Видається
з 1960 року
26 червня
2006 року
№10
(2025)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цього року ЗНТУ випускає 1357 фахівців за 28 спеціальностями, 96 магістрів за 22 спеціальностями і 1057 бакалаврів за 30 спеціальностями
Хай щастить вам, друзі, у житті!

Г О Л О В Н И Й   І С П И Т


ЩОБ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ ЛИТТЯ
Кожен з 66 випускників кафедри "Машини і технологія ливарного виробництва" намагався вирішити якусь проблему лиття. Усі дипломні проекти і дві магістерські роботи їх автори виконали із застосуванням комп'ютерів. Тема проектів відповідала проблемам виробництва, де випускники проходили практику: ВАТ "Мотор Січ", ДП " Івченко-Прогрес", завод "Промарматура", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Комбінат Заоріжсталь", "АвтоЗАЗ".
- Нинішні проекти розроблені із застосуванням нових методів лиття, - підкреслює завідувач кафедри професор В.В. Луньов. - У конструкторських розробках використане сучасне обладнання: ливарні плавильні печі, термооброблення, виготовлення моделей тощо.
Державні екзаменаційні комісії (їх було дві) відзначили кращі дипломні проекти, зокрема Євгена Куроптяника. Він розробив цех виливниць "Запоріжсталі", використав у ньому нові методи в технології, замінив технологічний ланцюг. Проект буде впроваджено у виробництво.
Ігор Биков у магістерській роботі запропонував підвищити якість виливок з кольорових металів для деталей авіадвигунів і техніки для народного господарства за рахунок зовнішнього зміцнення. Частина розробки вже впроваджена на ВАТ "Мотор Січ" для зміцнення деталей авіадвигунів і машин для народного господарства. Це дає змогу замінити деформовані деталі на відливки.
Професор В.І. Гонтаренко пояснив, що кафедра литва єдина в університеті, випускники якої проектують не окремі дільниці, а цехи з економічним обґрунтуванням процесів і транспортних операцій.
ВЛАСН. ІНФ.
На знімках Г. Бялика: група студентів, які в один день захистили дипломні проекти на "відмінно", І. Шумілкін, К. Михайлов, О. Голоднюк і Д. Мосієвич.

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ЗНТУ
СПІВРОБІТНИЦТВО З "ДЕЛКАМ" РОЗШИРЮЄТЬСЯ
В університеті побувала офіційна делегація англійської компанії "Делкам" на чолі з керуючим директором Хью Хамфрі. Ректор ЗНТУ С.Б. Бєліков і Хью Хамфрі підписали договір про те, що ЗНТУ стає головним центром в Україні по використанню інформаційно-технологічних програм відомої у світі компанії серед технічних вищих закладів. Цей договір підпишуть також ректори університету "КПІ" та Харківського національного технічного університету.
Передбачено безкоштовне стажування наших фахівців у цій компанії.
ВЛАСН. ІНФ.
На знімку О. Пастушенка: підписання договору.

ДЕСЯТИЙ ВИПУСК ФАХІВЦІВ
Десять років тому відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю "Програмне забезпечення автоматизованих систем". Нині захищалося 79 фахівців за денною і заочною формами навчання. Понад 60 відсотків проектів - реальні.
ДЕК відзначила роботи магістрів Володимира Клименка, Ксенії Овсянникової, Віри Марченко, Романа Сущинського. Вони отримають дипломи з відзнакою.
К. Овсянникова запропонувала роботу з теми "Автоматизована інтелектуальна банківська система для роботи з платіжними картками". Вона містить у собі елементи штучного інтелекту і впровадженна в експлуатацію в УкрСибБанку. Р. Сущинський дослідив методи підвищення швидкодії криптографічних алгоритмів. В. Клименко цього року був фіналістом всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць з напрямку інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації. Про розробки дипломної роботи він доповідав на міжнародній науково-технічній конференції у Дніпродзержинському ДГТУ.
Дипломна робота В. Марченко - "Програмна реалізація методів прийняття рішень у системі дефекації лопаток газотурбінних двигунів при ремонті". Про результати роботи автор доповідала на ювілейному міжнародному молодіжному форумі "Радіоелектроніка і молодь у XXI столітті", який проходив у Харкові.
Анатолій ПРИТУЛА,завідувач кафедри програмних засобів, доцент

ДОБРЕ НАВЧАЛИСЯ - ДОБРЕ Й ЗАХИЩАЛИСЯ
Протягом навчання в університеті дві третини студентів кафедри "Електричні апарати" сумлінно засвоювали спеціальність фахівця з електричних машин та апаратів. Їх знання оцінені "п'ятіркою" Такий середній бал мають 24 випускники. Тому й захищають вони дипломні проекти впевнено, зі знанням справи, отримуючи вищий бал. Диплом з відзнакою отримають 12 випускників з 44, які захистилися.
Характерно, що більшість дипломних проектів - реальні, розроблені за темами, запропонованими виробничниками.
Катерина Олексієнко розробила проект з теми "Комплексне розподільче пристосування на 10 кВ 200А з електрогазовим вимикачем". Юлія Ізюмченко запропонувала державній екзаменаційній комісії, очолюваній В.Т. Бєльдієм, головним конструктором ВАТ "ВІТ", трифазний трансформатор 110 кВ для електрогазового розподільчого пристрою. Заочник Олександр Конарев, який працює на Дніпрогесі, розробив роз'єднувач 170 кВ 200А для калібрувального цеху. Він упроваджений у виробництво з економічним ефектом 5 тисяч гривень на рік на один роз'єднувач.
Магістерську роботу на "відмінно" захистив Сергій Конограй з теми "Система діагностики силового трансформатора в режимі експлуатації". Новинка впроваджена на фірмі "Енергоавтоматизація" спільно з ВАТ "ЗТЗ". Вже освоєно виробництво таких систем у Запоріжжі для енергетиків України, Російської федерації і Казахстану. Сергій Конограй рекомендований для навчання в аспірантурі.
- Ця технічна новинка, розроблена заочником Сергієм Конограєм, значно скорочує обсяг регламентних робіт з технічного стану трансформатора. Окупність нової системи - два-три роки, - розповідає завідувач кафедри професор Олександр Михайлович Рассальський. - Заочник Олександр Конарев запропонував енергетикам Дніпрогесу, де працює начальником дільниці, модернізований роз'єднувач, що дозволяє економити півмільйона гривень на рік…
Усі випускники розподілені на виробництво, де й упроваджуватимуть свої розробки у виробництво, зокрема на "Запоріжсталі", "Дніпроспецсталі". Протягом останніх п'яти років сюди направлено 67 випускників кафедри.
ВЛАСН. ІНФ.

ПРОЕКТУЮТЬ ЗАВОДСЬКІ ЦЕХИ
Павло Філоненко, випускник кафедри "Оброблення металів тиском", розробив дипломний проект з теми "Листоштампувальний цех автомобілебудівного заводу". Екзаменаційна комісія на чолі зі Степаном Івановичем Кравчуком, колишнім директором "АвтоЗАЗ", задоволена тим, що нинішні випускники значно краще підготовлені до захисту, ніж торішні. Зокрема Степан Іванович "п'ятіркою" оцінив і проект П. Філоненка.
- Це реальний проект, який заслуговує на увагу виробничників, - сказав він. - Оригінальна розробка, передбачена лінія розпуску рулонів металевого лиття. Зменшаться відходи, що дозволить економити кошти. Добре, що Павло був на практиці в цеху дрібного штампування автозаводу, туди ж піде працювати і зможе впровадити у виробництво свій проект...
Тетяна Васильченко дослідила зубчасто-важельні виконавці механізмів пресів. Застосування їх у виробництво зменшить брак, підвищить продуктивність виробництва. Новинка дозволить організувати в Україні виробництво спеціальних пресів для вироблення і чистої вирубки. А поки що їх закуповують за кордоном.
- Цьогорік ми випускаємо тридцять сім інженерів-механіків і три магістри, - говорить завідувач кафедри доцент Олександр Вікторович Євтушенко. - Дипломи з відзнакою отримають шестеро, в тому числі і три магістри. Майже всі дипломні проекти і всі магістерські роботи - реальні, впроваджені або впроваджуватимуться у виробництво. Робитимуть це наші випускники, які працюватимуть на підприємствах, де проходили практику...
ВЛАСН. ІНФ.

ЗАХИЩАЛИСЯ НА ЗАВОДІ
Як і щороку, випускники кафедри "Електричні машини" захищали дипломні проекти і магістерські роботи на філії, яка діє на ВАТ "Запоріжтрансформатор". Тут вони раз на тиждень слухали лекції викладачів і спеціалістів підприємства, тут проходили в цехах і лабораторіях практику. А нині випускники розробили дипломні проекти і магістерські роботи на замовлення виробничників ВАТ "Запоріжтрансформатор", ВАТ "ВІТ", заводу високовольтної апаратури. Тому високо оцінили державні екзаменаційні комісії (їх було дві) розробки без п'яти хвилин інженерів-електромеханіків і магістрів. Кожна робота безпосередньо стосувалася конкретних проблем виробництва. Частина з них уже впроваджена у виробництво, інші - на стадії впровадження.
Павло Курган запропонував у магістерській роботі "Розрахунок і проектування серії електродвигунів МТ". Розроблена програма побудови векторних діаграм в електронному вигляді. За цими розробками Павло написав дві наукові статті для спецжурналу. Його дослідження використовуватимуть у навчальному процесі і наукових роботах.
Євген Глущенко розробив дипломний проект з теми "Розрахунки та проектування шунтувального реактора". В процесі розробки проекту Євген впровадив кілька технічних рішень у виробництво, зокрема замінив систему охолодження. Завдяки цьому помітно зменшилися витрати на вироби, підвищилася надійність реактора.
Обидві роботи цих випускників комісія оцінила найвищим балом. Хлопці отримають диплом з відзнакою.
"П'ятіркою" оцінено також магістерські роботи Олександра Качкова, Наталі Пригляднової і Романа Пархоменка. Усі четверо магістри рекомендовано до навчання в аспірантурі.
Успішно захистилися 43 випускники кафедри, з них - чотири магістри. Двадцять чотири випускники отримали "п'ятірки". Дипломи з відзнакою отримають 12 випускників.
Василь САВЕЛЬЄВ, заступник декана електротехнічного факультету

З ЕЛЕКТРОННОЮ ТЕХНІКОЮ НА "ТИ"
Двадцять два фахівці з електронної техніки випускає нині кафедра "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади". З них чотири дипломи з відзнакою отримають три магістри і один інженер: Володимир Желєзняк, Олександра Кошик, Олександр Хмара і Сергій Шпак.
Державна екзаменаційна комісія на чолі з головним конструктором НВО "Хартрон - Юком" О.В. Романовським вищим балом оцінила проект Андрія Кукульчука з теми "Дослідження надійності операційних систем в телекомунікаційних мережах". Він розробив рекомендації користувачам інтернету, як визначити систему, більш захищену від несанкційованого втручання. Олександр Манукян запропонував комісії розробку системи керування технологічними процесами при виготовленні інтегральних схем. Вона вже впроваджена у виробництво. Економія коштів досягається за рахунок збільшення виготовлення високоякісних приладів.
- Через два роки на кафедрі захищатимуться фахівці ще й другої спеціальності "Якість, стандартизація і сертифікація", - розповів доцент Олександр Томашевський. - За нею вже навчаються студенти. Кількість випускників кафедри тоді значно збільшиться.
ВЛАСН. ІНФ.

ВПЕРШЕ - ЗА НОВОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
Напередодні захисту дипломних проектів комісія з Міністерства освіти і науки України на чолі з доктором технічних наук, професором В.П. Поліщуком акредитувала на кафедрі "Транспортні технології" нову, вже другу спеціальність "Організація і регулювання дорожнього руху", за якою захистили дипломні проекти 24 спеціалісти з організації і регулювання дорожнього руху. З них шестеро отримають диплом з відзнакою: Анна Войницька, Катерина Козлітина, Валентина Овчаренко, Анна Родіна, Ольга Чайкіна і В'ячеслав Трушевський.
Державна екзаменаційна комісія вищим балом оцінила проект В'ячеслава Трушевського "Комплекс автоматизованого регулювання світлофора". В'ячеслав залишиться працювати на кафедрі. Валентина Овчаренко розробила проект з удосконалення організації дорожнього руху на автостраді Харків-Сімферополь.
Успішно також захистилися випускники кафедри за спеціальністю "Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті" (34 фахівці). Магістерську роботу Надія Мосаєва присвятила темі "Оптимізація транспортного обслуговування електрометалургійних підприємств". Ксенія Поярко розробила дипломний проект теж з конкретної теми "Удосконалення процесу перевезень пасажирів підприємством ВАТ "Транзит-авто". Дві третини дипломних проектів - реальні, розробки яких уже впроваджені у виробництво або впроваджуються. П'ятеро випускників цієї спеціальності отримають диплом з відзнакою: Надія Мосаєва, Ксенія Поярко, Іван Кревега, Євгенія Чучко, Ольга Шишова.
- Відчувається, що наші випускники зуміли розробити реальні теми проектів і магістерських робіт, пов'язані з нагальними проблемами пасажирських перевезеннь і регулювання дорожнього руху, - говорить завідувач кафедри професор Геннадій Федорович Бабушкін, - Це означає, що і викладачі, і студенти, і виробничники працювали заодно, займалися спільними проблемами. А відтак наші випускники потрібні в трудових колективах, принесуть їм користь.
Микола КЛИМЕНКО

ВІТАЄМО САРАН ЛІДІЮ АНДРІЇВНУ З ЮВІЛЕЄМ !
Понад 50 років присвятила Лідія Андріївна улюбленій і важливій справі навчання й виховання молодого покоління, прищеплювала їм любов до математики, охоче передавала свій досвід і глибокі знання.
Трудове життя Лідії Андріївни розпочалося після закінчення з відзнакою фізико-математичного факультету Дніпропетровського державного університету. З 1959 року вона працює у "машинці": спочатку асистентом кафедри вищої математики, а після захисту кандидатської дисертації 1975 року - старшим викладачем, доцентом цієї ж кафедри. Її здібності керівника, організатора , методиста особливо розкрилися, коли вона очолила підготовче відділення , сприяла створенню одного з найкращих колективів викладачів і студентів серед підготовчих відділень вищих навчальних закладів України.
Талановитий педагог і вчений, Лідія Андріївна відкрила шлях у світ науки багатьом школярам, співпрацюючи з Малою академією наук, ініціювала і брала активну участь у створенні технічного ліцею "Вибір".
Плідною є й наукова робота Л.А.Саран. Вона автор багатьох наукових статей у журналах та збірниках, учасник наукових конференцій різного рівня, розробила й опублікувала чимало методичних вказівок для студентів, слухачів підготовчого відділення та абітурієнтів.
Науково-педагогічна діяльність ювіляра відзначена багатьма нагородами. Лідія Андріївна є заслуженим працівником вищої школи УРСР, відмінником освіти України.
Людина творча, цілеспрямована, ініціативна, Лідія Андріївна вимоглива до себе й інших. За це її поважають колеги і студенти.
Щиро вітаємо Вас, шановна Лідіє Андріївно, з визначною датою! Зичимо Вам міцного здоров'я, довголіття, нових успіхів у роботі, щастя і наснаги.
Ректорат Профком Факультет довузівської підготовки

ВІТАЄМО СКЛЯРЕВСЬКОГО Олександра Миколайовича з 60-річчям!
Понад 30 років працює О.М. Скляревський на кафедрі "Теплотехніка і гідравліка". А з вересня 2005 року очолює кафедру.
1964 року закінчив Запорізьку середню школу №28 зі срібною медаллю і вступив до "машинки". Після закінчення інституту з червоним дипломом (1969 рік) працював у Запорізькому об'єднанні "Моторобудівник" - конструктором, а згодом - начальником групи конструкторів.
Після п'яти років праці в об'єднанні О.М. Скляревський повернувся до "машинки" досвідченим конструктором, працював старшим інженером науково-дослідного сектору. 1982 року захистив кандидатську дисертацію з теми "Розроблення і дослідження гідравлічного слідкувального привода". Багато сил і уваги надає він вихованню висококваліфікованих фахівців, удосконаленню навчального процесу. Олександр Миколайович написав і видав навчальні посібники: "Машинное моделирование электрогидравлических следящих приводов", "Объемный гидропривод", "Электрогидравлический следящий привод".
2004 року О.М. Скляревський захистив докторську дисертацію з проблем моделювання і дослідження нестаціонарних процесів в об'ємних гідроприводах.
Олександрові Миколайовичу Скляревському притаманні чесність, порядність, доброта, висока ерудиція. За це його шанують і викладачі, і студенти.
Вітаємо Вас, шановний Олександре Миколайовичу, з ювілеєм! Бажаємо Вам міцного здоров'я на довгі роки, родинного тепла і благополуччя. Нехай натхнення та успіх допомагають Вам подолати труднощі, а кожен день приносить радість і щастя!
Ректорат Профком Колективи транспортного факультету і кафедри

ОБРАНА АКАДЕМІКОМ
П'ять років працює викладачем кафедри фінансів і банківської справи Алла Василівна Череп. За цей час вона захистила кандидатську дисертацію, стала доцентом, кандидатом економічних наук. Вона уміло й доступно викладає дисципліни "Економічний аналіз", "Фінанси підприємства", "Основи банківського обліку та аналізу". А.В. Череп опублікувала дві монографії і три навчальні посібники зі свого фаху.
Нині Алла Василівна - докторант і за сумісництвом працює старшим викладачем кафедри.
А.В. Череп обрали академіком Академії економічних наук України зі спеціальності "Фінанси". Щиро вітаємо Аллу Василівну з визначною подією в житті!
Юрій ВНУКОВ, проректор ЗНТУ

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок