Видається
з 1960 року
24 вересня
2004 року
№14
(2091)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДНІ КАФЕДРИ
БЕЗ "МЕХАНІКИ" НЕМА ІНЖЕНЕРА
Це всім відома істина. Тому кожен студент нашого університету, незалежно від обраної ним спеціальності, обов'язково вивчає курс механіки. В залежності від профілю цей предмет вивчають на 1-2-3 курсах - протягом одного, двох чи трьох семестрів. Три дисципліни : "Опір матеріалів", "Прикладна механіка" і "Теоретична механіка".
До речі, до 2001 року це була кафедра "Опір матеріалів", а затим об'єдналася з кафедрою "Теорія механіки та механізмів і машин" в єдину кафедру "Механіка". Кафедра "Опір матеріалів" створена 1930 року, очолював її доцент А.І. Гурвич, з 1944 року - доцент Г.А. Аванесов, з 1962 - професор В.В. Абрамов. З 1994 року кафедрою завідує доцент В.Г. Шевченко. Кожного відрізку часу кафедра оновлювалася, вдосконалювалися методи і форми викладання предметів, зміцнювалася її матеріально - технічна база. Це особливо помітно в останні 10 років.
У колективі з двадцяти викладачів - 13 кандидатів наук, 11 доцентів. Серед них - ветерани університету: колишній фронтовик доцент І.Г. Борисенко, старші викладачі І.В. Куляба та О.Ю. Вітер. З них у всьому беруть приклад молоді викладачі : доцент Сергій Рягін, Олександр Овчинников, який нещодавно захистив кандидатську дисертацію, та інші.
Колектив кафедри постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення навчального процесу : розробляє конспекти лекцій з урахуванням сучасних вимог, методичні вказівки з виконання студентами завдань і лабораторних робіт. Вони видані в університетській друкарні і є незамінним практичним матеріалом для студентів. Викладачі розробили і використовують у навчальному процесі комп'ютерну систему обліку і контролю знань студентів з дисциплін кафедри. Особливо багато зробили і роблять для цього доценти Анатолій Будник, Сергій Рягін, Станіслав Саксонов, П.К. Штанько.
Авторський колектив (керівник В.Г. Шевченко) підготував і видав українсько - англійський підручник "Теоретична механіка". Подібний підручник підготував українською мовою доцент П.К. Штанько.
- Нині ми працюємо над розробленням методичного забезпечення концепції дистанційної освіти, - розповідає завідувач кафедри доцент Володимир Григорович Шевченко. - Студент з допомогою Інтернету зможе отримувати методичний матеріал і подавати свої роботи на кафедру й одержувати за них оцінки. Це прискорить і полегшить студентам спілкування з викладачами...
Студенти технічних спеціальностей оволодівають необхідними дисциплінами за програмою кафедри "Механіка" у добре обладнаних навчальних аудиторіях і трьох лабораторіях. Є тут і лекційний зал імені професора В.В. Абрамова, який тривалий час очолював кафедру "Опір матеріалів". З неабияким художнім смаком оформлено куточок пам'яті вченого: фотографії і його портрет, основні дані життєвого й наукового шляху. В.В. Абрамов завжди на рідній кафедрі, неначе слідкує за навчанням студентів, заохочує їх до відмінного навчання.
В коридорі й на стінах навчальних аудиторій - гарно оформлені стенди і плакати, на яких представлені методичні вказівки з курсових робіт та з контрольних розрахунково - проектних завдань.
Засвоєнню навчального матеріалу сприяє також комп'ютерний клас на 18 робочих місць. У навчальних лабораторіях (завідувач О.В. Мазіна) студенти виконують роботи з визначення механічних характеристик різних матеріалів.
Викладачі кафедри завжди приділяють увагу науково - дослідницьким розробкам, виконують господарські роботи на замовлення підприємств і фірм. Займаються і держбюджетною розробкою з теми "Комплексні системи діагностики опору матеріалів в умовах в'язких агресивних середовищ". Фінансує цю розробку Міністерство освіти і науки України.
Група вчених під керівництвом старшого наукового співробітника О.Б. Колотілкіна працює над технічними розробками нових технологій для скляної галузі, інша група вчених розробляє на замовлення комбінату "Запоріжсталь" технологію хіміко - термічного оброблення деталей і методику їх діагностування. Відповідальний - доцент Сергій Рягін.
У зв'язку з необхідністю підвищити точність вимірювання параметрів деформації зразків різних матеріалів група науковців кафедри розробила метрологічне забезпечення роботи розривної машини. Це гарантує точність вимірювань параметрів для технічних кафедр, які займаються розробкою нових матеріалів. У цьому допомогли кафедрі ректорат, зокрема метрологічна служба університету.
Колектив кафедри працює також спільно зі спеціалістами за замовленням ВАТ "Мотор Січ", ВАТ "АвтоЗАЗ" та інших підприємств.
Вадим ВІНЕЦЬКИЙ, старший лаборант кафедри
На знімках О. Пастушенка: зав.кафедри доцент В.Г. Шевченко читає лекцію студентам у навчальній аудиторії ім. Абрамова; Стенд у куточку, присвяченому йому.

ПОРТРЕТ ВИКЛАДАЧА
ЗА ПРИКЛАДОМ БАТЬКА
Вадим Кудін, асистент кафедри машин і технології ливарного виробництва ЗНТУ, вибір професії вважає не випадковим. Навчаючись у середній школі №15 м. Запоріжжя, він не раз приходив до свого батька Валерія Тимофійовича на роботу, який працював науковим співробітником кафедри ливарного виробництва "машинки". Хлопцеві дуже подобалося дивитися, як відбувається плавлення та заливання металу. Ще школярем він навчився виготовляти ливарні форми і різноманітні художні виливки з металу. Тому одразу після закінчення школи успішно склав вступні іспити і вступив до машинобудівного інституту на спеціальність "Машини і технологія ливарного виробництва".
Завдяки відмінному навчанню в інституті вже на третьому курсі Вадима зарахували до групи, заняття якої проходили у філіалі ливарної кафедри ВАТ "Мотор Січ". Тут викладали провідні спеціалісти цього підприємства. Навчаючись у філіалі, Вадим Кудін добре опанував технологію виробництва литих деталей для газотурбінних двигунів. Тема його дипломного проекту - "Проектування цеху з виготовлення робочих лопаток гарячого тракту газотурбінних двигунів". Його він захистив на "відмінно".
Одночасно з навчанням Вадим серйозно займався науковими дослідженнями. Тому після закінчення університету за рекомендацією державної екзаменаційної комісії був прийнятий до аспірантури.
Тему дисертації, за порадою наукового керівника, професора Едуарда Івановича Цивірка, обрав актуальну для розвитку авіаційного газотурбобудування в Україні. Присвятив її розробленню вдосконалених технологій виробництва виливок газотурбінних двигунів з жароміцних, нікелевих сплавів, аби підвищити їх фізико-механічні властивості, надійність та експлуатаційну довговічність. Провідні спеціалісти ВАТ "Мотор Січі" - головний металург В.Г. Клочихін, інженер Н.О. Лисенко та інші охоче допомагали Вадиму у проведенні експериментів і дослідів. Варто відзначити, що нинішнього року Вадим Валерійович успішно захистив кандидатську дисертацію. За час наукових пошуків надрукував понад 20 наукових праць у журналах і збірниках, отримав 2 патенти на винаходи, а також доповів про результати досліджень на шести міжнародних науково - технічних конференціях. Його наукові розробки досить широко використовуються на ВАТ "Мотор Січ".
Вадим Валерійович Кудін є одним з наймолодших викладачів кафедри. Він освоїв та читає лекції з таких курсів, як "Теорія і технологія металургійного виробництва", "Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливок". Його лекції подобаються студентам простотою і доступністю викладу матеріалу, зв'язком тем із сучасністю. Крім основної роботи, Вадим багато уваги приділяє вихованню студентів, є куратором групи.
Звісно, що підготовка до лекцій вимагає багато часу, та Вадим уміє відпочивати якнайкраще. Займається спортом, аби завжди бути в хорошій фізичній формі. Постійно бере участь у спартакіаді викладачів ЗНТУ. Грає у настільний теніс та міні - футбол за інженерно - фізичний факультет.
Вадим Валерійович Кудін вважає, що завдяки відмінному здоров'ю і наполегливості можна досягти бажаних успіхів.
ВОЛОДИМИР ГОНТАРЕНКО, професор кафедри "Машини і технологія ливарного виробництва"

Н А В Ч А Ю Т Ь С Я    П Е Р Ш О К У Р С Н И К И
ФОТОРЕПОРТАЖ ОЛЕКСАНДРА ПАСТУШЕНКА
Понад півтори тисячі юнаків і дівчат, які стали першокурсниками нашого університету, вже два тижні навчаються на факультетах. Вони розпочали оволодівати обраною ними спеціальністю. Звісно, перші кроки завжди нелегкі, бо все незнайоме, нове. Та першокурсники прагнуть, як і їх попередники, швидше перебудуватися після навчання у школах, ліцеях, гімназіях, технікумах, аби увійти в університетський ритм життя. Та коли є бажання, сила волі, то усі труднощі можна здолати, перебороти усі негаразди. Головне - не розгубитися у першому семестрі, не злякатися складнощів, нових дисциплін. Адже відомо, що шлях подолає той, хто йде.
Нехай щастить вам, першокурсники, на шляху до країни знань!
Заняття на кафедрі фізики веде Л.С. Богачова
Студенти слухають викладача кафедри "Нарисна геометрія і креслення" Г.А. Пугачова
Викладач кафедри хімії М.Ф. Бамбушкар читає лекцію першокурсникам

ВОНИ НАС ОБСЛУГОВУЮТЬ
ГОСПОДАРКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БУФЕТУ
- Буфет - це мій другий дім, - сказала Олена Худас про місце своєї роботи, де вона працює понад 20 років. - Намагаємося з напарницею Людмилою Мацюрою, аби нашим покупцям було гарно і затишно. Напевне, тому й немає скарг, зауважень від покупців на обслуговування.
Мені здається, що в цьому буфеті буває кожен з наших викладачів, студентів, співробітників. Адже тут можна швидко й смачно поїсти, випити чашку чаю або кави. Асортимент продуктів, страв, напоїв у буфеті широкий : можна обрати те, що хочеш.
Буфетниці з усмішкою подадуть вам бажане, ще й спитають : можливо, вам потрібне те або те? Олена й Людмила раді обслужити своїх покупців якнайкраще, аби вони зайшли до буфету й завтра, й післязавтра.
У фразі "Буфет - це мій другий дім" - неприхована старанність, бажання господарок зробити на своєму місці роботи такий же затишок, чистоту й порядок, як вдома. І вони це роблять охоче, з радістю, завжди обслуговують добрих знайомих або родичів.
- Олена і Людмила - наші кращі працівниці, - підкреслює Тетяна Іванівна Сикомас, завідувач університетського комбінату громадського харчування. - На них ніхто й ніколи не скаржився, не висловлював незадоволення. Обидві мають спеціальну освіту, неабиякий досвід, а головне - бажання працювати на совість, як для себе. Асортимент у буфеті завжди широкий: холодні закуски, здобна випічка, різні напої, молоко, кефір, тістечка, цукерки, чай або кава. Якщо треба підігріти пиріжок, піцу або бутерброд - будь ласка. Для цього тут є мікрохвильова піч, самовар, чайник. У колективі вважають Олену й Людмилу працівницями на своєму місці.
Буфет відкритий з 9-ї до 17-ї години, і за цей час господарки обслуговують не менше 300 покупців. Особливо тут гамірно й тісно під час великої перерви, тобто з 11.30: студенти прагнуть швидше перекусити, аби не запізнитись на чергову лекцію. Олена й Люся встигають своєчасно обслужити усіх, працюють швидко й звично, намагаючись догодити кожному. Тому й задоволені покупці працею буфетниць, тому й хочуть зайти сюди завжди, коли треба.
У центральному буфеті, розташованому на першому поверсі головного корпусу, обслуговуються понад 170 співробітників, пов'язаних із шкідливими умовами праці: слюсарі, зварювальники, хіміки - лаборанти, маляри й штукатури, комп'ютерники, друкарі, прибиральниці. Тут вони безкоштовно одержують молоко або кефір щодня. Про це подбав наш профком. Буфетниці раді, що допомагають багатьом співробітникам університету сприяти здоров'ю. Робота буфетниці начебто й не важка, та це на перший погляд, а насправді клопітка й марудна, адже необхідно догодити кожному покупцеві, подарувати йому радість. І так щодня, щогодини. Спасибі вам, шановні жінки, за вашу, необхідну кожному з нас, працю!
Микола Клименко

Наш гість з Греції
Директор Касторійського технічного інституту (Греція) професор Ніколас Цуніс прочитав лекції студентам кафедри міжнародних економічних відносин. Гість (третій зліва) бесідує з викладачами і зав. кафедри М.С.Гамовим.              Фото О. Пастушенка.
Вони стануть офіцерами
Розпочалися заняття на кафедрі військової підготовки. Студенти, які пройдуть курс, стануть офіцерами запасу.                             Фото О. Пастушенка.

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок