Видається
з 1960 року
2 квітня
2009 року
№7
(2067)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАПРОШУЄ
       Шановні друзі!
   Факультет економіки та управління має п'ятнадцятирічний досвід підготовки фахівців вищої кваліфікації в галузі менеджменту та економіки і підприємництва. Кафедри факультету акредитовані і мають ліцензію на підготовку спеціалістів з менеджменту, фінансів, маркетингу, обліку і аудиту, магістрів з менеджменту організацій та обліку і аудиту. Науковці факультету тісно співпрацюють з підприємствами міста й банківськими установами. Наші випускники успішно працюють на підприємствах, у фінансових установах, податкових адміністраціях Запоріжжя, Києва та інших міст України, мають необхідні знання, щоб продовжити навчання в аспірантурі або за кордоном.
    Запрошуємо вступати в ЗНТУ для навчання на факультеті економіки та управління.
ВЛАДИСЛАВ КОРОЛЬКОВ, декан факультету, доцент
     Факультет готує: j
Бакалаврів (навчання 4 роки) за напрямами:
" 6.030507 маркетинг
" 6.030508 фінанси і кредит
" 6.030509 облік і аудит
" 6.030601 менеджмент організацій
спеціалістів, магістрів (5 років - денна форма навчання і 6 років - заочна) за спеціальностями: облік і аудит, менеджмент організацій
спеціалістів (5 років - денна форма навчання і 6 років - заочна) за спеціальностями: фінанси, маркетинг

ЗНАЙОМТЕСЯ З ФАКУЛЬТЕТОМ
   Незабаром він відзначатиме 15-річний ювілей. 16 травня 1994 року в Запорізькому державному технічному університеті з'явився факультет економіки та управління.
  Нова економічна ситуація, що склалася в Україні на початку 90-х років, покликала до життя необхідність прогнозування, створення організаційно-економічних умов для впровадження нових технологій, залучення інвестицій, оцінки структури ринкових відносин, уміння ризикувати. Підприємства, організації та фірми відчули нестачу кадрів фахівців-економістів, тому 1994 року новостворений факультет розпочав набір студентів за такими економічними спеціальностями: організація виробництва, фінанси і кредит, міжнародні економічні відносини.
  Перші роки існування факультету були роками його становлення. Багато зусиль докладено науковцями й співробітниками для того, щоб факультет став престижним. Біля його джерел стояли проф. В.М.Порохня, доценти В.В.Палій, В.Г.Прушківський, Л.О.Кримська, Р.Г.Бобровникова, Т.М.Касич-Пилипенко та інші.
   Керівництво факультетом було доручено доц. В.В. Палію, потім наказом ректора деканом призначили доктора економічних наук В.М. Порохню, а з 1997 року деканом ФЕУ став завідувач кафедри економіки і організації виробництва доцент В.Г.Прушківський. Пізніше він очолив нову структурну одиницю університету - Економіко-гуманітарний інститут. З 2002 року посаду декана обіймає доцент В.В. Корольков.
Упродовж періоду існування факультету кропітку працю заступника декана сумлінно виконує старший викладач С.В.Войтенко, яка стала надійним ланцюжком, що поєднує студентів, викладачів і співробітників факультету в єдиний чітко організований організм.
Гордість нашого колективу - студенти-випускники. Дехто з них уже працюють на нашому факультеті викладачами, успішно захищають кандидатські дисертації і продовжують наші традиції. Серед них - доценти В.В.Лифар, І.І.Білецька, О.В. Губар, старші викладачі І.М.Тесленок, О.О.Соріна, Ю.О.Соколова, , асистенти Н.Е. Лук'яненко, Н.Л.Онуфрієнко, К.В.Логвін.
  До 15-річчя факультету ми наближаємося з колективом, у складі якого - майже 1500 студентів, 95 викладачів і співробітників, серед яких 4 професори, 27 доцентів. Кафедри факультету очолюють доцент В.Г.Прушківський, професори П.В.Ґудзь, Ж.К.Нестеренко, доценти С.М.Григор'єв, С.І.Атаманюк.
Факультет співпрацює з банками, фінансовими установами регіону, Торгово-промисловою палатою України, а також із промисловими підприємствами різних форм власності.

Спеціальності "Менеджмент організацій" і "Маркетинг" Т
Кафедра менеджменту і маркетингу існує з 1992 року. Головна її мета - підготовка високопрофесійних менеджерів та маркетологів, які сприятимуть розвитку економіки підприємств України, формуванню їх конкурентоспроможності та інтеграції у світовий економічний простір. Кафедру очолює професор, доктор економічних наук П.В.Ґудзь.
Кафедра готує таких фахівців:
бакалаврів (навчання 4 роки) за напрямами підготовки: "Маркетинг", "Менеджмент організацій";
спеціалістів (5 років - денна форма навчання і 6 років - заочна) за спеціальностями: "Маркетинг", "Менеджмент організацій";
магістрів (5 років - денна форма навчання) за спеціальностю "Менеджмент організацій";
2008 року відбулося ліцензування фаху "Менеджмент організацій" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", і кафедра зробила перший набір до магістратури за спеціальністю "Менеджмент організацій". Зараз проходить ліцензування спеціальність "Маркетинг" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".
За роки існування кафедра менеджменту і маркетингу випустила майже 2000 фахівців, які працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності як реального, так і фінансового секторів. Навчально-виховний процес кафедри забезпечують 19 викладачів, серед яких - 2 професори, 7 доцентів. За останні 3 роки підготовлено 3 кандидати економічних наук. Усі викладачі мають відповідну базову освіту, постійно підвищують рівень знань, удосконалюють педагогічну майстерність. Висококваліфікований склад викладачів кафедри успішно поєднує викладацьку роботу з науково-дослідною. Вони підвищують свою кваліфікацію: навчаються в аспірантурі, стажуються за кордоном у провідних університетах світу, відвідують літні школи для викладачів, беруть участь у наукових конференціях та проводять їх у себе. У травні 2008 року кафедра менеджменту і маркетингу провела міжрегіональну науково-практичну конференцію "Економіка та управління у промислових регіонах". Тематичними напрямками роботи конференції були:
прийняття рішень у системі управління корпоративною економікою;
шляхи розвитку регіональної економіки в галузях і виробництвах реального сектору, інфраструктури та сервісу;
еколого-економічні механізми трансформації господарства промислових комплексів регіону;
проблеми розвитку рекреаційної економіки у промисловому регіоні;
соціально-демографічні проблеми економічної політики держави у промислових регіонах.
Результат конференції - вихід збірника наукових праць у 2-х томах.
На новому рівні проведена щорічна науково-практична конференція "Тиждень науки", переможці якої були нагороджені грамотами. Викладачі постійно працюють зі студентами з підготовки науково-дослідних робіт, результат - здобуті призові місця і грамоти на конкурсах та олімпіадах.
За роки існування кафедра менеджменту і маркетингу випустила майже 2000 фахівців, які працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності як реального, так і фінансового секторів. Навчально-виховний процес кафедри забезпечують 19 викладачів, серед яких - 2 професори, 7 доцентів. За останні 3 роки підготовлено 3 кандидати економічних наук. Усі викладачі мають відповідну базову освіту, постійно підвищують рівень знань, удосконалюють педагогічну майстерність. Висококваліфікований склад викладачів кафедри успішно поєднує викладацьку роботу з науково-дослідною. Вони підвищують свою кваліфікацію: навчаються в аспірантурі, стажуються за кордоном у провідних університетах світу, відвідують літні школи для викладачів, беруть участь у наукових конференціях та проводять їх у себе. У травні 2008 року кафедра менеджменту і маркетингу провела міжрегіональну науково-практичну конференцію "Економіка та управління у промислових регіонах". Тематичними напрямками роботи конференції були:
прийняття рішень у системі управління корпоративною економікою;
шляхи розвитку регіональної економіки в галузях і виробництвах реального сектору, інфраструктури та сервісу;
еколого-економічні механізми трансформації господарства промислових комплексів регіону;
проблеми розвитку рекреаційної економіки у промисловому регіоні;
соціально-демографічні проблеми економічної політики держави у промислових регіонах.
Результат конференції - вихід збірника наукових праць у 2-х томах.
На новому рівні проведена щорічна науково-практична конференція "Тиждень науки", переможці якої були нагороджені грамотами. Викладачі постійно працюють зі студентами з підготовки науково-дослідних робіт, результат - здобуті призові місця і грамоти на конкурсах та олімпіадах.

Спеціальності "Фінанси", "Облік і аудит"
Головною метою кафедри є підготовка високопрофесійних фахівців, здатних об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських суб'єктів, розробляти і вирішувати актуальні питання розбудови фінансової системи, забезпечення фінансової стабілізації в державі. Завідувач кафедри - кандидат економічних наук, професор Ж.К. Нестеренко. Кафедра готує фахівців за спеціальністю "Фінанси", "Облік і аудит"; за спеціальністю "Облік і аудит" кафедра має ліцензію на підготовку магістрів.
В умовах ринкових відносин фінанси використовує держава як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові закони висувають нові вимоги до підготовки високопрофесійних спеціалістів. Тому мета і завдання освітньої діяльності кафедри відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи.
Навчально - виховний процес кафедри фінансів забезпечують 25 викладачів, серед яких - 2 професори, доктори наук, 8 доцентів, кандидатів наук. За останні роки підготовлено 4 кандидати економічних наук.
Науково-педагогічні працівники проводять наукові дослідження за пріоритетними напрямками стабілізації і розвитку фінансової системи України, вдосконалення податкової, бюджетної та інвестиційної політики, фінансових механізмів, активізації підприємництва у державі.
Кафедра підтримує постійні зв'язки з провідними ВНЗ та науково - дослідними установами України, зокрема з Дніпропетровським національним університетом, Тернопільською академією народного господарства, Севастопольським національним технічним університетом, Київським національним університетом харчових технологій, Львівською державною фінансовою академією тощо.
Майбутні спеціалісти з фінансів беруть активну участь у студентських олімпіадах, які проводять банківські установи, податкові адміністрації, де посідають призові місця. Кафедра підтримує ділові зв'язки з Укрсоцбанком, Райффайзен-банком-АВАЛЬ, іншими банківськими установами, які запрошують наших випускників на роботу.
Спеціальність "Облік і аудит" - одна з найпрестижніших. Відповідно до своєї фундаментальної і спеціальної підготовки, випускники можуть працювати на підприємствах різних напрямів діяльності і обсягів виробництва, у банківських установах, можуть обіймати посади:
головного бухгалтера, головного касира, головного ревізора, головного економіста;
начальника контрольно-ревізійного відділу;
начальника планово-економічного відділу;
начальника централізованої бухгалтерії;
завідувача касою;
начальника бюро;
керівника групи обліку;
аудитора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, ревізора, інспектора-ревізора.
Необхідність у спеціалістах з обліку і аудиту для різних галузей зумовлена передусім особливостями Запорізької області, яка є однією із провідних у промислових регіонах України, де функціонують такі промислові підприємства, як "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь", Запорізький алюмінієвий комбінат, Запорізький автомобілебудівний завод, Запорізький трансформаторний завод, Запорізький абразивний комбінат, Запорізький титано-магнієвий комбінат, Дніпровський електродний завод та інші. Ці підприємства гостро потребують фахівців, які вміють вести бухгалтерський та податковий облік, внутрішній аудит, здатні робити професійні судження, всебічно оцінювати події, аналізувати операції та фінансовий стан підприємства.
Підготовка майбутніх фахівців з обліку і аудиту передбачає оволодіння практичними уміннями і навичками, формування професійних здібностей, необхідних для такої праці.

КАФЕДРА "ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"  

Кафедру, яку дійсно можна вважати родоначальницею факультету, є кафедра економіки і організації виробництва. Вона створена в серпні 1965року. Очолив її тоді кандидат економічних наук, доцент Леонід Кузьмич Фатюха.
З того часу значно зріс кількісний і якісний склад кафедри з 7 викладачів у 1965 році до 24 викладачів у 1996 році. Захистили кандидатські дисертації, одержали науковий ступінь та вчене звання 9 викладачів кафедри. Кафедра економіки та організації виробництва стала базовою для створення кафедр "Транспортні технології", "Менеджмент та підприємництво".
Викладачі кафедри викладають як традиційні дисципліни: "Економіка підприємства", "Організація, планування та управління виробництвом", - так і нові: "Статистика", "Управління ресурсами та витратами", "Економіка праці і соціально-трудові відносини", "Економічні ризики та методи їх вимірювання", "Теорія статистики", "Основи менеджменту та маркетингу", "Основи фінансів та бухгалтерського обліку", "Ризики інноваційних проектів", "Менеджмент та маркетингові дослідження", "Основи бухгалтерського обліку та аудиту", "Менеджмент і маркетинг підприємств зв'язку", "Економіка галузі", "Фінансово-вартісний аналіз", "Фінанси і кредит".
Крім економічної підготовки студентів, кафедра веде науково-дослідну роботу. Наукова робота під девізом "Ручна праця - на плечі машин" отримала всеукраїнське визнання. За загальні дослідження завідувачеві кафедри Л.К. Фатюсі присвоєне почесне звання "Заслужений працівник вищої школи".
Кафедра бере активну участь у розробленні комплексних цільових програм розвитку Запорізького регіону, теоретичних питань приватизації підприємств, удосконалення економічних відносин у виробництві. Результати досліджень втілені на підприємствах міста Запоріжжя, опубліковані в періодичних виданнях. За період з 1965 року кафедру очолювали:
1965-1987 рр. - Л.К.Фатюха, доцент, кандидат економічних наук;
1987-1989 рр. - Ж.К. Нестеренко, доцент, кандидат економічних наук;
1989-1993 рр. - Л.О. Кримська, доцент, кандидат економічних наук;
1996-1998 рр. - В.Г. Прушківський, доцент, кандидат економічних наук;
1994-1996 рр. і з 1998 до 2006 рр. - Р.Г. Бобровникова, доцент, кандидат економічних наук (отримала звання відмінник освіти України);
2006-2007 рр. - М.М. Іванов, доцент, доктор економічних наук;
з 2007р. по теперішній час - С.М. Григор'єв, доцент, кандидат технічних наук, який успішно захистив докторську дисертацію.
Викладачі кафедри виконують держбюджетну роботу з теми "Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового підприємства". Кафедра готує наукових фахівців економічного профілю: двох аспірантів і двох здобувачів. Матеріали наукових праць доповідаються на конференціях, видаються у фахових виданнях.
Нині на кафедрі економіки та організації виробництва працює 17 викладачів, з яких з економічною освітою - 10, кандидатів наук - 5.

КАФЕДРА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ww
Політична економія як навчальна дисципліна ВНЗ бере свій початок з утворення 1957 року кафедри політичної економії. Вона є родоначальницею економічного напряму в технічному закладі. У процесі розвитку університету зросла кількість факультетів, підвищилась необхідність надання економічних знань організаторам виробництва. 1965 року зі складу кафедри політичної економії виокремилась кафедра економіки та організації виробництва. Завідувачем кафедри політичної економії став доцент, кандидат економічних наук Г.Є. Бандурко. Він обіймав цю посаду до 1967 року. За період з 1967 року кафедру очолювали:
- 1968-1972 рр. - Т.Ф.Кушнарьова, доцент, кандидат економічних наук;
- 1972-1978 рр. - П.Т.Губенко, доцент, кандидат економічних наук;
- 1979-1998 рр. - О.Я.Завіновський, доцент, кандидат економічних наук;
- з вересня 1998 року кафедру очолює В.Г.Прушківський, доцент, кандидат економічних наук.
Кафедра є базовою з економічної теорії як для економістів, так і для студентів технічних напрямів. На кафедрі викладають 13 дисциплін: "Політична економія", "Основи економічної теорії", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Історія економічних вчень", "Історія економіки та економічної думки", "Економічна історія", "Історія політичних, економічних вчень", "Розміщення продуктивних сил", "Регіональна економіка", "Державне регулювання економіки", "Міжнародний маркетинг", "Актуальні проблеми економічної теорії".
Підготовку лекцій і методичне забезпечення цих дисциплін здійснюють викладачі кафедри. Нині тут працюють 7 штатних викладачів, серед яких 3 захистили кандидатські дисертації.
Члени кафедри беруть активну участь у керівництві науковою студентською творчістю. Щорічно в лютому в рамках ЗНТУ проводять університетський етап всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу в номінації "Економіка". Студентські роботи під науковим керівництвом викладачів кафедри неодноразово посідали призові місця у цьому конкурсі.
У період реалізації ринкових реформ підвищується роль економічних наук, які повинні втілюватися в життя. Тому викладачі і співробітники кафедри прагнуть готувати високопрофесійних спеціалістів.

Кафедра "Олімпійські та ігрові види спорту"
Заснована 2007 року й увійшла до складу факультету "Економіки та управління". За цей час кафедра провела спортивне свято серед студентів економіко - гуманітарного інституту, взяла участь у благодійній акції в школі - інтернаті, підготувавши показові виступи.
Збірна команда ЗНТУ з гандболу минулого сезону посіла 6 місце у суперлізі України. Заслужений тренер України А.Ф.Невінський готує гандбольну команду до змагань за право участі в єврокубках.
У сезоні 2007-2008 рр. збірна команда ЗНТУ зі спортивної аеробіки під керівництвом заслуженого тренера України доцента С.І.Атаманюк, майстра спорту міжнародного класу доцента кафедри І.О.Лепьохіної та молодого викладача А.І.Чмихал посіла перше місце в чемпіонаті України та кубку України, а також 2 місце в міжнародному турнірі в Чехії (м. Ліберец ).
Збірна команда з пауерліфтингу, яку очолює майстер спорту СРСР старший викладач кафедри С.А.Щербій, успішно виступила на чемпіонаті України, де посіла 2 місце.
Кафедра займається не лише спортивною, а й науковою діяльністю у сфері фізичного виховання та спорту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ hh
Університет готує фахівців коштом державного бюджету України і на контрактній основі.
Абітурієнти тримають вступний конкурс, подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2009 року (УЦОЯО,) окремо з кожного напряму за такими дисциплінами:

Код

Спеціальність

Дисципліни

8.050201

«Менеджмент організацій»

1.Обов'язковий сертифікат

з української мови та літератури

2. Математика, або історія України, або іноземна мова

7.050108

«Маркетинг»

7.050104

«Фінанси»

8.050106

«Облік і аудит»

 Абітурієнти надають оригінали сертифікатів з указаних дисциплін або їх завірені копії. Конкурсний відбір - з 30.07.2009 року.
Крім цього при вступі до ЗНТУ абітурієнти подають такі документи:
" заяву про вступ до університету;
" документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його копію, завірену в ЗНТУ або нотаріально (окремо додаються дві незавірені ксерокопії);
" медичну довідку за формою 086-О (в оригіналі або її копію, завірену в ЗНТУ або нотаріально);
" 6 кольорових фотокарток розміром 3Х4 см;
" копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
" паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта); окремо додаються дві незавірені ксерокопії паспорта, військовий квиток (посвідчення про приписку допризовної дільниці); документи, що дають право на пільги.
Прийом документів для вступу до університету здійснюється:
" на денну форму навчання - з 29 червня до 29 липня;
" на заочну форму навчання - з 1 серпня.


Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок