Видається
з 1960 року
Середа
9 жовтня
2002 року
№ 15
(2042)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Перша полоса
 

З поглядом у завтра

Повернувся на кафедру

     

Інформаційна панорама

      

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П е р ш а    м і ж н а р о д н а
н а у к о в о  -  п р а к т и ч н а    к о н ф е р е н ц і я
"Науково-дослідна робота студентів: аспекти формування особистості
майбутнього вченого, фахівця вищої кваліфікації" в ЗНТУ
Вона проходила 30 вересня - 3 жовтня в рамках Днів України в Росії і готувалася протягом 2-х років. Високий рівень цього форуму був забезпечений плідною творчою працею кваліфікованих досвідчених фахівців ЗНТУ і МДТУ ім. М. Баумана. Для участі в конференції подали заявки з тезисами доповідей понад 240 видатних вчених з України і Росії. Безпосередню участь в ній взяли понад 180 вчених з багатьох вищих навчальних закладів різних міст: Києва і Москви, Харкова і Саратова, Дніпропетровська і Тули, Донецька і Красноярська...
Учасників конференції, які зібралися на пленарне засідання в аудиторії 38І, привітали і побажали успіху в їхній роботі голова облдержадміністрації Є.Г. Карташов і ректор ЗНТУ С.Б. Бєліков. Вони підкреслили, що нинішня конференція свідчить про відновлення зв'язків між вищими навчальними закладами України й Росії, а відтак, між обома країнами. Це об'єктивний процес, який надалі буде розвиватися, наповнюватися діловим змістом, сприятиме вдосконаленню вищої освіти й науки, залученню студентів до наукових досліджень. Вітання міністра освіти і науки України В.Г. Кременя учасникам конференції зачитав К.М. Левківський - директор науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Він же і виступив першим з доповіддю "Студентська наука як один з чинників якості підготовки фахівців у сучасних умовах".
На пленарному засіданні було заслухано 19 доповідей. у тому числі - В.В. Грабка, проректора Вінницького державного технічного університету, Є.С. Спіцина, директора Інституту східних мов (Київский національний лінгвістичний університет), М.М. Дроня, проректора Дніпропетровського національного університету, М.П. Чепіги, зав. кафедри Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, М.В. Дєдкова, декана гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства ЗНТУ, Г.С. Онуфрієнко, зав. кафедри українознавства і культурології Запорізького юридичного інституту МВС України.
2-го жовтня учасники конференції працювали в секціях, обговорюючи різні аспекти із зазначених проблем, зокрема досягнення і напрямки подальшого вдосконалення науково-дослідної роботи студентів; олімпіади як форми підвищення якості підготовки спеціалістів; новації у підходах до науково-дослідної роботи студентів; забезпечення безперервної дослідницької роботи від школи до ВНЗ. Вчені обмінялися також досвідом організації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах різних фахових напрямків.
Доповіді учасників форуму будуть надруковані в збірнику. У ньому будуть також представлені доповіді О.О. Карпова, начальника управління освітніх і наукових молодіжних програм і проектів "Крок у майбутнє" Московського державного технічного університету ім. М. Баумана, В.С. Кагерманьяна, заст. директора НДІ вищої освіти Міністерства освіти Росії та інших.
Учасники конференції познайомилися з технічним університетом, побували на екскурсіях по місту, в його визначних місцях - на Хортиці, Дніпрогесі, подивилися виставу театру молоді.
Організували й провели конференцію Міністерство освіти і науки України, Запорізька обласна держадміністрація, Інститут вищої освіти АПН України, ЗНТУ, Московський державний технічний університет ім. М. Баумана, Російська науково-соціальна програма для молоді і школярів "Крок у майбутнє", науково-методичний центр вищої освіти товариства "Знання".
Дякуючи високій відповідальності і натхненності всього колективу співробітників ЗНТУ, всі заходи конференції пройшли високому рівні.
Власн. інф.

Вітаємо КОВАЛЯ Анатолія Даниловича

З присвоєнням звання „Заслужений діяч науки і техніки України"!
Указом Президента України Л.Д. Кучми від 2 жовтня 2002 року проректору ЗНТУ Ковалю Анатолію Даниловичу присвоєне почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України"
за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну діяльність.
Анатолій Данилович безпосередньо причетний до становлення наукової школи матеріалознавців у Запорізькому краї. Серед її вихованців - понад 1000 інженерів, 42 кандидата і 4 доктора технічних наук.
Вітаючи Вас, шановний Анатолію Даниловичу, із заслуженою почесною відзнакою, від усієї душі бажаємо Вам нових творчих успіхів у науці і педагогічній діяльності, козацького здоров'я, щоденної наснаги у праці, великого щастя в особистому житті!
Ректорат, Профком

Кафедрі "Транспортні технології" - 30 років
З поглядом у завтра

Понад 2000 фахівців для підприємств нашого регіону, інших областей України ї підготувала за цей період кафедра. Вони сумлінно працюють на підприємствах промисловості, транспорту, інших галузей народного господарства. І до цього часу вдячні своїм викладачам - наставникам за науку, підтримують зв'язки з колективом...
>>>>


Повернувся на кафедру

Вже чотири роки немає з нами професора, завідувача кафедри "Опір матеріалів"(нині - "Механіка") професора Віктора Валеріановича Абрамова, яку він очолював з 1962 до 1993 року. Відтепер професор повернувся сюди назавжди...>>>>


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А   П А Н О Р А М А    >>>


На початок