кожен студент знайомий з цією процедурою. Щоб виставити загальний рейтинг успішності кожної окремої особи, що навчається, необхідно вивести рейтинг з кожного предмету, а для цього враховується буквально все: починаючи від кількості пропущених занять, відпрацьованих лабораторних робіт, зданих рефератів, і закінчуючи обсягом виконаної курсової роботи.
Все це бентежить пересічного студента, бо в більшості випадків студенти живуть за принципом: весело - від сесії до сесії. Тому на момент підрахування частини відпрацьованого студентом матеріалу виявляється, що 100 відсотковий рейтинг - це просто недосяжна мрія. Отже, зі зрозумілою посмішкою, запитую: нащо гаяти стільки часу на підбиття цього підсумку? Лякати ним першокурсників немає сенсу, бо вони і без нього налякані бурхливим студентським життям, загубленими аудиторіями і дивними викладачами. Що ж до старшокурсників, то вони вже давно зрозуміли, що саме і в який саме момент треба здати, щоб отримати омріяні заліки і скласти іспити.

Олена НАЗАРОВА, студентка, позаштатний кореспондент "І. - М."

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ
На кафедрі "Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади" відкрита нова спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація".
Для вступу на цю спеціальність запрошуються випускники - бакалаври технічного та економічного напрямів, що дасть їм можливість стати фахівцями з якості, стандартизації та сертифікації відповідно до їх напрямку підготовки.
Стандартизація та сертифікація складають основу менеджменту, якості та економіки виробництва. Менеджмент якості вважається в усьому світі головним видом управлінської діяльності у сфері виробництва, при цьому особлива роль приділяється фахівцям нового покоління.
Підготовка за зазначеною спеціальностю здійснюється вперше у регіоні.
Інженер спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація" зможе працювати в дослідних лабораторіях і відділах із сертифікації якості; в організаціях, що видають вітчизняні і підтверджують закордонні сертифікати якості, без яких товар не може пройти митницю; в експертних центрах, на підприємствах з оцінки якості і безпеки виробів і виробництв, з технічного аудиту, консалтингу вітчизняних і закордонних фірм; в органах технічного та екологічного нагляду; у структурах стандартизації з усіх напрямків; в експертних відділах банків, що визначають інвестиційну політику; у страхових та оцінних компаніях зі страхування й оцінки основних фондів виробництв; у представництвах інофірм і вітчизняних організацій, відділах підприємств із зовнішньоекономічних зв'язків по закупівлі і продажу товарів, технологій та устаткування; в експертних організаціях, що встановлюють готовність різних підприємств до виконання видів робіт, що потребують ліцензування.
Інформацію про особливості прийому та зарахування можна особисто отримати в ЗНТУ за адресою: 69063, м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 64, (2-ий корп. ЗНТУ), ауд.113, тел. 64-67-33.

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок