Видається
з 1960 року
Четвер
26 вересня
2003 року
№14
(2062)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В І С Т І    З   Ф А К У Л Ь Т Е Т І В
Нова спеціалізація
На кафедрі „Обладнання і технологія зварювального виробництва" відкрито нову спеціалізацію „Міжнародна сертифікація та управління продукції у зварювальному виробництві". Відтепер студенти спеціальності „Технологія та устаткування зварювання" отримуватимуть і спеціалізацію, необхідну для виходу підприємств на міжнародні ринки.
На таких фахівців чекають на заводах і в фірмах.
Андрій Шумілов, декан інженерно-фізичного факультету
Навчаються лише англійською мовою
Кафедра „Електричні апарати" набрала групу студентів (15 осіб) до спецгрупи ЕА-423, де усі предмети викладаються англійською мовою.
Таких груп на цій кафедрі уже п'ять (на кожному курсі - група), в яких навчається 85 студентів.Такі фахівці зараз дуже користуються на виробництві.
Василь Савельєв, заступник декана електротехнічного факультету
За дистанційною формою навчання
опонуватимуть цього навчального року 100 другокурсників другу спеціальність на вибір „Фінанси", „Програмне забезпечення автоматизованих систем", „Менеджмент організацій" та „Комп'ютерні системи і мережі" - на нашому факультеті. Набір у такі групи завершиться до 1 жовтня.
Одночасно з основною спеціальністю студенти оволодіватимуть другим фахом за заочно-дистанційною формою навчання. Заняття проходитимуть по суботах. По закінченні навчання вони отримають другий диплом спеціаліста на іншому факультеті.
Микола Ситников, декан факультету післядипломної освіти
Розробки вчених впроваджено на ВАТ „Мотор Січ"
Отримано свідоцтва від „Укрпатента" про реєстрацію авторського права на програмні продукти „Автоматизована система", „Діагностика" (автори - професор Ю. Внуков, доцент В. Дубровін та аспірант С. Суботін). Свідоцтво - це своєрідний патент, який раніше видавався авторам відкрить і винаходів.
Обидві розробки наших вчених впроваджені і діють на кафедрі „Програмні засоби" та на ВАТ „Мотор Січ".
Микола Касьян, декан факультету Інформатики та обчислювальної техніки
Заняття з історії України веде викладач кафедри українознавства В.Н.Чоп
Філіали факультету
Один з них відкрився на Запорізькому автомобілебудівному заводі, у навчальному центрі. Тут розпочали заняття понад 60 першокурсників, які опановують спеціальності на кафедрах „Фінанси" та „Менеджмент".
Такий же філіал діє і в Токмацькому машинобудівному технікумі.
Цьогорік кафедра „Фінанси" набрала на навчання 5 груп (129 студентів), з них 42 на держбюджеті. Торік на кафедрі навчалося три групи. А взагалі на факультеті - 220 першокурсників.
Владислав Корольков, декан ФЕУ

Вітаємо Руднєва Олександра Михайловича з 50-річчям
Закінчивши інститут, Олександр спершу працював на виробництві, а з 1977 року „машинці". Старший інженер, асистент кафедри "Деталі машин і підйомно-транспортних механізмів". Навчався в аспірантурі в Інституті твердого тіла АН СРСР у Москві. Повернувшись до „машинки", мав посади асистента і старшого викладача кафедри. Кандидат технічних наук Олександр Руднєв с 1988 року працює на цій же кафедрі доцентом. Як вчений і педагог він чимало зробив для поліпшення підготовки інженерів, зміцнення матеріально-технічної бази кафедри. Олександр успішно працює над вирішенням науково-технічних проблем, пов'язаних з діагностикою і підвищенням строку використання вантажопідйомних кранів. За час роботи на кафедрі О.Руднєв виявив себе як здібний науковець, викладач. Протягом багатьох років керує науково-дослідними розробками з обстеження вантажопідйомних кранів, керує підготовкою дипломних проектів студентів, допомагає у підготовці наукових кадрів.
Олександр Михайлович неодноразово заохочувався ректоратом за успіхи у праці.
Вітаючи Вас, шановний Олександре Михайловичу, з ювілеєм, бажаємо Вам нових творчих здобуттів, міцного здоров'я, щастя в особистому житті!
Колектив кафедри ДМ і ПТМ

Нове у навчальному процесі
„МАЛИЙ ЧАРІВНИК" НА КАФЕДРІ
Саме так називають викладачі і студенти кафедри „Металорізальні верстати та інструмент" невеличкий за розмірами високошвидкісний трикоординатний верстат з ЧПК. Його габарити - 500 х 400 мм, висота - 350 мм. Технічне диво японської фірми „Roland" зачаровує усіх, хто бачив або знає його технічні можливості. Настільна фрезерна машина доповнюється сканером. У порівнянні з попередніми моделями фрезерних машин і сканерів ця більш продуктивна й потужна, з великим робочим полем. У ній поліпшена система команд, значно зросла швидкість.
„Малий чарівник" може обробляти деталі складних форм з легких сплавів, дерева, пластмаси і навіть з воску.
Як саме вона працює? На комп'ютері викреслюється конструкція деталі і розробляється керуюча програма з використання програмних продуктів Delcam і передається на верстат. Усі процеси в ньому повністю автоматизовані, так що людина не втручається в її роботу. Точність обробки надвисока, на деталі помітні навіть найдрібніші рисочки, цяточки.
Сканер, приданий до машини, здатний сканувати з єдиного примірника деталі, так що не потрібно готувати креслення, технічну документацію, технологію, як це роблять для інших фрезерних верстатів. Машина, точніше її сканер, може сканувати об'єкти широкого діапазону, у тому числі і пластилінові моделі, свіжі фрукти, скляні вироби, які складають труднощі для оптичних сканерів. Комплекс має програму, яка дозволяє робити тривимірне гравірування.
Вперше цього року студенти, які опановують спеціальність „Металорізальні верстати і системи", знайомляться й вивчають спеціалізацію „Комп'ютерне проектування і дизайн верстатного обладнання". Майбутні інженери вмітимуть працювати на сучасних металообробних верстатах, таких, як ця технічна новинка, подарована ЗНТУ колективом ЗМКБ „Прогрес". На кафедрі є інші новітні верстати та обладнання. Тому студенти охоче вивчають усе нове - машин й технологію.
Леонід Івщенко, директор машинобудівного інституту ЗНТУ, завідувач кафедри „Металорізальні верстати та інструмент"
На фото: „малий чарівник" за роботою

Міжнародні зв'язки
Делегація із США
Вперше підписано угоду між ЗНТУ та американським університетом Катеринг з міста Флінт. Гості на чолі з Памелою Гейл Бакен - виконавчим директором організації "Міста-побратима" з міста Флінт, ознайомилися з науковими аудиторіями, комп'ютерним, мультимедийним класами, бібліотекою відвідали заняття групи, яка навчається англійською мовою.
У кабінеті ректора ЗНТУ C.Б.Бєлікова відбулася відверта ділова розмова про науково-технічне і методичне співробітництво між двома вищими навчальними закладами. Обговорено також перспективи становлення і розвитку партнерських відносин.
Олександр Андрієнко, проректор ЗНТУ
На фото О. Пастушенка: делегація із США в ЗНТУ

Нові книги викладачів
"МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАДАЧАХ НАВЧАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ"
Такий посібник підготували і видали доцент В.І. Дубровін та аспірант С.О. Субботін. У книзі досить повно викладені основи математичних методів оптимізації з орієнтацією на підготовку програмістів.
Значна роль у начальному посібнику приділена також застосуванню методів оптимізації для навчання штучних нейронних мереж. Це ефективний інструмент для побудови числових моделей складних об'єктів і процесів. Видання містить й опис оригінальних авторських розробок і результатів досліджень нейромереж і методів оптимізації. Автори книги пропонують алгоритм кластер-регресійної апроксимації, що дозволяє уявити міждисциплінарний взаємозв'язок нейроінформатики, методи оптимізації та математичної статистики.
У книзі широко висвітлено й опис програмного забезпечення для вирішення оптимізаційних задач, моделювання й навчання нейромереж.
Навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти та науки України для студентів вищих навчальних закладів. Його можуть використовувати науковці та аспіранти з метою поглиблення знань.
Більш детальну інформацію про книгу можна отримати в мережі Інтернет за адресою: http://csit.narod.ru.
Анатолій ПРИТУЛА, завідувач кафедри „Програмні засоби"

Вітаємо із спортивними досягненнями !
На передодні Дня фізкультурника стало відомо про успіхи спортсменів, яких вони досягли на всеукраїнських змаганнях.
Олексій Щокін, викладач кафедри фізвиховання, виборов першість на змаганнях веслярів - ветеранів на байдарках.
Ксенія Яримбаш, викладач кафедри фізвиховання, на 10-й Всеукраїнський спартакіади здобула дві бронзові медалі (плавання).
Світлана Палець, другокурсниця електротехнічного факультету ЗНТУ, посіла друге місце з академічного веслування в Києві. Вона виконала норматив майстра спорту.
Щиро вітаємо чемпіонів і призерів змагань з визначною перемогою! Бажаємо їм подальших успіхів у праці, навчанні і спорті!
 
На фото О. Пастушенка: О. Щокін та К. Яримбаш

На початок