Видається
з 1960 року
6 грудня
2006 року
№15
(2030)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архів:

2001 рік

4

5

6

7

9

10

12

13

15

№16

№18
2002 рік

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

2003 рік

№1

№2

№3

№4

№5

№7

№8

№10

№11

№13

№14

№16

№17

№19

№20

2004 рік

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

2005 рік

№1

№2

№4

№5

№7

№8

№10

№11

№13

№14

№16

№17

2006 рік

№01

№02

№04

№05

№06

№07

№08

№10

№11

№13

№14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНЖЕНЕРІВ ГОТУЮЄМО СПІЛЬНО
Кафедра "Автомобілі" має ділові зв'язки із ЗАТ "ЗАЗ" ще з тих часів, коли він мав назву "Комунар". З 1-го вересня 1959 року в Запорізькому машинобудівному інституті розпочалася підготовка інженерів-механіків зі спеціальності "Автомобілі і трактори". З метою одержання практичної підготовки студенти, згідно з постановою Ради міністрів СРСР, проходили півторарічну практику. Тепер вже не на заводі комбайнобудування, а на автомобільному. З першого по третій семестри студенти працювали у три зміни на заводі, а навчалися в дві зміни в інституті. Переддипломна практика була також терміном шість місяців на посадах, куди майбутні молоді спеціалісти одержували направлення на роботу.
Отже, з 1959 завод був і є базовим підприємством, де навчаються молоді фахівці. Кафедри факультету постійно підтримують ділові зв'язки з підприємством: науково-дослідницька робота, організація і проведення практик студентів, різні ділові заходи.
Створене на початку 80-х років минулого століття навчально-науково - виробниче об'єднання "Запорожець - ЗМІ" підтвердило ефективність цієї співдружності. Понад 15 років на ЗАТ "ЗАЗ" діє філія кафедри "Автомобілі". Тут студенти за затвердженим розкладом виконують лабораторні роботи, проходять практику. Заняття ведуть викладачі кафедри і провідні фахівці заводу.
Ділове співробітництво ЗНТУ і ЗАТ "ЗАЗ" дедалі набирає темпів. Студенти вивчають спеціальні питання, проблеми, які стосуються сучасних виробництв: технологію виготовлення автомобілів, якість, сертифікацію, контроль, випробування та інші питання.
Кафедра "Автомобілі" чітко виконує вимоги і побажання керівництва заводу щодо напрямку підготовки інженерів. Характерно, що більшістю відділів і служб ЗАТ "ЗАЗ" керують наші випускники.
Зараз зросли вимоги до фахівців: вони повинні досконально володіти спеціальністю з урахуванням міжнародних норм і вимог, володіти англійською мовою, мати комп'ютерну освіту. Задовольнити такі вимоги кафедра зможе, лише скоротивши навчальні плани, поновивши лабораторне оснащення і комп'ютерний клас, спеціалізовані і навчальні приміщення, перевівши відносини між кафедрою і підприємством на новий рівень. Звісно, для цього необхідні і час, і матеріальні умови, і творча праця викладачів і працівників підприємства. В цьому напрямку вже зроблено чимало: відкрили філію кафедри, уклали угоди про спільну підготовку та перепідготовку фахівців між ЗНТУ та ЗАТ "ЗАЗ", побудували лабораторію випробовування двигунів, відремонтували лекційну аудиторію, комп'ютерний клас, дах приміщення.
Нині понад 230 працівників заводу навчається на філії кафедри у навчальному центрі ЗАТ "ЗАЗ"-ЗНТУ. У цьому році відбувся перший випуск фахівців, підготовлених спільно з новим навчальним центром. Дипломи інженера-механіка за спеціальністю "Колісні та гусеничні транспортні засоби" випускникам вручав голова правління ЗАТ "ЗАЗ" М.М. Євдокименко в конференц-залі заводу у присутності О.Є. Папашева - віце-президента компанії "Укравто", В.Г. Крайнього - заступника голови правління з адміністративних питань, В.С. Хомякова - начальника навчального центру і декана факультету ЗНТУ.
Володимир КОЗИРЕВ, декан транспортного факультету, доцент кафедри "Автомобілі"
На знімку: група студентів і керівники підприємства на врученні дипломів

    Н  О  В  И  Н  И 

ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Студентської профспілки відбувся в ЗНТУ. Вона вирішила розпочати ремонт бази відпочинку "Сосновий бір" на Дніпрі, створити клуб інтелектуальних ігор, провести конкурс "Міс та Містер Університет".
В роботі конференції взяли участь ректор С.Б. Бєліков, проректори С.Т. Яримбаш мА М.І. Совін.
Конференція обрала новий склад профкому, головою його переобрано Андрія Іванченка.
Ілля БРЕЧКО
ПОЛКУ ВЧЕНИХ ПРИБУЛО
Зіновкін Володимир Васильович, доцент кафедри ЕПА, успішно захистив докторську дисертацію, яка затверджена ВАК України. Віднині він - доктор технічних наук.
Кандидатські дисертації захистили останнім часом Ірина Іванівна Білецька, старший викладач кафедри "Менеджмент і маркетинг", Фарафонов Олександр Юрійович, старший викладач кафедри конструювання і технології виробництва радіоапаратури, Місюра Андрій Олександрович, старший викладач кафедри радіотехніки, Атаманюк Світлана Іваніна, старший викладач кафедри фізичної культури і спорту(захищалася у Києві).
Отже, полку науковців прибуло. Щиро вітаємо їх з визначною подією!
Валентина ТРЕТЯК, завідувач аспірантури ЗНТУ
НАШІ ШАХІСТИ І ШАШКІСТИ - НАЙСИЛЬНІШІ
На обласних змаганнях у шаховому клубі "Думка" наші студенти стали чемпіонами. У складі команди були Світлана Бара ненко, Дмитро Іванов та Антон Шастун.
Не підкачала і наша збірна команда з шашок, підтвердивши звання чемпіона області: Олександра Ляшко, Катерина Терехова і Роман Панасюк.
Вітаємо наших шахістів і шашкістів з перемогою!
НАШ.КОР.
ЕВРОПЕЙСЬКА НАГОРОДА ЄВГЕНУ КАРТАШОВУ
Запорізький міський голова Євген Григорович Карта шов, колишній випускник "машинки", отримав престижну міжнародну нагороду європейського Бізнес-Асамблеї(Великобританія) "за розробку проектів економічного і соціального розвитку запорізького регіону". Запоріжжя одержало на експертній раді "плюси" майже за всіма рейтинговими показниками.
НАШ. КОР.

БУДНІ КАФЕДРИ
КОЛЕКТИВ ПРАЦЮЄ ДРУЖНО
За ініціативою ректора професора П.М. Михайлова 1969 року у ЗМІ розпочата підготовка інженерів промислового транспорту, а в серпні 1972 року створена профілююча кафедра "Промисловий транспорт". Перший випуск інженерів відбувся 1974-го року. У вересні 1999 року кафедра змінила назву на "Транспортні технології".
Нині кафедра готує фахівців за трьома рівнями - бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: "Організація і регулювання дорожнього руху", "Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті". Підготовлено вже понад 2500 фахівців.
Кафедра має необхідну матеріально-технічну базу, досвідчений кадровий склад, навчально-методичне забезпечення для підготовки висококваліфікованих фахівців. Останнім часом на кафедрі відкрита комп'ютерна навчальна лабораторія "Дорожній рух та автоматика" з використанням 25 персональних комп'ютерів. Виготовлені навчальні стенди для 4-х аудиторій, придбано лабораторне устаткування.
У викладанні фахових дисциплін беруть участь доктори технічних наук і професори. Загальна кількість лекційних годин, що вони викладають, становить понад 54 відсотки від загальної кількості годин(при нормі 40 відсотків). Колектив розробив і видав навчально-методичні комплекси з дисциплін, які викладають на кафедрі, згідно вимог кредитно-модульної системи.
Колектив кафедри бере активну участь у дослідженні транспортних потоків міста Запоріжжя. До науково-дослідної роботи активно залучаємо студентів. Їхні роботи займали призові місця на різних конкурсах і олімпіадах.
Досягнення кафедри та її подальший розвиток здобуті завдяки сумлінній праці доцентів В.П. Юдіна, О.А. Лащених, О.Ф. Кузьміна, В.І. Підгорного, старших викладачів Т.В. Марченко, Л.О. Васильєвої, А.М. Каплуновської, О.В. Тарасенка, С.В. Грицая, І.М. Райди, С.М. Турпака, асистентів Л.А. Веремеєнко, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь, викладача-стажера В.Е. Трушевського. Свій внесок у це роблять і завідувачі лабораторіями С.І. Калкасов, Л.П. Бондаренко, Н.А. Михайленко.
Гордістю колективу кафедри, як і транспортного факультету, є випускники різних років. Серед них - Б.Ф. Петров, голова ради директорів ВАТ "Укрграфіт", нині депутат Верховної Ради України, В.Б. Глухенький - директор ВАТ "Автотранс - Хортиця", М.В. Риженьких - начальник управління "Запоріжелектротранс", Л.А. Костюченко - начальник управління транспорту і зв'язку Запорізької міськради, І.М. Захарченко - директор ООО "Союзпромресурси", Ф.І. Лихасенко - заступник начальника обласного управління екології, В.Г. Феденко - директор фірми "Вторма", С.П. Михайлов - директор фірми "Парамі" та інші.
Кафедра ліцензувала третю спеціальність - "Транспортні системи", готується до акредитації на IV рівень підготовки магістрів за спеціальністю "організація і регулювання дорожнього руху", ініціює проведення на базі кафедри Всеукраїнської олімпіади "транспортні технології". На кафедрі готуються до захисту докторська дисертація (доцент О.Ф. Кузькін) і три кандидатських (ст. викладачі І.М. Райда, С.В. Грицай, О.В. Тарасенко).
Геннадій БАБУШКІН, завідувач кафедри, професор

НА "ЗАЗ" - З ДИПЛОМОМ ЗНТУ
На автомобілебудівному заводі згідно спільної умови працює багато випускників транспортного факультету. І це закономірно, адже завод і факультет підтримують ділове співробітництво. З цією метою на підприємстві діє навчальний центр ЗАЗу. Звісно, за підтримкою транспортного факультету.
Так, 50 випускників ЗНТУ цього року - працівники заводу, які без відриву від виробництва закінчили університет. Це перший випуск фахівців, які навчалися на базі навчального центру заводу.
Нині майже 300 робітників навчаються в заводському центрі за двома напрямками: інженерна механіка і транспортні технології. Їх навчають викладачі факультету О.С. Слюсаров, В.І. Івахнін, А.Є. Гнатюк, О.М. Артюх, В.І. Писаревський, В.Т. Кудін і декан факультету В.Х. Козирев.
Студенти, які навчаються на денному відділенні університету проходять практику на заводі, підкріплюючи теоретичні знання.
Наталя ОХРОМІЙ
На знімку: у навчальному центрі

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок