Видається
з 1960 року
14 листопада
2008 року
№14
(2060)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А   П А Н О Р А М А  

Сердечно вітаємо з 108-ю річницею ЗНТУ!
         Щиро вітаємо викладачів, співробітників і студентів з визначною  датою у житті      колективу - 108-ю річницею ЗНТУ.
  За цей час кілька поколінь вславили "машинку" - ЗНТУ підготовкою висококваліфікованих кадрів для народного господарства, науковими школами, добре відомими не лише в Україні, а й за кордоном, науково-технічними відкриттями.
Наш колектив не здає передових позицій у навчальному процесі, науково-дослідних відкриттях. Щиро дякуємо за це викладачам, співробітникам, студентам, бажаємо вам і надалі високо тримати марку ЗНТУ!
Нехай усім вам щастить завжди і в усьому!
Ректорат ЗНТУ Профком

Вітаємо
   з рішенням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 5 листопада 2008 року, яким роботі "Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)" авторського колективу у складі:
Белікова С. Б., д. т. н., професора, ректора ЗНТУ, м. Запоріжжя;
Внукова Ю. М., д. т. н., професора, проректора з наукової роботи, зав. кафедри " Технологія машинобудування", ЗНТУ м. Запоріжжя;
Качана О. Я., д. т. н., професора, зав. Кафедри "Технології авіаційних двигунів" ЗНТУ, м. Запоріжжя;
Мозового В. Ф., к. т. н., головного технолога ВАТ "Мотор-СІЧ", м. Запоріжжя;
Кондратюка Е. В., головного технолога ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес", м. Запоріжжя;
Грабченко А. І., д. т. н., професора, зав. кафедри "Інтегровані технології машинобудування", Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків;
Чернишова С. І., к. т. н., головного консультанта, ЗАК "Конструкторсько-технологічне бюро версифікаційного моделювання та підготовки виробництва", м. Харків;
Фадєєва В. А., д. т. н., професора, головного інженера, Державного машинобудівного заводу "ФЕД", м. Харків;
Павленка П. М. д. т. н., доцента, директора Інженерного центру "Солід", провідного наукового співробітника, Національний авіаційний університет, м. Київ)
Присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за 2008 рік у галузі "Машинобудування".
Ректорат ЗНТУ Профком

Міжнародні зв'язки ЗНТУ
Досвід білоруських вчених знадобиться запоріжцям
У Гомелі, у Білоруському державному технічному університеті відбулася міжнародна науково-технічна конференція "Ливарне виробництво і металургія - 2008 рік". У ній взяли участь ректор ЗНТУ професор С.Б.Беліков, завідувач кафедри "Технологія металів" професор І.П.Волчок і доцент цієї кафедри О.А. Мітяєв. Вони ознайомилися з матеріально-технічною базою БДТУ, науковими досягненнями колег.
Сучасна матеріально-технічна база університету забезпечує проведення спільних науково-дослідних робіт з колегами. Успішно виконано міжнародний науково-дослідний проект з дослідження механізмів, підвищення міцності конструктивних матеріалів, які працюють в екстремальних умовах. Ці результати впроваджуються у виробництво у промисловості Білорусі та України.
Враховуючи позитивний досвід, обидві сторони вирішили продовжити спільні науково-технічні роботи, ділове і творче співробітництво.
Олександр Мітяєв доцент кафедри "Технологія металів"
На знімку: ректор ЗНТУ С.Б. Беліков і ректор БДТУ М.І.Жарський підписують угоду про спільне ділове співробітництво.

Нарис
Не згасає спрага знань
   Сергія Бєлікова я знаю із студентських часів. Тоді він, у 70-ті роки, навчався на автомобільному факультеті, куди вступив із золотою медаллю. Швидкий у рухах, енергійний, допитливий, він не лише навчався на "відмінно", а й захопився науковою роботою з гуманітарних проблем. Керував такою секцією ентузіастів завідувач кафедри історії доцент Борис Васильович Гордєєв. Сергій вів тривалий пошук, аби знайти документи, фотографії часів минулої війни. Його наукові праці високо оцінило жюрі Союзного конкурсу студентських робіт з історії і міжнародного молодіжного руху. Сергій Бєліков став лауреатом цього конкурсу тричі, був ленінським стипендіатом в інституті.
Саме тоді я, працівник обласної газети і кореспондент журналу "Україна", познайомився зі студентами-лауреатами і написав нарис, який видрукував журнал "Україна". У ньому розповідалося і про Сергія Бєлікова, і про Віктора Понеділка, пізніше - депутата Верховної Ради України. А коли став працювати редактором газети "Інженер-машинобудівник", знову зустрівся зі своїми давніми знайомими. Сергій Бєліков був уже кандидатом технічних наук, викладачем кафедри металознавства й термічної обробки металів. Помітив, що начебто Сергій ні в чому не змінився: такий же рухливий, серйозний, допитливий, щирий.
   Мені хотілося давно написати про С. Бєлікова нарис, та все не вдавалося побесідувати з ним. Відмовлявся: то часу немає, то, мовляв, ще рано, або навіщо про мене писати, є інші, кращі... І я чекав нагоди.
І от вона трапилася, точніше, сама нагадала мені: "Час вже писати про Бєлікова". На дошці оголошень прочитав: "Сердечно вітаємо С.Б. Бєлікова з успішним захистом докторської дисертації!". Та зустрівся з ним не одразу, а через деякий час, коли ВАК України затвердив його дисертацію й видав відповідний диплом. Виявляється, новий доктор технічних наук Сергій Борисович Бєліков - наймолодший в нашому університеті: йому лише 43 роки.
   Що ж саме вмістилося у проміжку часу від студентства Сергія до одержання ним вченого ступеню "Доктор технічних наук"? Стільки подій, стільки наукових пошуків, стільки роботи з вдосконалення навчального процесу, що в рамки нарису ніяк не вміститься. Тож - про найголовніше, найсуттєвіше, що визначає життя Сергія, його будні і свята.
   1978 року з червоним дипломом закінчив ЗМІ за спеціальністю "Автомобілі і трактори", з чим Сергія тепло вітали і товариші по навчанню, і викладачі, і батьки - Борис Григорович і Лілія Михайлівна, які раніш, теж закінчили автомобільний факультет ЗМІ. Так що їх син пішов у життя слідами батьків. І не шкодує. Його запросили працювати науковим співробітником проблемної лабораторії, яка вела дослідження й розробляла високотемпературні корозійностійкі сплави для деталей газотурбінних установок. Допомогали йому, молодому співробітникові, досвідчені вчені: завідувач кафедри металознавства й термічної обробки металів доктор технічних наук професор Б.С. Натапов, кандидати технічних наук Анатолій Андрієнко, Євген Санчугов. А пізніше науковим керівником його праці став завідувач кафедри фізичного матеріалознавства доктор технічних наук професор А.Д. Коваль.
   Результати досліджень були обнадійливі: нові сплави розроблені і впроваджені у виробництво, від чого одержано значний економічний ефект. Через три роки Сергій захистив кандидатську дисертацію з цієї ж проблеми, ставши кандидатом технічних наук. Він автор понад 70 наукових праць, надрукованих у журналах і збірках.
І от він уже - доктор технічних наук. Тема дисертації - "Вплив легування на стійкість сплавів в умовах високотемпературної корозії". Разом з колегами групи, яку очолював, Сергій Борисович встановив закономірність впливу легованих елементів у жароміцних сплавах на їх стійкість в корозійному середовищі газотурбінних установок. На цій основі запропоновано нові сплави, які вже використовуються при виробництві турбін на заводах України, Росії, інших зарубіжних країн.
   Завдяки запорізьким сплавам робочий ресурс лопаток турбін збільшився у 2 - 3 рази. Тепер турбіни надійніше і довше працюють на суднах і газоперекачувальних станціях. Економічний ефект дорівнює понад один мільярд карбованців (у масштабі цін 1990 року). Такі сплави раніше закуповували за кордоном - у США і країнах Західної Європи. Сергія Борисовича як викладача поважають студенти, з інтересом слухають його лекції з матеріалознавства в енергомашинобудуванні: високотемпературні корозійностійкі матеріали газових турбін, основи наукових досліджень електроматеріалів та інші. Причому читає лекції тільки українською мовою (раніше читав й англійською), якою опанував в основному самотужки.
   - Відчуваю, що наукова робота допомагає мені у навчальному процесі, - говорить Сергій Борисович. - Адже регулярно читаю закордонну технічну літературу мовою оригіналу - англійською. Так що завжди наповнюю лекції новинами з матеріалознавства вчених нашого університету, а також закордонних.
Він постійно в русі, в пошуках. Прагне віднайти щось незвичне, аби застосувати у наукових дослідженнях, у навчальному процесі. Правду кажуть: гідність людини вимірюється не тією істиною, якою вона володіє, а тією працею, яку вона доклала для її придбання.
   Я поспитав Сергія, яке в нього захоплення, хобі? Він задумався, а по хвилині сказав:
-- Література - наукова і художня, а також класична музика, оперна, яку дуже люблю. І фізкультура подобається, займаюся, коли є час, плаванням, гандболом, волейболом... Шкода лише, не вистачає на все це часу...
   Звісно, час - вимір життя відносний. Одні його не помічають і не шкодують за ним, бо не мають справжнього діла, захоплення. Інші, такі, як Сергій Бєліков, хотіли б збільшити добу, аби встигнути зробити для майбутніх поколінь те, що попередні робили для нас.
1997 року С.Б. Бєліков став ректором найстарішого і найбільшого на Запоріжжі університету. Тоді йому виповнилося 44 роки.
Микола Клименко

Як живеш, групо?
Дружба нам допомагає
   Два місяці минуло з того часу, як ми стали студентами. У нашій групі 16 дівчат і 6 хлопців. Усі ми навчаємось за рахунок бюджетного фінансування.
Першого ж тижня ми організували похід на лоно природи, до Дніпра. Відповідальним за це був наш профорг Стас Виноградов, який сумлінно поставився до свого завдання. Багато чого нам запам'яталося: це і смачний шашлик, і Катя Трусова, якій весь час кортіло скупатися, Катя Прийма і Настя Сухорукова, які з помідорами ганялися за відпочивальниками.
   Згодом група стала згуртованішою. Обрали старосту Катю Дідок, заступника Олексія Семенова, профорга Станіслава Виноградова, відповідального за навчання Антона Павловича. Разом розробили правила життя групи, до яких обрали девіз: "Ні кроку назад, ні кроку на місці, а тільки - вперед, і лише разом".
   На День працівника освіти ми вирішили подякувати за працю і ставлення до студентів, привітавши через стінгазету наших викладачів: декана Миколу Васильовича Дєдкова, куратора Галину Леонтіївну Кладову. Ми сфотографувалися з викладачами, куратором, деканом, і ці фото вмістили в газеті. Її зробили художники і редактори Юля Тарасенко, Антон Павлович, Олексій Семенов, Катя Дідок.
   Ми плануємо своє життя. Склали план організаційно-масових заходів на перший семестр: походи, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми. Наш куратор Галина Леонтіївна запропонувала написати історію групи, аби прочитати її на випускному вечорі. Літописцем обрали Юлю Федаш. Ми вдячні кураторові Галині Леонтіївні Кладовій, людині, яка випромінює світло і доброту, щиро вболіває за наш колектив, радіє з наших успіхів, завжди допомагає. Вона запропонувала нам декілька цікавих ідей з організації відпочинку, розповіла про модульний контроль, за що вдячні їй.
Семестр триває. Ми активно отримуємо бали на семінарах. Аня Ковбасюк, Марина Суховєєва, Альона Тимофєєва, Даша Бєлая працюють над науковими працями з української мови та історії України.
   Скільки заплановано, скільки радісних моментів на нас чекають попереду! Ми дуже сподіваємося на краще, бо впевнені: дружбу, ініціативу, позитив у всьому ми пронесемо крізь роки. І успішно закінчивши університет, станемо фахівцями, на яких чекають у колективах.
Катерина ДІДОК, староста групи ГФ-218

Пам'яті комсомолу
Так називався мітинг, що відбувся 29 жовтня біля пам'ятника "Тривожна молодість" у Запоріжжі. Він був присвячений 90-річчю комсомолу.
На урочистості прийшли сотні ветеранів ВЛКСМ і сучасна молодь, яка прийняла від них естафету добрих справ. На мітингу були присутні колишні комсомольці нашого університету, які за комсомольськими путівками будували БАМ, піднімали цілину, споруджували в Запоріжжі дамбу, відбудовували Дніпрогес, заводи, зводили житло, школи, лікарні. На мітингу були присутні ректор ЗНТУ С. Б. Беліков, декани, викладачі - ветерани комсомолу.
З трибуни виступали, пригадуючи добрі справи молоді, колишні комсомольські секретарі Петро Ванат, Євген Карташов, Леонід Анісімов, колишній редактор газети "Комсомолець Запоріжжя" Анатолій Півненко та інші. Естафету трудового подвигу ветеранів комсомолу прийняв нинішній секретар обласного комітету молоді Олександр Зубчевський.
Вирішено відкрити музей, експонати якого відображатимуть славетні справи комсомолу як у мирній праці, так і в часи воєнного лихоліття.
Учасників мітингу привітав і виголосив наказ нинішнім комсомольцям колишній секретар ЦК ЛКСМ України народний депутат України Петро Симоненко.

Полку науковців прибуло
Учене звання "професор" присвоєне докторові технічних наук Володимиру Васильовичу Зіновкіну з кафедри електроприводу та автоматизації промустановок, а вчений ступінь "доктор технічних наук" - Валерієві Григоровичу Міщенку з кафедри "Технологія металів".
Захистив докторську дисертацію доцент кафедри "Обладнання і технологія зварювального виробництва" Михайло Миколайович Бриков.
Науковий ступінь кандидата економічних наук присвоєний Ірині Геннадіївні Климовій - начальнику планово-фінансового відділу. Такий же науковий ступінь присвоєний Вадимові Валерійовичу Кудіну з кафедри "Машини і технологія ливарного виробництва", а також Володимирові Максимовичу Снігірьову з кафедри "Теоретична та загальна електротехніка".
Сердечно вітаємо колег з професійним зростанням!
Валентина ТРЕТЯК, завідувач відділу аспірантури ЗНТУ

Молоді науковці - виробничникам
На Запорізькому титано-магнієвому комбінаті відбулася конференція молодих учених і спеціалістів, організована спільно із ЗНТУ та Запорізькою державною інженерною академією. На ній обговорили нагальні проблеми, розв'язання яких дозволить удосконалити умови виробництва і технологію та устаткування, зменшити собівартість продукції комбінату. Від нашого університету в конференції взяли участь завідувачі кафедр "Технологія металів" та "Механіка" І.П. Волчок та В.Г.Шевченко, доцент О.В.Овчинников, співробітники Н.І.Висоцька, О.С.Омельченко, О.С.Капустян. Значну допомогу в проведенні конференції надали Дніпропетровський національний університет і ВАТ"Мотор Січ".
У конференції також узяли участь учені з Києва, Дніпропетровська, Донецька, Львова, Сум, Кіровограда, Краматорська.
Дмитро Мозуленко, асистент кафедри українознавства

Спорт
МІЖНАРОДНИЙ РЕКОРД
   У Харкові відбувся міжнародний турнір з гирьового спорту пам'яті тричі Героя Радянського Союзу льотчика Івана Кожедуба. У ньому взяли участь понад 70 спортсменів, у тому числі і студентка 2-го курсу ЗНТУ (УФКС-277) майстер спорту Ганна Баранова. Вона здобула першість: підняла шістнадцятикілограмову гирю 216 разів протягом 10 хвилин. Це перевищує норматив майстра спорту міжнародного класу.
Ганна займається гирьовим спортом три роки, зараз тренується в секції ЗНТУ, навчається на відмінно.
Олексій ЩОКІН, тренер

Увага: конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
професора кафедри "Дизайн" - 1
доцента кафедри "Психологія" - 1
старшого викладача кафедри "Системний аналіз та обчислювальна математика" - 1
асистента кафедри "Системний аналіз та обчислювальна математика" - 1
старшого викладача кафедри "Хімія та екологія" - 1
старшого викладача кафедри "Електропостачання промислових підприємств" - 1.
Термін подання заяв - один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті.
Документи подаються на ім'я ректора університету.
Заяву перед поданням зареєструвати в канцелярії університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул.. Жуковського, 64

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок