Видається
з 1960 року
15 травня
2008 року
№8
(2054)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М І Ж Н А Р О Д Н Е   С П І В Р О Б І Т Н И Ц Т В О   З Н Т У
Форум вищої освіти BSUN
2-5 квітня 2008 року в НТТУ "Київський політехнічний інститут" було проведено VII Конгрес Мережі університетів країн причорноморського регіону (BSUN). Його метою було посилення ролі університетів у розвитку Причорномор'я та поглиблення регіональної співпраці в освітньо-науковій та інших сферах.
Маємо зазначити, що цей рік є ювілейним для Мережі університетів країн причорноморського регіону. У цьому році нам виповнилося 10 років. Чом нам? Тому що в цьому році серед 5 університетів України та циркумпонтійського (причорноморського) регіону до членів BSUN було урочисто прийнято й Запорізький національний технічний університет, який став 115-м університетом - членом BSUN. Важливим є також те, що цей рік є 110-м для провідного вищого технічного закладу - Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".
Урочисте відкриття та перше пленарне засідання розпочав хор НТУУ "КПІ", який виконав гімн Гаудеамус. З вітальними виступами було заслухано М.Згуровського, який зачитав лист президента України В.Ющенка, вітання від Верховної ради України, Президента Румунії та Міністерства закордонних справ України. Також з привітаннями виступили перший президент України, Голова Української Ради Миру Л.Кравчук, Державний секретар з питань вищої освіти Румунії Р.Прікопіє, Державний експерт Міністерства освіти і науки Болгарії С.Калоянова та виконавчий директор Постійнодіючого Міжнародного секретаріату BSUN д-р Е.Мамут. Найважливішим підсумком роботи форуму стало прийняття Київської декларації ректорів університетів про стійкий розвиток Чорноморського регіону, текст якої відкрито для обговорення та затвердження вищими органами університетів.
Серед багатьох урочистих заходів відбувся й симфонічний концерт відомого українського оркестру "Київ-Класик" під керівництвом Г.Макаренка - диригента Національної опери України. Були виконані твори Моцарта, Баха, Штрауса та деяких сучасних українських композиторів.
В дні роботи форуму відбулася Генеральна асамблея BSUN, на якій було обрано Президента BSUN на 2008-2010 роки. Ним став ректор НТТУ "КПІ" М.З.Згуровський, а членом Міжнародного виконкому від України BSUN було обрано ректора Запорізького національного технічного університету С.Б.Бєлікова. Головування України на протязі найближчих двох років вимагає від нас активної роботи щодо входження у всі аспекти діяльності цієї поважної міжнародної організації.
А.Смоляров, координатор BSUN у ЗНТУ
На знімку: виступ першого Президента України Л. Кравчука на 7-ому Конгресі Мережі університетів країн Причорноморського регіону (BSUN).

Київська декларація ректорів університетів про стійкий розвиток Чорноморського регіону

Ми, ректори та проректори університетів Чорноморського регіону, вважаємо, що наше покоління відповідає за передачу майбутнім поколінням прийнятних життєвих стандартів і чистого навколишнього середовища!
Ми глибоко стурбовані масштабами, швидкістю забруднення та погіршення якості навколишнього середовища, а також виснаженням природних ресурсів нашого регіону. Локальне і регіональне забруднення ґрунту, води та повітря, нагромадження та поширення токсичних відходів у материкових, прибрежних і морських районах; руйнування та виснаження лісів, ґрунту і води; викиди "парникових" газів ставлять під загрозу виживання людини та інших живих організмів, цілісність планети взагалі і нашого регіону зокрема, його біологічну варіативність, безпеку народів і спадщину майбутніх поколінь. Ці зміни навколишнього середовища викликані складною комбінацією факторів, які можуть вплинути на благополуччя нашого регіону.

Ми вважаємо, що необхідні термінові дії для того, щоб вирішити ці проблеми та змінити тенденції розвитку. Урівноважена демографічна політика, еко-інновації у вигляді впровадження екологічно прийнятних промислових і сільськогосподарських технологій, відновлення лісових масивів, відновлення екології є ключовими елементами у створенні справедливого та стійкого майбутнього для всіх мешканців нашого регіону в гармонії з природою.

Ректор університету С.Бєліков отримує диплом члена Мережі університетів країн Причорноморського регіону.

Університети відіграють головну роль у освіті, проведенні досліджень, розробці стратегії та обміні інформацією, які є необхідними для досягнення цієї мети.
Керівники університетів повинні забезпечити керування та підтримку мобілізації внутрішніх і зовнішніх ресурсів для того, щоб їх інституції могли відповідати цим невідкладним викликам. Тому ми погоджуємося почати наступні дії, а саме:
1. Використовувати кожну можливість для підвищення поінформованості суспільства, уряду, промислових підприємств, організацій і університетів шляхом публічних виступів на тему термінової необхідності забезпечення екологічно стійкого розвитку нашого регіону.
2. Стимулювати роботу всіх університетів у сфері освіти, проведення досліджень, розробки стратегії, обміну інформацією про населення, навколишнє середовище та розвиток для руху в напрямку стійкого розвитку нашого регіону.
3. Засновувати програми для здійснення експертизи менеджменту навколишнього середовища, стійкого економічного розвитку, населення, комплексного керування прибрежними регіонами та пов'язаних з ним сферах діяльності для того, щоб гарантувати, що всі випускники університетів є екологічно освіченими та відповідальними громадянами.
4. Розробляти програми для розвитку здатностей викладацького складу університетів до викладання екологічної освіченості поміж старшокурсників, випускників, а також студентів професійних шкіл.
5. Показувати приклади відповідальності за охорону навколишнього середовища за допомогою заснування в університетах програм з раціонального використання природних ресурсів, переробці відходів, зниженню змісту відходів у стічних водах.
6. Стимулювати участь уряду (на всіх рівнях), організацій і промислових підприємств у підтримці університетських досліджень, освіти, розробки стратегії, обміну інформацією в сфері екологічно стійкого розвитку. Поширювати співробітництво з недержавними організаціями для допомоги в рішенні проблем охорони навколишнього середовища.
7. Збирати керівників освітніх установ і практиків з охорони навколишнього середовища для виконання досліджень, стратегії, програм обміну інформацією та навчальних планів для екологічно стійкого майбутнього Чорноморського регіону.
8. Засновувати співробітництво з початковими та середніми школами для допомоги у розвитку здатностей їх викладацького складу навчати з проблем у сфері населення, навколишнього середовища та стійкого розвитку.
9. Співробітничати з Європейським Союзом і ООН за програмою "Десятиліття стійкого розвитку ООН" (UN Decade on Sustainable Development), а також з іншими національними і міжнародними організаціями, щоб підтримувати всесвітні зусилля університетів по забезпеченню стійкого майбутнього для Чорноморського регіону.
10. Заснувати Академічний Керівний Комітет по стійкому розвитку Чорноморського регіону та доручити Постійному Міжнародному Секретаріату BSUN продовжити роботу в даному напрямку, взаємно інформувати та підтримувати зусилля по виконанню пунктів даної декларації.

Дана Декларація підписана сьогодні, 4-го квітня 2008. у Києві, на 7-й Чергової сесії Конференції Ректорів Чорноморського регіону - Генеральної Асамблеї BSUN, проведеної Національним Технічним Університетом України - КПІ.

Учасники конференції вирішили надати можливість підпису декларації університетами до 1-го серпня 2008.


ДИПЛОМ АВІАЦІЙНОГО САЛОНУ
В авіаційному салоні, який відбувався у Москві у квітні, взяла участь наша делегація у складі ректора ЗНТУ С.Б. Белікова, завідувача кафедри технології авіаційних двигунів О.Я. Качана, декана машинобудівного факультету В.І. Глушка, доцента кафедри Д.В. Павленка та М.В. Сидоренка.
Одночасно на авіасалоні була також делегація ВАТ "Мотор Січ" на чолі з президентом професором В.О. Богуслаєвим.
Серед експонатів салону була експозиція ЗНТУ, яка викликала неабиякий інтерес у відвідувачів виставки, зокрема книги написані професорами кафедри спільно з провідними фахівцями ВАТ "Мотор Січ" і ДП ЗМКБ "Прогрес-Івченко".
В роботі авіасалону взяли участь також провідні підприємства Росії, України і Канади. Організувала і провела його Світова Асоціація авіадвигунобудівників, очолювана Віктором Чуйком. За відгуками відвідувачів виставки, наші книги відрізняються насиченістю експериментального матеріалу, що є результатом ділової співпраці викладачів кафедри і провідних фахівців підприємств.
У складі нашої делегації були і студенти -четвертокурсники Дмитро Бенза та Юрій Вдовиченко. Нам вдалося налагодити ділові зв'язки з колегами з Росії, придбати для кафедри корисну навчальну і наукову літературу, обмінятися новими ідеями і планами у подальшій роботі.
За активну участь в авіаційному салоні наш університет відзначений спеціальним дипломом.
Дмитро Павленко, доцент кафедри технології авіадвигунів.
На знімкy Михайла Сидоренка: члени нашої делегації професори С.Бєліков і В.Богуслаєв, а також Д. Павленко, М. Сидоренко.

Міжнародні зв'язки ЗНТУ
Європа поряд із нами
На тиждень Запорізький національний технічний університет перетворився на невеличку модель Європейського союзу. Тут весною відбулася подія, що носить назву "Workshop". Ця міжнародна студентська конференція організована Спілкою студентів технічних ВНЗ Європи BEST (Board of European Students of Technology) та локальною групою в Запоріжжі за підтримки профкому студентів ЗНТУ. Тут студенти з європейських держав обговорювали теми, підготовлені до цього заходу. Основними з них були: "Кількість та якість курсів, які організовує BEST", "Гнучкість і баланс між цими факторами", "Форми та методи оцінювання якості курсів". Для того щоб поділитися своїми думками, до ЗНТУ завітали дев'ять студентів з Європи, до яких приєдналися двоє студентів з нашого університету. Своїх представників мали, крім України, Естонія, Австрія, Словаччина, Румунія, Бельгія, Польща. Участь у конференції взяв президент міжнародної організації BEST Омер Хантал із Туреччини, який дав інтерв'ю на запорізьких телеканалах. Обговорювали проблеми англійською мовою, адже студенти мали додаткову практику з іноземної мови. У ході роботи учасники розділилися на дві групи і дискутували на задані теми, після чого мали представити найважливіші моменти своєї доповіді. У перервах між аудиторними заняттями, європейські гості мали можливість ближче ознайомитися із Запоріжжям та Україною взагалі. У спеціально відведений час були проведені екскурсії на Хортицю. Закордонні студенти побували на козацькій Січі, дізнались багато цікавого про історію козацтва і Запоріжжя. Найбільше запам'ятався Міжнародний вечір. Тут представники кожної держави презентували страви і національні звичаї своєї Батьківщини, у всьому виділялася Україна: її стіл був щедрим на смачні і незвичні для іноземців кулінарні вироби. Лунали веселі національні пісні!
Вишник Олексій, член локальної групи BEST ЗНТУ

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А   П А Н О Р А М А   

П О Ч Е С Н І    В І Д З Н А К И

За багаторічну плідну наукову і науково-організаційну роботу, визначні творчі здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки Бєлікова Сергія Борисовича -
ректора Запорізького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, відзначено подякою кабінету міністрів України (№8089 від 12 травня 2008 р.)

Указом Президента України №422/2008 від 14 травня 2008 р. за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня науки присвоєні почесні звання:

"Заслужений діяч науки і техніки України" Ольшанському Вадиму Юхимовичу - професорові кафедри Запорізького національного технічного університету, доктора технічних наук, професору.

"Заслужений працівник освіти України" - Андрієнку Олександру Миколайовичу - проректорові Запорізького національного технічного університету, кандидату технічних наук, доценту.

Щиро вітаємо наших колег! Бажаємо їм подальших творчих успіхів у розвитку науки і освіти України!
Ректорат, профком

Доброта
Подарували радість дітям
Протягом чотирьох років дружить колектив кафедри українознавства з вихованцями школи-інтернату села Новомиколаївки Мелітопольського району. От і нещодавно група викладачів, працівників і студентів (14 осіб) побувала у своїх підопічних, які зустрічали гостей хлібом-сіллю. Школярі зраділи подарункам, які вручили їм гості: спортивному інвентарю, відеокасетам, солодощам. Крім того, на зібрані студентами-третьокурсниками гроші купили музичний центр і вручили його школі-інтернату. Того дня в клубі студенти виступили з концертом, хор школярів порадував присутніх піснями. "Ми ще приїдемо до вас!" пообіцяли вихованцям студенти. Хочу подякувати за активну участь у добрій акції "Подаруй радість дітям" співпрацівникам кафедри В.В. Кузьменко, Л.І. Шестопаловій, Д.І. Мозуленкові.
Тетяна Щербина, доцент кафедри українознавства.
На знімку автора: гості з керівниками школи-інтернату

На практику до Німеччини
Протягом останніх років Запорізьку область та Землю Саксонію-Ангальт (Німеччина) пов'язує співробітництво в галузі обміну новітніми технологіями та спільними науковими і освітянськими проектами. ЗНТУ бере активну участь у втіленні українсько-німецької співпраці. З метою підвищення рівня професійної підготовки молодих спеціалістів згідно з договором про співробітництво між Торговельно-промисловою палатою м. Магдебург, ЗНУ та ЗНТУ 2004 року створено "Центр співробітництва Запоріжжя-Магдебург". Головна функція "Центру" - організація дворічного післядипломного підвищення кваліфікації на німецьких підприємствах високих технологій для випускників ЗНУ та ЗНТУ з їх подальшим поверненням на підприємства Запоріжжя та Запорізького регіону. У квітні наш університет відвідала делегація німецького підприємства FEAG ("Центр підготовки електричного устаткування") з м.Сангерхаузен. До складу делегації увійшли керівник підприємства Бернд Міллер, представник підприємства Тобі ас Міллер і троє випускників електротехнічного факультету ЗНТУ - Євген Ликов, Іван Цибульник, Володимир Терьошкин, які вже 2-й рік працюють на FEAG. Це підприємство виробляє електротехнічне обладнання, за договорами виконує замовлення з Росії і Білорусії, тому зацікавлене в російськомовних співробітниках. Представники FEAG провели презентацію свого підприємства для студентів електротехнічного факультету ЗНТУ. Наші випускники поділилися враженнями про життя в Німеччині, про умови роботи і дозвілля. На закінчення Бернд Міллер запросив присутніх студентів після закінчення університету пройти дворічну практику в Німеччині. Для цього треба небагато: знати німецьку мову, заповнити анкету у відділі міжнародних зв'язків, отримати дозвіл з підприємства, де випускник працює, і мати бажання попрацювати на німецькому підприємстві. Слід зазначити, що остаточне рішення про запрошення на практику того або іншого випускника приймає німецька сторона. Німецькі гості ознайомилися з лабораторіями кафедр електропостачання промислових підприємств, електропривода та автоматизації промислових установок, зустрілися з проректором з міжнародних зв'язків О.М. Андрієнком.
Лариса Дуйко, начальник відділу забезпечення міжнародної діяльності ЗНТУ

Відпочинок
Цікава подорож на Полтавщину
Її здійснила група викладачів і працівників нашого університету завдяки профкому. Ми побували не лише в обласному центрі, а і в селищах Опішня, Диканька, Великі Сорочинці, знайомі нам з творів Миколи Гоголя. Звісно, вони відомі кожному українцеві, та все ж побувати на цій славетній землі - це незвичайне свято. Здається, тут неначе зустрічаєшся з персонажами творів Гоголя, перебуваєш на відомому й за кордоном Сорочинському ярмарку. В Опішні ми побували в єдиному в Україні заповіднику гончарства. Ми відвідали також славнозвісну Диканьку, село Гоголеве, заповідник Гоголя. Тут була садиба його батьків, збереглася їх могила.
Приємно вразило селище Великі Сорочинці, музей М.В.Гоголя. Тут колись була хата, в якій народився великий письменник. Збереглася Преображенська церква, в якій його хрестили. У Диканці ми з особливим хвилюванням роздивлялися Миколаївську церкву, побудовану 1794 року спадкоємцем генерального писаря доби Івана Мазепи Василем Кочубеєм. У селищі й досі збереглися кочубеївські дуби-велетні, урочиста арка, споруджена на честь російського царя Олександра I, який відвідав Диканьку. У Полтаві ми побували в кількох музеях, зокрема в садибі Івана Котляревського, в заповіднику "Поле Полтавської битви", музеї авіації та космонавтики. Дивувалися з того, що в Полтаві музеїв більше, ніж в усій області. Таке не забувається! Сердечно дякуємо нашому профкому за таку цікаву подорож!
Володимир Гордійченко, викладач кафедри філософії

Добре слово про добрих людей
З турботою про всіх
Колектив комбінату громадського харчування ЗНТУ, очолюваний Таїсією Іванівною Сикомас, щодня працює з турботою про всіх - викладачів, співробітників, студентів. Кожен працівник прагне догодити відвідувачам буфетів, кафе, аби вони завжди були задоволені якістю страв, уважним обслуговуванням.
Звісно, керувати колективом з тридцяти осіб дуже нелегко, бо у кожного свій характер і уподобання. Таїсія Іванівна, враховуючи це, знаходить з підлеглими спільну мову. Завдяки цьому колектив працює дружно, злагоджено, долаючи всілякі труднощі і негаразди. Таїсія Іванівна прийшла працювати в галузь громадського харчування, закінчивши Запорізьке кулінарне училище, а затим і Донецький інститут торгівлі за спеціальністю "Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами". І от уже понад 46 років не зраджує своїй професії. А в "машинці" працює 20 років. Вона вимоглива до себе і своїх підлеглих, доброзичлива, турботлива. Уміє організувати колектив на вирішення будь-яких проблем, у тому числі і складних. Таїсія Іванівна гостинна господарка, любить приймати гостей вдома і на дачі. Вона сама полюбляє охайність, чистоту у всьому і вимагає цього від підлеглих. Завдяки увазі і сумлінню завідувачка комбінату та її трудівниць, в їдальні неабиякий вибір страв, випічки, закусок, напоїв. До речі, ціни на обіди тут значно нижчі, ніж у їдальнях інших навчальних закладів, при чому якість їх висока. В кафе регулярно влаштовують прийоми на честь ювілеїв викладачів і спіробітників, а також різних свят. Нещодавно колектив відзначив ювілей Таїсії Іванівни, де дякували їй, бажали здоров'я, довголіття, сімейного щастя
Лідія Стрюк, завідувач виробництва комбінату громадського харчування, Людмила Панченко, профгрупорг

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок